Daňové slevy a zvýhodnění v roce 2017

Všichni zaměstnanci, nebo samostatně výdělečné osoby mají možnost uplatnit různé daňové slevy nebo zvýhodnění. Některé daňové slevy a zvýhodnění je u zaměstnanců možné uplatňovat již v průběhu roku, takže se to projeví v jejich každoměsíční výplatě. Jiné slevy se uplatňují jednou za rok, při podávání daňového přiznání. OSVČ pak všechny daňové slevy a zvýhodnění, na které mají nárok, uplatňují ve svém daňovém přiznání.

V následujícím článku se podíváme na přehled všech daňových slev a zvýhodnění, a na to, jaká je jejich aktuální výše v roce 2017.

Základní daňová sleva na poplatníka a na manželku/manžela v roce 2017

Na základní slevu na poplatníka mají nárok všichni zaměstnanci, podnikatelé, OSVČ, starobní důchodci, ženy na mateřské atd., pokud měli alespoň po část roku zdanitelné příjmy. Základní sleva na poplatníka je 24 840 Kč ročně (tj. 2070 Kč měsíčně). U zaměstnanců, v případě že u svého zaměstnavatele podepsali „růžový papír“ (prohlášení k dani), se jim tato daňová sleva na poplatníka projeví již během roku ve výplatě.

Slevu na manžela/manželku je možné uplatnit, pokud jeho/její příjmy nepřesáhnou hranici 68 000 Kč za rok. U OSVČ pak u této daňové slevy platí omezení. OSVČ může uplatňovat slevu na manžela/manželku pouze pokud nepoužívá výdajové paušály. Nebo pokud sice používá výdajové paušály, ale součet základu daně s využitím paušálu je nižší než 50% ze základu daně.

Daňová sleva na manžela/manželku je ve výši 24 840 Kč ročně. Pokud je manžel/manželka držitelem průkazu ZTP/P, pak je částka dvojnásobná, tedy 49 680 Kč ročně.

Daňová sleva pro invalidní důchodce nebo pro držitele ZTP/P v roce 2017

V případě, že má daňový poplatník přiznán invalidní důchod, pak má nárok na daňovou slevu. A to buď základní (v případě invalidity prvního nebo druhého stupně), ve výši 2 520 Kč ročně. Nebo na rozšířenou daňovou slevu ve výši 5040 Kč (v případě invalidity třetího).

Držitelé průkazu ZTP/P pak mají nárok na daňovou slevu ve výši 16 140 Kč. Slevu je možné uplatnit třeba u zaměstnavatele, a to ve výši 1345 Kč měsíčně.

Daňová sleva pro studenty v roce 2017

Student, který studuje (soustavná příprava na budoucí povolání), má možnost až do dovršení věku 26 roků (nebo případně až do věku 28 roků v případě doktorského studia na VŠ), uplatňovat daňovou slevu na studenta ve výši 4 020 Kč ročně. To se pochopitelně týká případů, kdy má student nějaké příjmy z výdělečné činnosti, na základě kterých podává daňové přiznání. Pro uplatnění nároku na daňovou slevu pro studenty je nutné dokládat potvrzení o studiu.

Daňová sleva za umístění dítěte ve školce v roce 2017

V roce 2017 vzrostla daňová sleva za umístění dítěte ve školce na částku 11 000 Kč ročně. Daňová sleva za umístění ve školce se ale uplatňuje jen na základě skutečně vynaložených nákladů. K daňovému přiznání je tak nutné přiložit potvrzení z příslušné školky s vyčíslením nákladů, které poplatník skutečně uhradil. Reálná daňová sleva tak může být i podstatně nižší než uvedených 11 tisíc korun. Naopak pokud by skutečně zaplacené náklady za školu byly vyšší než 11 tisíc, tak je možné uplatnit slevu právě jen do této výše.

Daňové zvýhodnění na dítě v roce 2017

Daňové zvýhodnění na dítě se bude v průběhu roku 2017 zvyšovat. Tedy přesněji bude se zvyšovat daňové zvýhodnění na druhé a třetí dítě. Již v dubnu 2017 byla schválena novela zákona, kterým se dané částky navyšují.

Účinnost této změny bude od začátku června nebo července. Tato změna má ale zpětnou platnost od začátku roku 2017. To v praxi znamená, že zaměstnanci, kteří podepsali Prohlášení k dani u svého zaměstnavatele, a v první polovině roku se jim při výpočtu výplaty zohledňovali ještě původní částky, obdrží na začátku roku, po provedení ročního zúčtování daně příslušný daňový přeplatek.

Pokud je dítě držitelem průkazu ZTP/P pak je daňové zvýhodnění za toto dítě dvojnásobné

Všechny daňové slevy a zvýhodnění v roce 2017

Daňové slevy a zvýhodnění v roce 2017
Daňová sleva/zvýhodnění Roční (Kč) Měsíční (Kč)
Na poplatníka 24 840 Kč 2 070 Kč
Na manžela/manželku 24 840 Kč
Na mažela/manželku s průkazem ZTP/P 49 680 Kč
Invalidní důchod I. a II. stupně 2 520 Kč
Invalidní důchod III. stupně 5 040 Kč
Držitel průkazu ZTP/P 16 140 Kč 1 345 Kč
Student 4 020 Kč
Umístění dítě ve školce (*) 11 000 Kč
Sleva na evidenci tržeb (**) 5 000 Kč
Daňové zvýhodnění na dítě - v první polovině roku 2017 (***)
Daňové zvýhodnění na první dítě 13 404 Kč 1 117 Kč
Daňové zvýhodnění na druhé dítě 17 004 Kč 1 417 Kč
Daňové zvýhodnění na třetí dítě 20 604 Kč 1 717 Kč
Daňové zvýhodnění na dítě - v druhé polovině roku 2017 (***)
Daňové zvýhodnění na první dítě 13 404 Kč 1 117 Kč
Daňové zvýhodnění na druhé dítě 19 404 Kč 1 617 Kč
Daňové zvýhodnění na třetí dítě 24 204 Kč 2 017 Kč

(*) uplatňují se skutečné náklady na základě potvrzení ze školky, částka 11000 Kč je maximální hranice této daňové slevy

(**) Týká se pouze samostatně výdělečných osob, slevu je možné uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu, kterou má podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat.

(***) 4. dubna 2017 schválila poslanecká sněmovna novelu zákona, kterou se navyšuje zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě. Předpokládaná účinnost zákona je od 1. června 2017 nebo od 1. července 2017

SUPER nabídka: Nevíte, kde vzít peníze? Pomůžeme vám! Máme tady neopakovatelnou akční nabídku – Půjčka bez doložení příjmu 50 000. Určitě budete spokojeni. A pokud jsme se náhodou netrefili správně, pak nabízíme ještě – Kreditni karty bez prijmu. To je solidní a jistá cesta, jak sehnat peníze.

Štítky: , , , , , , , , ,

Diskuse: Daňové slevy a zvýhodnění v roce 2017

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Vyhledávání
Poradna a diskuze