Mateřská 2018

Čeká vás radostná událost v podobě narození dítěte? Zjistila jste, že jste těhotná, a chtěla byste vědět, na jaké peníze budete mít nárok během mateřské dovolené? Připravili jsme pro vás podrobný souhrn všech užitečných informací na téma mateřská dovolená a peněžitá pomoc v mateřství. V textu jsou zohledněny aktuální informace platné pro rok 2018. Jaká bude vaše mateřská, si pak můžete sami spočítat: kalkulačka mateřská dovolená pro zaměstnance v roce 2018 nebo kalkulačka mateřská dovolená pro OSVČ v roce 2018.

Kdo má nárok na mateřskou dovolenou

Mateřská dovolená (resp. PPM  – peněžitá pomoc v mateřství) je dávka, kterou vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení. Je to dávka spadající do systému nemocenského pojištění. Na rozdíl od rodičovského příspěvku, na který má nárok skoro každý, komu se narodí dítě, na mateřskou je nárok jen v případě, že bylo hrazeno nemocenské pojištění – týká se to tedy:

 • Zaměstnanců, za které nemocenské platí zaměstnavatel (výjimkou může být například dohoda o provedení práce, kde měsíční příjem nepřesáhl 10 000 Kč)
 • OSVČ, kteří si sami platí nemocenské pojištění (nemocenské pojištění je pro OSVČ na rozdíl od sociálního a zdravotního jen dobrovolné)
 • Studentů – pokud na mateřskou nastoupí i bez předchozího zaměstnání do 180 dnů po úspěšném absolvování školy (střední, vyšší odborná, vysoká škola)

Základní podmínky pro nárok na mateřskou jsou tyto:

 • Zaměstnanec i OSVČ musí mít v předchozích 2 letech (počítá se od data nástupu na mateřskou) placeno nemocenské pojištění alespoň 270 dní (doba placení nemocenského může být přerušovaná)
 • OSVČ navíc musí splnit podmínku, že nemocenské muselo být placeno nejméně 180 dní v posledním roce (počítá se od data nástupu na mateřskou)
 • Student musí splnit podmínku úspěšného absolvování studia

Nárok tedy nemají třeba nezaměstnaní, za které stát v době evidence na úřadu práce neplatí nemocenské pojištění.

Kolik je mateřská dovolená 2018

To, kolik je mateřská dovolená v roce 2018 se počítá z denního vyměřovacího základu. Ten se stanoví jako součet všech příjmů v rozhodném období (posledních 12 měsíců), vydělený počtem započitatelných dní. Zjednodušeně tedy při průměrné hrubé mzdě 35 tisíc korun měsíčně bude denní vyměřovací základ 1150,68 Kč ((35000*12)/365).

Tento denní vyměřovací základ se pak pro další výpočet redukuje – jsou stanoveny 3 redukční hranice. Jejich výše se od 1. 1. 2018 změnila (došlo k drobnému navýšení):

 • z částky do 1000 Kč se počítá 100 %
 • z částky od 1000 Kč do 1499 Kč se počítá 60 %
 • z částky od 1 499 Kč do 2944 Kč se počítá 30 %
 • z částky nad 2944 Kč se už nic nezapočítává

Výsledkem tohoto výpočtu je pak redukovaný denní vyměřovací základ – při hrubé mzdě 35 tisíc korun měsíčně by to bylo 1091 Kč. Výsledná výše peněžité pomoci v mateřství by pak byla 70% z této částky, tj. 764 Kč denně, což odpovídá částce 22 920 Kč měsíčně (30 kalendářních dní) a celkové částce 149 744 Kč (196 dní – což je maximální délka mateřské při narození jednoho dítěte).

Mateřská dovolená – ochranná lhůta

Ochranná lhůta pro nárok na mateřskou dovolenou je stanovena na 180 dní. Pokud tedy žena přišla během těhotenství o práci, ale na mateřskou dovolenou nastoupí do 180 dní od ukončení pracovního poměru, na mateřskou dovolenou mít nárok bude (pokud jsou splněny i další podmínky – především pak celková doba účasti na nemocenském pojištění).

Obdobně je to i u OSVČ. Pokud si OSVČ několik měsíců před nástupem na mateřskou dovolenou neplatí nemocenské pojištění, ale splní podmínku, že během 12-ti měsíců před nástupem odvedla nemocenské alespoň za 180 dní, pak bude mít nárok na mateřskou také.

