Nemocenská 2018

Nemocenská 2018

Jaká je nemocenská v roce 2017, a na kolik peněz budete mít nárok během pracovní neschopnost?

Nemocenské dávky vyplácené během pracovní neschopnosti zahrnují dvě složky. Jednak to je vlastní nemocenská vyplácená z nemocenského pojištění Českou správou sociálního zabezpečení. Na tu ale vzniká nárok až od 15 dne pracovní neschopnosti. Během prvních 14-ti dnů mají nemocní nárok na náhradu mzdy, kterou jim vyplácí zaměstnavatel. Jaká je nemocenská v roce 2018, a na kolik peněz budete mít nárok během pracovní neschopnosti – to se dozvíte v následujícím textu.

Výpočet nemocenské 2018

Od 1. 1. 2018 vstoupila v platnost drobná změna, která se týká nemocenské a nemocenského pojištění. Od 1.1. 2018 došlo k malému navýšení redukčních hranic, kterými se upravuje vyměřovací základ pro výpočet výše nemocenské (tato změna se týká nejenom nemocenské, ale i mateřské a ošetřovného). Redukční hranice v roce 2018 jsou tyto:

 • 1 redukční hranice = 1000 Kč (v roce 2017 to bylo 942 Kč)
 • 2 redukční hranice = 1 499 Kč (v roce 2017 to bylo 1 412 Kč)
 • 3 redukční hranice = 2 994 Kč (v roce 2017 to bylo 2 842 Kč)

Při delší pracovní neschopnosti dostanete v roce 2018 více peněz

Současně od začátku roku 2018 platí nové podmínky výpočtu. Zatímco dříve byla nemocenská od 15 dne pracovní neschopnosti ve stejné výši (po celou dobu to bylo 60% z redukovaného vyměřovacího základu), od 1.1.2018 se postupně zvyšuje:

 • 15 – 30 den pracovní neschopnosti = vyplácí se 60% z redukovaného vyměřovacího základu
 • 31 – 60 den pracovní neschopnosti = vyplácí se 66% z redukovaného vyměřovacího základu
 • Od 61 dne (do skončení PN) = vyplácí se 72% z redukovaného vyměřovacího základu

Pro výpočet nemocenské je rozhodující denní vyměřovací základ. Ten se stanovuje zpravidla z posledních 12-ti měsíců, z hrubé mzdy. Zjednodušeně je možné denní vyměřovací základ spočítat tak, že průměrnou hrubou měsíční mzdu vynásobíte počtem měsíců v roce (tj. 12) a vydělíte počtem kalendářních dní v roce (tj. 365). Například při průměrné hrubé mzdě 27 tisíc korun měsíčně bude denní vyměřovací základ pro nemocenské dávky odpovídat částce 887,67 Kč.

Tento denní vyměřovací základ se ale pro další výpočet redukuje – k tomu slouží výše uvedené redukční hranice. Do částky 1000 Kč se započítá 90%, do částky 1 499 Kč se započítává 60% a do částky 2 998 se započítává 30%. Výsledkem této redukce je tzv. „redukovaný vyměřovací základ“.

Nemocenská se pak vyplácí ve výši 60% z redukovaného vyměřovacího základu za 15 až 30 den, 66% za 31 až 60 den a 72% od 61 dne. Takže pokud by vaše hrubá mzda byla 27 000 Kč, pak denní vyměřovací základ je 887,67 Kč. Redukovaný vyměřovací základ je pak 799 Kč. A nemocenská by v tomto případě byla 480 Kč za 15 až 30 den, 528 Kč za 31 až 60 den a 576 Kč od 61 dne. Jak byste na tom byli vy, s vaší mzdou, si můžete spočítat  sami – viz: Online kalkulačka nemocenská 2018

Jak je placená nemocenská

Jak již bylo zmíněno v předchozích odstavcích, nemocenská se vyplácí až od 15 dne pracovní neschopnosti. Nárok na ni mají všichni zaměstnanci, za které zaměstnavatel odvádí nemocenské pojištění. Nárok na nemocenské dávky mají i OSVČ, kteří si sami, dobrovolně platí nemocenské pojištění. Minimální měsíční platba na nemocenské pojištění je pro OSVČ v roce 2018 115 Kč.

