Kalkulačka: Výpočet nemocenské pro živnostníky 2024 (OSVČ a pracovní neschopnost)

Jak je to s nemocenskou a nárokem na nemocenské dávky v době pracovní neschopnosti u OSVČ? I když i OSVČ má nárok na placenou nemocenskou, tak mezi majoritní příjemce nemocenských dávek patří zaměstnanci. Těch OSVČ, kteří dostávají placenou nemocenskou je poměrně hodně málo. Proč tomu tak je, a na kolik peněz má v pracovní neschopnosti nárok podnikatel (živnostník), se podíváme v následujícím článku.

Výpočet výše nemocenské u OSVČ 2024

Kalkulačka nemocenská pro OSVČ 2024
Kolik platíte na nemocenské pojištění
(měsíční platba)

Délka pracovní neschopnosti
(celkem kalendářních dní)

Výpočet

Do kalkulačky zadávejte to, v jaké výši platíte nemocenské pojištění. Další informace o podmínkách nároku na placenou nemocenskou a o tom, jak je to s nárokem na nemocenské dávky u OSVČ najdete v dalších odstavcích.

Nemocenské dávky a OSVČ

Některé „výhody“ které jsou typicky spojené se zaměstnáním na hlavní či vedlejší pracovní poměr, pak již nemusí být tak úplně dostupné i pro osoby, které podnikají jako osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ).

Tak třeba OSVČ nemá nárok na placenou dovolenou (zaměstnancům zákon garantuje minimálně 4 týdny placené dovolené a někdy i více). OSVČ nemá nárok na odstupné (jako zaměstnanci při výpovědi), byť při splnění podmínek má i OSVČ nárok na podporu v nezaměstnanosti. Složitější to pak má OSVČ i s nemocenskými dávkami.

Nemocenské dávky, jsou vypláceny na základě nemocenského pojištění. To za zaměstnance platí zaměstnavatel v rámci povinných odvodů na sociální pojištění. OSVČ si pak může platit nemocenské pojištění sám. Nemocenské pojištění OSVČ je dobrovolné a tak si jej platí jen malá část živnostníků.

Mezi nemocenské dávky patří především:

 • Nemocenské dávky v době pracovní neschopnosti – na ty může mít nárok i OSVČ
 • Ošetřovné – při ošetřování nemocného dítěte nebo jiného člena rodiny, OSVČ ale na ošetřovné nárok nemá
 • Dlouhodobé ošetřovné – až 90 dní, pokud byla ošetřovaná osoba hospitalizovaná alespoň 3 dny v nemocnici, nárok může mít i OSVČ
 • Peněžitá pomoc v mateřství – v souvislosti s porodem a péčí o dítě po porodu, může mít nárok i OSVČ
 • Vyrovnávací příspěvek v těhotenství – týká se těhotných žen, které jsou zaměstnané a kvůli těhotenství se jim sníží mzda, OSVČ nemá nárok

OSVČ a pracovní neschopnost

I OSVČ může být v pracovní neschopnosti a to jak z důvodu nějaké nemoci nebo úrazu. Na nemocenské dávky ale bude mít nárok jen při splnění určitých podmínek

 • Nárok je až od 15 dne pracovní neschopnosti (zaměstnanci mají navíc za 1 – 14 den náhradu mzdy od zaměstnavatele), při krátkodobé pracovní neschopnosti tedy OSVČ nedostává nic
 • OSVČ si musí platit nemocenské pojištění

Nemocenské pojištění musí být placeno nejméně 3 měsíce před začátkem pracovní neschopnosti – viz paragraf 24, zákon o nemocenském pojištění (Zákon číslo 187/2006 Sb.):

§ 24

Podmínkou nároku na nemocenské z pojištěné činnosti, která je samostatnou výdělečnou činností, je dále účast na pojištění jako osoby samostatně výdělečně činné podle § 11 alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházející dni vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo dni, od něhož je nařízena karanténa. Ustanovení věty první platí přiměřeně pro zahraničního zaměstnance.

Pro OSVČ také platí omezení, že v době čerpání nemocenských dávek nesmí osobně vykonávat zaměstnaně výdělečnou činnost – viz paragraf 16, zákon o nemocenském pojištění (Zákon číslo 187/2006 Sb.):

§ 16

Pojištěnec nemá nárok na výplatu nemocenského, peněžité pomoci v mateřství a ošetřovného za dobu, po kterou   

a) vykonává v pojištěné činnosti, ze které tyto dávky náleží, práci nebo osobně vykonává samostatnou výdělečnou činnost,

Nemocenské pojištění OSVČ

Nemocenské pojištění, podobně jako zálohy na sociální pojištění se hradí ČSSZ. Aby si OSVČ mohla hradit nemocenské pojištění, musí na příslušném formuláři podat přihlášku k nemocenskému pojištění a následně pak každý měsíc platit určenou částku.

