Pěstounská péče 2017

Pěstounská péče, je jedním z možných typů náhradní rodinné péče, která je u nás možná se státní pomocí. Na rozdíl od osvojení (adopce), se u pěstounské péče nestává pěstoun zákonným zástupcem dítěte. Nemá tedy na dítě ani vyživovací povinnost. Vyživovací povinnost během pěstounské péče spočívá na státu. Ten pak pěstounům vyplácí příslušné dávky. Výše pěstounské dávky je cca 1,3 životního minima. Jaké přesně jsou všechny dávky pěstounské péče, jaké jsou jejich podmínky, a všechny další důležité informace najdete v následujícím souhrnu.

Dávky pěstounské péče

Do pěstounské péče svěřuje dítě soud, a to buď jedné fyzické osobě, nebo do společné pěstounské péče manželům. Dávky se ale v případě společné péče manželů vyplácí vždy pouze jednomu z nich. V rámci sociální podpory jsou vypláceny tyto dávky pěstounské péče:

 • Příspěvek na úhradu potřeb dítěte
 • Odměna pěstouna
 • Příspěvek při převzetí dítěte
 • Příspěvek na zakoupení motorového vozidla
 • Příspěvek při ukončení pěstounské péče

Některé dávky jsou jednorázové (příspěvek při převzetí do péče, při ukončení péče a na zakoupení motorového vozidla), další jsou pak pravidelné a vyplácí se každý kalendářní měsíc, po který trvá pěstounská péče – jedná se o příspěvek na úhradu potřeb dítěte a odměnu pěstouna.

Pěstoun – osoba pečující o dítě

Osobou pečující o dítě se rozumí fyzická osoba odpovědná za výchovu dítěte, která je pěstounem, poručníkem nebo osobou, která má zájem stát se pěstounem, bylo-li jí dítě (děti) rozhodnutím soudu dočasně svěřeno do péče před rozhodnutím soudu o svěření dítěte do pěstounské péče, nebo osobou, která má v osobní péči dítě (děti), k němuž nemá vyživovací povinnost, přičemž probíhá soudní řízení o ustanovení této osoby poručníkem dítěte, anebo osobou, která byla do dosažení zletilosti dítěte jeho pěstounem nebo poručníkem, a to po dobu, po kterou má nezaopatřené dítě nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte.

Pěstoun – osoba v evidenci

Osobou v evidenci se rozumí fyzická osoba, která je vedena v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu.

Pěstounská péče: příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Toto je základní dávka v rámci systému podpory pěstounské péče. Nárok na tuto dávku má nezletilé nezaopatřené dítě, které je svěřené do péče pěstouna. Dávka se zpravidla vyplácí do doby, než dítě dosáhne 18 roků (tedy zletilosti, kdy zpravidla pěstounská péče končí). V případě, kdy dítě dále studuje, a považuje se tak za nezaopatřené dítě v pěstounské péči (maximálně do 26 roků), je možné tuto dávku vyplácet i dále.

Základní výše této dávky je následující:

 • Nezaopatřené dítě do 6 roků = 4500 Kč měsíčně
 • Nezaopatřené dítě 6 – 12 roků = 5550 Kč měsíčně
 • Nezaopatřené dítě 12 – 18 roků = 6350 Kč měsíčně
 • Nezaopatřené dítě 18 – 26 roků = 6600 Kč měsíčně

Pokud je svěřeno do péče dítě se zdravotním postižením, resp. dítě, které je podle zákona o sociálních službách uznáno za závislé na pomoci jiné fyzické osoby, je výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte vyšší – viz následující tabulka. V tomto případě nehraje roli jenom věk dítětem ale i stupeň jeho závislosti:

I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. Stupeň
Do 6 let 4 650 5 550 5 900 6 400
6 – 12 let 5 650 6 800 7 250 7 850
12 – 18 let 6 450 7 800 8 300 8 700
18 – 26 let 6 750 8 100 8 600 9 000

Pěstounská péče: Odměna pěstouna

Odměna pěstouna je druhá pravidelně vyplácená dávka, během trvání pěstounské péče. Na rozdíl od příspěvku na úhradu potřeb dítěte, který je určený pro dítě v pěstounské péči, odměna pěstouna je určena pro osobu, která pečuje o dítě.

