Kalkulačka: vdovský důchod v roce 2024

Ztráta manžela či manželky je zcela jistě velmi složitá životní situace. Pro mnoho pozůstalých to pak může znamenat i poměrně značné finanční problémy. Na takové situace pamatují příslušné zákony, které pak pozůstalým umožňují získat vdovský nebo vdovecký důchod. Na tento důchod ale není nárok automaticky. Je nutné si o něj požádat a splnit příslušné podmínky.

Na této stránce najdete aktuální verzi kalkulačky, pro výpočet výše vdovského důchodu v roce 2024. V doprovodném textu se také podíváme na to, jaké jsou podmínky pro získání vdovského důchodu, kdo na něj má nárok, a v jaké výši.

Zvýšení důchodů v roce 2024 (valorizace od 1. ledna 2024)

Od 1. 1. 2024, se budou zvyšovat všechny důchody o 360 Kč. V roce 2024, se bude valorizovat pouze základní složka důchodu (nově 4400 Kč). Procentní (zásluhová) část důchodu se nemění.

Všichni důchodci dostanou přidáno stejně. Starobní, invalidní, vdovské, vdovecké nebo sirotčí důchody se zvýší o 360 Kč měsíčně.

V září 2023, byly definitivně schváleny nové podmínky pro výpočet valorizace a pro předčasné důchody. Nové podmínky platí od 1. října 2023.

Výpočet výše důchodu v roce 2024: vdovský důchod

Pro výpočet výše důchodu jsou podstatné dvě informace. Tou první je výše důchodu zesnulého manžela. V případě, že zesnulý zatím nepobíral důchod, pak je nejprve nutné zjistit, na jaký důchod by v době své smrti měl nárok – to si vysvětlíme dále.

Na výpočet výše vdovského důchodu má pak dále vliv to, zda pozůstalá žena sama dostává nějaký důchod. Vysvětlení, jak to ovlivňuje výši vdovského důchodu, opět nabídneme v dalších odstavcích.

Kalkulačka vdovský a vdovecký důchod 2024
Výše důchodu zemřelého

Výše důchodu vdovy/vdovce

Výši důchodu vdovy nebo vdovce zadávejte pouze v případě, že v současnosti pobíráte starobní nebo invalidní důchod.
Výpočet

Kdo má nárok na vdovský důchod?

Na vdovský (nebo vdovecký) důchod není nárok automaticky při smrti partnera. Hlavní podmínkou pro vznik nároku na vdovský důchod je to, že zesnulý byl manželem (vdovský důchod) nebo manželkou (vdovecký důchod) pozůstalého, který bude o důchod žádat.

Na vdovský důchod není nárok v případě, že se jednalo pouze o druha nebo družku. A to ani v případech registrovaného partnerství. Nárok na důchod není ani v případě dlouhodobé soužití dvou partnerů, kteří spolu třeba i vychovávají/vychovávali děti

Dále pak, aby vznikl nárok na vdovský důchod, musí být splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

 • pobíral/a starobní důchod nebo
 • pobíral/a invalidní důchod nebo
 • ke dni smrti splnil/a podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo
 • ke dni smrti splnil/a podmínky nároku na starobní důchod nebo
 • zemřel/a následkem pracovního úrazu.

Jak dlouho budu dostávat vdovský důchod?

Na vdovský důchod má žadatelka nárok pouze po dobu jednoho roku. Delší dobu než jeden rok je vdovský důchod vyplácen pouze v některých případech a to:

 • pokud se pozůstalý manžel/ka stará o nezaopatřené dítě,
 • pečuje o dítě, o svého rodiče nebo o rodiče zemřelého manžela/ky (tchána, tchyni), kteří jsou závislí na jeho/její pomoci ve stupni II, III, IV,
 • pokud je sám/sama invalidní ve třetím stupni závislosti,
 • pokud dosáhl/a zákonem stanoveného věku. Důchod pak vdova/vdovec pobírá, dokud splňuje stanovené podmínky.

Na vdovský důchod pak také zaniká nárok v okamžiku, kdy žena uzavře nový sňatek. Ke dni uzavření nového sňatku nárok na důchod zaniká.

Naopak nárok na vdovský důchod může vznikat i po uplynutí jednoho roku. Pokud žena dostává vdovský důchod, a nesplňuje žádnou z výjimek, po uplynutí jednoho roku je výplata důchodu ukončena. Pokud by ale žena ve lhůtě 2 roky od ukončení výplaty vdovského důchodu splnila některou z výše uvedených výjimek – například by začala pečovat o svou postiženou tchýni nebo matku, pak se jí nárok na vdovský důchod obnoví.

