Kalkulačka: Nemocenské dávky během pracovní neschopnosti 2024

Pokud jste zaměstnáni a onemocníte (nebo se vám stane nějaký úraz, nebo jste v karanténě, třeba kvůli epidemii), pak máte během pracovní neschopnosti nárok na nemocenské dávky. V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik byste mohli dostat během pracovní neschopnosti v roce 2024.

Jak se platí nemocenská v roce 2024

V roce 2024 platí tyto podmínky pro placenou neschopenku:

 • 1 – 14 den pracovní neschopnosti = dostáváte náhradu mzdy od zaměstnavatele (OSVČ nedostává nic)
 • 15 – 30 den pracovní neschopnosti = dostáváte nemocenské dávky ve výši 60% z platu (redukovaného vyměřovacího základu)
 • 31 – 60 den pracovní neschopnosti = dostáváte nemocenské dávky ve výši 66% z platu (redukovaného vyměřovacího základu)
 • Od 61 dne pracovní neschopnosti = dostáváte nemocenské dávky ve výši 72% z platu (redukovaného vyměřovacího základu)

Kalkulačka: Výpočet nemocenské během pracovní neschopnosti v roce 2024

Kalkulačka nemocenská 2024
Měsíční hrubá mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Měsíční hrubá mzda
(průměr za předchozí čtvrtletí)

Výpočet

U nemocenských dávek se v naší kalkulačce používá zjednodušený výpočet. Ten vychází pouze z průměrné měsíční hrubé mzdy za posledních 12 měsíců. Pokud celkový příjem za posledních 12 měsíců byl jiný, může být skutečně vyplacená nemocenská odlišná.

U náhrady mzdy za prvních 14 dní pracovní neschopnosti je v naší kalkulačce použitý zjednodušený výpočet. Skutečná výše náhrady mzdy se odvíjí od průměrného hrubého měsíčního výdělku, za předchozí kalendářní čtvrtletí a od počtu pracovních hodin, za které náleží náhrada mzdy při pracovní neschopnosti.

Kolik je placená neschopenka v roce 2024 za prvních 14 dní?

Pokud onemocníte (nebo se vám stane úraz, nebo pokud jste v karanténě kvůli epidemii), pak během prvních 14 dnů dostáváte náhradu mzdy od zaměstnavatele:

 • Náhradu mzdy dostáváte od zaměstnavatele za neodpracované směny (nemocenské dávky od 15 dne, jsou za každý kalendářní den)
 • Na náhradu mzdy během prvních 14 dnů nemají nárok OSVČ
 • Na náhradu mzdy nemáte nárok, pokud onemocníte až po skončení pracovního poměru

Náhrada mzdy za prvních 14 dní je ve výši 60% z redukovaného vyměřovacího základu. Ten se vypočítá z vaší hodinové mzdy. Uplatňují se redukční hranice. Zjednodušeně je možné říci, že do mzdy cca 44,5 tisíc korun se redukovaný vyměřovací základ vypočítá jako 90% z hrubé mzdy.

Kolik jsou nemocenské dávky během pracovní neschopnosti od 15 dne v roce 2024?

Od 15 dne pracovní neschopnosti může vznikat nárok na nemocenské dávky. Ty jsou odstupňovány podle doby, jak dlouho jste na neschopence. Čím déle jste v pracovní neschopnosti, tím vyšší nemocenské dávky dostáváte:

 • 15 – 30 den = 60%
 • 31 – 60 den = 66%
 • Od 61 dne = 72%

Nemocenské dávky od 15 dne pracovní neschopnosti se vyplácí za každý kalendářní den (tedy včetně víkendů a státních svátků), na rozdíl od náhrady mzdy za prvních 14 dní, kde se platí jen neodpracované dny (směny).

Na nemocenské dávky máte nárok i po skončení pracovního poměru. Pokud onemocníte do 7 dní od ukončení zaměstnání, pak máte nárok na nemocenské dávky. 7 kalendářních dní je ochranná doba.

Na nemocenské dávky mají nárok i živnostníci (OSVČ), pokud si platí dobrovolné nemocenské pojištění (v roce 2024 je to minimálně 216 Kč měsíčně).

Výpočet nemocenských dávek v roce 2024

Pro výpočet výše nemocenských dávek je rozhodující vyměřovací základ. Vyměřovací základ, se spočítá na základě vaší hrubé mzdy. Zjednodušeně je to hrubá mzda vydělená počtem kalendářních dní. Výsledkem je vyměřovací základ na jeden den.

