Rodičovský příspěvek 2024

Rodičovský příspěvek je sociální dávka, na kterou má nárok rodič dítěte (otec nebo matka), který celodenně pečuje o dítě (maximálně do jeho 4 roků). Kolik je rodičovský příspěvek v roce 2024? Jaké jsou podmínky na jeho získání? Kdo si může vybrat délku rodičovského příspěvku? Poradíme vám a poskytneme vám podrobný přehled co a jak ohledně nároku na rodičovský příspěvek.

Rodičovská dovolená vs. mateřská dovolená

Někteří lidé si často pletou rodičovský příspěvek (rodičovská dovolená) a mateřskou dovolenou (peněžitá pomoc v mateřství). Zatímco na mateřskou, má nároku pouze ten, kdo „pracoval“ (resp., byl účastníkem nemocenského pojištění nebo si jako OSVČ platit nemocenské pojištění), rodičovský příspěvek může získat i ten, kdo nepracoval (i studentka, nezaměstnaná žena apod.). Jedná se ale o dvě různé dávky.

Při splnění všech podmínek má matka (nebo otec dítěte) nejprve nárok na mateřskou. Ta začíná zpravidla 6 – 8 týdnů před porodem (otec ji může dostat nejdříve od 7 týdne po porodu). Rodičovská dovolená pak začíná po skončení mateřské (její délka je 28 týdnů při narození 1 dítěte nebo 37 týdnů pokud se narodí 2 a více dětí).

Kolik je rodičovský příspěvek v roce 2024

Zatímco dříve se maximální výše rodičovského příspěvku poskytovala v různých úrovních (v závislosti na délce čerpání rodičovské dovolené), již od 1. 1. 2012 platí, že celková výše vyplacené rodičovské je stejná, bez ohledu na její délku. K poslednímu zvýšení rodičovské došlo v roce 2020.

Rodičovský příspěvek se zvýší od začátku roku 2024. Na zvýšenou rodičovskou, ale bude nárok jenom u dětí, které se narodí od 1. 1. 2024:

 • Rodičovský příspěvek (dítě narozené od 1. 1. 2024) = 350 000 Kč (na jedno dítě)
 • Rodičovský příspěvek (děti narozené od 1. 1. 2024) = 525 000 Kč (na dvojčata)

Pro děti, které se narodily dříve (do konce roku 2023), se nic nemění. Rodičovský se u nich nezvyšuje:

 • Rodičovský příspěvek (dítě narozené do 31. 12. 2023) = 300 000 Kč (na jedno dítě)
 • Rodičovský příspěvek (děti narozené do 31. 12. 2023) = 450 000 Kč (na dvojčata)

Pokud se rozhodnete pro kratší dobu rodičovské dovolené, můžete při splnění všech podmínek dostávat vyšší měsíční částku. Pokud se rozhodnete pro delší variantu, dostáváte nižší měsíční částku. Délku rodičovské dovolené pak můžete měnit každé 3 měsíce (a tím se mění i výše měsíční platby.

To, kolik by mohla být vaše rodičovská, si můžete sami spočítat, viz: Kalkulačka rodičovská – rodičovský příspěvek 2024.

Maximální a minimální rodičovská v roce 2024

U rodičovského příspěvku si můžete zvolit délku, a tím i výši, kolik měsíčně dostáváte. Pokud jste neměli nárok na mateřskou (PPM), a pokud nemůže doložit příjem ani druhý rodič (stačí když doloží příjem otec dítěte), pak si můžete zvolit rodičovskou do výše maximálně 13 000 Kč měsíčně (na dvojčata 19 500 Kč měsíčně)

V závislosti na tom, jaká byla výše mateřské, si pak můžete případně zvolit i vyšší měsíční částku.

