Daňové slevy a daňové zvýhodnění na dítě 2024 – jaké jsou změny?

Pro rok 2024, si vláda připravila velký úsporný balíček. Ten už prošel schválením v Parlamentu, a většina změn, by měla začít platit hned od začátku roku – od 1. 1. 2024.

V konsolidačním balíčku, je hned několik změn, které se budou týkat daní (dochází ke změnám a zvýšení). Nebo se týkají i daňových slev (ruší se daňové slevy nebo se mění podmínky).

Daňové změny v roce 2024

S návrhem úsporného balíčku, přišla vláda už v polovině roku 2023. Oficiálním zdůvodněním je snaha zlepšit stav státního rozpočtu a snížit vysoké schodky.

Úsporný balíček, by měl v následujících dvou letech údajně uspořit cca 170 miliard korun (skutečné úspory jsou z toho jen velmi malá část, poměrně mnoho z toho, je zvýšení příjmů pro stát).

Od začátku roku 2024, začne platit mnoho daňových změn:

 • Bude se zvyšovat daň z nemovitostí na cca dvojnásobek (zvýšení daně z nemovitosti se může lišit podle konkrétního města nebo obce, a podle toho jak jsou/budou nastaveny místní koeficienty)
 • Budou se měnit sazby DPH (nově pouze dvě sazby, některé věci mohou zlevnit, některé mohou zdražit)
 • Bude se snižovat limit pro zvýšenou daň z výplaty (daň 23% se bude platit při příjmu nad 131 901 Kč)
 • Bude se zvyšovat daň pro firmy (z 19% na 21%)
 • Budou se zvyšovat „nepřímé daně“ (zvýší se odvody na sociální pojištění pro OSVČ, nebo začnou platit změny i pro dohody DPP, zdraží se dálniční známky, zvýší se spotřební daně na cigarety nebo i na elektronické cigarety a náplně do nich)

Kromě zvyšování daní, se budou měnit i daňové slevy. Některé se úplně zruší (školkovné nebo daňová sleva na studenta), u jiných se budou měnit podmínky (na daňovou slevu na manželku bude nárok jen při péči o dítě do 3 roků).

Daňová sleva na poplatníka 2024

Základní daňová sleva pro všechny poplatníky daně z příjmů, se v roce 2024 nemění:

 • Daňová sleva na poplatníka = 30 840 Kč za rok (2570 Kč měsíčně)
 • Při příjmu do 17 133 Kč měsíčně (205 600 Kč za rok) vychází daň 0 Kč

Tuto základní daňovou slevu, si mohou uplatnit zaměstnanci (v jednom měsíci, pouze u jednoho zaměstnavatele, pokud mají podepsán „růžový papír“). Na daňovou slevu může být nárok u i DPP (příjem nad 10 000 Kč) nebo u DPČ (příjem od 4000 Kč).

Na daňovou slevu na poplatníka má nárok i OSVČ, který ji může uplatit v ročním daňovém přiznání. Nárok mají i OSVČ, kteří využívají výdajový paušál (30%, 40%, 60% nebo 80%).

Možnost uplatnit daňovou slevu (žádnou), ale nemá živnostník, který platí paušální daň (jedna platba státu, která zahrnuje daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění). Při paušální dani, není nárok na žádné daňové slevy, ani na daňové zvýhodnění nebo daňový bonus za dítě.

Daňová sleva na manželku (nebo manžela) s nízkými příjmy 2024

V roce 2024 (kdy se podává daňové přiznání za rok 2023), platí ještě původní podmínky pro nárok na daňovou slevu za manželku. Nárok je v případě, že má druhý manžel (nebo registrovaný partner), příjem do 68 000 Kč za rok.

 • Daňová sleva na manželku = 24 840 Kč za rok (uplatní se pouze ročně)
 • Daňová sleva na manželku ZTP/P = 49 680 Kč za rok (dvojnásobek)
 • Nárok je jenom u manželky, manžela nebo registrovaného partnera či partnerky
 • Maximální příjem za rok do 68 tisíc korun

Mezi příjmy se počítá hrubá mzda v zaměstnání (nebo i příjem z brigády na DPP nebo DPČ), příjmy z podnikání, mateřská (peněžitá pomoc v mateřství), nemocenská (nemocenské dávky), důchod (invalidní nebo starobní), podpora v nezaměstnanosti, příjmy z pronájmu, atd.