Kolik je vdovský důchod v roce 2024

Podobně, jako jakýkoliv další důchod se i vdovský důchod skládá ze dvou částí:

 • základní výměra důchodu, ta je v roce 2024 ve výši 4400 Kč (tato základní výměra důchodu je pak stejná jak pro vdovský nebo vdovecký důchod, tak i pro další důchodové dávky, jako je třeba starobní důchod nebo sirotčí
 • procentní výměra důchodu – ta je u vdovského důchodu ve výši 50% z procentní výměry důchodu pozůstalého

Příklad výpočtu výše důchodu v roce 2024

Příklad 1: Žena, která ovdověla, sama nedostávala žádný důchod, a důchodového věku ještě nedosáhla. Je zatím stále zaměstnána. Její manžel, který zemřel, pobíral starobní důchod, jehož výše v době smrti byla 20 720 Kč.

 • Manželův důchod tedy zahrnoval základní složku 4400 Kč a procentní výměru 16 320 Kč
 • 50% z procentní výměry důchodu zesnulého manžela je 8160 Kč
 • Vdovský důchod tedy bude 12 560 Kč (8160+4400)
 • Vdovský důchod bude vyplácen po dobu jednoho roku

Příklad 2: Žena pobírá starobní důchod ve výši 15 420 Kč. Její zemřelý manžel také pobíral starobní důchod ve výši 20 720 Kč. V tomto případě se jedná o tzv. „souběh důchodů“ a postup výpočtu výše vdovského důchodu je odlišný

 • Důchod ženy ve výši 15 420 Kč zahrnuje základní složku 4400 Kč a procentní složku 11 020 Kč
 • Důchod manžela ve výši 20 720 Kč zahrnoval základní složku 4400 Kč a procentní složku 16 320 Kč
 • Ze starobního důchodu manžela se vypočítá 50% procentní výměry, tedy 8 160 Kč

Protože se jedná o souběh dvou důchodů (starobní důchod ženy a vdovský důchod) srovnává se výše procentní výměry z každého z obou důchodů. Důchod s vyšší procentní výměrou dostane žena celý (tedy svůj starobní důchod). Z nižší procentní výměry (vdovský důchod) ale v tomto případě dostává pouze polovinu (tedy reálně je to 25% z původní procentní výměry starobního důchodu manžela). Základní výměra důchodu pak náleží jenom jednou. Ve výsledku pak je celkový důchod ženy:

 • Nová výše důchodu (starobní + vdovský) = 19 500 Kč (15 420 Kč = původní starobní důchod +4080 = 25% z procentní výměry důchodu manžela

Vdovský důchod po manželovi

V případě že manžel zemřel na následky pracovního úrazu, pak vzniká nárok na vdovský důchod, i když dotyčný zatím ještě žádný důchod nepobíral. Obdobné je to i v situacích, kdy zemřelý zatím sice ještě nepobíral žádný důchod, ale v době smrti by již měl nárok na starobní nebo invalidní důchod.

Pokud zemřelý manžel nebo zemřelá manželka ke dni smrti nepobíral(a) starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, je třeba nejprve posoudit, zda by ke dni smrti měl/a nárok na starobní důchod a pokud ano, stanovit jeho výši a následně výši vdovského nebo vdoveckého důchodu.

Pokud zemřelý manžel nebo zemřelá manželka nesplňoval/a podmínky nároku na starobní důchod, avšak splňoval/a podmínku potřebné doby pro nárok na invalidní důchod, je třeba stanovit, kolik by činil invalidní důchod pro invaliditu III. stupně, a následně výši vdovského nebo vdoveckého důchodu.

SUPER nabídka: Nevíte, kde vzít peníze? Pomůžeme vám! Máme tady neopakovatelnou akční nabídku – Půjčím své peníze. Určitě budete spokojeni. A pokud jsme se náhodou netrefili správně, pak nabízíme ještě – Hotovostní půjčky ihned. To je solidní a jistá cesta, jak sehnat peníze.

Štítky: , , , , , , , , , ,

Diskuse: Kalkulačka: vdovský důchod v roce 2024

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Vyhledávání
Poradna a diskuze
 • Opolková M.: člověk, který nezvládá například návštěvy lékaře, koupání, vycházky, m...
 • Jana Králová, Sociální dávky 2024: Paušální náklady na pevná paliva, jsou stanoveny v paragrafu 25, odstavec 1, pí...
 • Műllerová Věra: Dobrý den, pokud někdo dostává příspěvek na bydlení, žije sám, topí pevn...
 • Miloš Peřina: Dobrý den, žiji sám a pobírám příspěvek na bydlení. Byl js...
 • Zbyněk Hlavatý: Dobrý den, od 1 října jsem bez práce a bez možnosti čerpat podporu v nezaměstn...
 • Otakar: Dobrý den, pobiram důchod 7500,- , ubytovna mně stoji 7000, -. Chci se zeptat jes...
 • Jana Králová, Sociální dávky 2024: Důchody by se měly vyplácet v sudé dny mezi 6. a 14. dnem v měsíci, změna by m...