Kalkulačka: Sirotčí důchod 2022

V případě úmrtí jednoho rodiče, může pozůstalému dítěti vznikat nárok na sirotčí důchod, pokud jsou splněny určité podmínky (které blíže popíšeme dále). Nárok na sirotčí důchod je i v případě, že zemřou oba rodiče, a to za každého z nich. V této kalkulačce si můžete spočítat, na jak vysoký sirotčí důchod můžete mít nárok v roce 2022 (od 1. 1. 2022).

Zvýšení důchodů během roku 2022

V průběhu roku 2022, se budou všechny důchody zvyšovat celkem třikrát (včetně sirotčích). K prvnímu zvýšení důchodů, dochází klasicky od 1. 1. 2022. Zvyšuje se základní výměra důchodu na 3900 Kč, zvyšuje se procentní výměra důchodu o 1,3% a je nárok i na mimořádný příplatek k důchodu ve výši 300 Kč.

Kvůli vysoké inflaci, se budou během roku dvakrát mimořádně valorizovat:

Výpočet výše sirotčího důchodu v roce 2022

Kalkulačka sirotčí důchod 2022
Výše důchodu zesnulého rodiče

Zadávejte výši důchodu (invalidního nebo starobního), na jaký měl nebo by měl zesnulý rodič nárok, k datu jeho úmrtí.
Výpočet

Kdo má nárok na sirotčí důchod v roce 2022?

Nárok na sirotčí důchod má především nezletilé nezaopatřené dítě (pak za něj vyřizuje a důchod dostává zákonný zástupce), nebo i zletilé nezaopatřené dítě (což může být například student, který i po dosažení zletilosti, pokračuje v dalším studiu a to až do 26 roků).

Předpokladem pro uplatnění nároku na sirotčí důchod je úmrtí jednoho z rodičů (nebo obou). Nárok na sirotčí důchod vzniká:

 • Pokud byl zesnulý rodič příjemcem starobního nebo invalidního důchodu
 • Pokud by měl zesnulý rodič k datu své smrti nárok na invalidní nebo starobní důchod (splňoval podmínku alespoň jedné poloviny doby důchodového pojištění pro některý z těchto důchodů)
 • Pokud zesnulý rodič zemřel na následky pracovního úrazu

Pozn.: v textu používáme termín „rodič“, z pohledu nároku na sirotčí důchod se ale nemusí jednat jen o rodiče v příbuzenském slova smyslu, obdobné podmínky platí, i pokud jedná o smrt osoby, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů.

Kolik je sirotčí důchod v roce 2022?

To, kolik je výše sirotčího důchodu, se odvíjí od výše starobního nebo invalidního důchodu, na který měl nárok zesnulý rodič v době smrti (nebo na který by případně měl nárok).

Tak jako i každý jiný důchod v ČR, i sirotčí důchod se skládá ze dvou částí:

 • Základní výměra důchodu = v roce 2022 je ve výši 3900Kč (je stejná pro všechny důchody)
 • Procentní výměra důchodu = u sirotčího důchodu je nárok na 40% z procentního výměru důchodu zesnulého rodičce

Kdy má dítě nárok na sirotčí důchod

Podmínkou nároku na sirotčí důchod je nezaopatřenost dítěte. Za nezaopatřené dítě je pak považováno nezletilé dítě do 15 roků, nebo dítě nad 15 roků, které není výdělečně činné. Nezaopatřeným dítětem pak může být i student, který studuje až do věku 26 roků. Mezi nezaopatřené pak patří i děti, které z důvodu nemoci či úrazu nemohou vykonávat přípravu na budoucí povolání (studium apod.). Nebo také dítě, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopné vykonávat výdělečnou činnost.

Kde se vyřizuje sirotčí důchod

Sirotčí důchod se vyřizuje na České správě sociálního zabezpečení ČSSZ, tedy na místní Okresní správě sociální zabezpečení (OSSZ), podle míst trvalého bydliště žadatele.

Za nezletilé dítě podává žádost zákonný zástupce, zletilé dítě si podává žádost samo. Kromě samotné žádosti, je pak nutné doložit osobní doklady, a také úmrtní list. Případně je pak nutné doložit i důchodový výměr zesnulého nebo dokumenty prokazující účast na důchodové pojištění u zesnulého.

