Kalkulačka: Výpočet příspěvku na bydlení v roce 2024 (bez mimořádného zvýšení)

Od ledna 2024, dochází k významné změně u sociálních dávek na bydlení. Na příspěvek na bydlení, může mít nárok méně rodin (domácností).

Některé domácnosti, které měly nárok na přídavky na bydlení, o ně v roce 2024 přijdou (podle odhadu ministerstva práce a sociálních věcí to bude několik tisíc rodin). Pro jiné rodiny, může v roce 2024 dojít ke snížení vyplácených dávek.

Důvodem, pro tuto negativní změnu, je zrušení paragrafu 26a, v zákoně o státní sociální podpoře. Od 1. ledna 2024, platí novela zákona, která ruší mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení (platilo v roce 2022 a 2023, a jednalo se o 1400 – 2800 Kč).

V následující kalkulačce, si můžete sami spočítat, kolik je příspěvek na bydlení v roce 2024. Dozvíte se také, kdo má nárok a tuto sociální dávku, a jaké podmínky musí být splněny. Podíváme se i na změny, které sebou přináší začátek roku 2024.

Kalkulačka: Výpočet příspěvku na bydlení – změny od 1. 1. 2024

V této aktuální kalkulačce, si můžete spočítat, zda splňujete podmínky pro nárok na příspěvek na bydlení, a kolik byste od státu mohli dost v roce 2024. Podrobnější informace, jak postupovat při výpočtu v kalkulačce, najdete níže.

Kalkulačka přídavky na bydlení od 1. 1. 2024
Počet osob v domácnosti
Druh bydlení
Velikost obce / města
Zaplacené nájemné

Pouze pro nájemní (podnájemní) bydlení, pokud bydlíte ve vlastním nebo v družstevním bytě, tak ponechte 0 Kč. Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Topení - pevná paliva
Zadejte ANO, pouze pokud k topení používáte uhlí, dřevo, peletky, apod. Vytápění plynem, elektřinou, dálkové topení se zahrnuje do ostatních nákladů na bydlení - pak zde ponechte NE.
Ostatní náklady (služby a energie)

Zaplacené výdaje za elektřinu, plyn, teplou/studenou vodu, dálkové vytápění, služby (odvoz odpadu, úklid společných prostor, společná televize/rozhlas, úklid společných prostor, atd.) Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Průměrný čistý měsíční příjem
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte průměrný čistý měsíční příjem rodiny (všech osob ve společné domácnosti). Jako příjem se počítají především příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. A dále pak příjmy jako je podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, výživné nebo alimenty. Zadávají se průměrné příjmy za kalendářní čtvrtletí.
Výpočet

Pro výpočet přídavku na bydlení, je nutné zadat několik údajů:

 • Počet osob = všechny osoby, kdo bytě skutečně bydlí (to, kde mají trvalé bydliště, nehraje roli)
 • Druh bydlení = rozlišuje se nájem (včetně podnájmu celého bytu), družstevní byty a vlastní bydlení (byty, domy, včetně věcného břemena), v některých případech může být nárok na příspěvek i v rekreačních objektech (pokud splňují podmínky pro trvalé bydlení)
 • Velikost města (obce) = nově se rozliší jen 3 typy lokalit (Praha a Brno, větší města od 70 tisíc obyvatel, a vše ostatní do 69 999 obyvatel)
 • Průměrný zaplacený nájem = týká se jen bydlení v nájmu (a podnájmu), u vlastního bydlení a u družstevních bytů, se náklady srovnatelné s nájmem, započítají paušální částkou (viz tabulky)
 • Topení na pevná paliva = pokud se k topení používá dřevo, uhlí, peletky, apod., pak se náklady započítají paušální částkou (viz tabulky), plyn, elektřina, dálkové topení se zahrnuje do ostatních nákladů na bydlení
 • Průměrné ostatní náklady = zahrnuje služby a energie (elektřina, plyn, voda, topení, výtah, odvoz odpadů, úklid společných prostor, atd.)
 • Průměrný čistý příjem = průměr za všechny členy domácnosti (započítává se jak výplaty, tak i podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovská, přídavky na dítě, atd.)