Přesný postup výpočtu vyměřovacího základu pro nemocenské dávky je trochu složitější. Počítá se obvykle z doby posledních 12 kalendářních měsíců a zohledňuje se to, zda v této době nebyla nějaká jiná pracovní neschopnost. Nebo jiné vyloučené dny, které se do výpočtu nezahrnují.

Vypočítaný vyměřovací základ se pak redukuje. Do hrubé mzdy cca 44 500 Kč se započítá 90%. Při vyšší mzdě, se nad 44,5 tisíc korun započítá jen 60% nebo jen 30%. V roce 2024 platí tyto redukční hranice:

 • Do 1 466 Kč se započítává ve výši 90 %
 • nad 1 466 Kč do 2 199 Kč redukce na 60 %
 • nad 2 199 Kč do 4 397 Kč redukce na 30 %
 • nad 4 397 Kč se nezohledňuje

Jak dlouho můžu být na neschopence a dostávat nemocenskou v roce 2024?

Maximální délka placené pracovní neschopnosti je obvykle 380 dní. V některých případech je možné prodloužení neschopenky o dalších až 350 dní.

V případě dlouhodobé pracovní neschopnosti se provádí posudek, zda se dá očekávat vaše uzdravení. Pokud ano, pak se může výplata nemocenských dávek prodloužit. Pokud je prognóza zlepšení zdravotního stavu spíše negativní, pak by se spíše řešil invalidní důchod nebo jiná forma pomoci.

Nárok na placenou neschopenku po skončení zaměstnání

Po skončení zaměstnání můžete mít nárok na placenou neschopenku stejně, jako byste byli ještě zaměstnání. Pokud je neschopenka zahájena do 7 dní od ukončení zaměstnání, pak je nárok na nemocenské dávky. Pokud by to bylo později, tak už nárok není.

Nárok na placenou neschopenku pro živnostníky (OSVČ)

Aby měl podnikatel (živnostník, OSVČ) nárok na nemocenské dávky pokud onemocní, pak si musí platit nemocenské pojištění. Nemocenské pojištění je něco jiného než zdravotní pojištění. Zdravotní a sociální pojištění si musí OSVČ platit povinně, ze zákona. Placení nemocenského pojištění je dobrovolné.

Minimální nemocenské pojištění je v roce 2024 ve výši 216 Kč měsíčně. Maximální výše nemocenského pojištění se odvíjí od toho, jaký má živnostník vyměřovací základ (stejný jako pro sociální pojištění). Tedy na tom, jak vysoký čistý zisk má OSVČ v daňovém přiznání. Vyměřovací základ je jedna polovina zisku. Z tohoto vyměřovacího základu se pak vypočítává sociální a zdravotní pojištění. Vypočítává se z něj i třeba nárok na podporu v nezaměstnanosti, nebo právě maximální výše nemocenského pojištění.

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – Půjčka 20000 bez doložení příjmu. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Půjčka od České spořitelny – až 700.000 Kč na cokoliv. Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Štítky: , , , , , , , , , , , , , , ,

Diskuse: Kalkulačka: Nemocenské dávky během pracovní neschopnosti 2024

Diskuse: 8
 • Custom avatar Iveta

  Dobrý den, zajímal by mě termín výplaty nemocenské při dlouhodobé nemoci.
  Děkuji za odpověď

  • Jana Králová, Sociální dávky 2024

   Zákon nestanoví pro výplatu nemocenského určitý termín v měsíci. Nemocenské, stejně jako ostatní dávky nemocenského pojištění, se podle zákona o nemocenském pojištění vyplácí zpětně ve lhůtě nejpozději do jednoho měsíce následujícího po dni, kdy byly OSSZ doručeny všechny potřebné a správně vyplněné doklady pro nárok na výplatu dávky.

   Nemocenskou byste tedy měla dostat vždy za předchozí měsíc (podobně jako výplatu). Konkrétní termín není stanoven. Liší se i podle jednotlivých OSSZ. Problém je nejčastěji na začátku neschopenky, kdy je zde jednak lhůta 30 dní od dodání podkladů a jednak zde může být i nějaká chyba v papírech, která se musí dořešit (nejčastěji komunikace mezi OSSZ a zaměstnavatelem).