Sirotčí důchod a dálkové nebo kombinované studium

Jak je to s nárokem na sirotčí důchod pokud se nebude jednat od prezenční (denní) formu studia, ale o dálkové nebo kombinované studium? Zde bude záležet na tom, jestli student během dálkového studia současně pracuje. Pokud ano, a pokud mu toto zaměstnání zakládá účast na nemocenském pojištění, pak mu nárok na sirotčí důchod zaniká. Jedná se především o práci na HPP (plný nebo i zkrácený úvazek), práce na DPP (dohoda o provedení práce), pokud je příjem vyšší než 10000 Kč měsíčně nebo práce na DPČ (dohoda o provedení práce), pokud je sjednaný příjem vyšší než 3500 Kč měsíčně.

Sirotčí důchod a brigáda při studiu

Pokud student během studia chodí na nějakou brigádu (a nejedná se o dálkové nebo kombinované studium), pak by vykonávaní takové brigády (např. práce na DPP nebo DPČ)t nemělo mít vliv na sirotčí důchod.

Sirotčí důchod a svatba

V souvislosti se sirotčím důchodem a svatbou mohou nastat dvě situace:

 • Tou první je situace, kdy se pozůstalý rodič znovu ožení nebo vdá. V takovém případně nárok na sirotčí důchod nezaniká. Dítě jej dostává i po svatbě svého rodiče. Jedinou výjimkou by byla situace, kdyby si nový manžel/manželka dítě osvojili.
 • Druhou situací je pak ta, když dítě (které je samo nezaopatřené, např. z důvodu studia), uzavře sňatek. Pokud i po svatbě trvají důvody nezaopatřenosti (studium pokračuje), pak tato svatba na sirotčí důchod také nemá vliv.

Sirotčí důchod v EU

Sirotčí důchod nebo srovnatelná dávka je pak poskytována i u našich sousedů. Nabízíme stručný přehled jak je to se sirotčím důchodem v některých dalších zemích EU:

Sirotčí důchod v Německu = V Německu má na sirotčí důchod nárok dítě, jestliže jeho zemřelý rodič splnil dobu pojištění minimálně 5 let před úmrtím nebo pobíral již starobní či invalidní důchod. Sirotčí důchod se v Německu vyplácí obdobně jako u nás, tedy do 18 roků nebo do 26 roků, pokud dítě studuje. I v Německu je nárok na sirotčí důchod po obou rodičích

Sirotčí důchod v Rakousku (Waisenpension) = v Rakousku je nárok do 18 roků, nebo do 27 roků pokud dítě studuje. U zdravotně postižených dětí pak není žádné věkové omezení. Výše sirotčího důchodu v Rakousku je 40% z důchodu zesnulého rodiče, nebo 60% pokud zemřeli oba rodiče.

Sirotčí důchod na Slovensku (sirotský dôchodok) = na Slovensku je sirotčí důchod vyplácen za podobných podmínek jako v ČR, tedy buď do dokončení povinné školní docházky (16 roků) nebo do 26 roků (pokud dítě dále studuje a je tedy nezaopatřené). Sirotčí důchod je ale o něco nižší, je to jen 30% z invalidního ne starobního důchodu rodiče.

SUPER nabídka: Nevíte, kde vzít peníze? Pomůžeme vám! Máme tady neopakovatelnou akční nabídku – Půjčka 30000 bez registru. Určitě budete spokojeni. A pokud jsme se náhodou netrefili správně, pak nabízíme ještě – Lichvar pujci penize. To je solidní a jistá cesta, jak sehnat peníze.

Štítky: , , , , , , , , , , , , , , ,

Diskuse: Kalkulačka: Sirotčí důchod 2022

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Vyhledávání
Poradna a diskuze
 • Jiří Duchek: Dobrý den, chci se zeptat zda dostanu rychlou půjčku do 10000 když jsem necelé 2...
 • JIRIHLAVAC2@SEZNAM.cz: pecuji o manzelku ma onkologickou diagnozu a navic po opakovanych mozkovych prihodach...
 • Hana Zelenková: Dobrý den.Můj syn je od 8.8.2022 v pracovní neschopnosti. 2xByl hospitalizován ve...
 • Xenik: Hezký den, ne nezapočítává... Započítává se čistá mzda bez daňového bonu...
 • Ondřej Daněk: Dobrý den. Mohu pořádat o příspěvek na bydlení i mimo místně příslušn...
 • Emil Votoček: Dobrý den, mám dotaz. Jsem důchodce 72 let. Mám 4 plicní onemocnění - CHOP...
 • Bohouš Zeman: Stěhuju se 16. prosince do dražšího podnájmu. Ve starém mi neprodlouží nájem...