Kalkulačka: Výpočet vdovský důchod 2024

Vdovský důchod je jedním z pozůstalostních důchodů (patří sem i vdovecký důchod nebo sirotčí). Na vdovský důchod, ale nevzniká nárok automaticky, ale pouze při splnění zákonných podmínek.

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik je vdovský důchod v roce 2024. A dozvíte se, za jakých podmínek je na tento pozůstalostní důchod nárok.

Kdo má nárok na vdovský důchod

Na vdovský důchod může vznikat nárok po smrti manžela. Ale jen v některých případech. Nárok na vdovský důchod vzniká pouze v případě, že zesnulý byl k datu úmrtí poživatelem starobního nebo invalidního důchodu. Nebo že alespoň splňoval podmínky ČSSZ, pro nárok na některý z těchto důchodů).

Specifickou situací je, když manžel zemřel následkem pracovního úrazu. V takovém případě je na vdovský důchod nárok, i když nebyla splněna potřebná doba důchodového pojištění.

Nárok na vdovský důchod nevzniká po smrti druha (ze zákona má na vdovský důchod nárok jenom manželka).

Na vdovský důchod, je za běžných podmínek nárok pouze po dobu jednoho roku (jen v některých případech to může být i déle – viz dále).

Kalkulačka: Výpočet vdovského důchodu 2024

Pro výpočet výše vdovského důchodu v roce 2023, zadejte výši starobního nebo invalidního důchodu, který zesnulý k datu úmrtí pobíral (nebo na který by měl nárok). A dále zadejte výši svého důchodu, pokud jste příjemcem některého z důchodů (starobní či invalidní) – pokud žádný důchod nepobíráte, pak ponechte 0 Kč.

Kalkulačka vdovský a vdovecký důchod 2024
Výše důchodu zemřelého

Výše důchodu vdovy/vdovce

Výši důchodu vdovy nebo vdovce zadávejte pouze v případě, že v současnosti pobíráte starobní nebo invalidní důchod.
Výpočet

Zvýšení důchodů v roce 2024

Od 1. ledna 2024, se budou důchody zvyšovat o cca 360 Kč (zvýšení bude stejné pro všechny důchodce a pro všechny druhy důchodů).

Od začátku října 2023, začínají platit nové podmínky pro výpočet valorizace důchodů (u lednové valorizace v roce 2024, se ale změna zatím neprojeví).

Od 1. října 2024 začínají platit i nové podmínky pro nárok na předčasný důchod. Podle starých podmínek, je možné žádat o předčasný důchod jen do konce září 2023.

Výpočet: Kolik je vdovský důchod 2024

Všechny důchody (vdovský, vdovecký, sirotčí, invalidní nebo starobní) se skládají ze dvou částí:

 • Základní výměra důchodu = je pro všechny důchody stejná, v roce 2024 je to 4400 Kč (tato částka se pravidelně zvyšuje, zpravidla od začátku roku)
 • Procentní výměra důchodu = u vdovského důchodu je to 50% (polovina) z procentní výměry důchodu manžela (na který měl nebo by měl nárok).

V praxi tak mohou nastat dva nejčastější případy:

 • Vdova nemá zatím nárok na žádný vlastní důchod a bude pobírat jen ten po manželovi
 • Vdova má vlastní důchod (invalidní nebo starobní) a bude pobírat dva důchod – vdovský + starobní (nebo invalidní)

Příklad 1: Výpočet vdovského důchodu

Pro názorný příklad si můžeme ukázat jednoduchý příklad – výpočet vdovského důchod:

Pan Zelený měl v roce 2024 starobní důchod ve výši 20 800 Kč. Paní Zelená není příjemcem žádného důchodu. Kolik bude její vdovský důchod?

 • Od starobního důchodu p. Zeleného odečteme částku 4400 Kč (základní výměra v roce 2024)
 • Zbylou částku (16 400 Kč) vydělíme dvěma (tj. 8 200 Kč)
 • Vdovský důchod bude součet základní výměry (4 400 Kč) a poloviny procentní výměry důchodu (8 200 Kč)
 • Vdovský důchod p. Zelené bude v roce 2024 ve výši 12 600 Kč

Příklad 2: Vdovský a starobní důchod souběžně

V druhém příkladu si můžeme ukázat situaci, kdy by p. Zelná byla již sama příjemcem starobního důchodu a po smrti manžela by tak měla souběžně nárok na vdovský důchod po manželovi a na svůj starobní důchod.

Ve druhém příkladu budeme vycházet ze stejné situace, kdy zesnulý manžel měl starobní důchod 20 800 Kč. P. Zelená má starobní důchod ve výši 15 300 Kč.

