Kalkulačka: Výpočet příspěvku na bydlení od 1. 7. 2022 (zvýšení životního minima)

Od začátku roku 2022, se mění podmínky pro výpočet nároku na příspěvek na bydlení. Od 1. 1. 2022, dochází k pravidelnému zvýšení normativních nákladů na bydlení. Díky tomu, může mít na přídavky nárok více osob (rodin). Nebo se může i mírně zvýšit výše příspěvku.

Příspěvek na bydlení –  zvýšení a změny od 1. 1. 2023

Od začátku roku 2023, platí novela zákona o státní sociální podpoře, která výrazněji mění podmínky nároku na přídavky na bydlení. Změn je hned několik:

 • Od 1. 1. 2023 platí nové, zvýšené normativní náklady na bydlení (pravidelná valorizace)
 • Pro pro 2023, byly výrazněji upraveny tabulky normativů a změnily se také podmínky pro výpočet
 • Jsou i další drobnější změny

Všechny změny ve výsledku znamenají, že na přídavky, bude mít od ledna nárok více domácností. A u řady z nich, bude nárok i na více peněz.

Přídavky na bydlení – mimořádné zvýšení v roce 2022

Kromě pravidelného zvýšení normativních nákladů (které platí od 1. 1. 2022), bylo schváleno i další, mimořádné zvýšení. To sice bylo schváleno až na konci ledna 2022, ale platí zpětně, od začátku roku. Pro rok 2022 se normativní náklady mimořádně zvýší o dalších 1120 – 2147 Kč (podle počtu osob a druhu bydlení).

K mimořádnému zvýšení bylo přistoupeno především z důvodu vysoké inflace a vysokých cen energií (především plyn a elektřina). Bylo také schváleno, že nově bude nárok na přídavky i při bydlení v podnájmu – pokud se jedná o podnájem celého bytu.

Kalkulačka: Výpočet příspěvku na bydlení v roce 2022

Pro výpočet nároku na přídavky na bydlení a jejich výše, je určující několik základních parametrů:

 • Počet osob, které v bytě bydlí a jejich věk (všichni, kdo v bytě skutečně bydlí, bez ohledu na místo trvalého bydliště)
 • Průměrný čistý měsíční příjem (průměr za všechny osoby, za předchozí kalendářní čtvrtletí)
 • Průměrné náklady na bydlení (skutečně zaplacené složenky/faktury za nájem, vodu, elektřinu, plyn, teplo, služby atd., průměr za předchozí kalendářní čtvrtletí)
 • Forma bydlení (nájem/podnájem, družstevní byt, byt v osobním vlastnictví)
 • Místo (velikost obce či města)
Kalkulačka přídavky na bydlení od 1. 7. 2022
Počet dospělých osob v bytě
Počet dětí do 6 roků
Počet dětí do 15 roků
Počet dětí do 26 roků
Průměrný čistý měsíční příjem
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte průměrný čistý měsíční příjem rodiny (všech osob ve společné domácnosti). Jako příjem se počítají především příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. A dále pak příjmy jako je podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, výživné nebo alimenty. Zadávají se průměrné příjmy za kalendářní čtvrtletí.
Celkové měsíční náklady na bydlení
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte celkové průměrné měsíční náklady na bydlení. Ty zahrnují nájemné (u nájemních bytů), částka za elektřinu, částka za plyn, částka za vodu, za odvoz odpadů, náklady na vytápění. Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Druh bydlení
Velikost obce / města
Výpočet

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení v roce 2022?

Nárok na příspěvek na bydlení může být ve 3 různých případech:

 • Bydlení na základě nájemní smlouvy (byt či dům)
 • Bydlení na základě podnájemní smlouvy (podnájem celého bytu)
 • Bydlení v družstevním bytě (žádat může člen družstva)
 • Bydlení v osobním vlastnictví (byt či dům)

Na příspěvek na bydlení, není nárok při bydlení na ubytovně, v podnájmu jen části bytu (například jen jeden pokoj). V těchto případech může být případně nárok na doplatek na bydlení (dávka hmotné nouze).

Dům či byt, musí splňovat požadavky, podle paragrafu 24, odstavec 5, zákona o státní sociální podpoře (zákon číslo 117/1995 Sb.):

(5) Bytem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor místností nebo samostatná obytná místnost, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu užívání určeny podle stavebního zákona nebo jsou zkolaudovány jako byt.

Jaké jsou podmínky pro nárok na přídavky na bydlení 2022?