Nárok na odměnu pěstoun má pouze ten kdo pečuje o dítě (dítě musí mít nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte) a současně pouze ten, kdo je evidovaný jako osoba poskytující pěstounskou péči nebo pečující osoba.

Pokud se jedná o manželský pár, který společně pečuje o děti, nárok na odměnu pěstouna má pouze jeden z manželů. Celková výše této dávky se odvíjí od počtu dětí, o které osoba (nebo manželé) pečují:

 • Odměna pěstouna při péči o jedno dítě = 8 000 Kč měsíčně
 • Odměna pěstouna při péči o 2 děti = 12 000 Kč měsíčně
 • Odměna pěstouna při péči o 3 děti = 20 000 Kč měsíčně
 • Odměna pěstouna při péči o alespoň jedno dítě závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost) = 20 000 Kč měsíčně
 • Odměna pěstouna jedná-li se o osobu v evidenci, a to i v případě, že nepečuje o žádné dítě = 20 000 Kč měsíčně
 • Odměna pěstouna, pečuje-li pěstoun alespoň o 1 dítě, které mu bylo svěřeno na přechodnou dobu, a toto dítě je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost) = 24 000 Kč měsíčně

Pěstounské péče: Příspěvek při převzetí dítěte

Příspěvek při převzetí dítěte do péče se vyplácí pouze jednorázově, při převzetí dítěte do péče. Nárok na tuto dávku je tedy pouze jednou za celou dobu trvání pěstounské péče. Příspěvek se vyplácí osobě, která dítě do péče převzala. V případě manželského páru se vyplácí pouze jednomu z nich a to ve výši:

 • Při převzetí do péče dítě do 6 roků = 8 000 Kč
 • Při převzetí do péče dítě 6 – 12 roků = 9 000 Kč
 • Při převzetí do péče dítě 12 – 18 roků = 10 000 Kč

Pěstounské péče: Příspěvek při ukončení pěstounské péče

Tato dávka se vyplácí také pouze jednorázově a to dítěti, které dosáhlo zletilosti. Pokud bylo dítě před dosažením zletilosti v pěstounské péči, pak při jejím ukončení, při dosažení zletilosti (18 roků) má nárok na jednorázovou dávku ve výši 25000 Kč. Tato dávka náleží přímo dítěti, resp. osobě, která byla dítětem v pěstounské péči.

Pěstounské péče: Příspěvek na zakoupení motorového vozidla

Nárok na tuto jednorázovou dávku má pouze osoba pečující, která se stará nejméně o tři děti (včetně zletilých, ale nezaopatřených dětí). Výše této dávky je stanovena na 70% z pořizovací ceny vozidla. Nejvýše je ale vyplácena částka 100 000 Kč.

O dávku je možné požádat jak při nákupu nového nebo ojetého vozidla, tak i na úhradu oprav již vlastněného vozidla (je nutné doložit příslušné faktury za provedené opravy). Podmínkou vyplacení této dávky je to, že vozidlo následně nesmí být používáno k výdělečné činnosti.

Pěstounská péče: Žádost o dávky a formuláře

O jednolité dávky pěstounské péče se žádá na Úřadu práce. K podání žádostí o jednotlivé dávky pak slouží tyto formuláře:

Kromě těchto formulářů s žádostmi o jednotlivé dávky pak může být vyžadováno doložení dalších dokladů a dokumentů, které jsou potřeba pro vyřízení konkrétní dávky nebo příspěvku.

Zprostředkování osvojení a pěstounské péče

Několik základních informací k tomu jak se řeší osvojení (adopce) dítěte nebo pěstounská péče

 • Žádost o svěření dítěte do osvojení nebo pěstounské péče se podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností místa bydliště žadatelů.
 • Osvojení (adopci) a pěstounská péče se řídí příslušným zákonem – konkrétně se jedná o zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí.
 • U žadatelů se posuzuje charakteristika jejich osobnosti, jejich zdravotní a psychický stav, předpoklady vychovávat dítě, motivace žádosti, stabilita manželského vztahu a rodinného prostředí a další rozhodné skutečnosti

Více informací o osvojení, adopci či pěstounské péči najdete na stránkách Fondu ohrožených dětí – www.fod.cz.