Podobné je to i při nástupu na mateřskou, bez předchozího zaměstnání – třeba po skončení školy. I pro studenty platí ochranná lhůta 180 dní od úspěšného ukončení studia. Nadále ale platí podmínka minimální doby pojištění. Pokud by ale žena nastupovala na mateřskou ještě během studia (před tím než bylo dokončeno), nebo po jeho skončení, kdy ale během studia nikdy nepracovala a nebyla tak nemocensky pojištěna, nárok na mateřskou mít nebude. Bude tedy dostávat jen rodičovský příspěvek).

Peněžitá pomoc v mateřství a OSVČ

Na peněžitou pomoc v mateřství mají nárok nejenom zaměstnanci, ale i OSVČ. U OSVČ je nutnou podmínkou to, že si musí dobrovolně platit nemocenské pojištění. Zatímco u zaměstnance postačí, pokud v rozhodném období (poslední 2 roky) byl alespoň 270 dní zaměstnaný (zaměstnavatel za něj platil nemocenské pojištění), u OSVČ je tady ještě jedna podmínka.

OSVČ musí kromě toho splnit i podmínku 180 dní placení nemocenského pojištění v předchozím roce před nástupem na mateřskou dovolenou.

Minimální nemocenské pojištění pro OSVČ je v roce 2018 částka 115 Kč měsíčně. Pokud si budete platit jen toto minimální nemocenské pojištění, bude vaše mateřská velmi nízká. Nemocenské pojištění ve výši 115 Kč měsíčně odpovídá dennímu vyměřovacímu základu 164,38 Kč, tj. výsledná mateřská by byla cca 116 Kč denně, tj. 3 480 Kč měsíčně. Pokud by chtěla mít OSVČ nějakou „rozumnou“ mateřskou, musela by si na nemocenské pojištění platit vyšší částku.

Maximální výše nemocenského pojištění u OSVČ je 2 485 Kč (pozor ale na to, že maximální možná výše nemocenského pojištění je navázána na odvody na sociální pojištění, není tedy možné mít vysoké nemocenské pojištění a platit jen minimální sociální pojištění). To odpovídá denní mateřské ve výši cca 1 225 Kč, tj. cca. 36 750 Kč (což je současně i maximální možná výše mateřské u zaměstnanců). Aby byl nárok na tuto vyšší mateřskou, je nutné platit si maximální nemocenské pojištění celý rok před nástupem na mateřkou. Pořád se to ale vyplatí, na nemocenském sice za rok zaplatíte 29 820 Kč, celkem ale dostanete 240 100 Kč.

Mateřská dovolená bez předchozího zaměstnání

Mateřská dovolená (PPM, Peněžitá pomoc v mateřství) je dávka vyplacená z nemocenského pojištění. Nárok na ni tedy mají zaměstnanci, za které platí nemocenské pojištění zaměstnavatel. Nebo také OSVČ, kteří si nemocenské pojištění platí sami (u OSVČ je nemocenské pojištění dobrovolné). Jak je to ale v ostatních případech?

Mateřská dovolená u nezaměstnaných – za nezaměstnané (kteří jsou evidováni na úřadu práce) stát nemocenské pojištění neplatí. Nezaměstnaný tedy nemá možnost získat peněžitou pomoc v mateřství. Pouze v případě, že by nástup na mateřskou spadal ještě do ochranné lhůty (viz výše). Pak by i nezaměstnaná měla nárok na mateřskou dovolenou, v opačném případě se začíná pobírat rodičovský příspěvek. Ten je buď v nejnižší variantě na dobu 4 let (nebo v závislosti na výdělečné činnosti otce dítěte je případně možné změnit délku).

Mateřská dovolená hned po škole – trochu jiná situace platí, pokud žena nastoupí na mateřskou ihned po škole. Doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole je považována za soustavnou přípravu na budoucí zaměstnání. Pokud bylo toto studium úspěšně ukončeno, vzniká nárok na mateřskou dovolenou. I zde pak platí ochranná lhůta, pokud mateřská dovolená začne do 180 dní od úspěšného ukončení studia, je nárok na peněžitou pomoc v mateřství

Mateřská dovolená jak o ni žádat

Žádost o mateřskou se zpravidla vyřizuje prostřednictvím ošetřujícího lékaře a zaměstnavatele. Žádost o peněžitou pomoc v mateřství vystavuje lékař na základě předpokládaného termínu porodu (na mateřskou dovolenou se nastupuje obvykle v rozmezí 6 – 8 týdnů před termínem porodu, výjimkou mohou být riziková těhotenství, kdy skutečné mateřské dovolené zpravidla předchází ještě dočasná pracovní neschopnost).

