Kalkulačka: Sirotčí důchod v roce 2023 – kdo má nárok a kolik?

Sirotčí důchod, je jedním z pozůstalostních důchodů (podobně, jako vdovecký nebo vdovský důchod), který má osiřelým dětem pomoci zmírnit finanční obtíže, po úmrtí jednoho nebo obou rodičů. Na sirotčí důchod, ale nemá automaticky nárok každé dítě, které ztratí jednoho (nebo oba) rodiče.

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik je sirotčí důchod v roce 2023. A jaké jsou podmínky pro nárok na tento důchod. Podobně, jako i u ostatních důchodů, se i u sirotčího zvýšila základní složka důchodu na 4040 Kč od 1. 1. 2023.

Zvýšení důchodů v roce 2023

V průběhu roku 2023, se budou důchody zvyšovat i podruhé – od června 2023, budou všechny důchody minimálně o 400 Kč vyšší (platí pro starobní penze, invalidní důchod I., II. a III. stupeň, vdovský důchod, vdovecký důchod a sirotčí důchody).

Druhé zvýšení důchodů (mimořádná valorizace kvůli vysoké inflaci), mělo být původně vyšší. Průměrný důchod se měl zvýšit až o cca 1 770 Kč. Byla ale schválena změna zákona.

Průměrný důchod se zvýší „jen“ o cca 760 Kč. Procentní část důchodu se bude zvyšovat jen o 2,3%, současně se ale důchody zvýší minimálně o 400 Kč.

Kalkulačka: Výpočet sirotčího důchodu od 1. 1. 2023

Pro výpočet sirotčího důchodu, zadejte výši důchodu (starobní či invalidní), který zesnulý pobíral (nebo na který by měl nárok), k datu úmrtí.

Kalkulačka sirotčí důchod 2023
Výše důchodu zesnulého rodiče

Zadávejte výši důchodu (invalidního nebo starobního), na jaký měl nebo by měl zesnulý rodič nárok, k datu jeho úmrtí.
Výpočet

Nové podmínky pro valorizace a předčasné důchody platí od 1. října 2023

Od začátku října 2023, začínají platit nové podmínky pro výpočet valorizace důchodů (u lednové valorizace v roce 2024, se ale změna zatím neprojeví).

Od 1. ledna 2024, se budou důchody zvyšovat o 360 Kč (zvýšení bude stejné pro všechny důchodce a pro všechny druhy důchodů).

Od 1. října 2024 začínají platit i nové podmínky pro nárok na předčasný důchod. Podle starých podmínek, je možné žádat o předčasný důchod jen do konce září 2023.

Kdo má nárok na sirotčí důchod?

Na sirotčí důchod, rozhodně není nárok automaticky při úmrtí rodiče (nebo pečovatele či osvojitele). Nárok na sirotčí důchod vzniká, jen při splnění zákonných podmínek.

Jednou z hlavních podmínek je to, že zesnulý rodič byl příjemcem důchodu (invalidního nebo starobního důchodu). Nebo musel k datu úmrtí, splňovat alespoň minimální dobu účasti na důchodovém pojištění, pro nárok na důchod.

 • Pokud by byl zesnulý rodič starší než 28 roků, pak musel mít odpracován alespoň jeden rok, během posledních 10 roků.
 • U rodiče staršího než 38 roků, musely být odpracovány alespoň dva roky v posledních 20 letech před dnem úmrtí.

Jako „odpracovaná“ doba, se posuzuje jen taková činnost, při které bylo odváděno sociální (důchodové pojištění). Tedy například zaměstnání nebo podnikání jako OSVČ. Náhradní doba důchodového pojištění (jako například rodičovská apod.), se nezohlední.

Kolik je sirotčí důchod v roce 2023

Výpočet výše sirotčího důchodu, se odvíjí od toho, jaký důchod měl zesnulý rodič (pokud byl příjemcem invalidního nebo starobního důchodu). Nebo se vychází z důchodu, na který by zesnulý rodič měl nárok, k datu úmrtí (ten závisí na době pojištění a příjmech zesnulého rodiče).

