Zvýšení přídavků na dítě – jak se změní příspěvek na dítě (kalkulačka, podmínky)

S účinností od 1. 1. 2018 vstoupí v platnost novela zákon o státní sociální podpoře (zákon číslo 117/1995 Sb.). Jednou z novinek, které tato novela přináší, je i zvýšení přídavků na dítě, nebo změny v tom, jak je posuzován nárok na tyto sociální dávky.

Kalkulačka příspěvek na dítě 2024

V roce 2024 platí stejné podmínky pro nárok na dětské přídavky, jako v minulém roce.

Na přídavky je nárok, pokud je příjem v rodině, do 3,4 násobku životního minima.

Výše příspěvku na dítě, je v roce 2024 stejná – podle věku dítěte je to 1 330 Kč až 1 580 Kč.

Kalkulačka: Kdo má nárok na přídavky na děti 2024

Jak se změní přídavky na dítě v druhé polovině školního roku 2017/2018

Od 1. ledna 2018 se u příspěvků na dítě změní hned několik věcí.

 • Dříve se dokládala výše příjmu za celý předchozí kalendářní rok
 • Nově se bude dokládat výše příjmu za poslední 3 měsíce (resp., za předchozí kalendářní čtvrtletí) – tato změna platí již od 1.10.2017
 • Dříve nesměla výše průměrného příjmu překročit 2,4 násobek životního minima
 • Nově se hranice zvyšuje na 2,7 násobek životního minima
 • Pokud někdo pracuje (resp. má nějaký obdobný příjem) bude mít přídavky na dítě vyšší o 300 Kč měsíčně

Zvýšení přídavků na dítě 2018

Novela zákona sice na jednu stranu ponechává výši přídavků v původní výši – tedy:

 • Dítě do 6 roků = 500 Kč
 • Dítě 6 – 15 roků = 610 Kč
 • Dítě do 26 roků = 700 Kč

Pokud ale některý z rodičů (resp. alespoň jedna ze společně posuzovaných osob), bude mít jeden z níže uvedených příjmů, ve výši alespoň 3410 Kč měsíčně, pak bude nárok na vyšší přídavky. A to:

 • Na dítě do 6 roků bude nově 800 Kč (+300 Kč)
 • Na dítě 6 – 15 roků bude nově 910 Kč (+300 Kč)
 • Na dítě do 26 roků bude nově 1000 Kč (+ 300 Kč)

Kdo bude mít nárok na zvýšení přídavků na dítě?

Jak již bylo zmíněno výše, nově se u přídavků na dítě nebude posuzovat předchozí kalendářní rok, ale předchozí kalendářní čtvrtletí. Tato změna začíná platit od 1. října 2017, takže napoprvé se budou dokládat příjmy za červenec, srpen a září 2017.

Pokud pak v tomto období, alespoň jeden z rodičů (nebo obecněji jedna ze společně posuzovaných osob), bude mít příjem v minimální výši 3410 Kč ze zaměstnání, nebo jiné výdělečné činnosti, nebo případně z někoho příjmu uvedeného v zákonu, pak bude nárok na vyšší přídavky.

Konkrétní se pak bude jednat o tyto příjmy:

§ 18 Výše přídavku na dítě

(2) Pokud některá ze společně posuzovaných osob má v každém kalendářním měsíci rozhodného období příjem

a, podle § 5 odst. 1 písm. a) bodu 1, alespoň ve výši částky životního minima jednotlivce (*),

b, podle § 5 odst. 1 písm. a) bodu 2,

c, z dávek nemocenského pojištění,

d, z dávek důchodového pojištění,

e, z podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci,

f, z příspěvku na péči o osobu do 18 let věku, nebo

g, z rodičovského příspěvku, pokud je poskytován po vyčerpání peněžité pomoci v mateřství,

náleží nezaopatřenému dítěti přídavek na dítě ve zvýšené výměře.

(*) Výše životního minima jednotlivce je v roce 2017 částka 3410 Kč. K tomu, aby byl nárok na zvýšení přídavků, by měla stačit i jen nějaká brigáda (DPP nebo DPČ) nebo případně i jen práce na zkrácený/částečný úvazek. Nebo i jen to, že jste nezaměstnaní a dostáváte podporu v nezaměstnanosti.

