Dávky pro OZP (osoby se zdravotním postižením)

Dávky pro OZP, tedy osoby se zdravotním postižením, jsou určeny pro osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí některé z těchto dávek. Osoby se zdravotním postižením mají nárok na vydání průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P. Tento průkaz jim zajišťuje různé výhody – např. právo na předností jednání na úřadech, právo na místo k sezení v hromadné dopravě nebo i další výhody.

V rámci systému dávek pro OZP jsou poskytovány především následující dávky:

 • Příspěvek na mobilitu
 • Příspěvek na zvláštní pomůcku

Příspěvek na mobilitu

Příspěvek na mobilitu je jedna ze dvou dávek poskytovaných v rámci systému dávek pro OZP (osoby se zdravotním postižením). Nárok, na tuto dávku, má především ta osoba, která:

 • Není schopná zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace
 • Nebo osoba, které byli přiznány mimořádné výhody II nebo III stupně
 • Osoba, která se v kalendářním měsíci potřebuje někam dopravovat (nebo je dopravována)

Příspěvek na mobilitu se zpravidla neposkytuje osobám, kterým jsou poskytovány sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče.

Kolik je příspěvek na mobilitu

Příspěvek na mobilitu může být nově (od 1. 1. 2014) vyplácen buď jako pravidelná měsíční dávka, nebo je možné žádat i o výplatu za kalendářní čtvrtletí (vyplácí se celková suma za 3 měsíce).

Základní výše dávky je 400 Kč měsíčně (při volbě výplaty za kalendářní čtvrtletí by se jednalo o 1200 Kč jednou za 3 měsíce)

O příspěvek na mobilitu, se podobně jak i o sociální dávky, žádá na příslušném úřadu práce. Žádost se podává na tomto formuláři: Formulář: Příspěvek na mobilitu.

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Příspěvek na zvláštní pomůcku se poskytuje osobám se zdravotním postižením v případech, kdy jejich zdravotní postižení vyžaduje pořízení zvláštní pomůcky. Jedná se především o případy osob, které mají vadu pohybu, těžké sluchové nebo zrakové postižení. Jedná se i o případy mentální retardace nebo i některé další.

Kdo má nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku

Nárok na zvláštní pomůcku vzniká především v těchto případech:

 • Osoba starší než 3 roky – příspěvek na motorové vozidlo nebo úpravy bytu
 • Osoba starší než 15 roků – příspěvek na pořízení vodícího psa
 • Osoba starší než 1 rok – ostatní pomůcky

U jednotlivých typů pomůcek pak mohou platit různé další podmínky a omezení. Seznam všech typů pomůcek, na které je možné o tuto dávku žádat, je stanoven příslušnou vyhláškou. V případě že OZP žádá o nějakou pomůcku, která v této vyhlášce není uvedena, může být její zakoupení schváleno v případě, že je srovnatelná s některou jinou schválenou pomůckou

Kolik je příspěvek na zvláštní pomůcku

Zákon rozlišuje z pohledu ceny dva typy pomůcek. Buďto se jedná o zvláštní pomůcku v ceně do 24 000 Kč nebo se jedná o motorové vozidlo.

Výše příspěvku na zvláštní pomůcku s cenou do 24000 Kč je následující:

 • Nárok má osoba, která má příjem nižší než osminásobek životního minima (životní minimum osoby která žádá o pomůcku, pokud se posuzuje jako jednotlivec, nebo životní minimum všech společně posuzovaných osobo, pokud je osoba posuzována v rámci skupiny osob)
 • Žadatel na zakoupení pomůcky přispívá částkou ve výši nejméně 10% z pořizovací ceny (nejméně se musí jednat o 1000 Kč)

Výše příspěvku na motorové vozidlo

Při posuzování žádosti o příspěvek na motorové vozidlo se přihlíží především k četnosti a důvodu dopravy osoby. Dále se hodnotí příjem žadatele, příjem společně posuzovaných osob, celkové sociální a majetkové poměry. Maximální výše příspěvku na motorové vozidlo je 200 000 Kč.

Vyřízení žádosti o zvláštní pomůcku

K vyřízení žádosti o zvláštní pomůcku slouží tento formulář: Formulář: Příspěvek na zvláštní pomůcku. Žádost předkládá žadatel (osoba se zdravotním postižením) nebo její zákonný zástupce. Dávka se vyřizuje na Úřadu práce podle místa trvalého bydliště žadatele. Kromě samotné žádosti je pak nutné doložit i další dokumenty. Viz podrobnější popis na stránce s tímto formulářem.

Průkazy TP, ZTP, ZTP/P

V současné době jako průkaz TP, ZTP, ZTP/P slouží karta sociálních systému, tedy sKarta. Skarty se ale v průběhu roku 2014 ruší (viz podrobněji v článku sKarta 2014 – zrušení). To znamená, že ten kdo již dostal sKartu, bude muset nejpozději k 30. 4. 2014 žádat o vydání nového průkazu TP,ZTP, ZTP/P.

Obecně pak tento průkaz slouží jako průkaz osoby se zdravotním postižením. Průkaz je zpravidla vydáván automaticky v souvislosti s přiznáním nároku na příspěvek na péči nebo na jinou dávku pro OZP. Je ale možné žádat o vydání tohoto průkazu i samostatně, bez toho že by žadatel pobíral některou z těchto dávek.

V současné době existují 3 typy průkazů pro osoby se zdravotním postižením:

Průkaz TP  = pro osoby, které jsou považovány za osoby závislé na pomoci jiné osoby v I stupni (tj. lehká závislost.

Průkaz ZTP = pro osoby, které jsou považovány za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve II stupni (tj. středně těžká závislost).

Průkaz ZTP/P = pro osoby, které jsou považovány za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve III stupni (tj. těžká závislost) nebo pro osoby, které jsou ve stupni IV (úplná závislost).

Vydání či změny průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P se týkají tyto formuláře:

Vydání průkazu se vyřizuje na Úřadu práce, dle místa trvalého pobytu žadatele. Kromě samotné žádosti o vydání průkazu nebo o jeho změnu, pak během vyřizování na úřadu mohou být požadovány další dokumenty.

Finanční tip: Máte momentálně hluboko do kapsy a chcete si půjčit peníze? Mohla by se vám hodit tato Půjčky ihned bez registru a osobní schůzky. Nebo se můžete podívat co vám nabízí tato výhodná finanční nabídka: Půjčka ihned na ruku do 50000 Kč. Uvidíte, že nebudete zklamáni.

Štítky: , , , , , , , , ,

Diskuse: Dávky pro OZP (osoby se zdravotním postižením)

Diskuse: 1
 • zdenek haniinec

  jsem na sc.davkach,mám 1 stupen invalidity,mam 3410kc a chtějí to snížit na 2200kc,mužou..

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Vyhledávání
Poradna a diskuze
 • Lucie ČižmárováDOBRÝ den potřebuji si vytisknout formuláře a nevím jak na... více »
 • Jana Králová, Sociální dávky 2017Dobrý den, na ošetřovné mají nárok jenom zaměstnanci na HPP... více »
 • JanaDobrý den, prosím Vás, počítá se do vyměřovacího základu hpp... více »
 • MIroslavaDobrý den prosila bych vzor jak správně a jké kolinky... více »
 • VeronikaDobrý večer,jsem samozivitelka s 2detmi.13lety syn má přiznaný 1stupen závislosti,6tileta... více »
 • Jana Králová, Sociální dávky 2017Dobrý den, na ošetřovné mají nárok pouze zaměstnanci, nebo dočasně... více »