Změny u přídavků na bydlení od 1. 1. 2024

Od 1. 1. 2024, platí novela zákona o státní sociální podpoře, která přináší několik důležitých změn, u sociálních dávek na bydlení.

V roce 2024 nedochází k žádné valorizaci u normativních nákladů na bydlení (podrobnější informace a tabulky normativních nákladů od 1. 1. 2024, najdete zde). Pro období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024, budou platit stejné hodnoty jako v minulém roce.

Současně se ale od 1. 1. 2024 ruší paragraf 26a. Tento speciální paragraf byl zaveden v roce 2022, kvůli prudkému zdražení elektřiny a plynu. Jednalo se o mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení o 1400 – 2800 Kč (podle počtu osob a typu bydlení).

Díky mimořádnému zvýšení, mohlo mít na přídavky nárok více rodin (domácnosti), nebo mohl být nárok i na vyšší dávky. V roce 2024 to už ale neplatí.

V roce 2024, je ale tento paragraf zrušený. Při výpočtu příspěvku na bydlení za leden 2024 (tj. příspěvek, který chodí na účet v únoru 2024), to bude už bez mimořádného zvýšení. Některé rodiny přijdou o nárok na tuto sociální dávku (má se jednat o několik tisíc domácností). A pro jiné to bude znamenat méně peněz.

Kromě toho se od ledna mění i některé další podmínky. Jedná se spíše ale o „technické“ změny. Zůstal zachován nárok na přídavky při bydlení v rekreačním objektu (na chatě nebo chalupě). Mění se podmínky pro dokládání příjmu nebo nákladů na energie (to ale bude platit až od července 2024).

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení v roce 2024?

Na příspěvek na bydlení má nárok ten, kdo má uzavřenou platnou nájemní (podnájemní) smlouvu, nebo je majitelem bytu (domu) v osobním vlastnictví, nebo je členem družstva (družstevní byt). Nárok může mít i manžel/manželka takové osoby, apod.

Kdy je nárok na příspěvek na bydlení:

 • Bydlení v nájmu (nájemní smlouva na byt či dům)
 • Bydlení v podnájmu (podnájemní smlouva na celý byt či dům)
 • Bydlení ve vlastním (osobní vlastnictví domu či bytu)
 • Věcné břemeno (užívání bytu/dmu na základě služebnosti („věcné břemeno“), spadá do stejné kategorie, jako bydlení ve vlastním)
 • Družstevní byt (nárok má člen družstva, při „pronájmu“ družstevního bytu, se obvykle jedná o podnájem)
 • Rekreační objekty (chaty, chalupy, pokud jsou splněny stejné podmínky, jako u nájmu či osobního vlastnictví – jedná se objekty k trvalému užívání, atd.).

Kdy není nárok na příspěvek na bydlení:

 • Při bydlení na ubytovně (může být případně nárok na doplatek na bydlení z dávek hmotné nouze)
 • Při bydlení v podnájmu (pouze část bytu/domu, může být případně nárok na doplatek na bydlení z dávek hmotné nouze)

Co se počítá mezi náklady na bydlení v roce 2024?

Náklady na bydlení u nájmu a podnájmu, se započítávají podle skutečných (zaplacených) nákladů. Jedná se především o zaplacený nájem. A dále se jedná o energie (plyn, elektřina, topení, voda) nebo služby (výtah, odvoz odpadů, úklid společných prostor, apod.).

Náklady na bydlení ve vlastním nebo v družstevních bytech, se započítají částečně paušální částkou (náklady srovnatelné s nájemným) a dále skutečné náklady na služby a energie.

Náklady na topení (pevná paliva) se také započítají paušální částkou (platí jak pro nájem, tak i pro vlastní bydlení). Naopak náklady na topení plynem, elektřinou nebo dálkovým topením se započítají podle skutečných nákladů (jako energie a služby).

