Invalidní důchod 2024

Pokud se následkem úrazu či dlouhodobé nemoci, sníží schopnost pracovat, pak vzniká nárok na invalidní důchod. Podle toho, o kolik je snížena schopnost vykonávat práci, se rozlišují 3 stupně invalidity:

 • stupeň invalidity – schopnost práce je snížena o 35% až 49%
 • stupeň invalidity – schopnost práce je snížena o 50% až 69%
 • stupeň invalidity – schopnost práce je snížena o 70% a více

Dříve se rozlišoval pouze částečný invalidní důchod (nyní I. a II. stupeň) a plný invalidní důchod (nyní III. stupeň).

Zvýšení důchodů v roce 2024 (valorizace od 1. ledna 2024)

Od 1. 1. 2024, se budou zvyšovat všechny důchody o 360 Kč. V roce 2024, se bude valorizovat pouze základní složka důchodu (nově 4400 Kč). Procentní (zásluhová) část důchodu se nemění.

Všichni důchodci dostanou přidáno stejně. Starobní, invalidní, vdovské, vdovecké nebo sirotčí důchody se zvýší o 360 Kč měsíčně.

V září 2023, byly definitivně schváleny nové podmínky pro výpočet valorizace a pro předčasné důchody. Nové podmínky platí od 1. října 2023.

Kdy je nárok na invalidní důchod

Nárok na invalidní důchod nevzniká automaticky (například po maximální neschopence 380 dní nebo při každém vážném úrazu apod.). Předpokladem pro nárok na invalidní důchod, je uznání některého z 3 stupňů invalidity (lékařský posudek).

Dalším předpokladem, je získání určité minimální doby důchodového pojištění (minimální odpracovaná doba):

 • Do 20 roků – méně než 1 rok účasti na důchodovém pojištění
 • Od 20 do 22 roků – alespoň 1 rok účasti na důchodovém pojištění
 • Od 22 do 24 roků – alespoň 2 roky účasti na důchodovém pojištění
 • Od 24 do 26 roků – alespoň 3 roky účasti na důchodovém pojištění
 • Od 26 do 28 roků – alespoň 4 roky účasti na důchodovém pojištění
 • Nad 28 roků – alespoň 5 roků účasti na důchodovém pojištění během posledních 10 roků
 • Nad 38 roků – alespoň 10 roků účasti na důchodovém pojištění během posledních 20 roků

Za dobu účasti na důchodovém pojištění, se započítává „odpracovaná doba“ (u OSVČ je to doba účasti na důchodovém pojištění – tj. placení sociálního pojištění).

Pouze ve dvou případech, není požadováno „odpracování“ nějaké minimální doby:

 • Pokud je invalidita následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání
 • Pokud se jedná o tzv. „invaliditu z mládí“ (před 18 rokem)

Kolik je invalidní důchod v roce 2024?

Invalidní důchod se stejně jako i ostatní důchody (starobní, sirotčí, vdovský, vdovecký) skládá ze dvou částí:

 • Základní sazba důchoduv roce 2024 je to 4400 Kč (základní sazba je stejná pro všechny důchody, naposledy se zvýšila od 1. 1. 2024, podléhá pravidelné valorizaci)
 • Procentní sazba důchoduvypočítá se individuálně, na základě osobního vyměřovacího základu a stupně invalidity – viz níže (zjednodušeně z výše příjmů a doby v zaměstnání/podnikání, a také se zohlední zbývající doba, která zbývá do starobního důchodu). Minimální výše procentní sazby je 770 Kč
 • Minimální invalidní důchod je v roce 2024 = 5 170 Kč

Průměrná výše invalidního důchodu v roce 2024

Podle informací, které publikoval ČSÚ, byla na konci roku průměrná výše:

 • Průměrný invalidní důchod I. stupně =9 725 Kč
 • Průměrný invalidní důchod II. stupně = 11 433 Kč
 • Průměrný invalidní důchod III. stupně = 17 027 Kč

Výpočet výše invalidního důchodu v roce 2024

Pro orientační výpočet výše invalidního důchodu, můžete použít tuto kalkulačku:

Výpočet invalidního důchodu vychází z osobního vyměřovacího základu (harmonizují se příjmy z předchozích let na základě inflace a dalších podmínek, provádí se redukce).

Procentní sazba invalidního důchodu se pak stanoví na základě stupně invalidity:

 • stupeň invalidity = 0,5% z výpočtového základu za každý rok (včetně dopočtené doby)
 • stupeň invalidity = 0,75% z výpočtového základu za každý rok (včetně dopočtené doby)
 • stupeň invalidity = 1,5% z výpočtového základu za každý rok (včetně dopočtené doby)

Kolik je minimální invalidní důchod v roce 2024

Minimální výše procentní sazby je 770 Kč. Ve spojení se základní složkou invalidního důchodu (což je v roce 2024 částka 4400 Kč), by tedy minimální invalidní důchod v roce 2024 byl minimálně 5170 Kč.

Jak dlouho je nárok na invalidní důchod?