Do příjmů se nepočítá rodičovská (rodičovský příspěvek), různé sociální dávky (přídavky na dítě, přídavky na bydlení, příspěvek na péči, dávky hmotné nouze, příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, apod.), stipendium u studentů, daňový přeplatek za minulé období, apod.

Od 1. 1. 2024 začnou platit nové podmínky pro daňovou slevu na manželku (platí až pro zdaňovací období 2024 – tj. pro daňové přiznání, které se bude podávat v roce 2025). Na tuto daňovou slevu bude nově nárok, jenom pokud druhý manžel pečuje o dítě do 3 roků.

Daňová sleva pro invalidního důchodce 2024

Daňová sleva pro invalidní důchodce se v roce 2024 nemění. Nárok je při pobírání invalidního důchodu I. stupně a II. stupně (v takovém případě, se obvykle předpokládá výkon nějakého zaměstnání nebo výdělečné činnosti). Nárok je i u invalidního důchodu III. stupeň, kde je sleva dvojnásobná (u invalidního důchodu III. stupně, se obvykle nepracuje – i když to není nijak zakázáno/omezeno).

 • Daňová sleva pro invalidního důchodce (I. a II. stupeň) = 2 520 Kč za rok (210 Kč měsíčně)
 • Daňová sleva pro invalidního důchodce (III. stupeň) = 5 040 Kč za rok (420 Kč měsíčně)

Daňová sleva pro držitele průkazu ZTP/P 2024

Na daňovou slevu pro držitele průkazu ZTP/P je nárok jenom za měsíce, ve kterých měl poplatník rozhodnutí Úřadu práce o přiznání tohoto průkazu. Pokud by byl průkaz přiznán například v květnu, tak je nárok na tuto daňovou slevu až od června.

 • Daňová sleva pro držitele průkazu ZTP/P = 16 140 Kč ročně (1345 Kč měsíčně)

Daňová sleva pro pracujícího důchodce 2024

Na daňovou slevu, může mít nárok i pracující důchodce (nebo obecně jakýkoliv starobní důchodce, který má nějaké zdanitelné příjmy – ze zaměstnání, z brigády, z podnikání, pronájmu, apod.).

Není ale žádná speciální sleva „jenom pro důchodce“. Je nárok pouze na základní daňovou slevu pro poplatníka (viz výše). I senior, si může uplatnit daňovou slevu 30 840 Kč za rok (2570 Kč za měsíc).

Daňová sleva pro studenty 2024

Daňová sleva pro studenty, se od 1. 1. 2024 ruší. V daňovém přiznání za rok 2023 (které se podává v roce 2024, je možné ještě uplatnit tuto daňovou slevu). U příjmů za rok 2023, je nárok na slevu 4020 Kč (335 Kč měsíčně).

Pokud ale student pracuje v nějakém zaměstnání (nebo má nějakou brigádu na DPP nebo DPČ), tak se mu u výplaty za leden 2024 a dále, už tato daňová sleva nezohlední.

Student má ale i nadále nárok na základní daňovou slevu na poplatníka (30 840 Kč za rok; 2570 Kč za měsíc). Tj. případná daň se platí až při příjmu nad cca 17 133 Kč (205 600 Kč za rok), pod tuto hranici pokrývá případnou daň, základní daňová sleva na poplatníka.

Daňová sleva za umístění dítěte ve školce (školkovné) 2024

Daňová sleva za dítě ve školce, se v roce 2024 ruší. V daňovém přiznání za rok 2023 (které se podává v roce 2024), je možné uplatnit slevu až 17 300 Kč (k daňovému přiznání se přikládá potvrzení ze školky, kde jsou uvedeny skutečné náklady = sleva je jen do výše skutečných nákladů, maximálně ale 17 300 Kč).

