Kalkulačka: Výpočet, kolik bude podpora v nezaměstnanosti od ledna 2024

Od ledna 2024, se budou měnit podmínky pro nárok na podporu v nezaměstnanosti. Pro některé nezaměstnané, budou platit nové, přísnější podmínky. Úřady práce, také od 1. 1. 2024 přestanou vyplácet kompenzaci za nevyplacené odstupné.

Od začátku roku 2024, se bude zvyšovat i maximální podpora v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci. Poměrně výrazně, se zvýší i minimální podpora (například po rodičovské, nebo po dlouhodobé neschopence).

Od ledna 2024, si nezaměstnaní na Úřadu práce, také budou moci přivydělat více peněz na nějaké brigádě. Bude se zvyšovat minimální mzda, a tím i maximální možný přivýdělek, pro nezaměstnané na ÚP.

Kalkulačka pro výpočet podpory v nezaměstnanosti od 1. 1. 2024

Podpora v nezaměstnanosti po skončení zaměstnání, se vypočítá z průměrného čistého příjmu (v posledním zaměstnání, za předchozí kalendářní čtvrtletí).

Podpora v nezaměstnanosti po skončení podnikání (nebo při přerušení činnosti OSVČ), se počítá t vyměřovacího základu – viz kalkulačka pro výpočet podpory pro OSVČ 2024.

Kalkulačka podpora v nezaměstnanosti 2024
Kdo dal výpověď?

* Pokud je podána výpověď bez vážného důvodu, nebo pokud je pracovní poměr ukončený dohodou (bez vážného důvodu), je podpora v nezaměstnanosti nižší (vážné důvody pro výpověď definuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, konkrétně pak § 5c - podrobněji níže.)
Při výpovědi ze strany zaměstnavatele nebo ze strany zaměstnance, při vážných důvodech, je podpora vyplácena v plné výši.
Při výpovědi z důvodu hrubého porušení pracovní kázně, pak nárok na podporu nevzniká vůbec.

Kolik je vám roků?

Čistá mzda

Výpočet

Z čeho se počítá podpora v nezaměstnanosti a na kolik peněz je nárok?

Výpočet podpory v nezaměstnanosti se bude lišit podle toho, kdo si půjde o podporu požádat:

 • Podpora po skončení zaměstnání se vypočítá z průměrného čistého měsíčního výdělku (platí i pro výpočet podpory po skončení dohody DPP nebo DPČ)
 • Podpora pro živnostníky po skončení podnikání se vypočítá z vyměřovacího základu pro sociální (důchodové) pojištění
 • Podpora po rodičovské se vypočítá z průměrné mzdy v ČR (platí i pro další případy, kde je to podpora po skončení jiné činnosti, než zaměstnání nebo podnikání)

Při výpočtu podpory v nezaměstnanosti dále může záležeti i na důvodech, proč bylo ukončeno zaměstnání. V některých případech, je totiž nárok jenom na nižší podporu v nezaměstnanosti.

Podpora při výpovědi od zaměstnavatele:

 • 65% z průměrného čistého příjmu – první a druhý měsíc
 • 50% z průměrného čistého příjmu – třetí a čtvrtý měsíc
 • 45% z průměrného čistého příjmu – pátý měsíc a dále (maximálně 11 měsíců)

Podpora při ukončení zaměstnání bez vážného důvodu:

 • 45% z průměrného čistého příjmu – po celou dobu (5 až 11 měsíců)

Maximální podpora v nezaměstnanosti 2024:

 • maximální podpora v nezaměstnanosti se od 1. 1. 2024 zvýší na 24 608 Kč
 • maximální podpora při rekvalifikaci se od 1. 1. 2024 zvýší na 27 578 Kč

Podpora po skončení rodičovské (nebo jiné činnosti, která se považuje za náhradní dobu zaměstnání) se od 1. 1. 2024 zvyšuje:

 • 15% z průměrné mzdy v ČR – první a druhý měsíc = 6 365 Kč
 • 12% z průměrné mzdy v ČR – třetí a čtvrtý měsíc = 5 092 Kč
 • 11% z průměrné mzdy v ČR – pátý měsíc a dále (maximálně 11 měsíců) = 4 667 Kč

Zpřísnění podmínek pro nárok na podporu v nezaměstnanosti od ledna 2024

Od 1. 1. 2024, budou platit nové, přísnější podmínky pro nárok na podporu od Úřadu práce. Změna se dotkne především situací, kdy jde někdo opakovaně na Úřad práce.

V situaci, kdy byla v posledních 2 letech čerpána podpora v nezaměstnanosti, dojde k prodloužení minimální odpracované doby, pro nárok na další podporu od Úřadu práce:

 • Minimálně 5 měsíců v novém zaměstnání, pokud předchozí podpora nebyla vyčerpána celá
 • Minimálně 9 měsíců v novém zaměstnání, pokud předchozí podpora byla vyčerpána celá

Základní minimální odpracovaná doba, aby byl vůbec nárok na podporu v nezaměstnanosti – tj. minimálně 12 měsíců účasti na důchodovém pojištění za poslední dva roky, se ale nijak nemění.

Změna podmínek v souvislosti s nárokem na odstupné od ledna 2024

Od začátku roku 2024, přestanou Úřady práce vyplácet kompenzace, za nevyplacené odstupné. Tato změna současně znamená, že odstupné už nebude mít žádný dopad na výplatu podpory v nezaměstnanosti.

Doposud se při nároku na odstupné, odkládala výplata podpory od Úřadu práce, o příslušný počet měsíců, za které bylo vyplaceno odstupné. Od ledna 2024, už budou mít všichni nezaměstnaní nárok na podporu, hned od prvního dne.

Výpověď na konci prosince 2023 – kdy jít na Úřad práce, z jakých měsíců se vypočítá podpora?

Je poměrně běžné, že pracovní poměr končí na konci roku (31. prosince 2023). V takovém případě je dobré zajít na Úřad práce nejpozději do 4. ledna 2024 (včetně).

Obecně totiž platí, že lhůta pro evidenci na Úřadu práce, je do 3 pracovních dní. Není to ale povinné, na úřad se dá jít i kdykoliv později. Pak už ale evidence na ÚP nenavazuje na ukončené zaměstnání a někdy to může mít vliv i na výpočet podpory.

Pro výpočet podpory v nezaměstnanosti po skočení zaměstnání, je rozhodující průměrný čistý měsíční výdělek:

 • Pokud zaměstnání skončí ještě v roce 2023 (tj. do 31. 12. 2023), pak se pro výpočet podpory použije průměrný výdělek za 3 čtvrtletí 2023 (měsíce červenec až září)
 • Pokud by zaměstnání skončilo až v lednu 2024 (během prvního čtvrtletí), tak se pro výpočet podpory použije průměrný výdělek za 4 čtvrtletí 2023 (měsíce říjen až prosinec)

Podpora v nezaměstnanosti po skončení mateřské v roce 2024

Na podporu v nezaměstnanosti, je nárok i po skončení mateřské (rodičovské dovolené). Resp. na podporu je nárok i v případě, že je žena nezaměstnaná už před porodem, nebo že jí zaměstnání skončí během mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené.

Péče o dítě (až do jeho 4 roků), se započítá jako náhradní doba zaměstnání. Na podporu v nezaměstnanosti je nárok i po skončení mateřské. Podpora ale může být jenom minimální.

Podpora v nezaměstnanosti a výpověď dohodou 2024

Výpověď dohodou neexistuje. Výpověď můžete dostat od zaměstnavatele, nebo můžete dát výpověď vy. Ukončení zaměstnání dohodou, znamená, že jste se vzájemně dohodli. Je tedy možná buď výpověď, nebo je to dohoda. Oboje současně, je nesmyl.