 • Maximální měsíční rodičovská = stejná jako mateřská (resp. 70% ze 30ti násobku vyměřovacího základu pro mateřskou (*))
 • Maximální měsíční rodičovská v roce 2024 = 53 910(maximální výše mateřské v roce 2024)
 • Celková délka u této varianty = cca 6 měsíců

Minimální výše rodičovského příspěvku a tím i nejdelší možná doba rodičovské dovolené je:

Pro děti narozené do 31. 12. 2023:

 • Minimální měsíční rodičovská = 6250 Kč
 • Celková délka této varianty = 48 měsíců (za předpokladu, že není nárok na PPM, a RP je čerpán do 4 roků od narození dítěte)

Pro děti narozené od 1. 1. 2024:

 • Minimální měsíční rodičovská = 9722 Kč
 • Celková délka této varianty = 36 měsíců (za předpokladu, že není nárok na PPM, a RP je čerpán do 3 roků od narození dítěte)

Můžete si ale zvolit i jinou variantu. Rodiče dvojčat mají nárok na 1,5 násobek toho co rodiče jednoho dítěte. Jejich teoretická maximální mateřská je tak 80 865 Kč měsíčně.

Změna délky mateřské dovolené a výše rodičovského příspěvku

Délku a tím i výši rodičovského příspěvku je možné měnit vždy jednou za tři měsíce (resp. od poslední změny musí uběhnout nejméně 3 kalendářní měsíce, aby bylo možné udělat další změnu). Změna (zvýšení nebo snížení), se ale projeví až od následujícího kalendářního měsíce.

O změnu délky a tím i výše rodičovského příspěvku může požádat ten, kdo splňuje obdobné podmínky jako u nároku na mateřskou (viz: peněžitá pomoc v mateřství):

 • Pokud jste neměli nárok na mateřskou, pak si můžete zvolit rodičovskou do maximálně 13 000 Kč měsíčně (u dvojčat maximálně 19 500 Kč)
 • Pokud alespoň jeden z rodičů splňuje podmínky pro nárok na mateřskou, pak je maximální výše rodičovské 70% z 30ti násobku denního vyměřovacího základu pro peněžitou pomoc v mateřství (*)

(*) vyměřovací základ pro nemocenské dávky odpovídá celkovému příjmu za posledních 12 měsíců vyděleno 365 dni, najdete ho i na výplatní pásce, pro stanovení výše rodičovské dovolené se bere do úvahy 30 * denní vyměřovací základ

Rodičovská a otec dítěte

Na rodičovský příspěvek mají nárok oba rodiče dítěte. V jednu chvíli ho může pobírat ale pouze jeden z nich. Mohou se ale postupně vystřídat, nebo rodičovský příspěvek může pobírat pouze matka dítěte nebo pouze otec dítěte. Celková výše vyplacené dávky tím není nijak ovlivněna. Vždy je celkem nárok na 300 tisíc korun.

Kdo má nárok na rodičovský příspěvek

 • Nárok má ten, kdo celodenně pečuje o dítě do 4 roků
 • Nárok je pouze u nejmladšího dítěte (v případě, že je v rodině například jedno dítě ve věku 1 rok a druhé ve věku 3 roky, pak je nárok jen u mladšího dítěte)
 • Nárok může uplatnit v jednu chvíli uplatnit pouze jeden z rodičů (v čerpání rodičovské dovolené se mohou postupně vystřídat, ale nemohou dávku pobírat současně)
 • Osoba, která pobírá rodičovský příspěvek, i dítě na které je příspěvek pobírán musí mít trvalé bydliště na území ČR (nemusí zde ale skutečně pobývat)
 • Nárok je i v případě, že dítě do 2 let navštěvuje jesle nebo podobné zařízení v maximálním rozsahu do 92 hodin měsíčně
 • Nárok na příspěvek je bez ohledu na příjmy v rodině (jediné co se zohledňuje pro stanovení délky a maximální výše jsou odvody na nemocenské pojištění, resp. vyměřovací základ pro nemocenské dávky)
 • Pokud v průběhu čerpání rodičovského příspěvku vznikne některému z rodičů nárok na mateřskou, nárok na rodičovský příspěvek zaniká (resp. byl by nadále vyplácen jen v případě, že by jeho výše byla vyšší než peněžitá pomoc v mateřství)

Rodičovská dovolená a OSVČ

Na rodičovskou dovolenou má nárok i OSVČ. Zatímco na mateřskou dovolenou (resp. peněžitou pomoc v mateřství) dosáhne pouze ta OSVČ, která si sama, dobrovolně platí nemocenské pojištění, na rodičovskou dovolenou a příslušné dávky vzniká nárok automaticky s narozením dítěte.

