Hmotná nouze – příspěvek na živobytí 2017

Příspěvek na živobytí je jedna ze dvou hlavních dávek hmotné nouze. Jako taková se vyplácí především lidem, kteří mají jen velmi nízké nebo dokonce vůbec žádné příjmy, a má jim zajistit základní prostředky na pokrytí základních životních potřeb. Co je to hmotná nouze, a jaké jsou další sociální dávky pro lidi ve hmotné nouzi, najdete v tomto článku: Hmotná nouze 2017.

V následujících odstavcích najdete shrnutí základních informací o příspěvku na živobytí (někdy také nazývaný „doplatek do životního minima“).  Můžete se také podívat na kalkulačku, která vám umožní spočítat, zda máte na tuto dávku hmotné nouze nárok: Kalkulačka příspěvek na živobytí. Informace k tomu, jak podat žádost o příspěvek na živobytí pak nabízí tato stránka: Formulář: Žádost o příspěvek na živobytí.

Co je to hmotná nouze

Jako hmotná nouze se označuje stav, kdy jednotlivec, nebo skupina společně posuzovaných osob (rodina, více osob, které žijí ve společné domácnosti), má natolik nízké příjmy, že nedosahují zákonem stanoveného životního minima (resp. existenčního minima). Životní minimum se bere jako minimální hranice příjmu, která umožňuje pokrýt základní životní potřeby (jídlo, hygienické potřeby, oblečení).

Pokud se osoba (jednotlivec nebo skupina společně posuzovaných osob) nachází ve hmotné nouzi, může mít nárok na dávky pomoci ve hmotné nouzi – tedy především právě na příspěvek na živobytí. Ten by měl vyrovnat rozdíl mezi skutečnými příjmy a zákonem garantovanou hranicí.

Kolik je příspěvek na živobytí?

Stanovení toho, kolik je příspěvek na živobytí, není zcela jednoduché. Tato sociální dávka má totiž pokrývat celou řadu různých životních situací. Ve hmotné nouzi se může ocitnout člověk po nějaké živelné pohromě jako je záplava, ve hmotné nouzi může být člověk po smrti svých blízkých, ve hmotné nouzi si může ocitnout senior nebo člověk, který přišel o práci a je bez možnosti  jiného příjmu.

Orientační výpočet toho, kolik je příspěvek na živobytí vám nabízí tato kalkulačka: Kalkulačka příspěvek na živobytí. Musíme vás ale upozornit, že se jedná pouze o zjednodušený výpočet. Při stanovení nároku a výše příspěvku na živobytí na Úřadu práce se posuzuje celá řada různých podmínek. Jejich přehled nabízíme níže.

Výpočet příspěvku na živobytí

Příspěvek na živobytí se vypočítá jako rozdíl mezi živobytím osoby (zákonem stanovená hranice příjmu) a příjmy osoby (které se snižují o přiměřené náklady na bydlení).

Živobytí osoby = jedná se o částku, která by osobě měla náležet za daný měsíc. Například u nezaopatřeného dítěte odpovídá částka živobytí výši životního minima. Pokud by ale dítě vyžadovalo nutnost dietního stravování, může být částka živobytí vyšší než samotné životní minimum. Naopak u dospělých, kteří například dluží na výživném, se za částku na živobytí považuje existenční minimum (2200 Kč) bez možnosti zvýšení (s výjimkou dietního stravování).

Příjmy = jsou popsány podrobněji níže, jedná se o součet příjmu všech osob, přičemž se započítávají jenom některé příjmy, nebo jenom jejich část.

Oprávněné náklady na bydlení – měly by odpovídat skutečně vynaloženým nákladům na bydlení (nájem, platby za elektřinu, plyn apod.), maximálně se ale jedná o 30% z příjmu,  nebo v Praze je to 35% z příjmu.