 • V tomto případě se opět nejprve spočítá vdovský důchod (12 600 Kč)
 • Následně se porovná, který ze dvou důchodů je vyšší (vdovský nebo starobní důchod vdovy)
 • V tomto případě je vyšší starobní důchod p. Zelené (15 300 Kč), tento důchod dostane p. Zelená v plné výši
 • Z vdovského důchodu po manželovi, pak p. Zelná dostane pouze polovinu z částky 8 200 Kč, tj. 4 100 Kč
 • Celkem tak bude dostávat svůj původní důchod (15 300 Kč) a polovinu z procentní výměry vdovského důchodu (4 100Kč)
 • Vdovský důchod p. Zelené bude v roce 2024 ve výši 19 400 Kč

Jak se počítá vdovský důchod při souběhu se starobním nebo invalidním?

Pokud má vdova nárok na dva důchody (tj. například vdovský + svůj starobní nebo vdovský + svůj invalidní důchod), pak je postup výpočtu následující:

 • Nejprve se počítá vdovský důchod
 • Porovná se nově vypočítaný vdovský důchod a původní starobní nebo invalidní důchod vdovy
 • Ten, který je vyšší, je vyplácen v plné výši
 • Z druhého důchodu se vyplácí pouze polovina procentní výměry (základní výměra se vyplácí jen jednou a je zahrnuta již v prvním důchodu)

Jak dlouho se pobírá vdovský důchod

Na vdovský důchod je za běžných podmínek nárok po dobu jednoho roku. Je ale řada výjimek, kdy může být nárok na vdovský důchod i po delší dobu:

 • Pokud vdova pečuje o nezaopatřené dítě
 • Pokud vdova pečuje o dítě nebo své rodiče nebo rodiče zesnulého manžela, kteří jsou závislí na pomoci jiné osoby ve stupni II., III. nebo IV.
 • Pokud je vdova invalidní ve třetím stupni
 • Pokud vdova dosáhla zákonem stanoveného věku (o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk muže stejného data narození nebo dosáhla svého důchodového věku, je-li tento důchodový věk nižší)

Nárok na vdovský důchod zaniká, po uzavření nového manželství, po uplynutí doby 1 roku, nebo když přestanou být splňovány podmínky, pro nárok na výplatu po dobu delší než 1 rok.

Minimální vdovský důchod

Pro vdovský důchod není stanovena žádná minimální částka. Pokud je vdovský důchod pobírán samostatně, tak je to vždy základní výměra (v roce 2024 je to 4400 Kč, pravidelně se zvyšuje) a polovina z procentní sazby z důchodu zesnulého.

Pokud je vdovský důchod pobírán souběžně s vlastním starobním nebo invalidním důchodem, pak je základní složka vyplácena jenom jednou. V takovém případě, je pak nárok jenom na polovinu procentní výměry druhého důchodu (toho, který je nižší). Vyšší důchod se vyplácí v plné výši včetně základní výměry.

Žádost o vdovský důchod zpětně

O vdovský důchod je možné požádat i zpětně. Vdovský důchod není přiznán automaticky – je o něj nutné požádat. Pokud si na to vzpomenete až později, je možné požádat o vdovský důchod až 5 roků zpětně, od data podání žádosti.

K vyřízení žádosti o vdovský důchod je potřeba zajít na ČSSZ (resp. místní OSSZ – Okresní správu sociálního zabezpečení) a zde předložit úmrtní list, doklady totožnosti a oddací list. Pro podání žádosti o vdovský důchod není stanovena žádná lhůta. O vdovský důchod je ale možné žádat jenom 5 roků zpětně.

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – Půjčka pro OSVČ s exekucí – vyplacení exekuce, insolvence. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Půjčka 20000 na OP – bez potvrzení o příjmu. Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Štítky: , , , , , , , , , , , , , , ,

Diskuse: Kalkulačka: Výpočet vdovský důchod 2024

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Vyhledávání
Poradna a diskuze
 • Jaroslav Chalupa: Bere se v potaz u přídavku na bydlení výše naspořených peněz ?...
 • sedlarjara@seznam.cz: Dobrý den, mám syna 19 let a byl mu připsán invalidní důchod 2 stupně. Je stud...
 • Lucka: Dobrý den. Chtěla bych Vás poprosit o pomoc, na co bych měla nárok jako matka sa...
 • Lucie: Dobrý den, chci se zeptat, syn ukončil dohodou zaměstnání 30.4. a 7.5. se evidov...
 • Opolková M.: člověk, který nezvládá například návštěvy lékaře, koupání, vycházky, m...
 • Jana Králová, Sociální dávky 2024: Paušální náklady na pevná paliva, jsou stanoveny v paragrafu 25, odstavec 1, pí...
 • Műllerová Věra: Dobrý den, pokud někdo dostává příspěvek na bydlení, žije sám, topí pevn...