Rodičovský příspěvek 2017

Rodičovský příspěvek je sociální dávka, na kterou má nárok rodič dítěte (otec nebo matka), který celodenně pečuje o dítě maximálně do jeho 4 roků. Kolik je rodičovský příspěvek v roce 2017? Jaké jsou podmínky na jeho získání? Kdo si může vybrat délku rodičovského příspěvku? Poradíme vám a poskytneme vám podrobný přehled co a jak ohledně nároku na rodičovský příspěvek.

Rodičovská dovolená vs. mateřská dovolená

Někteří lidé si často pletou rodičovský příspěvek (rodičovská dovolená) a mateřskou dovolenou (peněžitá pomoc v mateřství). Zatímco na mateřskou má nároku pouze ten, kdo „pracoval“ (resp., byl účastníkem nemocenského pojištění nebo si jako OSVČ platit nemocenské pojištění), rodičovský příspěvek může získat i ten, kdo nepracoval (i studentka, nezaměstnaná žena apod.). Jedná se ale o dvě různé dávky.

Při splnění všech podmínek má matka (nebo otec dítěte) nejprve nárok na mateřskou. Ta začíná zpravidla 6 – 8 týdnů před porodem (otec ji může dostat nejdříve od 7 týdne po porodu). Rodičovská dovolená pak začíná po skončení mateřské (její délka je 28 týdnů při narození 1 dítěte nebo 31 týdnů pokud se narodí 2 a více dětí).

Kolik je rodičovský příspěvek

Zatímco dříve se maximální výše rodičovského příspěvku poskytovala v různých úrovních (v závislosti na délce čerpání rodičovské dovolené), již od 1. 1. 2012 platí, že celková výše vyplacené rodičovské je stejná bez ohledu na její délku:

 • Rodičovský příspěvek celkem = 220 000 Kč

Pokud se rozhodnete pro kratší dobu rodičovské dovolené, můžete při splnění všech podmínek dostávat vyšší měsíční částku. Pokud se rozhodnete pro delší variantu, dostáváte nižší měsíční částku. Délku rodičovské dovolené pak můžete měnit každé 3 měsíce (a tím se mění i výše měsíční platby.

To, kolik by mohla být vaše rodičovská, si můžete sami spočítat, viz: Kalkulačka rodičovská – rodičovský příspěvek.

Maximální a minimální rodičovská

Pokud se rozhodnete pro nejrychlejší variantu, pak maximální měsíční výše rodičovského příspěvku je:

 • Maximální měsíční rodičovská = 11 500 Kč
 • Celková délka u této varianty = 19 měsíců

Minimální výše rodičovského příspěvku a tím i nejdelší možná doba rodičovské dovolené je:

 • Minimální měsíční rodičovská = 7600 Kč prvních 9 měsíců a 3800 Kč do 4 let věku dítěte
 • Celková délka této varianty = 4 roky, resp. 48 měsíců

Změna délky mateřské dovolené a výše rodičovského příspěvku

Délku a tím i výši rodičovského příspěvku je možné měnit vždy jednou za tři měsíce (resp. od poslední změny musí uběhnout nejméně 3 kalendářní měsíce, aby bylo možné udělat další změnu).

O změnu délky a tím i výše rodičovského příspěvku může požádat ten, kdo splňuje obdobné podmínky jako u nároku na mateřskou (viz: peněžitá pomoc v mateřství):

 • Pokud je 70% z vyměřovacího základu pro nemocenské dávky k datu narození dítěte vyšší než 7600 Kč, může být zvolena maximální výše příspěvku, tj. 11 500 Kč
 • Pokud je 70% z vyměřovacího základu pro nemocenské dávky k datu narození dítěte nižší nebo rovno 7600 Kč, pak maximální výše příspěvku může být jenom 7600 Kč
 • Pokud není možné ani jednomu z rodičů stanovit vyměřovací základ (nikdy nepracovali, byli nezaměstnaní, byli OSVČ a neplatili si nemocenské, byli studenti apod.), pak je možné pobírat jen minimální výši rodičovského příspěvku, tj. 7600 Kč prvních 9 měsíců a 3800 Kč do 4 let věku dítěte