Příklad zvýšení přídavky na dítě v říjnu 2018

Příklad 1: Pan a paní Novákovi mají dvě děti. Mladší dítě má 2 roky, starší 7 roků. Průměrný měsíční příjem rodiny je 25 000 Kč. Pan Novák pracuje, paní Nováková je na rodičovské a dostává rodičovský příspěvek.

 • Životní minimum rodiny je 9850 Kč
 • Dosud byl nárok na přídavky na dítě do výše příjmu 23 640 Kč, Novákovi nárok na ně neměli
 • Nově bude nárok až do výše příjmu 26 595 Kč, Novákovi tedy již budou mít nárok na přídavky
 • Oba rodiče mají příjem, který zakládá nárok na vyšší přídavky
 • Od 1. 1. 2018 tedy budou dostávat 1710 Kč měsíčně

Příklad 2: Pan a paní Dvořákovi mají 3 děti a to ve věku 5 roků, 9 roků a 17 roků. Pan Dvořák pracuje a jeho průměrná čistá mzda je 28000 Kč, paní Dvořáková je žena v domácnosti bez příjmu.

 • Životní minimum rodiny je 12 300 Kč
 • Doposud byl nárok na přídavky na dítě do příjmu 29 520 Kč
 • Nově je nárok na přídavky až do příjmu 33 210 Kč
 • Doposud dostávali přídavky na dítě ve výši 1810 Kč
 • Od 1. 1. 2018 budou dostávat přídavky ve výši 2710 Kč
 • Zvýšení je tedy o 900 Kč měsíčně

Jak vyřídit přídavky na dítě a kdy se zvýšení projeví?

Až doposud se u přídavků na dítě dokládalo aktuální potvrzení o studiu a přehled o příjmech za předchozí kalendářní rok (vždy na začátku školního roku). Tyto dokumenty se dokládaly na konci září/začátku října. Na základě toho, pak byly přídavky na dítě přiznány na celý školní rok. V říjnu 2016 tedy případně vznikl nárok na přídavky v období říjen 2016 – září 2017.

Nově pak, od října 2017 bude nutné doložit aktuální potvrzení o studiu a přehled o příjmech na třetí kalendářní čtvrtletí 2017 – tedy za červenec – září.

Pokud jste doposud neměli nárok na přídavky na dítě, pak si o ně po 1. 1. 2018 můžete požádat. Žádost se podává na místním Úřadu práce (podle místa trvalého bydliště). Kromě potvrzení o studiu u školáků a studentů, se dokládají osobní doklady (občanský průkaz, rodný list) a potvrzení o příjmech (ze zaměstnání apod.). Nebo případně prohlášení o tom, že jste neměli žádné příjmy.

SUPER nabídka: Nevíte, kde vzít peníze? Pomůžeme vám! Máme tady neopakovatelnou akční nabídku – Půjčka 10 tisíc. Určitě budete spokojeni. A pokud jsme se náhodou netrefili správně, pak nabízíme ještě – Nebankovní půjčky bez registru. To je solidní a jistá cesta, jak sehnat peníze.

Štítky: , , , , , , , , , , ,

Diskuse: Zvýšení přídavků na dítě – jak se změní příspěvek na dítě (kalkulačka, podmínky)

Diskuse: 7
 • Custom avatar PT

  Tady je vidět, jak páni poslanci a vláda dělají zákony. Nikoho z nich nenapadlo, že se uvedená změna v části o prokazování výše příjmu dostane do rozporu se zákonem č. 111/1998 Sb. tedy Zákonem o vysokých školách v části o stipendiích, kde se stále počítá se zjišťováním příjmů za předchozí rok.

  STIPENDIA

  § 91
  Stipendia

  (1) Studentům vysoké školy mohou být přiznána stipendia.
  (2) Stipendia hrazená z dotace nebo z příspěvku mohou být studentům přiznána
  …..
  d) v případě tíživé sociální situace studenta,

  (3) Stipendium podle odstavce 2 písm. d) se přiznává též studentům, kteří mají nárok na přídavek na dítě podle zvláštního právního předpisu21a), jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Stipendium se přiznává po standardní dobu studia na deset měsíců v akademickém roce; měsíční výše stipendia odpovídá jedné čtvrtině výše základní sazby minimální mzdy za měsíc, s tím, že takto určená výše stipendia se zaokrouhluje na celé desetikoruny nahoru. Nárok na stipendium prokazuje student písemným potvrzením vydaným na jeho žádost orgánem státní sociální podpory, který přídavek přiznal, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za kalendářní rok uvedený v potvrzení nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Potvrzení pro účely přiznání stipendia platí po dobu 21 měsíců od uplynutí roku, za který byl příjem rodiny zjišťován. Nárok na stipendium může student uplatnit za určité časové období pouze jednou.

