Trvalé bydliště – nájem, podnájem, i bez souhlasu majitele

Trvalé bydliště je sice určité přežitek ještě z minulých dob, na druhou stranu se stále využívá k různým administrativním úkonům. V oblasti sociálních dávek místo trvalého pobytu rozhoduje mimo jiné o tom, na kterém úřadu práce si žadatel bude vyřizovat sociální dávky. Místo – byt – kde máte trvalý pobyt, také hraje velkou roli při žádosti od dávky na bydlení (příspěvek na bydlení nebo doplatek na bydlení).

Příspěvek na bydlení – změny 2024

Od začátku roku 2024, se mění podmínky pro výpočet sociálních dávek na bydlení. Změn je hned několik:

 • Od 1. 1. 2024 platí nové tabulky pro normativní náklady na bydlení
 • Od ledna 2024 platí změna zákona o státní sociální podpoře (dílčí změny u dávek)

Kromě toho, od začátku roku 2024 platí mnoho dalších změn, které mohou mít nepřímý vliv na výpočet dávek.

Aktuální informace a výpočet:

Sociální dávky a místo trvalého bydliště

To, kde máte trvalé bydliště, rozhoduje o tom, v jakém místě se můžete obracet na úřady. To se netýká jenom sociálních dávek, ale i dalších úřadů. U většiny sociálních dávek platí, že by si je žadatel o podporu měl vyřizovat v místě svého trvalého bydliště. Jsou určité výjimky – třeba o některé dávky hmotné nouze (např. mimořádná okamžitá pomoc), je možné žádat kdekoliv.

To, kde máte trvalý pobyt, hraje svoji roli i pokud se půjdete zaregistrovat na úřad práce jako nezaměstnaní, nebo když budete na okresní správě ČSSZ vyřizovat nemocenské dávky nebo peněžitou pomoc v mateřství.

Poznámka: Tento článek, již obsahuje zastaralé informace. Trvalé bydliště, již není podmínkou nároku například pro příspěvek na bydlení, rozhodující je pouze to, kde skutečně bydlíte. Stejně tak není nutné o sociální dávky žádat jen v místě trvalého bydliště, některé sociální dávky, nebo i podporu v nezaměstnanosti, je možné vyřídit i na jiných Úřadech práce.

Přídavky na bydlení a trvalý pobyt

Jak u příspěvku na bydlení, tak u doplatku na bydlení, je jednou z hlavních podmínek, že žadatel o dávku je vlastníkem nebo nájemcem bytu a má zde vedený trvalý pobyt. U doplatku na bydlení (který spadá do dávek hmotné nouze) platí určité výjimky, kdy je tuto dávku možné poskytnout po zvážení celkové majetkové a sociální situace i bez trvalého bydliště. U příspěvku na bydlení (což je hlavní dávka pro ty kdo platí vysoké částky za bydlení a mají nízké příjmy), je ale trvalý pobyt každopádně nutné.

Potřebujete ke zřízení trvalého pobytu souhlas majitele?

Nyní pomineme ty, kteří bydlí v bytech (domech) v osobním nebo družstevním vlastnictví. Ti se ve svém bytě trvalý pobyt mohou zřídit bez jakýchkoliv omezení a podíváme se na to, jak je to u těch lidí, co nebydlí ve svém vlastním bytě.

Mezi lidmi panuje celá řada mýtů o tom, kdy a za jakých podmínek si mohou zřídit trvalý pobyt. Pověra, že trvalý pobyt je možné zřídit pouze se souhlasem majitele bytu, totiž tak úplně neplatí. Současně ale ani neplatí pověra, že když mám v bytě trvalý pobyt, majitel mě nemůže vystěhovat. Na úvod nejprve pár slov k tomu, jaký je rozdíl mezi nájmem a podnájmem.

Co je to nájem bytu

Nájem bytu (někdy také nazývaný pronájem) je stav, kdy majitel bytu ho pronajme jiné osobě. Je to tedy vztah mezi majitelem a nájemcem.

Z pohledu trvalého bydliště – pokud máte uzavřenou nájemní smlouvu, můžete si vyřídit trvalý pobyt bez jakéhokoliv dalšího souhlasu majitele bytu. A co víc, i když majitel bytu do nájemní smlouvy uvede, že si nepřeje, abyste měli v bytě trvalý pobyt, na úřadě, kde se vyřizuje trvalé bydliště, k tomu nesmí přihlížet.

Co je to podnájem bytu

Podnájem bytu je stav, kdy nájemce (tedy ten kdo si od majitele bytu byt pronajal) ho dále pronajme (celý nebo jen jeho část) další osobě. V tomto případě celý právní vztah vypadá, tako:

Majitel bytu ==>nájemní smlouva ==>Nájemce ==> podnájemní smlouva ==> Podnájemník

V tomto případě je to tedy trochu složitější:

 • Pokud má Nájemce (ten kdo si byt od majitele pronajal), v bytě vedené trvalé bydliště, pak může byt, nebo jen jeho část, dát do podnájmu další osobě, i bez souhlasu majitele bytu
 • Pokud Nájemce (ten kdo si byt od majitele pronajal) sám v bytě trvale nebydlí, pak může byt (nebo jen jeho část) dát do podnájmu další osobě jen se souhlasem majitele bytu (viz § 2275 odst. 1 Nového občanského zákoníku).