(*) Stačí, když podmínku výše vyměřovacího základu splní alespoň jeden z rodičů

(**) vyměřovací základ pro nemocenské dávky odpovídá celkovému příjmu za posledních 12 měsíců vyděleno 365 dni, najdete ho i na výplatní pásce, pro stanovení výše rodičovské dovolené se bere do úvahy 30 * denní vyměřovací základ

Rodičovská a otec dítěte

Na rodičovský příspěvek mají nárok oba rodiče dítěte. V jednu chvíli ho může pobírat ale pouze jeden z nich. Mohou se ale postupně vystřídat, nebo rodičovský příspěvek může pobírat pouze matka dítěte nebo pouze otec dítěte. Celková výše vyplacené dávky tím není nijak ovlivněna. Vždy je celkem nárok na 220 tisíc korun.

Kdo má nárok na rodičovský příspěvek

 • Nárok má ten, kdo celodenně pečuje o dítě do 4 roků
 • Nárok je pouze u nejmladšího dítěte (v případě, že je v rodině například jedno dítě ve věku 1 rok a druhé ve věku 3 roky, pak je nárok jen u mladšího dítěte)
 • Nárok může uplatnit v jednu chvíli uplatnit pouze jeden z rodičů (v čerpání rodičovské dovolené se mohou postupně vystřídat, ale nemohou dávku pobírat současně)
 • Osoba, která pobírá rodičovský příspěvek, i dítě na které je příspěvek pobírán musí mít trvalé bydliště na území ČR (nemusí zde ale skutečně pobývat)
 • Nárok je i v případě, že dítě do 2 let navštěvuje jesle nebo podobné zařízení v maximálním rozsahu do 46 hodin měsíčně
 • Nárok na příspěvek je bez ohledu na příjmy v rodině (jediné co se zohledňuje pro stanovení délky a maximální výše jsou odvody na zdravotní pojištění, resp. vyměřovací základ pro nemocenské dávky)
 • Pokud v průběhu čerpání rodičovského příspěvku vznikne některému z rodičů nárok na mateřskou, nárok na rodičovský příspěvek zaniká (resp. byl by nadále vyplácen jen v případě, že by jeho výše byla vyšší než peněžitá pomoc v mateřství)

Rodičovská dovolená a OSVČ

Na rodičovskou dovolenou má nárok i OSVČ. Zatímco na mateřskou dovolenou (resp. peněžitou pomoc v mateřství) dosáhne pouze ta OSVČ, která si sama, dobrovolně platí nemocenské pojištění, na rodičovskou dovolenou a příslušné dávky vzniká nárok automaticky s narozením dítěte. Pouze není možné měnit výši a délku příspěvku, pokud není současně nárok na PPM.

Rodičovská dovolená u studentky

Pokud se narodí dítě ženě, která byla v době těhotenství studující (nebo dokončila studium před porodem a nikdy nepracovala), nárok na rodičovský příspěvek vzniká automaticky dnem narození dítěte.

Pokud by studentce vznikla nárok na PPM (mateřskou), pak by si mohla zvolit výši a délku rodičovské. Nárok by jí vznikl, pokud by před porodem (maximálně 180 dní před porodem) úspěšně dokončila studium (střední škola, vyšší odborná, vysoká škola, musí se jednat o dokončení studia – úspěšné složení závěrečných zkoušek, ne pouze přerušení z důvodu těhotenství).

