Kalkulačka pro výpočet příspěvku na bydlení (nárok, podmínky, informace)

Kolik je příspěvek na bydlení v roce 2017, a jak se případně mění výše této sociální dávky od 1. 1. 2017? V této online kalkulačce si můžete sami vypočítat, jestli splňujete podmínky pro nárok na přídavky na bydlení, a jaká by mohl být jejich výše. Podrobné informace o podmínkách nároku na tuto sociální dávku pak nejde zde: Přídavky na bydlení.

Příspěvek na bydlení – změny 2024

Od začátku roku 2024, se mění podmínky pro výpočet sociálních dávek na bydlení. Změn je hned několik:

 • Od 1. 1. 2024 platí nové tabulky pro normativní náklady na bydlení
 • Od ledna 2024 platí změna zákona o státní sociální podpoře (dílčí změny u dávek)

Kromě toho, od začátku roku 2024 platí mnoho dalších změn, které mohou mít nepřímý vliv na výpočet dávek.

Aktuální informace a výpočet:

Výpočet výše příspěvku na bydlení v roce 2017

Kalkulačka přídavky na bydlení 2017
Počet osob v bytě
(včetně dětí)
Průměrný čistý měsíční příjem
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte průměrný čistý měsíční příjem rodiny (všech osob ve společné domácnosti). Jako příjem se počítají především příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. A dále pak příjmy jako je podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, výživné nebo alimenty. Zadávají se průměrné příjmy za kalendářní čtvrtletí.
Celkové měsíční náklady na bydlení
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte celkové průměrné měsíční náklady na bydlení. Ty zahrnují nájemné (u nájemních bytů), částka za elektřinu, částka za plyn, částka za vodu, za odvoz odpadů, náklady na vytápění. Zadávají se průměrná náklady za kalendářní čtvrtletí.
Druh bydlení
Velikost obce / města
Výpočet

Zvýšení dávek na bydlení od 1. 1. 2017

U příspěvku na bydlení se nedá hovořit v pravém slova smyslu o „zvýšení“. Základní podmínky pro nárok, a postup výpočtu, se v roce 2017 nijak zásadně nemění. To co se od 1. 1. 2017 u přídavků na bydlení změní, jsou normativní náklady na bydlení (viz příslušné tabulky níže). Tyto normativní nálady se používají pro jednotlivé výpočty. Mění se skoro každý rok (zpravidla vždy od začátku roku), ale obvykle se jedná jen o změny v jednotkách nebo nízkých desítkách korun. Na výslednou výši příspěvku na bydlení to pak má jen malý vliv. Nejinak je tomu i v roce 2017.

Normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou určeny příslušným zákonem (zde konkrétně zákon číslo 117/1995 Sb., zákon o státní sociální podpoře), a konkrétní částky pro rok 2017, pak příslušným nařízením vlády (číslo 449/2016 Sb.).

Normativní náklady určují jakési „maximální“ náklady pro jednotlivé typy bydlení (nájemní byt, družstevní byt nebo byt v osobním vlastnictví), podle počtu osob a velikosti města. Podle výše normativních nákladů na bydlení se posuzuje nárok na příspěvek na bydlení. A také, pokud by reálné náklady na bydlení byly vyšší než ty normativní, pak může být příspěvek vyplacen maximálně do výše normativních nákladů.

Normativní náklady na bydlení 2017 – nájemní bydlení:

Normativní náklady na bydlení 2017 - nájemní byty
Počet osob Praha nad 100. tis 50000 - 99999 obyv. 10000 - 49999 obyv. do 9999 obyv.
1 7720 6114 5822 4950 4763
2 11004 8806 8407 7213 6957
3 14896 12022 11500 9939 9604
4 18577 15112 14482 12599 12195

Pozn.: platné od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 v Kč měsíčně

Normativní náklady na bydlení 2017 – osobní vlastnictví nebo družstevní byt:

Normativní náklady na bydlení 2017 - družsteví a osobní byty
Počet osob Praha nad 100. tis 50000 - 99999 obyv. 10000 - 49999 obyv. do 9999 obyv.
1 4357 4357 4357 4357 4357
2 6429 6429 6429 6429 6429
3 8880 8880 8880 8880 8880
4 11244 11244 11244 11244 11244

Pozn.: platné od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 v Kč měsíčně

Náklady srovnatelné s nájemným v roce 2017

Výše nákladů srovnatelných s nájemným od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017
Počet osob
jedna 1944
dvě 2660
dvě 3478
čtyři a více 4194

Pozn.: platné od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 v Kč měsíčně

Výše částek, které se započítávají za pevná paliva pro období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017
Počet osob
jedna 711
dvě 973
dvě 1272
čtyři a více 1572

Pozn.: platné od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 v Kč měsíčně

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení

V obecné rovině je možné říci, že nárok na příspěvek na bydlení máte, když jsou vaše příjmy „nízké“ a náklady na bydlení „vysoké“. Konkrétně se jedná o:

(1) Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě hlášen k trvalému pobytu, jestliže

a) jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35, a

b) součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35, není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.

