Kalkulačka: Výpočet invalidního důchodu 2024

Pokud utrpíte nějaký vážný úraz, nebo proděláváte nějakou dlouhodobou nemoc, a nemůžete vykonávat zaměstnání (úplně nebo částečně), může vám vznikat nárok na invalidní důchod.

Dříve se rozlišoval plný a částečný invalidní důchod. Podle aktuálních podmínek, jsou rozlišovány 3 stupně invalidity (I. až III stupeň, podle toho, o kolik se snížila schopnost pracovat). A od stupně invalidity se odvíjí i výše invalidního důchodu.

V následující kalkulačce si můžete spočítat orientační výši invalidního důchodu, na který byste mohli mít nárok, na základě aktuálního příjmu.

Zvýšení důchodů v roce 2024 (valorizace od 1. ledna 2024)

Od 1. 1. 2024, se budou zvyšovat všechny důchody o 360 Kč. V roce 2024, se bude valorizovat pouze základní složka důchodu (nově 4400 Kč). Procentní (zásluhová) část důchodu se nemění.

Všichni důchodci dostanou přidáno stejně. Starobní, invalidní, vdovské, vdovecké nebo sirotčí důchody se zvýší o 360 Kč měsíčně.

V září 2023, byly definitivně schváleny nové podmínky pro výpočet valorizace a pro předčasné důchody. Nové podmínky platí od 1. října 2023.

Jak se vypočítá výše invalidního důchodu?

Samotný výpočet invalidního důchodu, je ale poměrně složitý. Zohledňuje se získaná doba pojištění, a výše příjmu (vyměřovacího základu), který se pomocí příslušných koeficientů harmonizuje (zohledňuje se inflace). Dále se aplikují příslušné redukční hranice, a zohledňuje se i stupeň invalidity. Podrobnější je popsáno níže.

Výpočet v této kalkulačce je pouze orientační. Vychází z vašeho aktuálního hrubého příjmu, na který je aplikována výpočtová logika. Přesný výpočet výše invalidního důchodu, vám provede ČSSZ na základě podané žádosti o invalidní důchod.

Kalkulačka: Výpočet výše invalidního důchodu v roce 2024

Pro orientační výpočet výše invalidního důchodu, zadejte svoji aktuální hrubou mzdu (průměrnou výši hrubé výplaty).

A také zadejte započtenou dobu – to je doba, kterou jste již odpracovali (nebo případně i doba studia na střední nebo vysoké škole – prvních 6 roků po 18 roce), a také zbývající doba pojištění do důchodového věku bezdětné ženy narozené ve stejném roce.

Kalkulačka invalidní důchod 2024
Průměrná hrubá měsíční mzda

Započtená doba (roky)

Výpočet

Kolik je invalidní důchod v roce 2024

Invalidní důchod se podobně, jako i všechny ostatní důchody, skládá ze dvou částí:

 • Základní složka důchodu = 4400 Kč (je stejná pro všechny typy důchodů a podléhá pravidelné valorizaci)
 • Procentní složka důchodu = vypočítá se individuálně, na základě doby pojištění a osobního vyměřovacího základu, u invalidního důchodu je to minimálně 770 Kč
 • Minimální invalidní důchod  v roce 2024 = 5 110 Kč

Výpočet výše procentní části invalidního důchodu, je ovlivněn stupněm uznané invalidity. Z výpočtového základu (harmonizovaný souhrn všech vyměřovacích základů během získané doby pojištění) se za každý rok započítá:

 • u invalidního důchodu pro invaliditu prvního stupně 0,5 %
 • u invalidního důchodu pro invaliditu druhého stupně 0,75 %
 • u invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně 1,5 %

Plný nebo částečný invalidní důchod

Nárok na invalidní důchod, vzniká v důsledku snížení schopnosti vykonávat zaměstnání. Podle toho, nakolik vás zdravotní stav omezuje ve schopnosti vykonávat nějaké zaměstnání, jsou stanoveny 3 stupně invalidity (dříve se rozlišoval pouze úplný a částečný invalidní důchod):

 • Invalidita prvního stupně = pokles pracovní schopnosti o 35% až 49%
 • Invalidita druhého stupně = pokles pracovní schopnosti o 50% až 69%
 • Invalidita třetího stupně = pokles pracovní schopnosti o minimálně 70% (dříve plný invalidní důchod)

Výpočet výše invalidního důchodu

Výpočet výše invalidního důchodu, se provádí ke dni vzniku nároku na příslušný důchod. Výpočet procentní části důchodu, se provádí na základě získané doby pojištění (pro nárok na invalidní důchod, je potřeba splnit podmínku určité minimální doby zaměstnání, výjimkou je tzv. „invalidita z mládí“ nebo invalidita následkem pracovního úrazu).

