Výpočet exekuce ze mzdy od ledna 2024 – kolik peněz vám může exekutor zabavit?

Výpočet exekuce ze mzdy od ledna 2024 – kolik peněz vám může exekutor zabavit?

Následující kalkulačka vám pomůže spočítat, kolik peněz vám zůstane z platu, pokud jsou nařízeny exekuční srážky.

V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik peněz vám zůstane při exekuci ze mzdy. Pokud máte nějaké dluhy nebo pohledávky, a hrozí vám exekuce, můžete se podívat, jak to by to vypadalo při exekučních srážkách ze mzdy. Nemusíte se bát, že by vám nezůstala ani koruna. Ze zákona vám musí zůstat základní nezabavitelná částka, a podle typu pohledávky, pak i další peníze. Kolik přesně – to si můžete sami vypočítat.

Kolik je exekuce ze mzdy v roce 2024?

Kalkulačka exekuce na mzdu 2024
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Exekuce ze mzdy 2024 – kolik vám může exekutor zabavit?

Podle údajů České exekutorské komory bylo jen za poslední rok nařízeno téměř jeden milión exekucí. Mnoho lidí se kvůli nezaplaceným účtům, opožděným splátkám za půjčky a úvěry, nebo i z jiných důvodů dostává do velkých problémů.

Jedním z nejčastějších způsobů, jak soudy a exekutoři vymáhají peníze, je právě exekuce ze mzdy. Pokud je dlužník zaměstnaný s pravidelným příjmem, jsou exekuční srážky ze mzdy jeden z nejspolehlivějších způsobů, jak může exekutor vymáhat peníze.

Pro dlužníka – zaměstnance – to ale v praxi znamená poměrně velkou zátěž. I když podle zákona musí zůstat minimálně základní nezabavitelná částka, i tak se při exekuci na plat jedná o podstatné snížení příjmu.

Nezabavitelné minimum při exekuci na mzdu 2024

To, kolik vám musí zůstat při exekuci, určuje příslušný zákon a další související právní předpisy. Základní nezabavitelná částka se stanovuje na základě toho, jaké je životní minimum jednotlivce (aktuálně v roce 2044 je to 4 860 Kč) a na základě toho, jaké jsou normativní náklady na bydlení (aktuálně v roce 2024 je to částka 14 197 Kč).

Nezabavitelná částka pro jednotlivce je tedy stanovena jako dvě třetiny ze součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení – tedy 12 704,67 Kč. To ale není vše. Pokud máte nějaké děti nebo manželku, je nezabavitelná částka vyšší. Za každé dítě i za manželku se nezabavitelná částka zvyšuje o dalších 3 176,17 Kč.

Takže pokud byste měli dvě děti a manželku, celková nezabavitelná částka by byla 12 704,67 Kč + 3 176,17 Kč + 3 176,17 Kč + 3 176,17 Kč = 22 234 Kč.

Kolik vám může exekutor zabavit ze mzdy

Postup pro provádění srážky ze mzdy z důvodu exekuce je následující:

 • Exekuce se provádí z čisté mzdy, do které jsou zahrnuty všechny náhrady související s platem (tedy z hrubé mzdy se odečte sociální a zdravotní pojištění a daně, zohlední se případné daňové slevy apod.)
 • Do výpočtu exekuce se započítávají i příjmy jako jsou třeba prémie nebo odměny nebo třeba i odstupné
 • Některé příjmy – typicky třeba cestovní náhrady se ale do výpočtu exekuce nezapočítávají
 • Do exekuce se zahrnují i příjmy poskytované jako náhrada mzdy – tedy třeba nemocenská nebo peněžitá pomoc v mateřství aj.

Od čisté mzdy se pak odvíjí další postup výpočtu:

 • Nejprve se od čisté mzdy odečte základní nezabavitelná částka
 • Zbytek se rozdělí na třetiny (pokud je zbytek vyšší než 28 586 Kč, pak se na třetiny dělí jen 28 586 Kč a vše nad tuto částku se automaticky zabaví na úhradu exekuce)
 • První třetinu ze zbytku dostává zaměstnanec (ta se nezabavuje a vyplácí se společně s nezabavitelnou částkou)
 • Druhá třetina se použije na úhradu přednostních pohledávek (například dlužné výživné), pokud nejsou žádné přednostní pohledávky, pak tato třetina připadne také zaměstnanci
 • Poslední třetina se používá na úhradu nepřednostních pohledávek

Na úhradu pohledávek (exekucí) se tedy používá druhá a třetí třetina ze zbytku mzdy a případně vše nad 28 586 Kč (po odečtení nezabavitelní částky).

Exekuce na sociální dávky nebo na důchod

Podobně se postupuje, i když je nařízena exekuce na jiné typy příjmů. Pokud se například jedná o důchodce, který pobírá starobní nebo invalidní důchodu, postupuje se při stanovení exekuce na důchod úplně stejně jako při exekuci na mzdu.

Obdobně se postupuje i v případě některých sociálních dávek. Exekuční srážky je možné provádět u těch sociálních dávek, které jsou vypláceny opakovaně, jedná se především o tyto sociální dávky:

 • rodičovský příspěvek
 • přídavky na dítě
 • dávky hmotné nouze – ale pouze v případě, je-li vymáhán přeplatek dávek hmotné nouze
 • dávky sociální péče – ale pouze v případě, je-li vymáhán přeplatek dávek hmotné nouze

Jiné dávky není možné exekučně vymáhat – týká se to především:

 • sociální dávky vyplácené osobám ve hmotné nouzi jako příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení (exekuce je možná jen pokud se jedná o vymáhání přeplatku této dávky)
 • příspěvek na bydlení
 • příspěvek na péči
 • jednorázové sociální dávky vyplácené osobám ve hmotné nouzi

U exekuce  na sociální dávky se pro stanovení nezabavitelné částky a toho, kolik exekutor může zabavit postupuje stejně jako při provádění srážek z platu.

Finanční tip: Máte momentálně hluboko do kapsy a chcete si půjčit peníze? Mohla by se vám hodit tato Půjčky od soukromých osob na směnku. Nebo se můžete podívat co vám nabízí tato výhodná finanční nabídka: Krátkodobé půjčky pro nezaměstnané do 5000 Kč. Uvidíte, že nebudete zklamáni.

Diskuze

Pokud máte nějaký dotaz nebo potřebujete poradit - přepněte se do klasické verze webu. Na mobilní verzi se diskuse nezobrazuje.

Další užitečné informace

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.