Mezi podmínky nároku na sociální dávky na bydlení patří to, že se musí jednat o nájemní byt (máte uzavřenu nájemní smlouvu, podnájemní nestačí) nebo byt v osobním vlastnictví nebo družstevní byt.

Také je nutné abyste (jako žadatel o dávku), měli v daném bytě trvalé bydliště. Bez trvalého pobytu na příspěvek na bydlení také nárok není.

Jak se dokládají příjmy a výdaje za bydlení

Příspěvek na bydlení je specifický v tom že se zde dokládají příjmy výdaje za bydlení za předchozí 3 měsíce (přesněji za předchozí kalendářní čtvrtletí). Pokud tedy o přídavek žádáte v dubnu 2017, dokládají se příjmy a výdaje za leden 2017 – březen 2017, pokud byste žádali v červenci 2017, pak to je duben až červen 2017, a tak dále.

Mezi příjmy se započítávají různé příjmy (typicky třeba výplata ze zaměstnání, podpora v nezaměstnanosti, mateřská nebo jiné nemocenské dávky, rodičovský příspěvek a další sociální dávky apod.). Příjem se započítává za všechny osoby, které mají v bytě trvalé bydliště.

Mezi náklady na bydlení se započítává nájem nebo srovnatelné náklady u bytů v osobním / družstevním vlastnictví. Pokud nejsou součástí nájmu, pak se dále počítají platby za služby – voda, elektřina, plyn apod.

Některé výdaje, které máme běžně spojené s bydlením, se naopak nepočítají. Třeba platba za kabelovou televizi nebo internet. Ani třeba poplatek za TV. Mezi náklady na bydlení se nepočítá ani splátka za hypotéku.

Příspěvek na bydlení a hypotéka

Speciálně u hypotéky nastávají případy, kdy sice máte poměrně vysoké „náklady na bydlení“, ale při tom nárok na přídavky na bydlení mít nebudete. Hypotéka vás může často stát i velmi podstatnou část vašeho příjmu. To, co platíte za hypotéku (nebo jiný úvěr na bydlení), se ale do nákladů na bydlení nezapočítává.

Příspěvek na bydlení v družstevním bytě

Příspěvek na bydlení je standardně vyplácen i při bydlení v družstevním bytě. Tam platí podobné podmínky, jako při bydlení v bytě v osobním vlastnictví. Něco jiného je ale situace, kdy si „pronajmete“ družstevní byt. V takovém případě obvykle na příspěvek na bydlení nárok nemáte. To je dáno tím, že družstevní byt je majetkem družstva a jeho „majitel“ je v něm sám v pozici nájemníka. U družstevního bytu tedy bývá zpravidla uzavírána jen podnájemní smlouva, a na tu se již přídavky na bydlení nevztahují

Příspěvek na bydlení a stěhování nebo kauce

Pokud si pronajímáte byt, tak je obvyklé, že na začátku musíte zaplatit třeba kauci (často 1 – 2 nájmy). Takto zaplacená kauce se ale také nedá započítat mezi nálady na bydlení. Ve výsledku jste totiž „nic“ nezaplatili, částka je pouze dočasně v držení majitele bytu, a po skončení nájmu je vám vrácena.

Jinou situací je pak stěhování. Pokud se stěhujete z bytu, kde dostáváte příspěvek na bydlení a podmínky pro tuto sociální dávku splňujete i v novém bytě, pak se pro vás nic nemění (v daném čtvrtletí, v tom dalším bude příspěvek na bydlení přepočítán podle nákladů na bydlení v novém bytě).

Pokud se stěhujete do nového bytu, a v něm si chcete podat žádost o příspěvek na bydlení, tak budete muset počkat minimálně několik týdnů. Ihned po nastěhování totiž nemůžete doložit žádné náklady na bydlení (dokládají se vždy za předchozí kalendářní čtvrtletí). Není tedy z čeho vypočítat nárok a výši příspěvku.

Kde se žádá o dávky na bydlení a kdy se vyplácí?

Žádost o dávky na bydlení si můžete vyřídit na místním úřadu práce (podle trvalého bydliště). K žádosti potřebujete osobní doklady, potvrzení o příjmech za předchozí kalendářní čtvrtletí, doložit náklady (složenky, účtenky, výpis z účtu), nájemní smlouvu apod.

Jakmile je dávka schválena, je vám příspěvek na bydlení vyplácen pravidelně každý měsíc. A každé 3 měsíce musíte opakovaně dokládat příjmy a náklady.

SUPER nabídka: Nevíte, kde vzít peníze? Pomůžeme vám! Máme tady neopakovatelnou akční nabídku – Auto na splátky všem. Určitě budete spokojeni. A pokud jsme se náhodou netrefili správně, pak nabízíme ještě – Půjčka od soukromé osoby na směnku. To je solidní a jistá cesta, jak sehnat peníze.