Zaměstnavatel pak k žádosti o PPM, vystavuje podklady pro stanovení nároku na dávku (informace o denním vyměřovacím základu a dalších skutečnostech). Zaměstnavatel uvádí započitatelné příjmy v rozhodném období, tak aby bylo možné vypočítat výši mateřského příspěvku. Příslušné formuláře jsou k dispozici online na stránkách ČSSZ (www.cssz.cz), nebo je mají k dispozici lékaři.

Mateřská dovolená a přivýdělek

I na mateřské dovolené si můžete přivydělat peníze. Podobně jako u rodičovské dovolené, i na té mateřské má žena možnost získat přivýdělek. Možnost přivýdělku na mateřské je ale více omezená. Je to dáno tím, že peněžitá pomoc v mateřství je dávka nemocenského pojištění (na rozdíl od rodičovské, což je sociální dávky).

Při práci během mateřské je nutné dodržet základní pravidla. Mezi ně patří mimo jiné i to, že pracovat je možné nejdříve po skončení 6 týdne po porodu. Pokud by žena chtěla pracovat pro stejného zaměstnavatele (u kterého pracovala před nástupem na mateřskou dovolenou), je nutné uzavřít novou smlouvu. Není možné pracovat na základě stejné smlouvy, na kterou je vyplácena PPM. Podobné omezení platí i pro možnost práce pro OSVČ. Pokud by OSVČ chtěla pracovat i během mateřské dovolené, nesmělo by se jednat o stejnou činnost, za jakou si platila nemocenské pojištění.

Finanční tip: Máte momentálně hluboko do kapsy a chcete si půjčit peníze? Mohla by se vám hodit tato Půjčka 10000 ihned. Nebo se můžete podívat co vám nabízí tato výhodná finanční nabídka: Půjčka ihned před výplatou. Uvidíte, že nebudete zklamáni.

Štítky: , , , , , , , , ,

Diskuse: Mateřská 2018

komentářů 36
 • Custom avatar Jitka K.

  Dobrý den, dcera otěhotněla během studia na vysoké škole. Chtěla bych vědět jestli bude mít nárok na mateřskou a kolik dostane?

  • Jana Králová, Sociální-dávky-2014.eu

   Dobrý den, abyste mohla žádat o příspěvek na bydlení, musí se opravdu jednat o bytovou jednotku (tj. v domě musí být zkolaudovány dvě samostatné bytové jednotky, to často u rodinných domů nebývá). Dále v tomto bytě musíte mít trvalé bydliště. Pokud ano tak nárok mlít budete. Pokud se technicky nejedná o samostatný byt, tak budete posuzována s rodiči jako společná domácnost.

 • Custom avatar Kateřina

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Chceme s přítelem miminko.Kdybych teďko v březnu otěhotněla a za 9 měsíců by to byl přesně rok, co bych měla odpracovaný, a šla žádost na mateřskou si podala v tom 6 nebo 8 týdnu před porodem, tak bych měla nárok na mateřskou dovolenou? I když bych byla těhotná už několi měsíců před odpracovanými dny? … Nebo se to počítá až když budu nastupovat v tom 6 až 8 týdnu? …

  Doufám, že jste mne správně pochopily, ráda bych v tomhleměla jasno, abych pak nebyla bez peněz :(děkui za odpověď, co nejrychlejší 🙂

  • Jana Králová, Sociální-dávky-2014.eu

   Dobrý den, podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství je účast pojištěnce na pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství.

   Takže pokud vaše zaměstnání v době, kdy budete žádat o PPM (6 – 8 týden před porodem) bude trvat alespoň 270 dní, pak mí nárok budete.

   • Custom avatar katerina

    Dekuji za odpoved, jeste jedna otazka, pocitaji se dotoho,cele kalendarni mesice? Tudiz 30 dni nebopouze pracovni dny? Dekuji

    • Jana Králová, Sociální-dávky-2014.eu

     Dobrý den, počítají se všechny dny po které trvalo zaměstnání, tedy kalendářní.

