Kalkulačka: Výpočet zvýšení příspěvku na bydlení v roce 2023

Od ledna 2023, dochází k výraznému zvýšení u sociálních dávek na bydlení. Na příspěvek na bydlení, bude mít nárok mnohem více rodin (domácností). U řady z nich, dojde i k nezanedbatelnému zvýšení, vyplácených dávek.

V následující kalkulačce, si můžete sami spočítat, kolik je příspěvek na bydlení v roce 2023. Dozvíte se také, kdo má nárok a tuto sociální dávku, a jaké podmínky musí být splněny. Podíváme se i na změny, které sebou přináší začátek roku 2023.

Příspěvek na bydlení – změny 2024

Od začátku roku 2024, se mění podmínky pro výpočet sociálních dávek na bydlení. Změn je hned několik:

 • Od 1. 1. 2024 platí nové tabulky pro normativní náklady na bydlení
 • Od ledna 2024 platí změna zákona o státní sociální podpoře (dílčí změny u dávek)

Kromě toho, od začátku roku 2024 platí mnoho dalších změn, které mohou mít nepřímý vliv na výpočet dávek.

Aktuální informace a výpočet:

Kalkulačka: Výpočet příspěvku na bydlení – změny a zvýšení od 1. 1. 2023

V této aktuální kalkulačce, si můžete spočítat, zda splňujete podmínky pro nárok na příspěvek na bydlení, a kolik byste od státu mohli dost v roce 2023. Podrobnější informace, jak postupovat při výpočtu v kalkulačce, najdete níže.

Kalkulačka přídavky na bydlení od 1. 1. 2023
Počet osob v domácnosti
Druh bydlení
Velikost obce / města
Zaplacené nájemné

Pouze pro nájemní (podnájemní) bydlení, pokud bydlíte ve vlastním nebo v družstevním bytě, tak ponechte 0 Kč. Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Topení - pevná paliva
Zadejte ANO, pouze pokud k topení používáte uhlí, dřevo, peletky, apod. Vytápění plynem, elektřinou, dálkové topení se zahrnuje do ostatních nákladů na bydlení - pak zde ponechte NE.
Ostatní náklady (služby a energie)

Zaplacené výdaje za elektřinu, plyn, teplou/studenou vodu, dálkové vytápění, služby (odvoz odpadu, úklid společných prostor, společná televize/rozhlas, úklid společných prostor, atd.) Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Průměrný čistý měsíční příjem
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte průměrný čistý měsíční příjem rodiny (všech osob ve společné domácnosti). Jako příjem se počítají především příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. A dále pak příjmy jako je podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, výživné nebo alimenty. Zadávají se průměrné příjmy za kalendářní čtvrtletí.
Výpočet

Pro výpočet přídavku na bydlení, je nutné zadat několik údajů:

 • Počet osob = všechny osoby, kdo bytě skutečně bydlí (to, kde mají trvalé bydliště, nehraje roli)
 • Druh bydlení = rozlišuje se nájem (včetně podnájmu celého bytu), družstevní byty a vlastní bydlení (byty, domy, včetně věcného břemena), v některých případech může být nárok na příspěvek i v rekreačních objektech (pokud splňují podmínky pro trvalé bydlení)
 • Velikost města (obce) = nově se rozliší jen 3 typy lokalit (Praha a Brno, větší města od 70 tisíc obyvatel, a vše ostatní do 69 999 obyvatel)
 • Průměrný zaplacený nájem = týká se jen bydlení v nájmu (a podnájmu), u vlastního bydlení a u družstevních bytů, se náklady srovnatelné s nájmem, započítají paušální částkou (viz tabulky)
 • Topení na pevná paliva = pokud se k topení používá dřevo, uhlí, peletky, apod., pak se náklady započítají paušální částkou (viz tabulky), plyn, elektřina, dálkové topení se zahrnuje do ostatních nákladů na bydlení
 • Průměrné ostatní náklady = zahrnuje služby a energie (elektřina, plyn, voda, topení, výtah, odvoz odpadů, úklid společných prostor, atd.)
 • Průměrný čistý příjem = průměr za všechny členy domácnosti (započítává se jak výplaty, tak i podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovská, přídavky na dítě, atd.)

