Pěstounská péče

Dávky pěstounské péče 2024

V oblasti pěstounské péče, k významným změnám.Další změny se očekávají i v roce 2024

Aktuální informace, jaké jsou dávky pěstounské péče v roce 2024, můžete najít zde.

Informace v následujícím článku, již nemusí být aktuální.

Pěstounská péče, je jedním z možných typů náhradní rodinné péče, která je u nás možná se státní pomocí. Na rozdíl od osvojení (adopce), se u pěstounské péče nestává pěstoun zákonným zástupcem dítěte. Nemá tedy na dítě ani vyživovací povinnost. Vyživovací povinnost během pěstounské péče spočívá na státu. Ten pak pěstounům vyplácí příslušné dávky. Výše pěstounské dávky je cca 1,3 životního minima. Jaké přesně jsou všechny dávky pěstounské péče, jaké jsou jejich podmínky, a všechny další důležité informace najdete v následujícím souhrnu.

Dávky pěstounské péče

Do pěstounské péče svěřuje dítě soud, a to buď jedné fyzické osobě, nebo do společné pěstounské péče manželům. Dávky se ale v případě společné péče manželů vyplácí vždy pouze jednomu z nich. V rámci sociální podpory jsou vypláceny tyto dávky pěstounské péče:

 • Příspěvek na úhradu potřeb dítěte
 • Odměna pěstouna
 • Příspěvek při převzetí dítěte
 • Příspěvek na zakoupení motorového vozidla
 • Příspěvek při ukončení pěstounské péče

Některé dávky jsou jednorázové (příspěvek při převzetí do péče, při ukončení péče a na zakoupení motorového vozidla), další jsou pak pravidelné a vyplácí se každý kalendářní měsíc, po který trvá pěstounská péče – jedná se o příspěvek na úhradu potřeb dítěte a odměnu pěstouna.

Pěstoun – osoba pečující o dítě

Osobou pečující o dítě se rozumí fyzická osoba odpovědná za výchovu dítěte, která je pěstounem, poručníkem nebo osobou, která má zájem stát se pěstounem, bylo-li jí dítě (děti) rozhodnutím soudu dočasně svěřeno do péče před rozhodnutím soudu o svěření dítěte do pěstounské péče, nebo osobou, která má v osobní péči dítě (děti), k němuž nemá vyživovací povinnost, přičemž probíhá soudní řízení o ustanovení této osoby poručníkem dítěte, anebo osobou, která byla do dosažení zletilosti dítěte jeho pěstounem nebo poručníkem, a to po dobu, po kterou má nezaopatřené dítě nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte.

Pěstoun – osoba v evidenci

Osobou v evidenci se rozumí fyzická osoba, která je vedena v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu.

Pěstounská péče: příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Toto je základní dávka v rámci systému podpory pěstounské péče. Nárok na tuto dávku má nezletilé nezaopatřené dítě, které je svěřené do péče pěstouna. Dávka se zpravidla vyplácí do doby, než dítě dosáhne 18 roků (tedy zletilosti, kdy zpravidla pěstounská péče končí). V případě, kdy dítě dále studuje, a považuje se tak za nezaopatřené dítě v pěstounské péči (maximálně do 26 roků), je možné tuto dávku vyplácet i dále.

Základní výše této dávky je následující:

 • Nezaopatřené dítě do 6 roků = 6290 Kč měsíčně
 • Nezaopatřené dítě 6 – 12 roků = 7750 Kč měsíčně
 • Nezaopatřené dítě 12 – 18 roků = 8870 Kč měsíčně
 • Nezaopatřené dítě 18 – 26 roků = 9920 Kč měsíčně

Pokud je svěřeno do péče dítě se zdravotním postižením, resp. dítě, které je podle zákona o sociálních službách uznáno za závislé na pomoci jiné fyzické osoby, je výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte vyšší – viz následující tabulka. V tomto případě nehraje roli jenom věk dítětem ale i stupeň jeho závislosti:

I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. Stupeň
Do 6 let 4 650 5 550 5 900 6 400
6 – 12 let 5 650 6 800 7 250 7 850
12 – 18 let 6 450 7 800 8 300 8 700
18 – 26 let 6 750 8 100 8 600 9 000

Pěstounská péče: Odměna pěstouna

Odměna pěstouna je druhá pravidelně vyplácená dávka, během trvání pěstounské péče. Na rozdíl od příspěvku na úhradu potřeb dítěte, který je určený pro dítě v pěstounské péči, odměna pěstouna je určena pro osobu, která pečuje o dítě.

Nárok na odměnu pěstoun má pouze ten kdo pečuje o dítě (dítě musí mít nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte) a současně pouze ten, kdo je evidovaný jako osoba poskytující pěstounskou péči nebo pečující osoba.