 • Custom avatar Kateřina

  Mockrát Vám děkuji za ochotu.

  S pozdravem,

  Kateřina

 • Custom avatar Monika

  Dobrý den,

  chtěla jsem Vás poprosit o radu. Jsem OSVČ, již více jak 2 roky si řádně platím nemocenské pojištění ve výši 145,-. Plánujeme s manželem miminko a dočetla jsem se zde, že je možné si zvýšit platbu nemocenského pojištění, aby se mi zvýšila PPM. V minulosti to ale bylo tak, že když jsem si chtěla navýšit platbu nemocenského, zároveň se k tomu úměrně navýšila platba sociálního pojištění a byly to dost vysoké měsíční platby, což se pak nevyplatilo jít vůbec na PPM. Od 2014 již toto zase není? A pokud ano, kolik bych musela platit na sociálním pojištění, abych měla nárok na nejvyšší PPM?

  Ještě jsem se chtěla zeptat, manžel je zaměstnaný s hrubým příjmem cca 29.000,-, mohl by tedy jít po 6 nedělí na mateřskou on s tím, že bych se o dítě starala já? Já bych zároveň stále pracovala (máme možnost hlídání a práci si mohu rozvrhnout podle sebe). On by musel mít v práci jinou pracovní smlouvu během této PPM?

  Jde nám samozřejmě o vyčerpání co nejvíce peněz a zjišťuji všechny možné varianty.

  Děkuji předem za odpověď

  Monika

  • Jana Králová, Sociální-dávky-2014.eu

   Dobrý den, od začátku roku se podmínky pro maximální výši nemocenského pojištění u OSVČ změnily. Jinak manžel by mohl pobírat PPM (mateřskou), ale pouze za předpokladu že by zůstal s dítětem doma a/nebo by pracoval na základě jiné smlouvy. Není možné, aby pracoval pro stejného zaměstnavatele na stejnou smlouvu, musela by to být jiná smlouva na jinou pracovní činnost

 • Custom avatar Nová

  Dobrý den, moc by mě zajímalo, kde jste přišli na to, že studenta, která nastoupí mateřskou do 180 dnů od skončení studia nárok na mateřskou. V této situaci platí, že musí být nemocensky pojištěná, tedy doba studia se započítává do doby nutné pro přiznání PPM, ale po ukončení studia musí být studentka zaměstnaná.

  Vámi uváděné informace nejsou pravdivé.

  S pozdravem Nová

 • Petra

  Dobrý den, pracuji v ČR na částečný úvazek. Mám trvalý pobyt v ČR. Chci hledat zaměstnání v zemi EU. Pokud bych nenašla zaměstnání a v zemi EU otěhotněla dostala bych rodičovský příspěvek z ČR, PPM již asi ne? Pokud bych našla zaměstnání, otěhotněla a měla stále trvalý pobyt v ČR, byly by zde nějaké změny?

  Děkuji za odpověď
  Petra

  • Jana Králová, Sociální-dávky-2014.eu

   Dobrý den, pokud vy i dítě budete mít trvalé bydliště na území ČR, pak můžete čerpat rodičovský příspěvek v ČR (i když budete bydlet v zahraničí). Na PPM ale mít nárok zřejmě nebudete – jedná se o dávku vyplácenou z nemocenského pojištění. Pokud budete pracovat v zahraničí, tak budete pravděpodobně odvádět nemocenské pojištění v zahraničí. Takže případně můžete mít nárok na nějaké obdobné dávky v dané zemi.

 • Custom avatar Claudia

  Dobrý den,
  i já se raději optám, protože se mi zdá, že jsem případ s „odřenýma ušima“ :c)

  V červenci 2013 mi skončila rodičovská dovolená na první dítě. Bohužel jsem tři měsíce poté byla na pracovním úřadě evidovaná jako nezaměstnaná. K 7.10.13 jsem opět zaměstnaná s dobou určitou na 1 rok.
  V lednu ( tedy po zkušební době ) jsme s manželem nečekaně otěhotněli. Těhotenství probíhá prozatím ok, bohužel mám ale náročnou práci, co se týká zvedání těžkých věcí.
  Termín porodu dle UZ mám 30.9.14.

  Mé otázky tedy zní: Pokud budu pracovat do standardní doby- tedy odchod na mateřskou bych plánovala na 6-8 týden před porodem, budu mít nárok na přídavek z mateřské dovolené?