Změny u přídavků na bydlení od 1. 1. 2023

Od 1. 1. 2023, platí novela zákona o státní sociální podpoře, která přináší několik důležitých změn, u sociálních dávek na bydlení.

U příspěvku na bydlení, se změnily normativní náklady (podrobnější informace a tabulky normativních nákladů od 1. 1. 2023, najdete zde). Bylo schváleno i mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení (podobně, jako v roce 2022).

Normativní náklady na bydlení, také prošly výraznou změnou (došlo ke zjednodušení – redukci počtu lokalit). Nově se také u lidí, kteří bydlí sami (1 osoba), budou zohledňovat normativní náklady, které dříve platily až pro 2 osoby. To je významná změna, například pro osamělé důchodce.

Jsou zde i další změny, díky kterým by měl být příspěvek na bydlení dostupnější pro více rodin (domácností).

Ve srovnání s předchozím rokem (viz kalkulačka 2022), došlo v řadě případů i ke značnému zvýšení příspěvku (rozdíl může být až několik tisíc korun – záleží na individuálních podmínkách výpočtu pro konkrétní domácnost).

Hlavní změny u příspěvku na bydlení v roce 2023:

 • Normativní náklady na bydlení pro nájem (a podnájem) nově rozlišují jen 3 lokality: Praha a Brno, obce nad 70 tisíc obyvatel a obce do 69 999 obyvatel (dříve se rozlišovalo 5 různých velikostí)
 • Normativní náklady na bydlení nově rozlišují jen 3 typy počtu osob: 1 a 2 osoby, 3 osoby, 4 a více (dříve byly pro samotně žijící osoby výrazně nižší normativní náklady)
 • Změnilo se posuzování výše příjmu: nyní se všude v ČR zohledňuje jen 30% z čistého (rozhodného) příjmu (dříve to pro Prahu bylo 35%)
 • Pro domácnosti bez příjmů se již nezapočítává jako příjem životní minimum
 • Všechny přídavky na bydlení se reálně zvýšily (i o několik tisíc korun)
 • Na přídavky má v roce 2023 nárok podstatně více domácností

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení v roce 2023?

Na příspěvek na bydlení má nárok ten, kdo má uzavřenou platnou nájemní (podnájemní) smlouvu, nebo je majitelem bytu (domu) v osobním vlastnictví, nebo je členem družstva (družstevní byt). Nárok může mít i manžel/manželka takové osoby, apod.

Kdy je nárok na příspěvek na bydlení:

 • Bydlení v nájmu (nájemní smlouva na byt či dům)
 • Bydlení v podnájmu (podnájemní smlouva na celý byt či dům)
 • Bydlení ve vlastním (osobní vlastnictví domu či bytu)
 • Věcné břemeno (užívání bytu/dmu na základě služebnosti („věcné břemeno“), spadá do stejné kategorie, jako bydlení ve vlastním)
 • Družstevní byt (nárok má člen družstva, při „pronájmu“ družstevního bytu, se obvykle jedná o podnájem)
 • Rekreační objekty (chaty, chalupy, pokud jsou splněny stejné podmínky, jako u nájmu či osobního vlastnictví – jedná se objekty k trvalému užívání, atd.).

Kdy není nárok na příspěvek na bydlení:

 • Při bydlení na ubytovně (může být případně nárok na doplatek na bydlení z dávek hmotné nouze)
 • Při bydlení v podnájmu (pouze část bytu/domu, může být případně nárok na doplatek na bydlení z dávek hmotné nouze)

Co se počítá mezi náklady na bydlení v roce 2023?

