Výpočet příspěvku na živobytí (kalkulačka 2023)

Jednou z hlavních sociálních dávek je i příspěvek na živobytí (doplatek do životního minima). Na tuto dávku mají nárok osoby ve hmotné nouzi (zpravidla ti, kdo mají jen nízké, nebo vůbec žádné příjmy). Příspěvek na živobytí tedy slouží k zajištění základních životních potřeb (živobytí).

Na rozdíl od některých jiných sociálních dávek, kde rozhoduje o nároku pouze výše příjmu, se u dávek hmotné nouze posuzuje celková majetková a sociální situace.

Tedy mimo jiné se může posuzovat i to, zda má osoba ve hmotné nouzi i nějaké úspory nebo majetek, který by mohla využít pro zlepšení své finanční situace. Nebo zda se adekvátně snaží o zlepšení své finanční situace (například tím, že si bude hledat aktivně novou práci).

V následující kalkulačce si můžete vypočítat, zda máte v roce 2023 nárok na příspěvek na živobytí, a kolik byste mohli dostat. Příspěvek na živobytí je možné vyřídit na Úřadu práce (jako i jiné sociální dávky).

Zvýšení příspěvku na živobytí v roce 2023 – od ledna se zvyšuje životní minimum

Kvůli tomu, že v minulém roce i letos, je velmi vysoká inflace (válka na Ukrajině, prudké zdražení elektřiny a plynu, zdražení potravin i všeho ostatního), rozhodla vláda s platností od 1. ledna 2023, o zvýšení životního a existenčního minima o 5,2% (v minulém roce se zvyšovalo 2x).

Díky zvýšení životního minima, může mít na příspěvek na živobytí nárok více rodin či jednotlivců. Může dojít i ke zvýšení vyplácených dávek.

Aktuální částky životního a existenčního minima, a kalkulačku pro výpočet v roce 2023, najdete zde.

Kalkulačka: Výpočet příspěvku na živobytí 2023

Kalkulačka příspěvek na živobytí 2023
Informace o osobách
Počet dospělých osob
Počet dětí do 6 roků
Počet dětí 6 - 15 roků
Počet dětí 15 - 26 roků
Informace o bydlišti
Bydlíte v Praze?
Informace o příjmech
průměrné čisté příjmy za poslední 3 měsíce, součet za všechny osoby)
Čistá měsíční mzda
nebo příjmy z podnikání

Podpora v nezaměstnanosti
nebo podpora při rekvalifikaci

Nemocenská
nebo náhrada mzdy za prvních 14 dní nemoci
nebo ošetřovné nebo PPM

Sociální dávky
rodičovský příspěvek, přídavky na dítě

Výživné
nebo příspěvek na výživu neprovdané matce

Důchod

Ostatní příjmy

Výpočet

UPOZORNĚNÍ: Výpočet příspěvku na živobytí je pouze orientační. Jako částka živobytí se v kalkulačce počítá životní minimum jednotlivce pro dospělé osoby a životní minimum dítěte pro děti. Ve skutečnosti je ale celý výpočet komplexnější. Z Různých důvodů může být částka životního minima snížena na existenční minimum. Částka pak může být i zvýšena např. z důvodu nutnosti dietního stravování. Přesné informace o nároku vám sdělí na Úřadu práce.

Zvýšení životního a existenčního minima v roce 2023

Životní a existenční minimum se mění od začátku roku 2023. Od 1. 1. 2023 došlo ke zvýšení všech částek životního a existenčního minima o cca 5,2%. V minulé roce, se životní a existenční minimum měnilo celkem 2x (od dubna a od července). Důvodem pro takto častou valorizaci, je vysoká inflace (válka na Ukrajině, zdražení energií a nájmů, velké zdražení potravin a dalších základních životních potřeb).

Díky lednové valorizaci životního a existenčního minima, bude mít na příspěvek na živobytí (nebo i na další sociální dávky a dávky hmotné nouze), nárok více lidí. Dochází i ke zvýšení vyplácených částek.

Výpočet výše příspěvku na živobytí totiž vychází z toho, jaké je životní nebo existenční minimum jednotlivce nebo životní minimum jednotlivých členů rodiny (společně posuzovaných osoby):

 • Životní minimum jednotlivce od 1. 1. 2023 = 4 860 Kč
 • Existenční minimum jednotlivce od 1. 1. 2023 = 3 130 Kč

Další informace o zvýšení životního minima a příslušnou kalkulačku pro výpočet zvýšení najdete zde.