Mezi další podmínky, pro nárok na přídavky na bydlení, patří výše příjmu. Příjem se dokládá za všechny osoby (které v bytě skutečně bydlí), za předchozí kalendářní čtvrtletí (tj. 4x za rok, od července 2022, ale dochází ke změně, nově se bude dokládat již jen 2x za rok, v červenci a v lednu):

 • 30% průměrného čistého měsíčního příjmu by nemělo překročit normativní náklady na bydlení
 • V Praze je to 35% průměrného čistého měsíčního příjmu

Další podmínkou pro nárok na příspěvek na bydlení je to, že náklady na bydlení by měli být vyšší:

 • Skutečné náklady na bydlení, jsou vyšší než 30% z průměrného čistého měsíčního příjmu
 • V Praze je to opět 35% průměrného čistého měsíčního příjmu

Kolik je příspěvek na bydlení v roce 2022?

Na rozdíl od některých jiných sociálních dávek (jako jsou například přídavky na dítě, rodičovský příspěvek nebo jiné), není u příspěvku na bydlení stanovena nějaká pevná částka:

 • Příspěvek na bydlení je vypočítán individuálně, na základě výše příjmu a skutečných nákladů na bydlení, počtu osob a velikosti města či obce
 • Příspěvek na bydlení nemůže být více, než jsou normativní náklady (pro danou velikost města a počet osob)

Díky zvýšení normativních nákladů na bydlení od 1. 1. 2022, se může některým příjemcům této sociální dávky, i zvýšit měsíční částka.

Zvýšení životního minima v roce 2022

Další roli ve výpočtu výše přídavků na bydlení, může hrát životní minimum. To se zvyšuje od 1. 4. 2022 o cca 10% (o 200 – 390 Kč). Zvýšení životního a existenčního minima, má vliv na řadu různých sociálních dávek – více lidí může mít nárok na přídavky na dítě nebo porodné, mohou se zvýšit dávky hmotné nouze, apod.

Od začátku července 2022 (od 1. 7. 2022), se životní a existenční minimum zvyšuje i podruhé. Od začátku letních prázdnin, platí další zvýšení o cca 8,8%. Viz: Nová kalkulačka 2022: Zvýšení životní minimum od 1. 7. 2022

Díky zvýšení částek životního a existenčního minima, v roce 2022, pak by to paradoxně mohlo vést i k mírnému snížení přídavků na bydlení, pro některé příjemce. Rozdíl by ale nemusel být příliš velký.

Kde vyřídit žádost o příspěvek na bydlení?

Příspěvek na bydlení se vyřizuje na Úřadu práce. Můžete se obracet na Úřad práce, v místě kde skutečně bydlíte (nemusí to být v místě, kde máte trvalé bydliště, ale tam kde skutečně žijete).

Žádost o příspěvek na bydlení se podává jednou, a následně je nutné každé 3 měsíce (v každém čtvrtletí – od července se to mění, jen 2x za rok), dokládat trvání nároku (doložením potvrzení o příjmech a nákladech na bydlení).

Formuláře a žádost o příspěvek na bydlení

K vyřízení žádosti o přídavky na bydlení, je potřeba několik formulářů. Všechny formuláře je možné najít na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Jednodušší vyřízení příspěvku na bydlení

Nově je také k dispozici i nový online formulář, kde je možné příspěvek na bydlení, a všechny změny, vyřídit jen online, bez papírování a bez návštěvy na ÚP.

Formuláře můžete rovnou vyplnit v elektronické podobě, nebo zde najdete i příslušné PDF soubory ke stažení:

 • Formulář – Žádost o příspěvek na bydlení najdete zde
 • Formulář – Doklad o výši čtvrtletního příjmu najdete zde
 • Formulář – Prohlášení osob bez příjmu najdete zde
 • Formulář – Doklad o výši nákladů na bydlení najdete zde
 • Formulář – Potvrzení o studiu najdete zde
 • Formulář – Doklad o výživném (alimentech) najdete zde

Kromě těchto formulářů, mohou být potřeba i další. Je také potřeba doložit osobní doklady všech osob, které jsou uvedeny v žádosti (občanský průkaz nebo rodný list u dětí).

Jak vyřídit žádost o přídavky na bydlení?

Žádost o příspěvek na bydlení, je možné vyřídit osobně na příslušném Úřadu práce. Nebo můžete vyplněné dokumenty poslat i poštou (raději doporučeně). Nebo také elektronicky emailem či prostřednictvím datové schránky.

Během epidemie COVID-19, po dobu nouzového stavu, je podávání žádostí o jednotlivé sociální dávky zjednodušeno – viz informace zde.

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – Rychlá půjčka do 50 000 Kč do 15 minut na účet. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Půjčka do 20 000 Kč ihned na účet i bez potvrzení o příjmu. Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Štítky: , , , , , , , , , , , ,

Diskuse: Kalkulačka: Výpočet příspěvku na bydlení od 1. 7. 2022 (zvýšení životního minima)

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Vyhledávání
Poradna a diskuze