  Pokud bych se rozhodla kvůli namáhavé práci ( jiné přeřazení na práci není možné) odejít na rizikové těhotenství, budu mít i tak stejné podmínky , tedy dostanu peněžitou pomoc v mateřství?

  Když mi skončí pracovní smlouva v době mateřské dovolené, má to pro mne nějaký následek? ( kromě toho, že jsem nezaměstnaná a čeká mě další kolo hledání si práce před skončením rodičovské)

  Děkuji moc za vaší odpověď! Claudia

  • Jana Králová, Sociální-dávky-2014.eu

   Dobrý den, co jsem to v rychlosti počítala, tak byste měla splnit podmínku minimální doby v déle 270 dní, takže byste měla mít nárok na PPM.
   Pokud část z doby budete na nemocenské tak by to nemělo ničemu vadit. I doba v pracovní neschopnosti se zahrnuje do nároku na PPM (jste stále zaměstnaná).
   Pokud vám zaměstnání v domě mateřské zanikne, může to být komplikace při volbě typu RP. Pokud byste v době narození dítěte byla nezaměstnaná, pak byste si nemohla volit RP.

 • Simona

  Dobrý den,
  od 1.4.2014 jsem nastoupila zpět do práce a po 14 dnech jsem zjistila, že jsem těhotná. Budu mít nárok na PMM? Termín porodu mi vychází na 18.12.2014. V případě, že ne, je možné si sama doplatit dny do splnění nároku na PMM.
  Děkuji za odpověď

  • Jana Králová, Sociální-dávky-2014.eu

   Dobrý den, pokud vaše zaměstnání trvalo i během první rodičovské dovolené pak byste měla mít nárok na PPM.

   • Simona

    Děkuji za odpověď. Pracovní poměr jsem měla na dobu určutou, takže mi skončil během RD. Ještě před skončením RD jsem nastoupila zpět ke stejnému zaměstnavateli. Bude se mě tedy týkat stejné pravidlo výpočtu? Ještě jednou děkuji za odpověď

    • Jana Králová, Sociální-dávky-2014.eu

     V tom případě bude záležet na tom jak dlouho jste byla nezaměstnaná. Jde o to aby v posledních 24 měsících před nástupem na PPM (měsíc ve kterém na ni nastupujete se nepočítá), trvalo vaše zaměstnání alespoň 270 kalendářních dní (s tím že se do toho započítává i doba na nemocenské, dovolená apod.). Záleží tedy na tom kdy přesně vám skončil pracovní poměr na dobu určitou a kdy jste uzavřela ten nový.

 • Custom avatar Michaela

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Mám syna a tomu je 18 měsíců a rodičovský příspěvek mám na 3 roky. Zjistila jsem ze jsem těhotna. Rodit bych měl koncem prosince 2014. Je možnost si vybrat celý rodičovský příspěvek? Doposud mam vybráno 86 000 a zbývá mi 134 000 částka je k měsíci Dubnu. Děkuji za odpověď.

  • Jana Králová, Sociální-dávky-2014.eu

   Dobrý den, není možné jednorázově vyčerpat rodičovský příspěvek. Jediná možnost jak získat co nejvíce peněz, je zkrátit si délku RP a tím i zvýšit měsíční platbu. Maximální možná výše RP je 11500 Kč měsíčně. To jestli si můžete zvolit kratší RP se odvíjí od toho, jaký jste měla vy (nebo případně otec dítěte) vyměřovací základ v době narození dítěte. Změnu byste měla provést co nejdříve, není to možné provádět zpětně.

 • Custom avatar Veronika

  Dobrý den,
  zajímalo by mne, jestli mám nárok na peněžitou pomoc v mateřství, když jsem na rodičovské dovolené (tříleté) s první dcerou, které je 2,5 roku a jsem nyní znovu těhotná. Po celou dobu jsem zaměstnaná. Příp. do kdy to mám hlásit. Děkuji za odpověď.

  • Jana Králová, Sociální-dávky-2014.eu

   Dobrý den, pokud vaše zaměstnání stále trvá a vy jste jen na rodičovské dovolené, tak nárok na mateřskou mít budete. Není stanovena žádná přesná lhůta do kdy byste měla zaměstnavatele informovat, v zásadě by stačilo mu předat až informaci o nástupu na další PPM, je ale slušností zaměstnavatele vyrozumět v dostatečném předstihu.