K získané době pojištění (během zaměstnání či podnikání do doby vzniku invalidity) se pak připočítává i tzv. „dopočtená“ doba. Což je doba od vzniku nároku na invalidní důchod, do doby dosažení řádného důchodového věku (zbývající doba pojištění do důchodového věku bezdětné ženy narozené ve stejném roce, doba po kterou jste ještě teoreticky mohli dále pracovat).

Do dopočtené doby se zahrnuje i doba studia na střední nebo vysoké škole (po 18 roce) po dobu prvních 6 let tohoto studia v období po 31. 12. 2009.

Započítává se i náhradní doba důchodového pojištění (například doba péče o dítě do 4 roků během rodičovské, doba pracovní neschopnosti po skončení zaměstnání, apod.).

Pro výpočet výpočtového základu se jednotlivé vyměřovací základy přepočítávají podle příslušných koeficientů. Tento koeficient je pro každý rok stanoven individuálně (zohledňuje míru inflace). Na tento harmonizovaný se následně aplikují redukční hranice. A z výsledné částky se pak vypočítá výše procentní výměry invalidního důchodu (viz výše).

Kdy je nárok na invalidní důchod a kde o něj žádat?

Žádost o invalidní důchod, se vyřizuje na ČSSZ. Předpokladem pro podání žádosti o invalidní důchod, je to, že vás lékař uzná invalidním pro některý z 3 stupňů invalidity. Na základě tohoto zdravotního posudku, se pak můžete obrátit na ČSSZ (resp. místně příslušnou OSSZ).

Nárok na invalidní důchod není automatickýmusí být splněny příslušné podmínky (minimální doba účasti na důchodovém pojištění a další).

Nárok na invalidní důchod také není „automaticky“ navždy. Zdravotní stav není neměnný a může se zlepšit nebo zhoršit. Z toho důvodu jsou v pravidelných intervalech (1-3 roky), prováděny kontroly aktuálního zdravotního stavu. Na základě toho, pak může dojít ke zvýšení nebo snížení stupně invalidity.

Nárok na invalidní důchod je také jen do doby, než vám vznikne nárok na řádný starobní důchod.

Práce, brigáda a přivýdělek k invalidnímu důchodu

Pokud je vám přiznán invalidní důchod, tak to ale neznamená, že byste nemohli/nemuseli pracovat. U I. a II. stupně, se naopak předpokládá, že podle svých možností budete dále vykonávat nějaké zaměstnání.

Samotné pobírání invalidního důchodu I. a II. stupně nezakládá nárok na starobní důchod. To se týká až III. stupně invalidity.

Během doby pobírání invalidního důchodu, nejste nijak omezeni v tom, jaký byste mohli mít příjem. Můžete vykonávat libovolné zaměstnání (s ohledem na váš zdravotní stav a přiznaný stupeň invalidity), nebo podnikat apod.

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – Rychlá půjčka ihned na splátky – 15000 Kč nebo i více. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Půjčka 20000 Kč i hotově na ruku už do 20 minut. Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Štítky: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Diskuse: Kalkulačka: Výpočet invalidního důchodu 2024

Diskuse: 2
 • Custom avatar radek Hampl

  Dobrý den.
  Mám Inv.důchod 2.stupně 12 120 kč.Zajímá mne kolik by činil můj důchod pokud bych dostal 3.stupen.Procentní výměra mého důchodu 2.stupně činí-8220kč a základní-3900kč..
  Děkuji za odpověd.Hampl R.

 • Custom avatar sedlarjara@seznam.cz

  Dobrý den, mám syna 19 let a byl mu připsán invalidní důchod 2 stupně. Je student, ještě nepracoval, jaká je výše invalidního důchodu

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Vyhledávání
Poradna a diskuze
 • sedlarjara@seznam.cz: Dobrý den, mám syna 19 let a byl mu připsán invalidní důchod 2 stupně. Je stud...
 • Lucka: Dobrý den. Chtěla bych Vás poprosit o pomoc, na co bych měla nárok jako matka sa...
 • Lucie: Dobrý den, chci se zeptat, syn ukončil dohodou zaměstnání 30.4. a 7.5. se evidov...
 • Opolková M.: člověk, který nezvládá například návštěvy lékaře, koupání, vycházky, m...
 • Jana Králová, Sociální dávky 2024: Paušální náklady na pevná paliva, jsou stanoveny v paragrafu 25, odstavec 1, pí...
 • Műllerová Věra: Dobrý den, pokud někdo dostává příspěvek na bydlení, žije sám, topí pevn...
 • Miloš Peřina: Dobrý den, žiji sám a pobírám příspěvek na bydlení. Byl js...