Invalidní důchod, se nepřiznává automaticky „navždy“, ale pouze po dobu, co jsou splňovány příslušné podmínky. Tedy po dobu, kdy trvá omezení možnosti vykonávat práci (zaměstnání).

Během doby, kdy je vyplácen invalidní důchod, jsou v pravidelných intervalech (cca jednou za 1 až 3 roky), prováděny kontroly aktuálního zdravotního stavu. Na základě aktuálního zdravotního posudku, pak může dojít ke zvýšení nebo snížení stupně invalidity.

Je možný nárok na invalidní a starobní důchod současně?

Nárok na invalidní důchod, je také jen do doby, než případně vznikne nárok na řádný starobní důchod.

Pokud invalidní důchodce dosáhne potřebného důchodového věku, a splňuje podmínku minimální doby pojištění (pracovat je možné i během pobírání invalidního důchodu), pak si může požádat o starobní důchod.

 • pokud bude vypočítaný starobní důchod vyšší, než ten invalidní, bude pak vyplácen pouze starobní důchod
 • pokud by byl starobní důchod nižší než ten invalidní (nebo pokud nejsou splněny podmínky pro nárok na starobní penzi), pak je dále vyplácen jen invalidní důchod

Souběh invalidního důchodu je možný, jen s vdovským nebo vdoveckým důchodem (nebo případně se sirotčím důchodem).

V případě souběhu invalidního důchodu a vdovského, vdoveckého nebo sirotčího důchodu, se vyšší důchod vyplácí v plné výši a z druhého důchodu se vyplácí, jen polovina procentní výměry.

Formulář – žádost o invalidní důchod v roce 2024

Invalidní důchod, se stejně jako i ostatní důchody (vdovský, vdovecký, starobní či sirotčí), vyřizuje u ČSSZ (Česká správa sociálního zabezpečení). Žádost je nutné vyřizovat osobně, na příslušné OSSZ podle místa trvalého bydliště (Okresní správa sociálního zabezpečení).

Příslušný formulář, pro podání žádosti o invalidní důchod, s vámi vyplní pracovníci OSSZ. K návštěvě pobočky je možné se objednat online zde.

K vyřízení žádosti o invalidní důchod, budete potřebovat především:

 • Platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas apod.)
 • Doklady o době studia
 • Doklady o době vojenské služby
 • Doklady prokazující výchovu dětí nebo i péči o ně
 • Doklady o dobách pojištění (zaměstnání, podnikání) včetně náhradní doby pojištění (doba na Úřadu práce, doba péče o osobu závislou na péči jiné osoby), apod.
 • Doklady o pracovním úrazu či nemoci z povolání

Mohou být potřeba i další dokumenty či formuláře. Postup vyřízení invalidního důchodu není zcela jednoduchý – pracovníci OSSZ by vám s tím ale měli poradit.

Pokud zdravotní stav invalidní osoby neumožňuje osobní vyřizování žádosti o invalidní důchod, je možné zmocnit k vyřizování i jinou osobu (na základě plné moci, není potřeba úřední ověření).

Jak dlouho trvá vyřízení žádosti o invalidní důchod?

Na základě podané žádosti o invalidní důchod, začne proces posuzování invalidity. Bude potřeba příslušný lékařský posudek a další informace. Zákonná lhůta pro vyřízení žádosti o invalidní důchod je 90 dní.

Proti rozhodnutí ČSSZ, je možné podávat námitky (do 30 dní od doručení). ČSSZ má následně lhůtu 60 dní na rozhodnutí o podaných námitkách. Výsledné rozhodnutí ČSSZ v námitkovém řízení, je možné rozporovat podáním správní žaloby, u příslušného soudu.

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – Rychlá půjčka před výplatou v hotovosti až 150 000 Kč. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Nabízíme půjčky v hotovosti – peníze ihned na ruku a bez poplatků předem. Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Štítky: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Diskuse: Invalidní důchod 2024

Diskuse: 2
 • Custom avatar petrosek

  Tento článek je k ničemu .O invalidním důchodu z mládí pro postižené ani zmínka.

  • Custom avatar Lucka

   Dobrý den, hledám to stejné.

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Vyhledávání
Poradna a diskuze
 • Lucka: Dobrý den. Chtěla bych Vás poprosit o pomoc, na co bych měla nárok jako matka sa...
 • Lucie: Dobrý den, chci se zeptat, syn ukončil dohodou zaměstnání 30.4. a 7.5. se evidov...
 • Vrba Ladislav: nabídnout nejrychlejší pujcky. Žádat mužete od 30 000 Kc do 500 000 000 Kc. Spl...
 • Opolková M.: člověk, který nezvládá například návštěvy lékaře, koupání, vycházky, m...
 • Jana Králová, Sociální dávky 2024: Paušální náklady na pevná paliva, jsou stanoveny v paragrafu 25, odstavec 1, pí...
 • Műllerová Věra: Dobrý den, pokud někdo dostává příspěvek na bydlení, žije sám, topí pevn...
 • Miloš Peřina: Dobrý den, žiji sám a pobírám příspěvek na bydlení. Byl js...