Kalkulačka: Kdo má nárok na přídavky na děti 2023

Přídavky na dítě, jsou vedle příspěvku na bydlení, asi tou nejčastěji využívanou sociální dávkou. Nárok na dětské přídavky mají především rodiny s nižšími příjmy. Nárok na tuto sociální dávku mají rodiny, jejichž průměrný (čistý) měsíční příjem nepřesahuje určitou hranici.

V roce 2023, dochází ke dvěma zásadním změnám. Od začátku roku 2023 se zvyšuje životní minimum a současně se zvyšují i samotné přídavky na dítě.

Zvýšení životního minima v roce 2023

K dalšímu zvýšení životního a existenčního minima, dochází v roce 2023. S platností od 1. 1. 2023, se životní minimum zvyšuje o 5,2%. To v praxi znamená, že od ledna 2023, budou mít nárok na přídavky na dítě i ty rodiny, které mají příjem o několik tisíc korun vyšší (a které dříve na přídavky nárok neměli, kvůli „příliš vysokému“ příjmu).

Zvýšení přídavků na dítě v roce 2023

Mimo jiné i kvůli velmi vysoké inflaci, se vláda rozhodla od začátku roku 2023, zvýšit i částky, které jsou vypláceny na děti. Všechny děti, by měli od ledna 2023, dostávat o 200 Kč více (zvýšení je stejné, pro všechny věkové skupiny). Pro rodinu se 2 dětmi, to znamená o 400 Kč více.

Výpočet: Kalkulačka přídavky na dítě od 1. 1. 2023

V této kalkulačce si můžete spočítat, zda budete mít v roce 2023 nárok na přídavky na dítě. Nárok na tuto sociální dávku, ovlivňuje především výše průměrného čistého příjmu, za poslední 3 měsíce (předchozí kalendářní čtvrtletí), věk dětí a celkový počet členů rodiny (společné domácnosti).

Výpočet v kalkulačce, je upraven podle podmínek platných od 1. 1. 2023 (zvýšení životního a existenčního minima o 5,2%, zvýšení přídavků na dítě o 200 Kč).

Kalkulačka přídavky na děti od 1. 1. 2023
Děti do 6 roků
Děti od 6 do 15 roků roků
Děti od 15 do 26 roků
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Průměrný měsíční příjem v Kč

Zadávejte průměrný měsíční příjem celé domácnosti za předchozí kalendářní čtvrtletí. Jako příjem se počítá mzda ze zaměstnání nebo příjmy z podnikání. Dále také nemocenská, rodičovský příspěvek, mateřská, podpora v nezaměstnanosti nebo třeba výživné (a další příjmy). Jako příjem se naopak nepočítá příspěvek na bydlení, porodné, dávky hmotné nouze, příspěvek na péči aj.
Příjem dle § 18 pro zvýšené dávky?
Zadávejte ANO, pokud má alespoň jedna společně posuzovaná osoba, v každém kalendářním měsíci, příjem ve výši nejméně 4860 Kč, dle §18, odstavec 2, zákon číslo 117/1995. Tedy z výdělečné činnosti (zaměstnání, SVČ). Nebo nemocenské dávky, důchodové dávky, podpora v nezaměstnanosti či rekvalifikaci, příspěvek na péči o osobu do 18 roků, rodičovský příspěvek.
Výpočet

Kdo má nárok na přídavky na děti v roce 2023

Základní podmínkou, pro nárok na přípravky na dítě v roce 2023 je to, že průměrný čistý měsíční příjem (za předchozí 3 měsíce, resp. za předchozí kalendářní čtvrtletí), nepřesahuje 3,4násobek životního minima.

Mezi příjmy (které rozhodují nároku na dětské přídavky), patří především čistá mzda (plat) ze zaměstnání. Započítává se i podpora v nezaměstnanosti, nemocenské dávky, ošetřovné, mateřská, rodičovská, důchodové dávky a další příjmy.

