Příspěvek na péči 2014

Příspěvek na péči 2014

Příspěvek na péči je sociální dávka, která je vyplácena osobám, které z důvodu svého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné osoby.

Příspěvek na péči je sociální dávka, která je vyplácena osobám, které z důvodu svého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné osoby. Zákon rozlišuje čtyři stupně závislosti na pomoci jiné osoby. Podle stanoveného stupně závislosti se pak odvíjí i výše dávky. Dávka se vyplácí pravidelně, každý kalendářní měsíc po dobu, kdy trvá stav, který zakládá nárok na dávku. V oprávněných případech pak základní výše dávky může být dále navýšena – viz podrobnější informace dále.

Příspěvek na péči: stupeň závislosti

Stupeň závislosti a způsob hodnocení určuje příslušná vyhláška – konkrétně se jedná o vyhlášku č. 505/2006 Sb. Při posuzování stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby se hodnotí především schopnost zvládat základní životní potřeby. Tedy to, nakolik je osoba mobilní, nakolik je schopná orientace, komunikace. Jestli si umí sama zajistit oblékání, stravování, základní tělesnou hygienu. Jestli je schopna zajistit sama péči o své zdraví, péči o domácnost (hodnotí se pouze u osob starších 18 roků) atd. Rozlišují se 4 základní stupně závislosti:

 • I stupeň závislosti = lehká závislost
 • II stupeň závislosti = středně těžká závislost
 • III stupeň závislosti = těžká závislost
 • IV stupeň závislosti = úplná závislost

Kdo má nárok na příspěvek na péči

Nárok na příspěvek na péči se týká osob, které mají minimálně jeden rok (mladších dětí, do jednoho roku se tato dávka netýká). Předpokladem pro nárok na tuto sociální dávku je dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav – nutnost pomoci od jiné fyzické osoby.

Kolik je příspěvek na péči v roce 2014

Základní výše této sociální dávky zůstává v roce 2014 beze změny. Platí tedy stejné sumy, jako v předchozím roce. Kolik je aktuálně příspěvek na péči, je uvedeno níže:

Výše příspěvku na péči pro osoby mladší než 18 roků:

 • I stupeň závislosti = 3000 Kč měsíčně
 • II stupeň závislosti = 6000 Kč měsíčně
 • III stupeň závislosti = 9000 Kč měsíčně
 • IV stupeň závislosti = 12000 Kč měsíčně

Výše příspěvku na péči pro osoby starší než 18 roků:

 • I stupeň závislosti = 800 Kč měsíčně
 • II stupeň závislosti = 4000 Kč měsíčně
 • III stupeň závislosti = 8000 Kč měsíčně
 • IV stupeň závislosti = 12000 Kč měsíčně

Zvýšení příspěvku na péči

V případě splnění podmínek může být příspěvek na péči zvýšen až od 2000 Kč měsíčně.  Pro zvýšení příspěvku na péči musí být splněna některá z následujících podmínek

Zvýšení z důvodu nízkého příjmu oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných, a to

 • nezaopatřenému dítěti do 18 let věku, kterému náleží příspěvek na péči (výjimkou je dítě, kterému náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze systému dávek pěstounské péče podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí; dítě, jemuž nenáleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte, protože požívá důchod z důchodového pojištění, který je stejný nebo vyšší než tento příspěvek, a dítě, které je v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež)
 • rodiči, kterému náleží příspěvek na péči, a který pečuje o nezaopatřené dítě do 18 let věku, jestliže rozhodný příjem oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných je nižší než dvojnásobek částky životního minima oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných podle zákona o životním a existenčním minimu.

Zvýšení z důvodu podpory zdravotně postižených dětí předškolního věku

 • zvýšení příspěvku na péči náleží nezaopatřenému dítěti od 4 do 7 let věku, kterému náleží příspěvek na péči ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost). Výjimkou je dítě, kterému náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze systému dávek pěstounské péče podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí; dítě, jemuž nenáleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte, protože požívá důchod z důchodového pojištění, který je stejný nebo vyšší než tento příspěvek, a dítě, které je v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež.

Žádost o příspěvek na péči

O tuto sociální dávku se žádá na příslušné pobočce Úřadu práce (dle místa trvalého bydliště). O dávku je možné požádat buď osobně, nebo je žádost možné podat i elektronicky – prostřednictvím webového portálu mpsv.cz, kde je možné jednotlivé formuláře vyplnit v elektronické podobě a rovnou i odeslat (je nutné, abyste měli elektronický podpis). Nebo je možné dokumenty odeslat případně i poštou.

Formuláře, které se týkají příspěvku na péči, jsou především tyto:

Kromě těchto dokumentů (formulářů) je potřeba předložit i další – podrobnější informace najdete na příslušných stránkách na webu mpsv.cz nebo i na tomto webu na stránkách s jednotlivými formuláři.

Finanční tip: Máte momentálně hluboko do kapsy a chcete si půjčit peníze? Mohla by se vám hodit tato Půjčka 10000 Kč bez registrů ještě dnes. Nebo se můžete podívat co vám nabízí tato výhodná finanční nabídka: Kreditní karta bez doložení příjmu. Uvidíte, že nebudete zklamáni.

Diskuze

Pokud máte nějaký dotaz nebo potřebujete poradit - přepněte se do klasické verze webu. Na mobilní verzi se diskuse nezobrazuje.

Další užitečné informace

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.