Pokud je pracovní poměr ukončen dohodou, pak mimo jiné záleží i na důvodech:

 • Při ukončení výpovědí od firmy nebo dohodou na základě důvodů uvedených v paragrafu 52 ZP, písmeno a), b), c) je nárok na odstupné, a podpora je v plné výši (65% první dva měsíce, 50% další dva měsíce, a 45% po zbytek doby)
 • Při ukončení dohodou na základě nějakého vážného důvodu v paragrafu 5c ZZ, je podpora také v plné výši
 • Při ukončení zaměstnání výpovědí od zaměstnance nebo dohodu bez vážného důvodu, je podpora jenom, 45% po celou dobu

Podpora v nezaměstnanosti a přivýdělek během evidence na ÚP v roce 2024

V době, kdy nezaměstnaný pobírá podporu v nezaměstnanosti, tak nesmí mít vůbec žádný příjem ze zaměstnání – žádný přivýdělek nebo brigáda.

V době, kdy není nárok na podporu v nezaměstnanosti (podpora už skončila, nebo na podporu vůbec nebyl nárok), je možné pracovat na nějaké brigádě, nebo mít přivýdělek v nějakém zaměstnání.

Maximální přivýdělek je omezen na jednu polovinu minimální mzdy. Od 1. 1. 2024 se minimální mzda bude zvyšovat. V roce 2024, může být minimální mzda až 18 900 Kč. Maximální přivýdělek pro nezaměstnané, by byl až 9 450 Kč.

Během evidence na Úřadu práce ale není možné pracovat na dohodu o provedení práce (DPP). A není možné ani podnikání jako OSVČ. Je dovolena pouze práce na dohodu o pracovní činnosti DPČ, nebo zaměstnání v pracovním nebo služebním poměru.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti bez předchozího zaměstnání

Bez předchozího zaměstnání, obvykle nevzniká nárok na podporu. To platí například pro studenty, kteří po skončení školy obvykle mají nárok na podporu.

Pro nárok na podporu je nutné „odpracovat“ minimálně 12 měsíců za poslední 2 roky (za posledních 24 měsíců).

Jako odpracovaná doba, se ale může počítat i náhradní doba zaměstnání:

 • Péče od dítě až do jeho 4 roků (mateřská a rodičovská)
 • Péče o blízkou osobu závislou na pomoci (stupeň II. až IV.)
 • Pobírání invalidního důchodu III. stupeň
 • Dlouhodobá dobrovolnická činnost
 • Péče o dítě do 10 roků (závislost na pomoci stupeň I.)

V těchto případech, může být nárok na podporu i bez předchozího zaměstnání. Podpora se ale vypočítá z průměrné mzdy v ČR a je jenom minimální.

Štítky: , , , , , , , , , , , ,

Diskuse: Kalkulačka: Výpočet, kolik bude podpora v nezaměstnanosti od ledna 2024

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Vyhledávání
Poradna a diskuze
 • sedlarjara@seznam.cz: Dobrý den, mám syna 19 let a byl mu připsán invalidní důchod 2 stupně. Je stud...
 • Lucka: Dobrý den. Chtěla bych Vás poprosit o pomoc, na co bych měla nárok jako matka sa...
 • Lucie: Dobrý den, chci se zeptat, syn ukončil dohodou zaměstnání 30.4. a 7.5. se evidov...
 • Opolková M.: člověk, který nezvládá například návštěvy lékaře, koupání, vycházky, m...
 • Jana Králová, Sociální dávky 2024: Paušální náklady na pevná paliva, jsou stanoveny v paragrafu 25, odstavec 1, pí...
 • Műllerová Věra: Dobrý den, pokud někdo dostává příspěvek na bydlení, žije sám, topí pevn...
 • Miloš Peřina: Dobrý den, žiji sám a pobírám příspěvek na bydlení. Byl js...