V daňovém přiznání za rok 2024 (které se bude podávat v roce 2025), už ale tuto slevu nebude možné použít.

Daňové zvýhodnění na dítě v roce 2024

V roce 2024 se nemění podmínky pro daňovou slevu na dítě. I nadále platí, že výše této daňové slevy, je odstupňována podle počtu dětí. U dětí s průkazem ZTP/P je nárok na dvojnásobek základní slevy na dítě.

 • Daňová sleva na první dítě = 15 204 Kč za rok (1267 Kč měsíčně)
 • Daňová sleva na druhé dítě = 22 320 Kč za rok (1860 Kč měsíčně)
 • Daňová sleva na třetí dítě = 27 840 Kč za rok (2320 Kč měsíčně)
 • Při ZTP/P je nárok na dvojnásobek = 30 408 Kč, 44 640 Kč, 55 680 Kč (3720 Kč, 3234 Kč, 4640 Kč)
 • Daňová sleva pro třetí dítě, se vztahuje i na všechny další děti = na čtvrté, páté, šesté, …

Daňový bonus na dítě 2024

Daňové zvýhodnění na dítě, se od ostatních daňových slev odlišuje = pokud díky této slevě vyjde záporná daň, může vznikat nárok na daňový bonus.

Daňový bonus je jediný případ, kdy neplatíte státu daně vy, ale stát vám peníze dává (nárok na daňový bonus může být jen u slevy na dítě, u ostatních slev může vyjít jenom daň 0 Kč).

Podmínkou pro nárok na daňový bonus, je minimální příjem za rok, ve výši šestinásobku minimální mzdy:

 • Minimální příjem pro nárok na daňový bonus 2023 = 103 800 Kč
 • V roce 2024 se bude zvyšovat minimální mzda a tím se adekvátně zvýší i minimální příjem pro nárok na daňový bonus.

Tabulka: Daňové slevy a daňové zvýhodnění na dítě 2024

Daňová sleva/zvýhodnění 2024 Roční (Kč) Měsíční (Kč)
Na poplatníka 30840 Kč 2570 Kč
Na manžela/manželku 24840 Kč uplatní se ročně
Na manžela/manželku s průkazem ZTP/P 49680 Kč uplatní se ročně
Invalidní důchod I. a II. stupně 2520 Kč 210 Kč
Invalidní důchod III. stupně 5040 Kč 420 Kč
Držitel průkazu ZTP/P 16140 Kč 1345 Kč
Daňové zvýhodnění na první dítě 15204 Kč 1267 Kč
Daňové zvýhodnění na druhé dítě 22320 Kč 1860 Kč
Daňové zvýhodnění na třetí dítě 27840 Kč 2320 Kč
Daňové zvýhodnění na první dítě ZTP 30408 Kč 3720 Kč
Daňové zvýhodnění na druhé dítě ZTP 44640 Kč 3234 Kč
Daňové zvýhodnění na třetí dítě ZTP 55680 Kč 4640 Kč

Štítky: , , , , , , , , , , , ,

Diskuse: Daňové slevy a daňové zvýhodnění na dítě 2024 – jaké jsou změny?

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Vyhledávání
Poradna a diskuze
 • Opolková M.: člověk, který nezvládá například návštěvy lékaře, koupání, vycházky, m...
 • Jana Králová, Sociální dávky 2024: Paušální náklady na pevná paliva, jsou stanoveny v paragrafu 25, odstavec 1, pí...
 • Műllerová Věra: Dobrý den, pokud někdo dostává příspěvek na bydlení, žije sám, topí pevn...
 • Miloš Peřina: Dobrý den, žiji sám a pobírám příspěvek na bydlení. Byl js...
 • Zbyněk Hlavatý: Dobrý den, od 1 října jsem bez práce a bez možnosti čerpat podporu v nezaměstn...
 • Otakar: Dobrý den, pobiram důchod 7500,- , ubytovna mně stoji 7000, -. Chci se zeptat jes...
 • Jana Králová, Sociální dávky 2024: Důchody by se měly vyplácet v sudé dny mezi 6. a 14. dnem v měsíci, změna by m...