Finanční tip: Máte momentálně hluboko do kapsy a chcete si půjčit peníze? Mohla by se vám hodit tato Půjčka ihned před výplatou. Nebo se můžete podívat co vám nabízí tato výhodná finanční nabídka: Půjčka Provident v hotovosti. Uvidíte, že nebudete zklamáni.

Štítky: , , , , , , , , ,

Diskuse: Pěstounská péče 2017

komentářů 6
 • Marta Olbrichtová

  Dobrý den, mám dotaz týkající se dávek pěstounské péče, resp. vzniku nároku na tuto dávku. Dne 2.10.2013 jsme podali k soudu návrh na svěření nezl. do PP. Následně jsme v 11/2013 podali návrh u soudu na předběžné opatření…a nezl. nám byl 22.11.2013 svěřen do výchovy předběžným opatřením. Podotýkám, že se právně nejedná o „předpěstounskou péči“, ikdyž fakticky to vlastně předpěstounská péče je. Od vykonatelnosti předběžného opatření pobírám PPM. 11.12.2013 bylo rozhodnuto o svěření nezl. do naší PP a nyní čekáme na nabytí PM rozsudku, což bude 10.2.2014. Na úřadu práce mi sdělili, že nárok na dávky PP nám vznikne až po nabytí PM rozsudku o svěření do PP, tzn. od února a nikoliv od 22.11. 2013 kdy bylo vykonatelné předběžné opatření a odůvodnili to tím, že v předběžném opatření není zmínka o tom, že se jedná o předpěstounskou péči….Já si to nemyslím a prosím o Váš názor. Děkuji Olbrichtová

  • Jana Králová, Sociální-dávky-2014.eu

   Dobrý den,
   I když fakticky je to tak jak popisujete vy, formálně má bohužel pravdu Úřad práce. Proti tomuto rozhodnutí můžete pochopitelně podat odvolání, ale obávám se, že nebudete úspěšná. Někdy se bohužel duch zákona a litera zákona v praxi míjí

   • Marta Olbrichtová

    Děkuji za rychlou odpověď…jsem úředník, takže to částečně chápu. Co je psáno, to je dáno 🙂

 • Custom avatar Hana

  Dobrý den.Chtěla bych se zeptat.Moje sestra má v pěstounské péči děti své dcery-Děti odjeli na 2 měsíční léčebný pobyt.Sestra po tu dobu dostane odměnu jako pěstounka,ale už ne peníze na uhradu potřeb ditěte.Je to tak dobře,že to má po dobu pobytu dětí takto přerušeno? Děkuji

 • danuše mikova

  chtěla bych se zeptat zdali mam narok nato že mam vnučku již nabyla osumnacti let jestli mam narok na ukočiciho pěstovna a odměnu prosim poradte děkuji mikova neratovice

  kojeticka 1023

  • Jana Králová, Sociální-dávky-2014.eu

   Dobrý den, pokud vám byly přiznány dávky pěstounské péče, pak byste mohla mít nárok. Neznám ale všechny podrobnosti jak to u vás přesně je. Doporučuji vám obrátit se na Úřad práce v místě vašeho bydliště.

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Vyhledávání
Poradna a diskuze
 • Miroslava PoesováJmenuji se Miroslava Poesová, pracovala jsem jako vychovatelka od roku... více »
 • ModeratorNaprostý souhlas pane. Děkuji Vám. více »
 • AsamuraDěkuji za upřesnění. více »
 • AnnaDobrý den, chtěla bych se zeptat,zda-li můžu do nákladů přidat... více »
 • IrmaDobrý den,chtěla jsem se zeptat, moje maminka je po velké... více »
 • vanesaDobry den , chtěla bych se zeptat jestli bych měla... více »