Nemocenská je placená maximálně do 380 dne pracovní neschopnosti (tj. po odečtení prvních 14 dnů to je jeden rok resp. 366 dní). Pokud nemocenskou bude pobírat starobní nebo invalidní důchodce, tak na ni bude mít nárok jen 70 dní.

Nemocenská je vyplácena zpravidla do 20 dne následujícího měsíce a to buď bezhotovostně převodem na účet v bance, nebo poštovní poukázkou (v tom případě ale může být účtován poplatek za poštovní poukázku).

Náhrada mzdy za nemoc

Nemocenská, to ale nejsou jediné peníze, na které máte nárok v době pracovní neschopnosti. Nemocenské dávky se vyplácí až od 15 dne pracovní neschopnosti. Do té doby má nemocný člověk nárok na náhradu mzdy při nemoci. Ta je podobná jako náhrada mzdy za dovolenou. Platí zde tyto podmínky a pravidla:

 • Náhrada mzdy za nemoc se platí standardně až od 4 pracovního dne (resp. proplacená je až 25 pracovní hodina pracovní neschopnosti).
 • Výjimkou je situace, kdy je kvůli nemoci nařízena karanténa, v takovém případě se náhrada mzdy za nemoc vyplácí již od prvního dne (resp. od první pracovní hodiny)
 • Náhrada mzdy za nemoc se platí jen za pracovní dobu (nemocenské dávky jsou vypláceny za kalendářní dny)
 • Vyměřovací základ pro náhradu mzdy za nemoc se vypočítává z kalendářního čtvrtletí a rozhodující je hodinová sazba
 • Hodinový vyměřovací základ se pro náhradu mzdy redukuje stejně jako u nemocenské – z hodinové sazby do 164,85 Kč se započítá 90%, z částky do 247,10 Kč se započítá 60% a částky do 494,20 Kč se započítá 30%.
 • Náhrada mzdy je (stejně jako nemocenská) jen 60% z redukovaného vyměřovacího základu
 • Náhrada mzdy je vyplácena zaměstnavatelem v obvyklých výplatních termínech

Nemoc po skončení pracovního poměru 2018

Pro nemocenskou platí tzv. ochranná lhůta. Tato ochranná lhůta se týká situací, kdy po skončení pracovního poměru, bývalý zaměstnanec nastoupí do pracovní neschopnosti. Pokud je pracovní neschopnost po skončení pracovního poměru zahájena nejpozději do 7 kalendářních dní, nárok na nemocenskou nezaniká, ale je stejný, jako kdyby byl daný člověk stále zaměstnancem. V případě, že předchozí zaměstnání trvalo kratší dobu, než 7 dní, ochranná doba po skončení pracovního poměru se zkracuje na stejný počet dní, jako byla skutečná délka posledního zaměstnání.

Ochranná lhůta, po skončení pracovního poměru, se ale nevztahuje na všechny případy zaměstnání – netýká se například práce na základě dohody o provedení práce, netýká se zaměstnání „malého rozsahu“, netýká se situace, kdy si student dojedná zaměstnání jen na dobu školních prázdnin apod.

Máte nějaké dotazy? Není vám něco jasné? Potřebujete poradit s výpočtem nemocenské nebo na co máte mít nárok v době pracovní neschopnosti? Pak neváhejte a zeptejte se v následující diskuzi. Pokud to bude v našich silách, pokusíme se vám poradit, nebo poskytnout další doplňující informace k problematice nemocenských dávek a náhrady mzdy v době nemoci.

Finanční tip: Máte momentálně hluboko do kapsy a chcete si půjčit peníze? Mohla by se vám hodit tato Krátkodobé rychlé půjčky ihned. Nebo se můžete podívat co vám nabízí tato výhodná finanční nabídka: Půjčka 20000 Kč bez registru. Uvidíte, že nebudete zklamáni.

Diskuze

Pokud máte nějaký dotaz nebo potřebujete poradit - přepněte se do klasické verze webu. Na mobilní verzi se diskuse nezobrazuje.

Další užitečné informace

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.