Mezi náklady na bydlení, se nedají, zahrnout některé výdaje spojené s bydlením:

 • Nepočítají se splátky hypotéky a jiných úvěrů na bydlení
 • Nepočítají se příspěvky do fondu oprav nebo náklady na rekonstrukce, opravy, (náklady spojené s údržbou nemovitosti jsou zahrnuty do srovnatelných nákladů)
 • Nepočítá se zaplacená kauce, provize za uzavření smlouvy pro RK, nebo nějaká jiná záloha na nájem
 • Nezapočítá se ani poplatek za telefon, kabelovou televizi, pevný internet, televizní a rozhlasový poplatek, úklid domácnosti (počítá se jen úklid společných prostor), apod.

Všechny skutečné náklady, se započítají jako průměr, za předchozí 3 měsíce (kalendářní čtvrtletí). Náklady je pak nutné opakovaně dokládat (2x za rok, především při změnách).

Co se počítá jako příjem pro nárok na příspěvek na bydlení v roce 2024?

Podobně jako náklady, i příjmy se započítají jako průměr, za předchozí období. Do příjmu, se počítá příjem všech osob (s výjimkou dětí). Počítají se především čisté příjmy.

Do příjmů patří především čistá výplata ze zaměstnání (včetně práce na DPP a DPČ). Počítá se i podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská nebo rodičovská. Jako příjem se započítá i přídavek na dítě.

Do příjmů, by se započítal i přijatý přeplatek, za vyúčtování nájmu, služeb nebo energií.

Pokud je některý člen domácnosti v exekuci (nebo insolvenci), započítává se jeho čistý příjem před provedením srážek (tj. ne až to zůstává po srážkách, ale původní čistá výplata)

U OSVČ se započítají skutečné příjmy (podle posledního daňového přiznání, apod.). Pokud není jak zjistit/doložit příjmy OSVČ (např. začínající podnikatel), pak se použije paušální částka (do 30. 6. 2024 je to 20 100 Kč pro OSVČ hlavní a 10 000 pro OSVČ vedlejší).

Vyřízení příspěvku online i bez návštěvy na Úřadu práce

Od druhé poloviny minulého roku, je možné vyřídit příspěvek na bydlení i přes internet, bez nutnosti chodit na Úřad práce.

Žádost o příspěvek na bydlení, byla také značně zjednodušena (oproti tomu, jak to bylo dříve, pořád to ale není „na dvě kliknutí“).

Příspěvek na bydlení, je ale možné i nadále vyřizovat přímo na Úřadu práce (v místě kde skutečně bydlíte).

O příspěvek je možné požádat i vyplněním klasického elektronického formuláře (viz formuláře zde) a odesláním přes datovou schránku, poštou, nebo emailem s elektronickým podpisem.

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – Které půjčky nabízí první půjčku zdarma? Využijte dobrou nabídku!. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Půjčka 20 000 Kč do 30 minut zdarma (bez úroků a bez poplatků). Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Štítky: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Diskuse: Kalkulačka: Výpočet příspěvku na bydlení v roce 2024 (bez mimořádného zvýšení)

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Vyhledávání
Poradna a diskuze
 • Lucka: Dobrý den. Chtěla bych Vás poprosit o pomoc, na co bych měla nárok jako matka sa...
 • Lucie: Dobrý den, chci se zeptat, syn ukončil dohodou zaměstnání 30.4. a 7.5. se evidov...
 • Vrba Ladislav: nabídnout nejrychlejší pujcky. Žádat mužete od 30 000 Kc do 500 000 000 Kc. Spl...
 • Opolková M.: člověk, který nezvládá například návštěvy lékaře, koupání, vycházky, m...
 • Jana Králová, Sociální dávky 2024: Paušální náklady na pevná paliva, jsou stanoveny v paragrafu 25, odstavec 1, pí...
 • Műllerová Věra: Dobrý den, pokud někdo dostává příspěvek na bydlení, žije sám, topí pevn...
 • Miloš Peřina: Dobrý den, žiji sám a pobírám příspěvek na bydlení. Byl js...