Po dobu rodičovské dovolené (resp. po dobu, kdy OSVČ čerpá rodičovský příspěvek), může být podnikání přerušeno, nebo vykonáváno jen jako vedlejší činnost. Během rodičovského příspěvku platí zdravotní pojištění stát.

Rodičovská dovolená u studentky

Pokud se narodí dítě ženě, která byla v době těhotenství studující (nebo dokončila studium před porodem a nikdy nepracovala), nárok na rodičovský příspěvek vzniká automaticky dnem narození dítěte.

Pokud by studentce vznikla nárok na PPM (mateřskou), pak by si mohla zvolit výši a délku rodičovské. Pokud by studentka neměla nárok na mateřskou, tak rodičovský příspěvek sice dostane, ale může u něj dostat maximálně 13 000 Kč měsíčně.

Rodičovská dovolená u nezaměstnaných

Pokud porodí dítě žena, která byla v době porodu nebo před porodem nezaměstnaná, tak nárok na rodičovský příspěvek vzniká, je ale omezena možnost volby výše rodičovské. Nárok na mateřskou je u nezaměstnané pouze v případě:

 • Poslední zaměstnání bylo ukončeno do 180 dnů před nástupem na mateřskou (ochranná lhůta)
 • Podmínky nároku na mateřskou splňuje otec dítěte

Jinak je rodičovský příspěvek u nezaměstnané ženy jen základní verze – tj. maximálně do 13 000 Kč měsíčně.

Rodičovská dovolená u druhého dítěte

Pokud je žena na rodičovské dovolené s prvním dítětem a otěhotní a narodí se jí druhé dítě pak:

 • Pokud během rodičovské dovolené nezaniklo její zaměstnání, má nárok na peněžitou pomoc v mateřství, její výše je stejná jako u prvního dítěte. 6 – 8 týdnů před narozením druhého dítěte by tedy přestala pobírat rodičovský příspěvek na první dítě a pobírala by mateřskou na druhé dítě a po jejím skončení pak druhý rodičovský příspěvek
 • Pokud během rodičovské zaniklo zaměstnání nebo pokud by mateřská na druhé dítě byla nižší než dosavadní rodičovský příspěvek, bude se až do porodu dítěte vyplácet rodičovský příspěvek na první dítě. A po porodu je nutné podat žádost o rodičovský příspěvek na druhé dítě.

Pokud máte nějakou otázku k tomu, jaké jsou podmínky pro rodičovskou dovolenou nebo rodičovský příspěvek. Nebo pokud potřebujete poradit i s něčím jiným v této oblasti, napište svůj dotaz do diskuse pod tímto článkem.

Finanční tip: Máte momentálně hluboko do kapsy a chcete si půjčit peníze? Mohla by se vám hodit tato Krátkodobé online půjčky. Nebo se můžete podívat co vám nabízí tato výhodná finanční nabídka: Půjčka na vyplacení exekuce. Uvidíte, že nebudete zklamáni.

Štítky: , , , , , , , , ,

Diskuse: Rodičovský příspěvek 2024

Diskuse: 561
 • Custom avatar Jana

  Dobrý den,

  jsem na rodičovské a v únoru čekáme narození druhého dítěte. U prvního jsem měla nárok na PPM, skončil mi ale mezitím pracovní poměr. Jsem současně OSVČ a platím si minimální nemocenské pojištění.

  Ráda bych tedy věděla, zda si budu moci volit mezi jednotlivými délkami rodičovské dovolené?

  Dále zda, zvolím-li si tříletou variantu, tak zda budu moci dočerpat moji dosavadní dvouletou variantu, kterou pobírám na první dítě?

  A je možné namísto mateřské, která by zřejmě byla minimální, čerpat za ten první půlrok tu částku z mé dvouleté rodičovské a pak až následně nastoupit na tu tříletou variantu za druhé dítě? (tu dosavadní dvouletou mám do listopadu 2017.)

  Děkuji!

 • Custom avatar Martina Svobodová

  Dobrý den,

  zajímalo by mne jak dlouho má UP ze zákona na vyřízení žádosti o RP? Paní na úřadě mi tvrdila, že na to mají měsíc. Ale žádala jsem 10. 11. 2016 a již je 12. 12. a stále nepřišel ani dopis ani peníze.