  • Custom avatar PT

   Tak podle informace z MPSV bude novelizace i zmíněného zákona. Takže to asi bude v pořádku jenom se nikde o tom nemluví a nepíše A VŠ o tom taky nic nevědí. Tu bude ještě dost divoké, když některé VŠ chtějí potvrzení do konce října, ale potvrzení vzhledem k zvýšenému zatížení daného odboru ÚP nemusí dostat včas i proto, že zaměstnanci potvrzení o výši mzdy dostanou od firmy až po říjnové výplatě. A absolvovat to nově každý čtvrtrok lidi akorát otráví (kromě těch co z dávek žijí).

 • Kateřina

  V roce 2016 jsme měli měsíční příjem 22 tis. (2 dospělí, 1 dítě 10 let, 1 dítě 3 roky), měli bychom mít letos nárok na přídavky na děti. Vzhledem k tomu, že se podmínky změnili, letos již pracuji a mám příjmy, tak dostaneme kulové. Je to spravedlivé…?

 • Custom avatar Irena

  No,už se vidím jak 4x ročně běhám s žádostí o výpis příjmů za podnikovou účetní a pak si beru dovolenou abych si vystála celodenní frontu s bandou flákačů.Těm co pracují měli aspoň zřídit přednostní odbavení u okýnka!! 🙁 🙁
  ….ale jinak jsem pochopila: koeficient ŽM zvýšili z 2,4 na 2,7 a ti co mají příjem z práce, a ne z dávek, jí mají mít i o 300,- vyšší… Takže dosáhnu možná i já a tím, že za tak nuzný peníz dělám tak bych (v případě dosažení) měla dostat o 300,- víc. Ne že by to bylo „hi-fi“, ale finančně není horší jak ta dosavadní…
  Jen tedy nevím jak se počítá věk dítěte, když mému bude 15 zrovna teď v říjnu. 😛

 • Bláhová jana

  Dobrý den,

  chci se zeptat, do kdy musím doložit potvrzení o příjmech za 3. kalendářní čtvrtletí, dle nové právní úpravy.

  Příjmy, které mi mají být započítány do příjmů 3. čtvrtletí jsou příjmy obdržené v toto čtvrtletí? Nebo příjmy za toto čtvrtletí?
  Příklad: výplata za září, mi chodí na účet až v říjnu, bude se tam tedy počítat jako příjem za září a musím tedy o potvrzení požádat až v říjnu, kdy bude tato výše známa?

  Děkuji

 • Honzo

  zdravim, jsme oba invalidni duchodci, mame inv. duchod 11 000 a 10 000 korun, taky pracujeme , přijem spolu 15 000, chci se zeptat, jestli mame nerok na přidavky na ditě, ktere tet študuje a to v zahraniči,,Slovensko, děkuji

 • Custom avatar Kristyna

  Dobry den,
  jak to je prosim pridavkama na deti v pripade vraceni dani?
  Manzel je zaměstnanec, ja isem na rodicovske. Jde mi o to, hestli se do prumeru na vypcet pridavku zapocitavaji daně za deti ?

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Vyhledávání
Poradna a diskuze
 • Jaroslav Chalupa: Bere se v potaz u přídavku na bydlení výše naspořených peněz ?...
 • sedlarjara@seznam.cz: Dobrý den, mám syna 19 let a byl mu připsán invalidní důchod 2 stupně. Je stud...
 • Lucka: Dobrý den. Chtěla bych Vás poprosit o pomoc, na co bych měla nárok jako matka sa...
 • Lucie: Dobrý den, chci se zeptat, syn ukončil dohodou zaměstnání 30.4. a 7.5. se evidov...
 • Opolková M.: člověk, který nezvládá například návštěvy lékaře, koupání, vycházky, m...
 • Jana Králová, Sociální dávky 2024: Paušální náklady na pevná paliva, jsou stanoveny v paragrafu 25, odstavec 1, pí...
 • Műllerová Věra: Dobrý den, pokud někdo dostává příspěvek na bydlení, žije sám, topí pevn...