   • Custom avatar Veronika

    Děkuji za odpověď. Zaměstnavatele jsem samozřejmě již kontaktovala. Bohužel jsem dotaz napsala špatně. Spíš by mne zajímalo, kdy mám hlásit druhé těhotenství na OSSZ, právě kvůli nástupu z rodičovské na mateřskou. Omlouvám se za špatnou formulaci a ještě jednou díky za odpověď.

    • Jana Králová, Sociální-dávky-2014.eu

     Dobrý den, termín nástupu na PPM vám určí lékař, zpravidla je to v rozmezí 6 – 8 týdne před porodem, lékař vám vystaví dokumenty pro OSSZ kde vyznačí termín nástupu na PPM a s tím si pak zajdete vyřídit PPM a současně musíte zajít i na UP abyste ukončila RP.

 • Custom avatar Zuzana

  Dobrý deň,čakám druhé dieťa,prvé som tiež porodila tu v Českej republike.
  Preto by som sa chcela spýtať.Už dva roky pracujem v jednej firme ako brigádnička cez agentúru Trenkwalder.Zmluvu mám len do konca června a tak predpokladám,že po zistení ,že som tehotná ma vyhodia.A tak by som chcela vedieť,či budem mať nárok na materskú a i na rodičovský príspevok.A ak áno,že budem mať právo na materskú,chcem Vás poprosiť,kde mám žiadať o tú materskú?
  U prvého dieťaťa som to odovzdávala u zamestnavateľa.
  Moc Vám ďakujem za odpoveď.

  • Jana Králová, Sociální-dávky-2014.eu

   Dobrý den, co se týká mateřské dovolené, záleží na tom, jakou přesně máte uzavřenou smlouvu, v případě že váš zaměstnavatel platí nemocenské pojištění zde v ČR a že současně splníte podmínku alespoň 270 dní účasti na nemocenském pojištění, tak byste mít nárok na mateřskou měla. Doporučuji vám obrátit se přímo na ČSSZ (Česká správa sociální zabezpečení), jejich kontaktní linka je 840 406 040.
   Co se týká nároku na rodičovský příspěvek, tak zde záleží na tom, kde máte vedený trvalý pobyt vy a dítě. I zde máte možnost ověřit si jak to přesně bude ve vašem případě a to MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí), jejich call centrum je na 844 844 803.

   • Custom avatar Zuzana

    Dobrý deň ja Vám moc ďakujem za odpoveď.Počas celých tých dvoch rokov mi každé 3 mesiace predlžovali zmluvu,takže ani jeden deň som vlastne nebola nezamestnaná.
    A ešte otázka k tomu rodičovskému.Pri prvom dieťati som poberala rodičovský normálne tu v ČR a pritom nemám trvalý pobyt,to znamená,že je nejaký nový zákon o poberaní rodičovského?
    Moc Vám ďakujem.Zuzana Š.

    • Jana Králová, Sociální-dávky-2014.eu

     Dobrý den, pokud vím tak v poslední době u rodičovského příspěvku nic neměnilo, mělo by to být tedy stejné jako u vašeho prvního dítěte.

 • Custom avatar Lucie

  Dobrý den, jsem studentkou vyšší odborné školy, porodit mám v září 2014, přičemž v červnu budu absolventkou této školy. Budu mít tedy nárok na mateřskou dovolenou? Z čeho by mi mateřskou vypočítali, když jsem ještě zatím nepracovala. Děkuji za odpověď, Lucka

  • Jana Králová, Sociální-dávky-2014.eu

   Dobrý den, pokud v době nástupu na mateřskou nebudete zaměstnaná a ani před tím jste nebyla/nebudete zaměstnaná, pak nárok na mateřskou mít nebudete a dostanete až rodičovský příspěvek po narození dítěte.