Příspěvek na živobytí a příjmy

Na rozdíl od jiných sociálních dávek, kde se započítávají všechny příjmy v plné výši, u příspěvku na živobytí se příjem počítá trochu jinak. Jako příjem se počítá

70% z částky:

 • Příjem ze zaměstnání (z čisté mzdy – po odečtení daní a odvodů na sociální a zdravotní zabezpečí), případně další příjmy ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů
 • Důvodem je motivovat osoby s nízkým příjmem ve hmotné nouzi k zvýšení příjmu formou zaměstnání

80% z částky

 • Náhrady mzdy vyplácené zaměstnavatelem v prvních 14 dnech nemoci
 • Nemocenské dávky vyplácené během pracovní neschopnosti
 • Další nemocenské dávky jak je např. ošetřovné, nebo peněžitá pomoc v mateřství

100% z ostatních příjmů

 • Výživné a alimenty na děti, nebo na neprovdanou matku dítěte
 • Důchody
 • Sociální dávky jako rodičovský příspěvek, přídavky na dítě apod.
 • Další různé příjmy

Jako příjem se nezapočítává:

 • Příspěvek na živobytí
 • Příspěvek na bydlení
 • Některé další příjmy – viz zákon o životním a existenčním minimum

Celkové příjmy pro stanovení nároku na příspěvek na živobytí se pak stanoví jako součet jednotlivých částek, nebo jejich částí, pro všechny osoby, které jsou společně posuzovány

Hmotná nouze – částka na živobytí

Živobytí je částka, na kterou by měla mít osoba nárok. Stanoví se tak že:

 • U nezaopatřeného dítěte se jedná o částku životního minima, která může být zvýšena z důvodu nutnosti dietního stravování
 • Ten, kdo byl v posledních 6 měsících propuštěn ze zaměstnání z důvodu hrubého porušení pracovní kázně, nebo z obdobného důvodu, má nárok jen na částku existenčního minima, bez možnosti jejího zvýšení (s výjimkou nutnosti dietního stravování)
 • Ten, kdo dluží na výživném pro nezletilé dítě částku vyšší, než trojnásobek měsíční splátky, má nárok jen na částku existenčního minima, bez možnosti jejího zvýšení (s výjimkou nutnosti dietního stravování)
 • Osoba, která je po celý měsíc ve zdravotnickém zařízení má nárok jen na částku existenčního minima, bez možnosti jejího zvýšení
 • Všichni ostatní mají v základu nárok pouze na částku existenčního minima – při splnění podmínek ale může být částka existenčního minima navýšena

Zvýšení částky na živobytí

 • V případě že ošetřující lékař stanoví nutnost dietního stravování, částka na živobytí se navyšuje podle toho, o jaký typ diety se jedná
 • Částka živobytí může být zvýšena o jednu polovinu rozdílu mezi životním a existenčním minimem, v případě že se osoba prokazatelně pokusila navýšit svůj příjem uplatněním všech nároků a pohledávek
 • Částka na živobytí může být zvýšena o jednu polovinu rozdílu mezi životním a existenčním minimem pokud osoba prokazatelně nemá žádný majetek nebo jej již využívá ke zvýšení svého příjmu.

Kdo má nárok na příspěvek na živobytí

Nárok na příspěvek na živobytí má osoba nebo skupina společně posuzovaných osob (rodiny, více osob ve společné domácnosti apod.), pokud jim po zaplacení oprávněných nákladů na bydlení nezůstává částka na živobytí (vysvětlení obou pojmů viz další text).

Částka na živobytí je pro každou osobu stanovena individuálně. Zjednodušeně se dá říci, že se jedná o životní nebo existenční minimum, které je dále zvýšeno nebo sníženo (viz dále).

Oprávněné náklady na bydlení představují 30% z příjmů (v Praze 35% z příjmů)

Další informace

 • Příspěvek na živobytí se vyplácí pravidelně každý měsíc (po dobu trvání nároku)
 • Za rozhodné období pro posouzení příjmů se považují zpravidla 3 poslední kalendářní měsíce
 • V případě, že u osoby / skupiny osob, došlo k podstatné změně v příjmu, může být rozhodné období posuzováno od této změny
 • Dávky hmotné nouze je možné (na rozdíl od jiných sociálních dávek) vyplácet i v hotovosti (u ostatních sociálních dávek je možný jen bezhotovostní převod na účet nebo poslání složenkou na poštu)
 • O dávku se žádá na Úřadu práce – obvykle na pobočce, dle místa trvalého bydliště, v oprávněných případech je ale možné obrátit se na jakoukoliv jinou pobočku

Máte-li nějaké dotazy ohledně nároku na příspěvek na živobytí, ohledně jeho výpočtu a výše. Nebo pokud si nevíte rady s něčím jiným, nebojte se zeptat v diskusi pod tímto článkem.

Finanční tip: Máte momentálně hluboko do kapsy a chcete si půjčit peníze? Mohla by se vám hodit tato Potřebuji půjčit peníze ještě dnes. Nebo se můžete podívat co vám nabízí tato výhodná finanční nabídka: Rychlá krátkodobá půjčka před výplatou. Uvidíte, že nebudete zklamáni.