Štítky: , , , , , , , , , , , ,

Diskuse: Kalkulačka pro výpočet příspěvku na bydlení (nárok, podmínky, informace)

Diskuse: 9
 • Custom avatar iveta dubinova

  Mám dotaz,mám nárok na příspěvek na bydlení?Podle kalkulačky ano,ale raději se zeptám.Mám důchod 11238 Kč,bydlím sama v družstevním bytě,mám trvalé bydliště v městě Orlová okres Karviná,Náklady na bydlení dle Sipo mám vč.ČRo 45 kč , poplatek ČT 135,zálohy na plyn 140 kč,elektřin 350a,odvoz odpadu cca 53 kč,nájem dr.bytu vč.topení,voda a jiné služby 3325 kč celkem 4048 Kč.

 • Custom avatar maminka

  dobry den mohu se zeptat jakou castku prisevku na bydleni mohu pobirat kdyz sem matka samozivitela synovi je 7 mesicu rodicak mam 7100.- a hledam podnajem stehuju se od rodicu. dekuji

 • Custom avatar Jiří Hodovský

  Jak dlouho bude bratr pobírat na ubytovně sociální dávky a příspěk na bydlení?Do kdy musí jít pracovat?Nevěří my a myslí si stále že bude dávky pobírat i na dále bez omezení!

 • Pavel Kříž

  Dobrý den.Mám dotaz v nájmu mám zahrnuté náklady na veškeré energie (vody obě,topení,elektriku) jak doložím náklady při žádosti na příspěvek na bydlení.
  Děkuji

 • Custom avatar Kamil

  Mám otázku jakým způsobem se řeší výpočet doplatku na bydlení v případě, že se jedná o ubytovnu ? Pokud budu ubytován na ubytovně kolik mi proplácí na ubytování za daný měsíc a podle čeho se toto řídí ? děkuji K.

 • Custom avatar Vlastislav Kovář

  Dobrý den,mám takový to problém:Nastěhoval jsem se do garsonky,25m2, a platím měsíčně 11400,-Kč nájem+poplatky.Trvalé bydliště mám v Nýrsku,ale vzhledem k mému zdr.stavu musím být tady v Praze.Plný I.D. 3 stupně je 10629,-Kč.Mohu požádat Úřad práce o příspěvek na bydlení s tím že až dostanu dávku v hmotné nouzi tak si zajistím trvalé bydliště v místě?Na sociálce(Úřad práce)mi bylo zděleno že garsonka není byt ale de fakto ubytovna a není to prý zkolaudované!Co mám dělat když jsem veškeré peníze za důchod investoval do bydlení a nezbylo mi ani na jídlo??Děkuji za pomoc předem!

 • Custom avatar Jana

  Prosím rada bych zjistila výši příspěvku na bydlení.Dle kalkulačky mi vypočet nesedí.Tedy Bydlim na vesnici s max.počtem obyvatel-500. Mam uzavřenou najemní smlouvu s majitelkou.V teto nemovitosti mame ja a moje dvě děti i trvaly pobyt.Manžel je ve smlouvě uveden ,ale bez trvaleho pobytu.Jsem v evidenci UP.Pobíram pouze přidavky na děti-600kč,710kč.Za najemné platím 5000kč,elektřina 2340kč ,plyn 1240kč -vše měsíčně.Prosím můžete mi alespon orientačně napomoci vypočtem.Dle uvedene kalkulačky mi vypočet nesedí.Moc Va děkuji Jana

 • Custom avatar esmeralda

  Nikde nemůžu najít kalkulačku pro rok 2018-přídavky na bydlení.nevíte,kolik bude platit úřad za pevná paliva po předložení dokladu,od roku 2018?paušálně už to prý nebude.

 • Iveta

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat,zda mám nárok na příspěvek na bydlení když jsme s manželem v insolvenci? Počítá se do čistého příjmu skutečně vyplacená částka? Po odečtení sražené částky máme průměrný měsíční příjem cca 20000,- a náklady na bydlení ( nájem a elektřina ) 13100,-Kč Děkuji za odpověď

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Vyhledávání
Poradna a diskuze
 • sedlarjara@seznam.cz: Dobrý den, mám syna 19 let a byl mu připsán invalidní důchod 2 stupně. Je stud...
 • Lucka: Dobrý den. Chtěla bych Vás poprosit o pomoc, na co bych měla nárok jako matka sa...
 • Lucie: Dobrý den, chci se zeptat, syn ukončil dohodou zaměstnání 30.4. a 7.5. se evidov...
 • Opolková M.: člověk, který nezvládá například návštěvy lékaře, koupání, vycházky, m...
 • Jana Králová, Sociální dávky 2024: Paušální náklady na pevná paliva, jsou stanoveny v paragrafu 25, odstavec 1, pí...
 • Műllerová Věra: Dobrý den, pokud někdo dostává příspěvek na bydlení, žije sám, topí pevn...
 • Miloš Peřina: Dobrý den, žiji sám a pobírám příspěvek na bydlení. Byl js...