Sirotčí důchod 2017

Nárok na sirotčí důchod vzniká dítěti, kterému zemřel jeden nebo oba rodiče (nebo osvojitel, nebo osoba, která dítě převzala do péče). Jaké jsou přesné podmínky nároku na sirotčí důchod, jaká je jeho výše, a jak se o sirotčí důchod žádá, s tím vás seznámíme v následujících odstavcích. Pokud máte nějaký dotaz, chtěli byste nějaké informace, nebo poradit ohledně sirotčího důchodu, napište svou otázku do diskuse na konci tohoto článku.

Kdo má nárok na sirotčí důchod

Nárok na sirotčí důchod má dítě, kterému zemřel rodič, osvojitel, osoba, která převzala dítě do péče nebo do společné výchovy manželů. Nárok má pouze nezaopatřené dítě. Tedy buď nezletilé dítě (do 18 roků), nebo případně i zletilé dítě, které splňuje podmínky nezaopatřenosti (tj. například studuje střední, vyšší odbornou nebo vysokou školu, a to max. do 26 roků).

Nárok na sirotčí důchod také vznikne tehdy pokud:

 • Pokud rodič (nebo jiná výše uvedená osoba) pobíral invalidní nebo starobní důchod
 • Pokud rodič (nebo jiná výše uvedená osoba) splňoval podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod
 • Pokud rodič (nebo jiná výše uvedená osoba) splňoval podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na starobní důchod
 • Pokud rodič (nebo jiná výše uvedená osoba) zemřela následkem pracovního úrazu

V případě, že zemřou oba rodiče, má pozůstalé dítě nárok na sirotčí důchod po obou z nich. Nárok na sirotčí důchod ale nevzniká při smrti pěstouna nebo manžela/manželky pěstouna.

Nárok na sirotčí důchod také zaniká, pokud dojde k osvojení dítěte. Platí zde ale výjimka, že pokud má dítě nárok na sirotčí důchod po dvou osoba (oba rodiče), a osvojí ho jen jedna osoba, zaniká nárok pouze na jeden sirotčí důchod (druhý může být i nadále vyplácen).

Kolik je sirotčí důchod

Podobně, jako u všech dalších důchodových dávek, i sirotčí důchod se skládá ze dvou složek. Tou první složkou je základní výměr. Ten je společný pro všechny důchodové dávky (tedy i pro starobní, invalidní nebo vdovský důchod). Základní složka je v roce 2017 částka 2550 Kč (od 1. 1. 2017 došlo ke zvýšení – viz podrobněji v článku Důchody 2017).

Druhou složkou sirotčího důchodu je procentní výměra. Ta se stanoví jako 40% z výměry starobního nebo invalidního důchodu, který měl zemřelý v době smrti (nebo na který by měl v době smrti nárok).

Sirotčí důchod: nezaopatřené dítě

Za nezaopatřené dítě se považuje dítě, které je:

 • Nezletilé (tedy před dovršením věku 18 roků)
 • Nezletilé dítě do 18 roků, které ukončilo povinnou školní docházku a je vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání
 • Zletilé dítě do 26 roků, které se soustavně připravuje na budoucí povolání (studium na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole)
 • Dítě, které ze zdravotních důvodů není schopné vykonávat samostatně výdělečnou činnost

Pokud je dítě poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu 3 stupně, pak se nepovažuje za nezaopatřené, na sirotčí důchod nárok nemá (má nárok na jiné dávky, resp. invalidní důchod)

Jak vyřídit žádost o sirotčí důchod

Sirotčí důchod se na rozdíl od sociálních dávek nevyřizuje na Úřadu práce, ale na České správě sociálního zabezpečení. Zde se kromě důchodů řeší i nemocenské dávky nebo třeba peněžitá pomoc v mateřství. Žadatel o sirotčí důchod by se měl obracet na příslušnou pobočku – Okresní správa sociálního zabezpečení, podle místa svého trvalého bydliště.

V případě, že se jedná o nezletilé, nezaopatřené dítě, žádost podává zákonný zástupce. Zletilé nezaopatřené dítě může žádost o důchod podávat samo.

K vyřízení důchodu je na úřadu nutné doložit především tyto dokumenty

 • občanský průkaz nebo rodný list dítěte,
 • občanský průkaz zemřelého rodiče (pokud dosud nebyl odevzdán),
 • úmrtní list,
 • rozhodnutí o přiznání starobního nebo invalidního důchodu (je-li k dispozici),
 • v případě, že zemřelý rodič dosud nebyl poživatelem důchodu, doklady prokazující dobu pojištění včetně náhradních dob pojištění (tzn. základní vojenskou službu, dobu studia, vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání apod.),

Případně mohou být vyžadovány i další dokumenty a potvrzení – vždy v závislosti na konkrétním případu.

Příklad výpočet sirotčí důchod

O sirotčí důchod bude žádat matka dítěte (jako jeho zákonný zástupce) z důvodu smrti otce dítěte, který pobíral invalidní důchod pro invaliditu 3 stupně ve výši 10 250 Kč.

V tomto případě tedy sirotčí důchod bude vypočítán takto:

 • Základní výměra v roce 2017 je 2550 Kč
 • Procentní výměra (40%) bude 3080Kč

(*) procentní výměra se spočítá jako 40% z procentní výměry z invalidního důchodu tedy 10250 Kč – 2550 Kč = 7700; následně pak 40% ze 7700 * 0,4 = 3080

Celkový sirotčí důchod by v tomto případě tedy byl součet obou složek, tedy 5630 Kč.

Finanční tip: Máte momentálně hluboko do kapsy a chcete si půjčit peníze? Mohla by se vám hodit tato Půjčka na směnku na ruku. Nebo se můžete podívat co vám nabízí tato výhodná finanční nabídka: Půjčka 50000 Kč ihned na účet. Uvidíte, že nebudete zklamáni.

Štítky: , , , , , , , , , , ,

Diskuse: Sirotčí důchod 2017

komentáře 2
 • Vaše jméno

  Souvisí vyplácení sirotčího důchodu se stavem zbylého rodiče – tedy ovlivní nové manželství (sňatek vdovce) nějakým způsobem výši sirot.důchodu nezaopatřeného dítěte?
  Děkuji za odpověď.

  • Jana Králová, Sociální-dávky-2014.eu

   Dobrý den, manželství samotné nárok neovlivní. Pokud by si ale nový manžel dítě osvojil, pak by nárok zanikal.

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Vyhledávání
Poradna a diskuze
 • Miroslava PoesováJmenuji se Miroslava Poesová, pracovala jsem jako vychovatelka od roku... více »
 • ModeratorNaprostý souhlas pane. Děkuji Vám. více »
 • AsamuraDěkuji za upřesnění. více »
 • AnnaDobrý den, chtěla bych se zeptat,zda-li můžu do nákladů přidat... více »
 • IrmaDobrý den,chtěla jsem se zeptat, moje maminka je po velké... více »
 • vanesaDobry den , chtěla bych se zeptat jestli bych měla... více »