Ošetřovné 2020

Ošetřovné 2020

Podívejte se na změny, a co vše musíte splnit, abyste dostali peníze, pokud zůstanete doma s nemocným dítětem nebo jiným členem vaší rodiny

Jaké změny v nároku na ošetřovné, a v jeho výši sebou přináší nový rok 2020? Tak, jako skoro každý rok, i letos dochází k několika drobným úpravám, které se týkají i ošetřovného. Podívejte se na změny, a co vše musíte splnit, abyste dostali peníze, pokud zůstanete doma s nemocným dítětem nebo jiným členem vaší rodiny. Kolik je ošetřovné, si také můžete sami spočítat: kalkulačka ošetřovné 2020.

Ošetřovné 2020 – změny

Od 1. 1. 2020 dochází k úpravě redukčních hranic pro výpočet denního vyměřovacího základu. První redukční hranice, se zvyšuje na 1162 Kč. Druhá redukční hranice, se zvyšuje na 1742 Kč. Třetí redukční hranice, se zvyšuje na 3484Kč. To jsou v zásadě jediné změny, které se týkají ošetřovného v roce 2020. Obdobným způsobem jsou ovlivněny i další dávky, které se vyplácí z nemocenského pojištění – tedy nemocenská, peněžitá pomoc v mateřství a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.

Kdo má nárok na ošetřovné

Ošetřovné není sociální dávka, jako např. přídavky na děti nebo rodičovský příspěvek apod. Ošetřovné spadá do systému nemocenského pojištění. Nárok na ošetřovné tak může mít pouze zaměstnanec, který je aktuálně zaměstnaný (u ošetřovného není žádná ochranná lhůta) a jehož zaměstnavatel za něj odvádí nemocenské pojištění.

Nemají tedy nárok osoby, které pracují jako OSVČ, ti kdo pracují třeba na dohodu o provedení práce apod.

Na ošetřovné pak bude mít nárok především ten, kdo musí zůstat doma na dočasné pracovní neschopnosti, a starat se o nemocné dítě, nebo jiného člena rodiny. Zákon vyjmenovává tyto důvody, na základě kterých vzniká nárok na ošetřovné:

 • z důvodu ošetřování dítěte mladšího 10 let, pokud toto dítě onemocnělo nebo utrpělo úraz, nebo
 • z důvodu ošetřování jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou
 • z důvodu ošetřování členky domácnosti, která porodila, jestliže její stav v době bezprostředně po porodu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo

Mezi další důvody, na základě kterých může vznikat nárok na ošetřovné, pak patří především případy, kdy je nutné zůstat doma s dítětem z důvodu karantény, uzavření školy nebo školky kvůli havárii nebo epidemii apod. Konkrétně pak zákon určuje tyto situace:

 • z důvodu péče o dítě mlad mladší 10 let, protože školské zařízení nebo zvláštní dětské zařízení, popřípadě jiné obdobné zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo škola, jejímž je žákem, jsou uzavřeny z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události,
 • pokud dítě mladší 10 let nemůže být pro nařízenou karanténu v péči školského zařízení nebo zvláštního dětského zařízení, popřípadě jiného obdobného zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo docházet do školy, nebo
 • pokud osoba, která běžně pečuje o dítě mladší 10 roků, onemocněla, utrpěla úraz nebo porodila nebo jí byla nařízena karanténa apod.

Kromě těchto základních podmínek, jsou i další, které musí být splněny. Tak například ošetřovné nedostanete, pokud je na dítě již pobírána mateřská nebo rodičovská (nárok by byl pouze v případě, že by onemocněla osoba, která pobírá mateřskou nebo rodičovský příspěvek a nemohla se tedy o dítě start).

Kolik je ošetřovné v roce 2020?

Konkrétní výše ošetřovného záleží na tom, jaký je váš denní vyměřovací základ. U něj se při výpočtu dávky provádí redukce (jsou 3 redukční hranice). Z redukovaného denního vyměřovacího základu je stanoveno ošetřovné – je to 60% redukovaného denního vyměřovacího základu.

Pro výši ošetřovného platí tyto omezení:

 • maximální doba je 9 kalendářních dní (včetně víkendů a svátků)
 • u osamělé osoby (co je osamělá osoba viz dále) je maximální doba nároku na ošetřovné delší – 16 dní
 • pokud je denní vyměřovací základ vyšší – nad 3484Kč – ošetřovné se již nezvyšuje, takže maximální částka, kterou můžete dostat je 10 359 Kč (za 9 dní) nebo 18 416 Kč (za 16 dní)

Ošetřovné – matka s dítětem

V případě, že o nemocné dítě pečuje osamělá osoba, je nárok na delší dobu placené pracovní neschopnosti. Osamělá osoba má nárok namísto standardních 9 dní na 16 dní. Jako osamělou osobu chápe zákon toho kdo:

 • je rozvedený a žije pouze s dítětem
 • je svobodný nebo ovdovělý a žije pouze s dítětem
 • žije sám bez druha/družky a není ani v registrovaném partnerství
 • jehož manžel/manželka je ve výkonu trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok

Jak získat ošetřovné na dítě

Ošetřovné se vyřizuje přes zaměstnavatele. Podobně jako u klasické neschopenky, i zde vám lékař vystaví příslušná potvrzení, které potom předáváte svému zaměstnavateli – nejčastěji mzdové účetní – a ten se postará o vyřízení nároku s úřady. Přiznané peníze se pak zpravidla vyplácí v následujícím měsíci. Peníze se buď posílají bezhotovostně na účet v bance, nebo složenkou na počtu (u složenky se ale platí poplatek, u převodu na účet je to zdarma).

Nárok na ošetřovné během epidemie koronaviru 2020

V roce 2020 zasáhla Českou republiku epidemie koronaviru. Jedním z opatření v boji, proti epidemii, je uzavření škol. Mnoho rodičů tak musí zůstat doma s dětmi. běžné podmínky pro ošetřovné by takovou situaci nedokázali pokrýt. Vláda tedy provedla řadu změn. Jedná se o dočasné změny, platné pouze po dobu epidemie koronaviru. Podrobnější informace najdete zde: Koronavirus a ošetřovné na dítě v roce 2020

Finanční tip: Máte momentálně hluboko do kapsy a chcete si půjčit peníze? Mohla by se vám hodit tato Půjčka pro podnikatele bez úroků. Nebo se můžete podívat co vám nabízí tato výhodná finanční nabídka: Půjčka pro podnikatele bez zástavy. Uvidíte, že nebudete zklamáni.

Diskuze

Pokud máte nějaký dotaz nebo potřebujete poradit - přepněte se do klasické verze webu. Na mobilní verzi se diskuse nezobrazuje.

Další užitečné informace

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.