Rodičovská dovolená u nezaměstnaných

Pokud porodí dítě žena, která byla v době porodu nebo před porodem nezaměstnaná, tak nárok na rodičovský příspěvek vzniká, není ale možnost volit délku a výši příspěvku. Pouze v případě že:

 • Poslední zaměstnání bylo ukončeno do 180 dnů před nástupem na mateřskou (ochranná lhůta)
 • Podmínky nároku na mateřskou splňuje otec dítěte

Jinak je rodičovský příspěvek u nezaměstnané ženy jen základní verze – tj. 7600 prvních 9 měsíců a následně 3800 po zbytek doby do 4 let věku dítěte

Rodičovská dovolená u druhého dítěte

Pokud je žena na rodičovské dovolené s prvním dítětem a otěhotní a narodí se jí druhé dítě pak:

 • Pokud během rodičovské dovolené nezaniklo její zaměstnání, má nárok na peněžitou pomoc v mateřství, její výše je stejná jako u prvního dítěte. 6 – 8 týdnů před narozením druhého dítěte by tedy přestala pobírat rodičovský příspěvek na první dítě a pobírala by mateřskou na druhé dítě a po jejím skončení pak druhý rodičovský příspěvek
 • Pokud během rodičovské zaniklo zaměstnání nebo pokud by mateřská na druhé dítě byla nižší než dosavadní rodičovský příspěvek, bude se až do porodu dítěte vyplácet rodičovský příspěvek na první dítě. A po porodu je nutné podat žádost o rodičovský příspěvek na druhé dítě.

Pokud máte nějakou otázku k tomu, jaké jsou podmínky pro rodičovskou dovolenou nebo rodičovský příspěvek. Nebo pokud potřebujete poradit i s něčím jiným v této oblasti, napište svůj dotaz do diskuse pod tímto článkem.

Finanční tip: Máte momentálně hluboko do kapsy a chcete si půjčit peníze? Mohla by se vám hodit tato Krátkodobé online půjčky. Nebo se můžete podívat co vám nabízí tato výhodná finanční nabídka: Půjčka na vyplacení exekuce. Uvidíte, že nebudete zklamáni.

Štítky: , , , , , , , , ,

Diskuse: Rodičovský příspěvek 2017

komentářů 169
 • Custom avatar Vaše jméno

  Dobrý den ,
  chtěla bych Vás požádat o radu. Před narozením prvního dítěte jsem pobírala peněžitou pomoc v mateřství, po jejím vyčerpání čerpala rodičovský příspěvek 11 500 Kč po dobu 19 měsíců a rodičovskou dovolenou si naplánovala do 3 let dítěte. Zajímalo by mě z čeho se mi bude vypočítávat příspěvek v mateřství na druhé dítě, pokud nenastoupím po době vyčerpání rodičovského příspěvku do zaměstnání? A v jakém stavu budu vedená po vyčerpání rodičovského příspěvku do tří let věku dítěte?. Děkuji

 • Custom avatar Jana

  Dobrý den chtěla jsem se zeptat. Jsem v devátém měsíci těhotenství a s otcem dítěte spolu nežijem a ani nemáme v plánu a zajímalo by mě jestli ho neuvedu v rodném listě jestli mám nárok na rodičovský příspěvek a jestli u soudu uspěju když zažádám o vyživné na matku dítěte a jaké mám ještě v téhle situaci možnosti. Děkuji za odpověd

 • Hanka

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jestli má sestra nárok na rodičovský příspěvek v ĆR, i když žije mimo. Sestra i s dětmi mají trvalý pobyt v ČR. Uz zde neplatí ani sociální ani zdravotní pojištění. Byla zde jako student a pak odešla pracovat do zahraničí. Děkuji za odpověd.

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Vyhledávání
Poradna a diskuze
 • Lucie ČižmárováDOBRÝ den potřebuji si vytisknout formuláře a nevím jak na... více »
 • Jana Králová, Sociální dávky 2017Dobrý den, na ošetřovné mají nárok jenom zaměstnanci na HPP... více »
 • JanaDobrý den, prosím Vás, počítá se do vyměřovacího základu hpp... více »
 • MIroslavaDobrý den prosila bych vzor jak správně a jké kolinky... více »
 • VeronikaDobrý večer,jsem samozivitelka s 2detmi.13lety syn má přiznaný 1stupen závislosti,6tileta... více »
 • Jana Králová, Sociální dávky 2017Dobrý den, na ošetřovné mají nárok pouze zaměstnanci, nebo dočasně... více »