 • Custom avatar Lenka

  Dobrý den, zjistila jsem, že jsem těhotná a dítě se má narodit v prosinci 2014. Od prosince 2013 jsem nezaměstnaná. Splňuji podmínku, že mám za poslední 2 roky odpracováno 270 dní. Peněžitá pomoc v mateřství se vypočítává z posledních 12 měcíců. Jak vysoký budu mít příspěvěk, pokud už nikam nenastoupím? A jak se změní příspěvěk, pokud bych nastoupila do zaměstnání byť jen na jeden měsíc?
  Děkuji za Vaši odpověď

  • Jana Králová, Sociální-dávky-2014.eu

   Dobrý den, pokud jste od prosince 2013 nezaměstnaná, pak na PPM mít nárok nebudete. Jsou dvě podmínky. První je těch 270 dní, druhá je ta, že v době nástupu na PPM jste zaměstnaná nebo v ochranné lhůtě 180 dní od konce posledního zaměstnání. Pokud se má dítě narodit až v prosinci 2014, pak mít nárok nebudete.
   Nárok by vám vznikl, jen pokud byste ještě do porodu pracovala. Pozor jen na to že ochranná doba není automaticky oněch 180 dní, pokud by například zaměstnání trvalo jen 30 dní, pak je ochranná doba jen oněch 30 dní, 180 je maximální délka.
   Pokud byste byla zaměstnaná třeba měsíc před nástupem na PPM, pak se dává, počítá z tohoto příjmu v posledním zaměstnání.

 • Custom avatar Janina

  Dobrý den, v srpnu 2011 jsem nastoupila na mateřskou dovolenou se svým prvnim dítětem, v březnu 2012 jsem pak přešla na rodičovskou. Ta mi konči v říjnu 2014. Bohužel se mi nepodařilo podruhé otěhotnět. Jsem zatím stále zaměstnaná, od října předpokládám zaměstnání buď u stejného zaměstnavatele nebo u jeho sesterské společnosti. Navíc od dubna 2013 pracuji „brigadne“ pro sesterskou firmu mého zaměstnavatele. Roční příjem 2013 byl do 68 tisic. Můj dotaz zní: Kdybych byla bývala otěhotněla „včas“, počítala by se PPM z těch původních 12 měsíců ještě před prvním otěhotněním. Ale jak to bude teď, když se mi podaří třeba otěhotnět během pár měsíců po nástupu do zaměstnání v říjnu 2014? Z čeho se mi bude PPM počítat?

  • Jana Králová, Sociální-dávky-2014.eu

   Dobrý den, pokud na druhou mateřskou nastoupíte do 4 roků prvního dítěte, pak se zohlední i váš příjem před prvním dítětem. Provede se výpočet z aktuálního příjmu. Pokud by takto vypočtená mateřská byla nižší než ta, kterou jste měla u prvního dítěte, pak se vám přizná ta vyšší.

   Pokud na PPM budete nastupovat v době, kdy už bude mít první dítě 4 roky a více, pak se zohlední jenom aktuální příjmy.

 • Custom avatar Marie

  Dobrý den chci se zeptat jestli budu mít nárok na mateřskou u předchozího zaměstnání jsem poctivě pracovala tři roky a kvůli stěhování jsem musela skončit a nastoupit do jiného zaměstnání 31.10 jsem skončila a dobové práce nastoupila další den 1.11 2018 takže jsem nebyla na úřadu práce. Ale jelikož jsem otěhotněla v prosinci a zaměstnavatel mi v dubnu neprodloužil smouvu. Od března jsem na neschopence. Budu mít nárok i když jsem dá se říct tři a půl roku pracovala ? Děkuji

 • Custom avatar Vítková Miluše

  Dobrý den, dceři skončil pracovní poměr na dobu určitou během čerpání mateřské na 1. dítě v červnu 2018. Malému je 1,5 roku a nyní je znovu těhotná. Dítě se má narodit v květnu 2019. Má nárok na mateřskou a mateřský příspěvek, nebo co musí splnit aby nárok měla?

  Děkuji moc Míla

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Vyhledávání
Poradna a diskuze
 • Jana Králová, Sociální dávky 2017Dobrý den, na ošetřovné mají nárok jenom zaměstnanci na HPP... více »
 • JanaDobrý den, prosím Vás, počítá se do vyměřovacího základu hpp... více »
 • MIroslavaDobrý den prosila bych vzor jak správně a jké kolinky... více »
 • VeronikaDobrý večer,jsem samozivitelka s 2detmi.13lety syn má přiznaný 1stupen závislosti,6tileta... více »
 • Jana Králová, Sociální dávky 2017Dobrý den, na ošetřovné mají nárok pouze zaměstnanci, nebo dočasně... více »
 • MichaelaDobrý den, jsem měsíc vedena na úřadu práce. Mohu využít... více »