Výše nemocenského pojištění se odvíjí od toho jaké příjmy OSVČ „přiznala“ v posledním přehledu o příjmech a výdajích. Na základě doložených příjmů a výdajů se určí vyměřovací základ a nemocenské pojištění pak odpovídá částce 2,7% z vypočítaného vyměřovacího základu.

Minimální nemocenské pojištění (třeba u osob, které podnikání právě zahájili a zatím nepodávali přehled) je 216 Kč měsíčně. Což odpovídá vyměřovacímu základu 8000 Kč (nemocenská tedy bude stejná, jako u zaměstnance s hrubou mzdou 8 000 Kč měsíčně).

OSVČ a nárok na ošetřovné

Pokud vám onemocní dítě, nebo i jiný člen rodiny, pak jako zaměstnanec máte nárok na placené volno. To může být 9 kalendářních dní (pokud by se jednalo o samoživitele a dítě do 16 roků, pak je to až 16 dní).

Podmínkou nároku na ošetřovné je, že se jedná o dítě do 10 roků, které je nemocné, nebo se jedná o dítě do 10 roků, pokud je třeba zavřená škola, školka nebo jesle třeba z důvodu nějaké havárie nebo epidemie apod.

Na ošetřovné je pak nárok i při ošetřování člena rodiny – pokud žije se zaměstnancem ve společné domácnosti a vyžaduje nezbytnou péči (ošetřování) od jiné osoby.

Na ošetřovné ale OSVČ nárok nemá. Na ošetřovné mají nárok jen zaměstnanci (nárok není ani při práci na DPP nebo DPČ, i když jsou splněny podmínky nemocenského pojištění)

OSVČ a peněžitá pomoc v mateřství

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM, nebo také lidově „mateřská“) je dávka vyplácená v souvislosti s porodem a následnou péčí o dítě. Žena na ni může mít nárok v době 6 – 8 týdnů před porodem a následně po dobu 28 týdnů (pokud se narodí jedno dítě) nebo 37 týdnů (pokud se narodí 2 děti).

Na PPM může mít nárok i OSVČ při splnění těchto podmínek:

 • OSVČ je účastníkem nemocenského pojištění (tj. platí si nemocenské pojištění)
 • OSVČ byla účastníkem nemocenské pojištění nejméně 270 kalendářních dní za poslední 2 roky)
 • OSVČ si platila nemocenské pojištění nejméně 180 dní v posledním roce

Pravidla pro výpočet PPM u OSVČ jsou pak stejné jako u zaměstnanců. I zde se výpočet odvíjí od denního vyměřovacího základu. Pokud si OSVČ platí jen minimální nemocenské pojištění, pak má i jen minimální PPM. Při nemocenském pojištění 216 Kč, vychází výše PPM na 5 550 Kč měsíčně (za 30 kalendářních dní). Kalkulačku pro výpočet výše PPM u OSVČ najdete zde: Kalkulačka: OSVČ a mateřská dovolená 2024.

SUPER nabídka: Nevíte, kde vzít peníze? Pomůžeme vám! Máme tady neopakovatelnou akční nabídku – Peníze ihned bez příjmu a bez registru do 15 minut. Určitě budete spokojeni. A pokud jsme se náhodou netrefili správně, pak nabízíme ještě – Půjčka bez dokazování příjmů. To je solidní a jistá cesta, jak sehnat peníze.

Štítky: , , , , , , , , , , ,

Diskuse: Kalkulačka: Výpočet nemocenské pro živnostníky 2024 (OSVČ a pracovní neschopnost)

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Vyhledávání
Poradna a diskuze
 • Lucka: Dobrý den. Chtěla bych Vás poprosit o pomoc, na co bych měla nárok jako matka sa...
 • Lucie: Dobrý den, chci se zeptat, syn ukončil dohodou zaměstnání 30.4. a 7.5. se evidov...
 • Vrba Ladislav: nabídnout nejrychlejší pujcky. Žádat mužete od 30 000 Kc do 500 000 000 Kc. Spl...
 • Opolková M.: člověk, který nezvládá například návštěvy lékaře, koupání, vycházky, m...
 • Jana Králová, Sociální dávky 2024: Paušální náklady na pevná paliva, jsou stanoveny v paragrafu 25, odstavec 1, pí...
 • Műllerová Věra: Dobrý den, pokud někdo dostává příspěvek na bydlení, žije sám, topí pevn...
 • Miloš Peřina: Dobrý den, žiji sám a pobírám příspěvek na bydlení. Byl js...