Sirotčí důchod se skládá ze dvou částí (stejně jako všechny ostatní důchody):

 • Základní složka sirotčího důchodu = ta je stejná pro všechny důchody a v roce 2023 je to 4040 Kč
 • Procentní výměra sirotčího důchodu = ta je ve výši 40% z procentní části důchodu zesnulého rodiče (který pobíral, nebo na který by měl nárok)

Příklad: Výpočet sirotčího důchodu v roce 2023

Výpočet výše sirotčího důchodu, si můžeme ukázat na konkrétním příkladu:

O sirotčí důchod bude žádat paní Černá, jako matka dítěte (jeho zákonný zástupce), z důvodu smrti otce dítěte. Otec dítěte byl k datu úmrtí příjemcem invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně ve výši 15 450 Kč.

 • Invalidní důchod p. Černého zahrnoval základní složku (4 040 Kč) a procentní část (11 410 Kč)
 • Sirotčí důchod se bude skládat ze základní části = 4 040 Kč
 • Sirotčí důchod zahrnovat procentní část = 40% z 11 410 Kč = 4 564 Kč
 • Sirotčí důchod celkem = 8 604 Kč

Je nárok na sirotčí důchod po obou rodičích?

Pokud dojde k tak nešťastné události, že dítěti zemřou oba rodiče, má nárok na sirotčí důchod po obou rodičích. Není to ale tak, že by v takovém případě byl sirotčí důchod dvojnásobný. Základní část se vyplácí jenom jednou.

Sirotčí důchod po prvním rodiči je v „plné“ výši. Tj. zahrnuje jak základní výměru (4040 Kč v roce 2023), tak i procentní část (40% z procentní výměry důchodu po zesnulém).

Po druhém rodiči, ale vznikne nárok jen na procentní část. Základní výměra se již znovu nevyplácí.

Je nárok na sirotčí důchod po pěstounovi?

Nárok na sirotčí důchod, vzniká jen po zesnulém rodiči, osvojiteli nebo pečovateli. Pokud se jedná o pěstouna, tak na sirotčí důchod není nárok.

Na sirotčí důchod je nárok jen do 26 roků

Na sirotčí důchod má nárok jen nezaopatřené dítě. To je dítě, které ještě neukončilo povinnou školní docházku. Nebo dítě, které po ukončení povinné školní docházky, pokračuje dále ve studiu (přípravě na budoucí povolání). Může to být student učiliště, střední školy, vyšší odborné nebo i vysoké školy. Nezaopatřeným dítětem tak může být až do 26 roků.

Za nezaopatřené dítě, je považováno i takové dítě, které je po dosažení 18 roku, vedené v evidenci Úřadu práce jako nezaměstnané, pokud nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Výjimkou je situace, kdy je dítě příjemcem invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně. V takovém případě se nejedná o nezaopatřené dítě a nárok na sirotčí důchod není.

Do kdy je nárok na sirotčí důchod

Nárok na sirotčí důchod je po celou dobu, co jsou splněny příslušné podmínky:

 • Nárok skončí ve chvíli, kdy dítě přestane být nezaopatřeným (maximálně do 26 roků)
 • Nárok na sirotčí důchod by skončil při osvojení dítěte jinou osobou
 • Nárok na sirotčí důchod může být i po skončení studia, pokud následuje studium na další škole – pauza nesmí být delší než 3 měsíce
 • Po skončení povinné školní docházky je nárok na sirotčí důchod jen do srpna (pokud není dítě evidované na Úřadu práce, bez nároku na podporu v nezaměstnanosti)
 • Po skončení studia na střední nebo vyšší odborné škole je nárok na sirotčí důchod i během následujících prázdnin (pokud dítě nevykonává výdělečnou činnost, zakládající účast na důchodovém pojištění)
 • Po skončení studia na Vysoké škole je nárok na sirotčí důchod ještě následující kalendářní měsíc, po ukončení studia

Sirotčí důchod a přivýdělek z brigády

Dítě (například student), si může k sirotčímu důchodu i přivydělat. Jsou zde ale jistá omezení.

Studenti prezenčního studia, si mohou přivydělávat nejen v době letních prázdnin ale i v průběhu roku.

Studenti dálkového studia, si mohou také přivydělat, ale jen na takové brigádě, kde nevzniká účast na důchodovém pojištění (tj. například práce na DPP s příjmem do 10 000 Kč měsíčně, nebo u práce na DPČ s příjmem do 4000 Kč měsíčně).

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – Půjčka 50000 Kč všem, peníze v hotovosti na ruku. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Rychlá půjčka v hotovosti – až 500000 Kč s nízkým úrokem. Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Štítky: , , , , , , , , , , , , , , ,

Diskuse: Kalkulačka: Sirotčí důchod v roce 2023 – kdo má nárok a kolik?

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Vyhledávání
Poradna a diskuze