Kolik je příspěvek na živobytí v roce 2023?

Pro výpočet výše příspěvku na živobytí je rozhodující to, jaký máte příjem a z jakého zdroje tento příjem pochází.

Výše příspěvku na živobytí (doplatku do životního minima) se spočítá jako rozdíl, mezi vaším příjem (přičemž podle zdroje příjmu se zahrnuje jen část příjmu, a odečítá se přiměřená část nákladů na bydlení) a mezi tím, jaká je vaše částka na živobytí (životní nebo existenční minimum, které může být zvýšeno – např. v případně že máte lékařem stanoveno dietní stravování).

Pro výpočet příspěvku na živobytí je tedy rozhodující:

 • Stanovení částky na živobytí = jedná se o součet částek pro jednotlivé členy rodiny (u jednotlivce by to bylo životní nebo existenční minimum jednotlivce). Standardně se vychází z životního minima, které může být v některých případech sníženo na existenční minimum. Nebo naopak zvýšeno.
 • Přiměřená výše nákladů na bydlení – z vašeho příjmu se při výpočtu odečtou náklady na bydlení (30% čistého příjmu )
 • Vaše skutečné čisté příjmy – např. u příjmu ze zaměstnání nebo z důchodu se započítá jenom 70%, z podpory v nezaměstnanosti, nemocenské, mateřské se započítá 80%, z ostatních příjmů 100% (rodičovská a jiné sociální dávky apod.). Tj. v některých případech se bude při výpočtu používat nižší příjem, než máte ve skutečnosti (tím je zohledněno to, aby na dávku měli nárok, i ti kdo se snaží alespoň o nějaké zvýšení svého příjmu a nejsou odkázáni jenom na sociální dávky)

Konkrétní výše příspěvku na živobytí se pak může pohybovat od několika stokorun po několik tisíc korun. Záleží i na počtu společně posuzovaných osob.

Kdo má nárok na životní minimum?

Nárok na příspěvek na živobytí (doplatek do životního minima), mají osoby ve hmotné nouzi:

 • Osobou ve hmotné nouzi jste, pokud váš příjem není ve výši alespoň částky na živobytí (nebo i v některých dalších případech – viz paragraf 2, zákon o pomoci ve hmotné nouzi, zákon číslo 111/2006 Sb.)

V některých případech, ale nemusíte být považování za osobu ve hmotné nouzi, i když máte jen nízký nebo vůbec žádný příjem. Může to být například v situaci:

 • Když jste vedeni na Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a odmítnete bez vážného důvodu nabízené zaměstnání
 • Pokud máte povinnost posílat děti do školy (povinná školní docházka) a nečiníte tak, i když vás k tomu úřad vyzval
 • Pokud jste v pracovní neschopnosti a nemáte nárok na nemocenské dávky, protože jste si úraz zavili sami
 • Pokud jste v pracovní neschopnosti jako OSVČ a nemáte nárok na nemocenské dávky, protože si neplatíte nemocenské pojištění
 • Pokud jste ve výkonu trestu odnětí svobody
 • A jiné případy

Kde žádat o příspěvek na živobytí?

Podobě, jako i u dalších sociálních dávek, byste se měli obracet na Úřad práce v místě vašeho trvalého bydliště.

O příspěvek na živobytí je možné požádat i písemně (poštou nebo elektronicky). Vzhledem k tomu, že u této sociální dávky je ale potřeba dokládat více různých formulářů a potvrzení, je asi lepší zajít na Úřad práce osobně.

Kromě samotné žádosti o příspěvek na živobytí je potřeba doložit osobní doklady (všech osob uvedených v žádosti), potvrzení o příjmech, celkové majetkové a sociální poměry. Nebo také informace o stanoveném výživném, o dietním stravování, u dětí pak informace o studii a další.

Jednotlivé formuláře v elektronické podobě najdete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí. K většině formulářů zde najdete i návod, jak je správně vyplnit. Viz zde.

Štítky: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Diskuse: Výpočet příspěvku na živobytí (kalkulačka 2023)

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Vyhledávání
Poradna a diskuze