  Děkuji za odpověd

 • Simona Kmošková

  Dobry den
  mam dotaz jsem na RD s dcerou ktera bude mit v listopadu 3 roky a sem tehotna s druhym ditetem ktere se ma narodit v polovine srpna mam narok na PPM kdyz budu jeste podle zakona 3 mesice zamestnana
  Děkuju

 • Custom avatar Alena

  Dobry den,prave dnes rano mi prisel dopis o priznani davky rodicovkseho prispevku.Moc to mu bohuzel nerozumim,ale z nejakho duvodu mi vypocitali jen 4 229kc mesicne. 🙁 Zde je u toho napsane: Vyse poskytovaneho prispevku se stanovuje jako rozdil mezi priznanou castkou davky a castkou penezite pomoci v materstvi coz denni vyse je (294kc),penezite pomoci nebo nemocenske poskytovane v souvislosti s porodem nebo nahradu mzdy po dobu prvnich 14 dnů docasne pracovni neschopnosti,tedy 6874-2646=4229kc. A na materskou jsem nastoupila od 29.7.1016 a malou jsem porodila 26.9.2016.Prosim lze nejak castku zvysit.Mam dve deti a 4000kc je opravdu malo.Dekuji predem za odpoved.

 • Kateřina Amasederová

  Dobrý den,

  Syn se mi narodil v Holandsku,ale po šesti měsících po jeho narození jsem se přestěhovala zpět do ČR. Pobírala jsem tam pouze příspěvek na dítě.
  Nyní je to už skoro pul roku, kdy mi pracovní úřad v Kladně nechce vyplácet rodičovský příspěvek, protože chtějí mít důkaz z Holandska o tom, že tam nic nepobírám. Holandsko ovšem neodpovídá a já tu nemám ani korunu. Z holandské adresy jsem se již odhlásila, možná toto by mohlo logicky stačit jako důkaz toho, že s Holandskem nemám nic společného. Úřednice jsou neoblomné, prý, že kdyby mi to vyplatili a byla by to chyba, museli by to platit ony. Možná bych mohla zkusit nějaký jiný úřad práce.

  Prosím, máte nějaké informace, které by mi mohli pomoci, nebo kontakt na který bych se mohla obrátit?

  Děkuji

 • Silvie

  Dobrý den, prosím jak to je s rodičovským příspěvkem, když jsi odpracuji rok na poloviční úvazek. Děkuji za odpověď

 • Custom avatar Karolina

  Dobrý den,
  Chtěla bych se zeptat, zda mám nárok na rodičovský příspěvek, když jsem v současné době již cca rok a půl jako OBZP v domácnosti?Platím si pouze zdravotní pojištění a živí mě přítel. Platila by pro mě varianta jako pro studentku nebo na rodičovský příspěvek nárok vůbec nemám?
  Děkuji za odpověď,

  Karolina

 • Custom avatar JIrka

  Dobrý den,
  jak to bude, kdy by byla přítelkyně na rodičovské s jedním dítětem a čekali by jsme druhé.
  Nejprve by měla nastavené příspěvky na 4 roky. Po 10 měsíců by otěhotněla a my by jsme si rodičovskou zkrátili na 19 měsíců. Doplatí nám to do 220 000,-? Nebo nám budou maximálně vyplácet 11 500,- a zbytek propadne.

 • Custom avatar Nikola

  Dobrý den,
  Potřebovala bych poradit. Jsem na RD kde pobíram 11500. Mateřská dovolená mi končí 1.9.2017. Smlouva na dobu určitou mi vypršela 1.10.2016.

