Anonymní udání na inspektorát práce – jak poslat na firmu kontrolu?

Ministerstvo práce a sociálních věcí se pochlubilo statistikami počtu kontrol, které provedly orgány inspekce práce v minulém roce. Jednalo se o 20 tisíc kontrol, při kterých byly uděleny pokuty ve výši skoro 370 miliónů korun.

Přibližně jedna třetina kontrol proběhla „na udání“ – na základě podnětu (celkem to bylo 6268 kontrol).

Mezi hlavní oblasti kontrol, patří nelegální práce (práce na černo), bezpečnost práce, dodržování pracovní doby, nebo chyby při odměňování zaměstnanců (dodržování minimální a zaručené mzdy, cestovní náhrady, různé příplatky, apod.).

Jak poslat kontrolu na firmu – nahlášení na inspekci práce

Pokud máte podezření, že váš zaměstnavatel (nebo nějaká jiná firma), porušuje některé podmínky, pak je možné poměrně jednoduše firmu nahlásit na inspekci práce.

Přímo na webu Státního úřadu práce, je k dispozici online formulář, kde je možné vyplnit všechny potřebné informace.

Především je nutné uvést, o jakou se jedná firmu (její název, sídlo, IČO, místo výkonu práce, pokud je jiné než sídlo), a popsat v čem spočívá problém.

Kromě online formuláře, je možné poslat podnět i poštou, emailem, datovou schránkou, nebo oznámení učinit i osobně – viz kontaktní údaje.

Dá se poslat i anonymní udaní?

Při vyplnění formuláře, pro nahlášení podnětu ke kontrole, vyžaduje inspektorát práce i zadání jména a příjmení a kontaktních údajů toho, kdy zadává podnět.

Důvodem je především to, aby se inspekce měla na koho obrátit, pokud by bylo potřeba doplnění nějakých údajů. A také aby bylo komu poslat oznámení o výsledku řešení tohoto podnětu.

V tomto ohledu tedy podání podnětu ke kontrole není anonymní. Inspektorát práce, je ale současně vázán mlčenlivostí. Jméno toho, kdo podal podnět ke kontrole, se nikde neobjeví, a kontrolovaná firma se tuto skutečnost nikdy nedozví.

Případně je možné poslat i zcela anonymní podnět – například tím, že pošlete email z nějaké emailové adresy, která nebude vedena vaše jméno (emailové adresy na jednotlivé pobočky Inspektorátu práce viz zde). Nebo můžete poslat i anonymní dopis poštou.

Inspekce práce řeší i anonymní udání – většina je oprávněná

I když pošlete „udání“ zcela anonymně, inspekce práce se jím bude zabývat. Podle informací z Inspektorátu práce, tvoří anonymní udání nemalou část podnětů, na jejichž základě následně podbíhají kontroly.

Podle statistik, je totiž pouze asi 19% nahlášeních případů neoprávněných. U zbylé části se jedná buď o plně oprávněné podněty, nebo se nějaké pochybení prokáže alespoň z části.

Jediným omezením je to, že udání se musí týkat porušování pracovně právních předpisů, mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.

Ani inspekce práce není „všemocná“ a je řada věcí, které jí ze zákona nepřísluší řešit. A tak musí určitou část podnětů odložit, protože to nespadá do její kompetence (viz níže).

Co může řešit kontrola z inspekce práce?

Inspekce práce, má poměrně široké pole působnosti, do její kompetence spadá především:

 • Kontrola dodržování bezpečnosti práce (BOZP)
 • Kontrola dodržování pracovní doby (maximální délka pracovní doby, povinné přestávky, povinný odpočinek, rozvržení pracovní doby, práce přesčas, apod.)
 • Kontrola dodržování minimální a zaručené mzdy
 • Kontrola poskytování náhrad a příplatků (cestovní náhrady, příplatky za práci v noci, o víkendu, ve svátek, apod.)
 • Kontrola rovného zacházení a zákazu diskriminace
 • Kontrola nelegálního zaměstnávání (práce na černo)
 • Kontrola agentur práce
 • Kontrola plnění povinného podílu zaměstnávání OZP
 • Kontrola zaměstnavatelů s vozovým parkem
 • Bezpečnost práce ve stavebnictví
 • Kontrola systému opatření souvisejících s ochranou osob a zaměstnanců před úrazem elektrickým proudem
 • Kontrola bezpečnosti při provozu zdvihacích zařízení a prostředků pro zavěšení a uchopení břemene
 • …. a mnoho dalšího

S čím inspekce práce nepomůže?

Je řada problémů a „nepravostí“, se kterými se můžete setkat během zaměstnání, se kterými vám ale inspekce práce nepomůže:

 • Pomoc když zaměstnavatel neplatí mzdu (pomoc zaměstnancům, když je firma v insolvenci, spadá pod Úřad práce)
 • Pomoc když zaměstnavatel neodvádí daně, sociální nebo zdravotní pojištění (to řeší buď Finanční úřad, nebo ČSSZ nebo zdravotní pojišťovna)
 • Zaměstnavatel nechce uznat pracovní úraz (pokud zaměstnavatel nechce uznat nějaký úraz jako pracovní, tak je nutné se obrátit na soud, ten může rozhodnout)
 • Zaměstnavatel nechce uznat nemoc z povolání (pokud zaměstnavatel nechce uznat nějakou nemoc jako nemoc z povolání, tak je nutné se obrátit na soud, ani zde inspekce nepomůže)
 • Nevyhovující hygienické podmínky na pracovišti (osvětlení, větrání, teplota, hluk, poskytování ochranných nápojů na pracovišti, váhové limity při ruční manipulaci = to vše řeší hygienické stanice)

Štítky: , , , , , , , , , , , , ,

Diskuse: Anonymní udání na inspektorát práce – jak poslat na firmu kontrolu?

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Vyhledávání
Poradna a diskuze
 • Lucka: Dobrý den. Chtěla bych Vás poprosit o pomoc, na co bych měla nárok jako matka sa...
 • Lucie: Dobrý den, chci se zeptat, syn ukončil dohodou zaměstnání 30.4. a 7.5. se evidov...
 • Vrba Ladislav: nabídnout nejrychlejší pujcky. Žádat mužete od 30 000 Kc do 500 000 000 Kc. Spl...
 • Opolková M.: člověk, který nezvládá například návštěvy lékaře, koupání, vycházky, m...
 • Jana Králová, Sociální dávky 2024: Paušální náklady na pevná paliva, jsou stanoveny v paragrafu 25, odstavec 1, pí...
 • Műllerová Věra: Dobrý den, pokud někdo dostává příspěvek na bydlení, žije sám, topí pevn...
 • Miloš Peřina: Dobrý den, žiji sám a pobírám příspěvek na bydlení. Byl js...