Pokud se jedná o manželský pár, který společně pečuje o děti, nárok na odměnu pěstouna má pouze jeden z manželů. Celková výše této dávky se odvíjí od počtu dětí, o které osoba (nebo manželé) pečují:

 • Odměna pěstouna při péči o jedno dítě = 8 000 Kč měsíčně
 • Odměna pěstouna při péči o 2 děti = 12 000 Kč měsíčně
 • Odměna pěstouna při péči o 3 děti = 20 000 Kč měsíčně
 • Odměna pěstouna při péči o alespoň jedno dítě závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost) = 20 000 Kč měsíčně
 • Odměna pěstouna jedná-li se o osobu v evidenci, a to i v případě, že nepečuje o žádné dítě = 20 000 Kč měsíčně
 • Odměna pěstouna, pečuje-li pěstoun alespoň o 1 dítě, které mu bylo svěřeno na přechodnou dobu, a toto dítě je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost) = 24 000 Kč měsíčně

Pěstounské péče: Příspěvek při převzetí dítěte

Příspěvek při převzetí dítěte do péče se vyplácí pouze jednorázově, při převzetí dítěte do péče. Nárok na tuto dávku je tedy pouze jednou za celou dobu trvání pěstounské péče. Příspěvek se vyplácí osobě, která dítě do péče převzala. V případě manželského páru se vyplácí pouze jednomu z nich a to ve výši:

 • Při převzetí do péče dítě do 6 roků = 8 000 Kč
 • Při převzetí do péče dítě 6 – 12 roků = 9 000 Kč
 • Při převzetí do péče dítě 12 – 18 roků = 10 000 Kč

Pěstounské péče: Příspěvek při ukončení pěstounské péče

Tato dávka se vyplácí také pouze jednorázově a to dítěti, které dosáhlo zletilosti. Pokud bylo dítě před dosažením zletilosti v pěstounské péči, pak při jejím ukončení, při dosažení zletilosti (18 roků) má nárok na jednorázovou dávku ve výši 25000 Kč. Tato dávka náleží přímo dítěti, resp. osobě, která byla dítětem v pěstounské péči.

Pěstounské péče: Příspěvek na zakoupení motorového vozidla

Nárok na tuto jednorázovou dávku má pouze osoba pečující, která se stará nejméně o tři děti (včetně zletilých, ale nezaopatřených dětí). Výše této dávky je stanovena na 70% z pořizovací ceny vozidla. Nejvýše je ale vyplácena částka 100 000 Kč.

O dávku je možné požádat jak při nákupu nového nebo ojetého vozidla, tak i na úhradu oprav již vlastněného vozidla (je nutné doložit příslušné faktury za provedené opravy). Podmínkou vyplacení této dávky je to, že vozidlo následně nesmí být používáno k výdělečné činnosti.

Pěstounská péče: Žádost o dávky a formuláře

O jednolité dávky pěstounské péče se žádá na Úřadu práce. K podání žádostí o jednotlivé dávky pak slouží tyto formuláře:

Kromě těchto formulářů s žádostmi o jednotlivé dávky pak může být vyžadováno doložení dalších dokladů a dokumentů, které jsou potřeba pro vyřízení konkrétní dávky nebo příspěvku.

Zprostředkování osvojení a pěstounské péče

Několik základních informací k tomu jak se řeší osvojení (adopce) dítěte nebo pěstounská péče

 • Žádost o svěření dítěte do osvojení nebo pěstounské péče se podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností místa bydliště žadatelů.
 • Osvojení (adopci) a pěstounská péče se řídí příslušným zákonem – konkrétně se jedná o zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí.
 • U žadatelů se posuzuje charakteristika jejich osobnosti, jejich zdravotní a psychický stav, předpoklady vychovávat dítě, motivace žádosti, stabilita manželského vztahu a rodinného prostředí a další rozhodné skutečnosti

Více informací o osvojení, adopci či pěstounské péči najdete na stránkách Fondu ohrožených dětí – www.fod.cz.

Finanční tip: Máte momentálně hluboko do kapsy a chcete si půjčit peníze? Mohla by se vám hodit tato Půjčka ihned před výplatou. Nebo se můžete podívat co vám nabízí tato výhodná finanční nabídka: Půjčka Provident v hotovosti. Uvidíte, že nebudete zklamáni.