Ke zřízení trvalého pobytu i bez souhlasu majitele bytu

Jak je uvedeno výše, pokud máte uzavřenou nájemní smlouvu, pak si můžete trvalý pobyt v bytě zřídit bez ohledu na majitele bytu. Nemusíte mu to vůbec oznamovat nebo se ho ptát na souhlas. I kdyby majitel bytu do smlouvy výslovně uvedl, že zakazuje zřízení trvalého bydliště, na úřadu k tomu nesmí přihlížet (majitel bytu vás pak může žalovat v občansko právním sporu za nedodržení smlouvy, ale to už je úplně něco jiného)

Pokud máte uzavřenou podnájemní smlouvu (ve smlouvě musí být tedy výslovně uvedeno, že se jedná o podnájem), pak je možné, že souhlas majitele bytu potřebovat bude. V takovém případě je potřeba tento souhlas majitele bytu nutné doložit písemně (není ale vyžadováno notářské ověření podpisu).

Co když majitel nechce souhlasit s trvalým pobytem u podnájmu?

Majitel nebo pronajímatel bytu v zásadě nemá příliš mnoho důvodů, proč by vám měl zakazovat trvalý pobyt. Navíc to pro něj může být i výhodné. Pokud vám dovolí trvalý pobyt, vy si můžete požádat o přídavky na bydlení a tím mu platit jím požadovaný nájem.

To, že máte v bytě trvalý pobyt, nijak nebrání tomu, aby vás majitel z bytu vystěhoval (za dodržení dohodnuté výpovědní lhůty sjednané ve smlouvě).

Druhou častou obavou majitele bytu je to, že když dovolí trvalý pobyt a do bytu přijde exekutor, může zabavit i věci, které patří majiteli bytu (např. nábytek, pračka nebo lednička). Tomu se lze ale velmi snadno vyhnout tím, že v podnájemní (nebo nájemní) smlouvě bude jasně uveden soupis všech věcí, které jsou v majetku majitele bytu. Pak je exekutor nemůže zabavit (a i kdyby se o to pokusil, na základě této smlouvy je snadné dosáhnout vyloučení těchto věcí z exekuce)

A nakonec, pokud skončí nájemní smlouva a vy si nezměníte trvalé bydliště, majitel bytu se může obrátit na místní obecní nebo městský úřad a velmi snadno dosáhnout toho, že vaše trvalé bydliště v jeho bytě bude zrušeno (resp. změněno a vy budete trvalé hlášeni na obecním úřadě).

Změna trvalého bydliště

Změnu trvalého bydliště vyřídíte na obecním nebo městském úřadě v místě kde si chcete zřídit nový trvalý pobyt (zrušení trvalého pobytu ve starém místě už zařídí úřad sám). Ke změně trvalého pobytu potřebujete platný občanský průkaz a nájemní smlouvu.

Pokud například ztratíte občanku a řeknete si, že rovnou s novou občanskou si vyřídíte i změnu trvalého pobytu tak budete zklamáni. Nejprve si budete muset požádat o vydání nového občanského průkazu ještě se starou adresou trvalého pobytu. A až teprve poté si žádat o změnu bydliště a následně o další nový občanský průkaz.

Finanční tip: Máte momentálně hluboko do kapsy a chcete si půjčit peníze? Mohla by se vám hodit tato Nebankovní konsolidace půjček a dluhů. Nebo se můžete podívat co vám nabízí tato výhodná finanční nabídka: Kouzelná půjčka zdarma a bez poplatků. Uvidíte, že nebudete zklamáni.

Štítky: , , , , , , , , ,

Diskuse: Trvalé bydliště – nájem, podnájem, i bez souhlasu majitele

Diskuse: 42
 • Custom avatar Radek

  Dobrý den

  cituji:
  „Podnájem bytu je stav, kdy nájemce (tedy ten kdo si od majitele bytu byt pronajal) ho dále pronajme (celý nebo jen jeho část) další osobě. V tomto případě celý právní vztah vypadá, tako:

  Majitel bytu ==>nájemní smlouva ==>Nájemce ==> podnájemní smlouva ==> Podnájemník“

  Jsem majitel bytu a byt chci dát do podnájmu (nájmu) fyzické osobě. Rád bych se vyhnul tomu, aby podnájemník dále pronajal byt, či jeho část další osobě. Je v tomto případě nezbytné uzavřít PODNÁJEMNÍ SMLOUVU mezi mnou (majitelem) a podnájemníkem?
  Děkuji

 • Custom avatar Tereza

  Dobrý večer, jdu do pronájmu ke svému strejdovi a žádnou nájemní smlouvu nesepisujeme, trvalé bydliště si chci převézt sem do toho pronájmu, jak mám postupovat bez nájemní smlouvy u změny trvalého bydliště?