 • Custom avatar Iveta

  Jsem pracující starobní důchodkyně. Prac. smlouva mně končí konec únor 2021. Nyní jeden týden mám prac. neschopenku, která vypadá dle odborného lékaře na dlouhodobou – rehab., lázně případně operace, ale ty až za další 1 rok. Bude mně případně ukončena neschopenka v době konce prac. smlouvy, nebo může pokračovat? Mám vybírat dovolenou a přesčasové hodiny, budou mně kráceny? Jak s tím naložit?

  • Jana Králová, Sociální dávky 2024

   Pokud jste starobní důchodce, tak vám neschopenka (resp. nárok na nemocenské dávky) končí – viz paragraf 28, zákon o nemocenském pojištění:

   § 28 (1) Nemocenské se poživateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně vyplácí od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo od 15. kalendářního dne nařízené karantény po dobu nejvýše 70 kalendářních dnů, nejdéle však do dne, jímž skončila doba zaměstnání,

   Pokud ke dni ukončení pracovního poměru nebudete mít vybránu dovolenou nebo přesčasové hodiny, tak by vám je zaměstnavatel měl dle zákoníku práce proplatit (paragraf 222, Zákoník práce)

 • Custom avatar Roman

  Dobrý den,prosím vás byl jsem na nemocenské a vyčerpal 380 dní,nastoupil jsem do zaměstnání a po měsíci a čtvrt se mi stal pracovní uraz budu mít nárok na nemocenskou?Děkuji DUSEK.

  • Jana Králová, Sociální dávky 2024

   Pokud nemáte po skončení pracovní neschopnosti odpracováno alespoň 190 dní, pak se vám do limitu 380 dní, bude počítat i předchozí pracovní neschopnost. Tj. budete mít nárok na ten 1 a čtvrt měsíce placené nemocenské. Aby byl nárok na „nových“ 380 dní, tak musíte mezi dvěma neschopenkami odpracovat 190 dní. Viz paragraf 26, Zákon o nemocenském pojištění:

   (2) Vznikl-li nárok na nemocenské z důvodu dočasné pracovní neschopnosti, započítávají se do podpůrčí doby uvedené v odstavci 1 doby předchozích dočasných pracovních neschopností, pokud spadají do období 380 kalendářních dnů před vznikem dočasné pracovní neschopnosti; tento zápočet se provede i v případě, že předchozí dočasná pracovní neschopnost byla uznána pro jinou pojištěnou činnost. Předchozí období dočasné pracovní neschopnosti se započítávají do podpůrčí doby, i když při nich nemocenské nenáleželo. Věta první a druhá se nepoužije v případě, kdy pojištěná činnost trvala aspoň 190 kalendářních dnů od skončení poslední dočasné pracovní neschopnosti.

 • Custom avatar Roman

  Dobrý den,jsem téměř pět let u firmy, smlouvu mám na dobu neurčitou a na neschopence jsem téměř tři měsíce.V půlce prosince přišel zaměstnavatel s tím,že by jsme mohly ukončit pracovní poměr dohodou ke konci roku s tím,že mi proplatí dovolenou a jeden odstupný plat.Jsem na neschopence dále.Na jak vysoký odstupný plat mám nárok a jestli mám nárok ještě na něco, když mě chtěl propustit v době neschopenky.Děkuji za odpověď Roman

  • Jana Králová, Sociální dávky 2024

   Během pracovní neschopnosti vám zaměstnavatel nemůže dát výpověď = je možná jen ta dohoda
   Pokud ve firmě pracujete 5 roků, tak máte nárok na odstupné ve výši 3 měsíčních platů…

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Vyhledávání
Poradna a diskuze
 • Jaroslav Chalupa: Bere se v potaz u přídavku na bydlení výše naspořených peněz ?...
 • sedlarjara@seznam.cz: Dobrý den, mám syna 19 let a byl mu připsán invalidní důchod 2 stupně. Je stud...
 • Lucka: Dobrý den. Chtěla bych Vás poprosit o pomoc, na co bych měla nárok jako matka sa...
 • Lucie: Dobrý den, chci se zeptat, syn ukončil dohodou zaměstnání 30.4. a 7.5. se evidov...
 • Opolková M.: člověk, který nezvládá například návštěvy lékaře, koupání, vycházky, m...
 • Jana Králová, Sociální dávky 2024: Paušální náklady na pevná paliva, jsou stanoveny v paragrafu 25, odstavec 1, pí...
 • Műllerová Věra: Dobrý den, pokud někdo dostává příspěvek na bydlení, žije sám, topí pevn...