Štítky: , , , , , , , , ,

Diskuse: Pěstounská péče

Diskuse: 40
 • Custom avatar natasa

  mam vnucu od narozeni usjije 18mesicu dostala semi sovdne dopece tetkom miji dali pestoncke pece chtela bchse zepta odi se pocita jdavk napestoncdavki diki

 • jirsikova pavlina

  dobry den mam dotaz mam 2 vnuky v peci jen jako opatrovnik jednoho vnuka mam jiz7 let a druheho vnuka 9 mesicu na prvniho vnuka mi budou urcovat ted v breznu vyzivne a na druheho vnuka mam vyzivne urcene matka bvyzivne neplati chtela bych pozadat o pestounskou peci na oba vnuky matka ma jeste jednu vyzivovaci povinost k dceri kterou ma v peci dtec ditete na kterou taky neplati dcera ma problemy s drogama chtela bych se zeptat zda muzu pozadat o pestounskou peci na oba vnuky najednou nebo musim na kazdeho zvlas?? a taky jestli mohu byt zamestnana kdyz si o pp zazadam starsimu je 8 let mladsimu jsou4 dekuji za odpoved jirsikova

 • Custom avatar Dagmar

  Dobrý den, mám dotaz ohledně vyplácení PPM pěstounům na přechodnou dobu. Zaslechla jsem že od ledna 2017 se tyto dávky PPPD přiznávat nebudou a dítě budeme muset obstarat pouze za příspěvek na úhradu potřeb dítěte, což je nereálné. Bude nějak ošetřen rozdíl mezi příspěvkem na potřeby dítěte a skutečnou potřebou? S ohledem na to, že vyživovací povinnost má stát, bylo by nešťastné chtít po pěstounech dorovnávat rozdíl z odměny pěstouna.
  Děkuji za odpověď D.

 • Custom avatar Marie

  Dobrý den, asi před čtrnácti dny mi byl soudně svěřen vnuk do péče předběžným opatřením. Sociální pracovnice, které podaly žádost k soudu slíbily, že hned při převzetí dítěte mi bude vyplacen příspěvek ve výši 9000,- Kč. Na nic jsem tedy nečekala a vnukovi nakoupila veškeré oblečení, od spodního prádla, triček s dlouhým rukávem,mikin, kalhot i zateplených, zimní bundy až po boty. ( Blíží se zima a vnuk měl jen letní oblečení a vesměs mu bylo malé) Teď jsem trochu nervózní, zda vůbec nějaký takový příspěvek dostaneme a hlavně kdy. Vyčerpala jsem totiž rodinné úspory s tím, že je zase vrátím. Zajímalo by mě kdy přesně a jakou formou mi bude příspěvek vyplacen. Děkuji Marie

 • Custom avatar nikola

  Dobrý den chtěla bych se zeptat zda mam narok na pěstounství. 28.3 jsem dostala do předbežného opatření sestru 22.5 byl vydanej rosudek a 13.7 to nabylo pravní moci . holka pobírá sirotčí duchod ktery je stale pozasteveny.tak jsem se chtela zeptat zda bych měla nárok na tuto dávku pestounství i kdyz v rozsudku je napsano svereni nezletile do pece jine osoby mockrat dekuji za odpoved

 • Custom avatar Anna

  Dobrý den,mám prosím dotaz.Bydlím u dcery od narození vnuka,ted se budu stěhovat a vnuk nechce bydlet s dcerou.Prakticky jsem ho vychovala,je na mně závislý,odmítá cokoliv od maminky.Víme že je to špatné ale je to tak.Nevím jak dále postupovat,když si budu chtít vzít vnuka do pěstounské péče.Je mu 8 let.Děkuji za odpověd.Anna

 • Jiřina Krejzová

  Dobrý den, mám schválený jako pěstounka příspěvek na zakoupení motorového vozidla. Chci uplatnit proplacení faktury na opravu vozidla. U vozidla praskla trubice. Mám nárok na proplacení opravy? Minule mi neproplatili výměnu prasklého chladiče. Prý mám nárok jen na generální opravu motoru.
  Děkuji za odpověď,

  Jiřina Krejzová

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Vyhledávání
Poradna a diskuze
 • Jaroslav Chalupa: Bere se v potaz u přídavku na bydlení výše naspořených peněz ?...
 • sedlarjara@seznam.cz: Dobrý den, mám syna 19 let a byl mu připsán invalidní důchod 2 stupně. Je stud...
 • Lucka: Dobrý den. Chtěla bych Vás poprosit o pomoc, na co bych měla nárok jako matka sa...
 • Lucie: Dobrý den, chci se zeptat, syn ukončil dohodou zaměstnání 30.4. a 7.5. se evidov...
 • Opolková M.: člověk, který nezvládá například návštěvy lékaře, koupání, vycházky, m...
 • Jana Králová, Sociální dávky 2024: Paušální náklady na pevná paliva, jsou stanoveny v paragrafu 25, odstavec 1, pí...
 • Műllerová Věra: Dobrý den, pokud někdo dostává příspěvek na bydlení, žije sám, topí pevn...