 • Custom avatar Pavla Haschová

  Dobrý den,
  chtěla jsem se zeptat, když si chce syn u nás zřídit trvalé bydliště, i když tu bydlet nebude, jestli musí mí nájemní smlouvu? Nebo si zajde na úřad a nahlásí změnu trvalého bydliště? nebo musí mít od nás souhlas, nebo nějaké prohlášení?
  Děkuji
  Pavla Haschová

 • Custom avatar N.K.

  Dobry den chtěla bych se informovat jsem přestěhována s nájemního bytu do podnájemního Dr. bytě s dcerou a Pan majitel mi předal souhlas Dr. o podnájmu můžu si prosím vyřídit trvaly pobyt? i když mám podnájemní smlouvu??Budu mít nárok na přispěvek na bydlení

  • Custom avatar N.K.

   Děkuji Vám 🙂

 • Veronika Höslová

  Dobrý den, stačí k přihlášení k trvalému pobytu výpis z katastru nemovitostí, který potvrzuje, že jsem majitelem(i když podílovým) nemovitosti, která se nachází v příslušné obci nebo městské části? Děkuji, V.Höslová

 • hana volfová

  Dobrý den,potřebovala bych informaci.Je možnost zrušit trvalé bydliště synovi,který má dluhy a nepodílí se na jejich placení,mám obavy z exekuce.Byt užívá,ale na ničem se nepodílí.Děkuji Volfová

 • Custom avatar Vlasta

  Dobrý den,

  bydlím v podnájmu – platím nájem. Mohu požádát o trvalý pobyt družstvo, Pokud ano za jakých podmínek. Jsem tělesně postižená, pohybuji se pomoci vozíku,co mám dělat abych získala od družstva trvalý byt. Predešlí podnájemníci vždy trvalý pobyt v bytě měli, já ho mám na úřadě, 4 rokem, jsem uredně bezdomovec. Prosím pomozte .

 • Custom avatar ŘÍMOVSKÁ VLASTA

  Dobrý den mám takovy malý dotaz pronajali jsme RD ve smlouvě je uvedema pouze paní se kterou jsme smlouvu podepsali.ted nás požádala jestli by bylo možné aby si její přítel který tam žije s ní a jeho maly syn mohli od nás dostat povolení k trvalému pobytu.V zasadě nejsme proti známe se dost dlouho a potřebuje pobyt kvuli tomu aby dostal syna do celkové péče .Jen nevíme jak postupovat jestli musíme udělat novou smlouvu i na něj nebo stačí pro zřízení pobytu nějaká plná moc nebo něco takového .Děkuji za odpověd

 • Custom avatar Zuza

  Dobry den chtěla jsem se zeptat mám od dubna na sebe přepsány být jsem nájemce družstva a moje matka tu má pouze trvalý pobyt ale nevyužívá být už asi dva roky. Byla sem si žádat o sociální dávku na bydlení ale tam my řekly že potřebují z družstva že tu nebydlí nějakou žádost ale na družstvu žádnou žádost 25 let nemají na tohle. Mohla bych se zeptat jak postupovat dál ? A co vše donést když jsem sama se synem a vše mám přepsané až od dubna na sebe ale sipo první došlo červen červenec na moje jmeno. Děkuji moc

 • Custom avatar Hana

  Dobrý den, můžete mi poradit, na koho se mám obrátit, když mám nájemní smlouvu do 1.3.2019 a majitel mne chce s dětma vystěhovat na ulici bez důvodu. Nájem platím a nejsem si vědoma, že bych něčím porušila dohodu.
  Děkuji za odpověď.

 • Custom avatar Daniel

  Dobrý den,

  platí výše uvedené skutečnosti a pravidla o nájmu a podnájmu také v roce 2019 ?

  Předem děkuji za odpověď.

 • Custom avatar Katka

  Dobrý den,chtěla jsem se zeptat žiji u přítele v jeho vlastním bytě 18let a trvalé bydliště mám na městě. Potřebuji jeho souhlas k trvalému pobytu na jeho adresu?Děkuji za odpověď

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Vyhledávání
Poradna a diskuze
 • Opolková M.: člověk, který nezvládá například návštěvy lékaře, koupání, vycházky, m...
 • Jana Králová, Sociální dávky 2024: Paušální náklady na pevná paliva, jsou stanoveny v paragrafu 25, odstavec 1, pí...
 • Műllerová Věra: Dobrý den, pokud někdo dostává příspěvek na bydlení, žije sám, topí pevn...
 • Miloš Peřina: Dobrý den, žiji sám a pobírám příspěvek na bydlení. Byl js...
 • Zbyněk Hlavatý: Dobrý den, od 1 října jsem bez práce a bez možnosti čerpat podporu v nezaměstn...
 • Otakar: Dobrý den, pobiram důchod 7500,- , ubytovna mně stoji 7000, -. Chci se zeptat jes...
 • Jana Králová, Sociální dávky 2024: Důchody by se měly vyplácet v sudé dny mezi 6. a 14. dnem v měsíci, změna by m...