  Chceme s manželem druhé miminko, na jakou výši RP můžeme dosáhnout ? Lze ho vypočítat hned od začátku na 24 měsíců od dne porodu? Cca 9 500Kč / měsíčně

  U prvního dítka jsem pobirala 6 měsíců mateřskou a pak rodiičák, takže mi to vyšlo na 11500 a zároveň na těch 24 měsíců.
  Děkuji za odpověď Nikola

 • Custom avatar Terez

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kam se mám obrátit, pokud potřebuji doložit příjem a pobírám rodičovský příspěvek. Děkuji

 • INKA

  Dobrý den,
  žiji v registrovaném partnerství a jsem OSVČ, mé partnerce končí v říjnu 2017 RP a já mám v te době termín porodu. dohodly jsme se, že já po porodu budu pracovat a přítelkyně zůstane s dětmi doma. Je možné, aby RP pobírala ona?
  Děkuji za odpověď,

  Zdravím INKA

 • Custom avatar Tereza

  Dobry den, nevím, zda mi ještě někdo odpoví… Ale… jsem na rodičovské a pobírám dávku 7600…opět jsem otěhotněla a slyšela jsem, že je lepší,aby mi nepropadla větší částka státu, tak si mám zažádat o zvýšení dávky na 11500. Je to tak? Co mám při tom doložit za papíry na sociálce? Díky za příp. odpoveď.

 • Custom avatar ZUZANA

  Dobrý den, chci se informovat – mám nárok na rodičovský příspěvek v případě, že mám v ČR jen dlouhodobý přechodný pobyt? Trvalý pobyt mám vedený na SR. děkuji

 • Anna

  Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat. Jsem na RD s téměř dvouletým dítětem (u něj jsem měla ještě úvazek 1,0 a tedy normální PPM), poslední rodičovský příspěvek mi náleží za 12/2017. Na konci března 2018 mám termín porodu druhého dítěte. HPP mám na úvazek 0,25 a mě zajímají tyto otázky:
  * Co je mojí povinností nyní, když mi skončí RD a ještě nenaběhne nárok na MD? Nahlásit něco na pojišťovnu, jinam?
  * Jak to bude s PPM – bude se mi vyměřovat z úvazku 0,25 a tedy se dorovnávat z RD? Kdy a kam je potřeba o to dorovnání žádat?
  Děkuji!

 • Custom avatar Vaše jméno

  Dobrý den ,
  chtěla bych Vás požádat o radu. Před narozením prvního dítěte jsem pobírala peněžitou pomoc v mateřství, po jejím vyčerpání čerpala rodičovský příspěvek 11 500 Kč po dobu 19 měsíců a rodičovskou dovolenou si naplánovala do 3 let dítěte. Zajímalo by mě z čeho se mi bude vypočítávat příspěvek v mateřství na druhé dítě, pokud nenastoupím po době vyčerpání rodičovského příspěvku do zaměstnání? A v jakém stavu budu vedená po vyčerpání rodičovského příspěvku do tří let věku dítěte?. Děkuji

 • Custom avatar Jana

  Dobrý den chtěla jsem se zeptat. Jsem v devátém měsíci těhotenství a s otcem dítěte spolu nežijem a ani nemáme v plánu a zajímalo by mě jestli ho neuvedu v rodném listě jestli mám nárok na rodičovský příspěvek a jestli u soudu uspěju když zažádám o vyživné na matku dítěte a jaké mám ještě v téhle situaci možnosti. Děkuji za odpověd

 • Hanka

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jestli má sestra nárok na rodičovský příspěvek v ĆR, i když žije mimo. Sestra i s dětmi mají trvalý pobyt v ČR. Uz zde neplatí ani sociální ani zdravotní pojištění. Byla zde jako student a pak odešla pracovat do zahraničí. Děkuji za odpověd.

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Vyhledávání
Poradna a diskuze
 • Lucka: Dobrý den. Chtěla bych Vás poprosit o pomoc, na co bych měla nárok jako matka sa...
 • Lucie: Dobrý den, chci se zeptat, syn ukončil dohodou zaměstnání 30.4. a 7.5. se evidov...
 • Vrba Ladislav: nabídnout nejrychlejší pujcky. Žádat mužete od 30 000 Kc do 500 000 000 Kc. Spl...
 • Opolková M.: člověk, který nezvládá například návštěvy lékaře, koupání, vycházky, m...
 • Jana Králová, Sociální dávky 2024: Paušální náklady na pevná paliva, jsou stanoveny v paragrafu 25, odstavec 1, pí...
 • Műllerová Věra: Dobrý den, pokud někdo dostává příspěvek na bydlení, žije sám, topí pevn...
 • Miloš Peřina: Dobrý den, žiji sám a pobírám příspěvek na bydlení. Byl js...