Náklady na bydlení u nájmu a podnájmu, se započítávají podle skutečných (zaplacených) nákladů. Jedná se především o zaplacený nájem. A dále se jedná o energie (plyn, elektřina, topení, voda) nebo služby (výtah, odvoz odpadů, úklid společných prostor, apod.).

Náklady na bydlení ve vlastním nebo v družstevních bytech, se započítají částečně paušální částkou (náklady srovnatelné s nájemným) a dále skutečné náklady na služby a energie.

Náklady na topení (pevná paliva) se také započítají paušální částkou (platí jak pro nájem, tak i pro vlastní bydlení). Naopak náklady na topení plynem, elektřinou nebo dálkovým topením se započítají podle skutečných nákladů (jako energie a služby).

Mezi náklady na bydlení, se nedají, zahrnout některé výdaje spojené s bydlením:

 • Nepočítají se splátky hypotéky a jiných úvěrů na bydlení
 • Nepočítají se příspěvky do fondu oprav nebo náklady na rekonstrukce, opravy, (náklady spojené s údržbou nemovitosti jsou zahrnuty do srovnatelných nákladů)
 • Nepočítá se zaplacená kauce, provize za uzavření smlouvy pro RK, nebo nějaká jiná záloha na nájem
 • Nezapočítá se ani poplatek za telefon, kabelovou televizi, pevný internet, televizní a rozhlasový poplatek, úklid domácnosti (počítá se jen úklid společných prostor), apod.

Všechny skutečné náklady, se započítají jako průměr, za předchozí 3 měsíce (kalendářní čtvrtletí). Náklady je pak nutné opakovaně dokládat (2x za rok, především při změnách).

Co se počítá jako příjem pro nárok na příspěvek na bydlení v roce 2023?

Podobně jako náklady, i příjmy se započítají jako průměr, za předchozí období. Do příjmu, se počítá příjem všech osob (s výjimkou dětí). Počítají se především čisté příjmy.

Do příjmů patří především čistá výplata ze zaměstnání (včetně práce na DPP a DPČ). Počítá se i podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská nebo rodičovská. Jako příjem se započítá i přídavek na dítě.

Do příjmů, by se započítal i přijatý přeplatek, za vyúčtování nájmu, služeb nebo energií.

Pokud je některý člen domácnosti v exekuci (nebo insolvenci), započítává se jeho čistý příjem před provedením srážek (tj. ne až to zůstává po srážkách, ale původní čistá výplata)

U OSVČ se započítají skutečné příjmy (podle posledního daňového přiznání, apod.). Pokud není jak zjistit/doložit příjmy OSVČ (např. začínající podnikatel), pak se použije paušální částka (do 30. 6. 2023 je to 18 900 Kč pro OSVČ hlavní a 9 400 pro OSVČ vedlejší).

Vyřízení příspěvku online i bez návštěvy na Úřadu práce

Od druhé poloviny minulého roku, je možné vyřídit příspěvek na bydlení i přes internet, bez nutnosti chodit na Úřad práce.

Žádost o příspěvek na bydlení, byla také značně zjednodušena (oproti tomu, jak to bylo dříve, pořád to ale není „na dvě kliknutí“).

Příspěvek na bydlení, je ale možné i nadále vyřizovat přímo na Úřadu práce (v místě kde skutečně bydlíte).

O příspěvek je možné požádat i vyplněním klasického elektronického formuláře (viz formuláře zde) a odesláním přes datovou schránku, poštou, nebo emailem s elektronickým podpisem.

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – Které půjčky nabízí první půjčku zdarma? Využijte dobrou nabídku!. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Půjčka 20 000 Kč do 30 minut zdarma (bez úroků a bez poplatků). Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Štítky: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Diskuse: Kalkulačka: Výpočet zvýšení příspěvku na bydlení v roce 2023

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Vyhledávání
Poradna a diskuze