Štítky: , , , , , , , , ,

Diskuse: Hmotná nouze – příspěvek na živobytí 2017

komentářů 54
 • Custom avatar Minie

  Dobrý den, zajímala by mne možnost bezdomovců požádat si o příspěvek na živobytí. Ze zákona by měli mít nárok na minimální dávku – životní existenční minimum. V praxi se však stává, že bývají na úřadech odmítáni. Pokud se zaregistrují na úřadě práce, ale nemají kde bydlet ani žádný příjem, mají na dávku nárok? Slyšela jsem (ze strany úřednic) názoru typu „nemají nárok, protože se jim příspěvek na životbytí nemá z čeho vypočítat“! Prý se počítá i z příjmů a nákladů na bydlení. Je ovšem nemorální, takovým osobám neposkytnout nic. Jak to skutečně je? Mají nárok na příspěvek na živobytí (v hmotné nouzi) nebo ne? Děkuji za odpověď.

  • Jana Králová, Sociální-dávky-2014.eu

   Dobrý den, měli by mít nárok minimálně na částku, která je definovaná příslušnými zákony – tedy existenční minimum, což je aktuálně 2200 Kč. Vyšší částka dávky na živobytí pak opravdu může být problém, ale existenční minimum je zakotveno přímo v zákonech.

 • Custom avatar anonym

  dobrý večer…Skončila mi podpora v nezaměstnanosti. Mám jedno dítě a pobírá sir. duchod ve výši 7500.- byl mi přiznán příspěvek na bydlení ve výši 4777.- měsíční náklady na bydlení činí 7817.- vzniká mi nárok na příspěvek na živobytí? díky za odpověd…

  • Jana Králová, Sociální-dávky-2014.eu

   Dobrý den, pokud je váš jediný příjem oněch 7500 Kč, pak byste teoreticky nárok mít mohla, ale neznám všechny vstupní informace. U dávek hmotné nouze se zohledňuje i celková majetková situace, to jestli máte nějaké úspory, to jestli se aktivně snažíte zvýšit si svůj příjem apod. Každopádně se můžete obrátit na místní UP, kde se podává žádost o dávky hmotné nouze.

 • Custom avatar Jana Böhmová

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, bydlím v pronajatém domě, měs. nájem včetně služeb je 12100,- mám platnou nájemní smlouvu, ale nemám tady bohužel trvale bydliště. Mám ve vlasní péči 4 děti 7-12 let. plat mám 11700,- přídavky 2400,- a alimenty 2800,- můžu si požádat o hmotnou nouzi ikdyž tady nemám trvalé bydliště? nemám dětem ani na obědy ve škole, ani na družinu. Děkuji mockrát za odpověd Jana

  • Jana Králová, Sociální-dávky-2014.eu

   Dobrý den, o dávky hmotné nouze byste měla žádat podle místa vašeho trvalého bydliště (na Úřadu práce v městě kde máte trvalý pobyt). Pokud v daném bytě nemáte trvalý pobyt, nemůžete získat příspěvek na bydlení. Mohla byste ale mít případně nárok na doplatek na bydlení – záleží na posouzení celkové majetkové a sociální situace.

 • Custom avatar vladislav

  dobry den ..žadal jsem o davku v hmotne nouzi .doložil jsem potrebne dokumenty platby bytu za 3 měsice zpetne tak jak to urcuji prvidla …byla mi davka priznana …:dotaz vyplaci se davky jednou za mesic?po dobu jednoho čtvrtleti..???nebo musim zadat kazdy mesic znovu?? dekuji za info

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Vyhledávání
Poradna a diskuze
 • Lucie ČižmárováDOBRÝ den potřebuji si vytisknout formuláře a nevím jak na... více »
 • Jana Králová, Sociální dávky 2017Dobrý den, na ošetřovné mají nárok jenom zaměstnanci na HPP... více »
 • JanaDobrý den, prosím Vás, počítá se do vyměřovacího základu hpp... více »
 • MIroslavaDobrý den prosila bych vzor jak správně a jké kolinky... více »
 • VeronikaDobrý večer,jsem samozivitelka s 2detmi.13lety syn má přiznaný 1stupen závislosti,6tileta... více »
 • Jana Králová, Sociální dávky 2017Dobrý den, na ošetřovné mají nárok pouze zaměstnanci, nebo dočasně... více »