Kolik je životní minimum v roce 2023?

Pro jednotlivce, je životní a existenční minimum od 1. 1. 2023:

 • Životní minimum pro jednotlivce v roce 2023 = 4860 Kč
 • Existenční minimum pro jednotlivce v roce 2023 = 3130 Kč

Pro rodinu, se životní minimum spočítá, jako součet částek životního minima za jednotlivé členy rodiny (členy společné domácnosti) – viz tabulka.

Tabulka životní minimum pro rodinu v roce 2023

Životní minimum pro rodinu od 1. 1. 2023
První dospělá osoba 4 470 Kč
Další dospělé osoby 4 040 Kč
Dítě do 6 roků 2 480 Kč
Dítě 6 – 15 roků 3 050 Kč
Dítě do 26 roků * 3 490 Kč

* musí se jednat o nezaopatřené dítě, například student střední nebo vysoké školy

Výpočet nároku na přídavek na dítě pro rodinu v roce 2023

Pro rodinu s jedním dítětem do 6 roků:

 • Životní minimum pro rodinu dva dospělé a jedno dítě do 6 roků, je 10 990 Kč měsíčně (od 1. 1. 2023)
 • Nárok na přídavek na dítě, je do průměrného příjmu 37 366 Kč měsíčně (od 1. 1. 2023)

 Pro rodinu se dvěma dětmi (5 a 7 roků):

 • Životní minimum pro rodinu dva dospělé a dvě děti (5 a 7 roků), je 14 040 Kč měsíčně (od 1. 1. 2023)
 • Nárok na přídavek na dítě, je do průměrného příjmu do 47 736 Kč měsíčně (od 1. 1. 2023)

Výpočet nároku na přídavek na dítě pro samoživitelku v roce 2023

Pro samoživitelku s jedním dítětem do 6 roků:

 • Životní minimum pro samoživitelku s dítětem do 6 roků, je 6 950 Kč měsíčně (od 1. 1. 2023)
 • Nárok na přídavek na dítě, je do průměrného příjmu 23 630 Kč měsíčně (od 1. 1. 2023)

 Pro samoživitelku se dvěma dětmi (5 a 7 roků):

 • Životní minimum pro samoživitelku se dvěma dětmi (5 a 7 roků), je 9 430 Kč měsíčně (od 1. 1. 2023)
 • Nárok na přídavek na dítě, je do průměrného příjmu do 32 062 Kč měsíčně (od 1. 1. 2023)

Kolik jsou přídavky na dítě v roce 2023?

Vláda na konci roku 2022, schválila zvýšení přídavků na dítě o 200 Kč. Přídavky se zvýšily od začátku roku 2023, společně se zvýšením životního a existenčního minima.

Tak jako i v předchozím roce, i v roce 2023 by mělo platit, že dětské přídavky mají dvě různé sazby. Základní a zvýšenou.

Základní výše přídavků na dítě v roce 2023:

 • Dítě do 6 roků = 830 Kč
 • Dítě 6 – 15 roků = 970 Kč
 • Dítě 15 – 26 roků = 1080 Kč

Na zvýšené přídavky na dítě máte nárok, pokud doložíte, že alespoň jeden člen rodiny má měsíční příjem nejméně ve výši životního minima jednotlivce (4860 Kč měsíčně).

Musí se jednat o příjem ze zaměstnání (nebo alespoň z práce na DPP nebo DPČ). Může to být i podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovská nebo nějaký důchod.

Zvýšené přídavky na dítě v roce 2023:

 • Dítě do 6 roků = 1 330 Kč
 • Dítě 6 – 15 roků = 1 470 Kč
 • Dítě 15 – 26 roků = 1 580 Kč

Štítky: , , , , , , , , , , , ,

Diskuse: Kalkulačka: Kdo má nárok na přídavky na děti 2023

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Vyhledávání
Poradna a diskuze