Kalkulačka: výpočet exekučních srážek ze mzdy

Zajímalo by vás, kolik peněz vám zůstane z vaší mzdy, pokud máte nějakou exekuci, a exekutor nařídí provádění exekučních srážek ze mzdy? Jak vysoká je nezabavitelná částka při exekuci, a kolik peněz vám minimálně musí zůstat z platu? Sami si to můžete spočítat, v této naší online kalkulačce

Nová kalkulačka – výpočet exekuce 2023

Od začátku roku (od 1. 1. 2023), se letos opět zvyšuje nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci.

Od 1. ledna 2023 je základní nezabavitelná částka zvýšena na 13 638 Kč. Za manželku, manžela či dítě, je to nově 3 409,50 Kč.

Viz nová kalkulačka pro výpočet exekuce a nezabavitelné částky v roce 2023

Výpočet exekuce ze mzdy 2016

Kalkulačka exekuce na mzdu 2016
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Jaká je minimální mzda při exekuci

Pokud jsou u zaměstnance nařízeny exekuční srážky ze mzdy, neznamená to, že by nedostával vůbec žádnou výplatu. Zákon, kterým se řídí provádění exekuce z platu, určuje, kolik přesně peněz musí zaměstnanci zůstat.

Při výpočtu exekuce na plat se vychází z toho, jaká je základní nezabavitelná částka pro zaměstnance. Aktuálně – tedy v roce 2016 – se jedná o částku 6178,67 Kč. A z té se pak vychází v dalších výpočtech. Celkové nezabavitelné minimum při exekuci ale může být vyšší:

 • Základní nezabavitelné minimum zaměstnance = 6178,67 Kč
 • Za každé nezaopatřené dítě se nezabavitelné minimum zvyšuje o 1544,67 Kč
 • Za manželku se také nezabavitelné minimum zvyšuje o 1544,67 Kč

Pokud se tedy bude jednat o exekuci na plat u zaměstnance, který má manželku a dvě malé děti, pak výsledné nezabavitelné minimum bude 10 512,68 Kč. A ani to ještě nemusí být celé. Podle výše mzdy a typu pohledávky mu pak může být z platu vyplacena i vyšší částka.

Jak se počítá exekuce na plat?

V předchozích odstavcích jsme popsali, jaké je základní nezabavitelné minimum při exekuci na plat. Ale to není celá částka, je to jen dílčí krok ve výpočtu. To, jak by se spočítala exekuce na plat, si můžeme vysvětlit na konkrétním příkladu.

Příklad výpočet exekuce na plat

Pan Novák má manželku a dvě děti. Jeho příjem je 45 tisíc korun měsíčně. Byla u něj nařízena exekuce, z důvodu nezaplacených splátek za úvěr v bance, ve výši 300 000 Kč. Kolik tedy zůstane panu Novákovi po provedení exekučních srážek?

 • Základní nezabavitelná částka zde bude 10 812,68 Kč (viz výše)
 • Po odečtení nezabavitelné částky tedy zůstává 34 487,32 Kč
 • Vše, co je nad 9268 se zabaví na úhradu exekuce (tedy 24 919,32 Kč)
 • Zůstává částka 9268 Kč, která se rozdělí na třetiny
 • První třetinu dostává p. Novák
 • Druhá třetina by se použila na úhradu přednostních pohledávek. To úvěr v bance není, i tato druhá třetina tedy připadne p. Novákovi
 • Třetí třetina je zabavena ve prospěch exekuce na nepřednostní pohledávky
 • Celková mzda pro exekuci = 16 992 Kč
 • Na exekuce sraženo = 28 008 Kč (pohledávku 300 tisíc korun by takto splácel cca 11 měsíců)

Přednostní a nepřednostní pohledávky

V příkladu výpočtu exekuce jsme zmínili termíny „přednostní“ a „nepřednostní“ pohledávky. U nic jde o to, že u přednostních pohledávek je možné z platu zabavit o něco vyšší část než u nepřednostních pohledávek.

Mezi přednostní pohledávky patří především: dluhy na výživném, dluhy na daních, dluhy na sociálním nebo zdravotním pojištění, náhrada škody způsobené trestnou činností apod.

Mezi nepřednostní pohledávky pak patří různé „obyčejné“ dluhy – nezaplacené půjčky a úvěry, dluhy za kreditní karty, dluhy za plyn, elektřinu, vodu, pokuty za MHD, nezaplacené účty za telefon, kabelovou televizi apod.

Exekuce na sociální dávky nebo na důchod

Tento výpočet exekučních srážek ze mzdy se nepoužívá jen u zaměstnanců při provádění exekuce z platu. Stejná pravidla pro výpočet se používají i při exekučních srážkách, pokud je dlužník důchodce nebo pokud třeba pobírá nějaké sociální dávky (u nich je to pak trochu komplikovanější tím, že některé sociální dávky mohou být postiženy exekucí a některé naopak ne).

I v případě exekuce na důchod nebo na sociální dávky se určí základní nezabavitelné minimum (jako jsme si ukázali výše u zaměstnance), a zbylá část důchodu nebo dávek se pak zabaví podle stejných pravidel jako u mzdy.

Exekuce na plat a povinnosti zaměstnavatele

Zde platí, že v případě že jsou nařízeny exekuční srážky ze mzdy, zaměstnavatel má povinnost tyto srážky provádět, a to i bez předchozího souhlasu zaměstnance. Zaměstnavatel má povinnost poskytnout exekutorovi informaci, zda je daný člověk u něj zaměstnán, jaká je obvyklá výše příjmu, informace o tom, jestli jsou již prováděny nějaké srážky z důvodu jiných exekucí, informaci o tom, u jaké banky je veden účet, kam je po dohodě se zaměstnancem zasílána mzda.

Jak se zbavit exekuce na plat?

Pokud je zahájeno provádění exekuce na plat, pak není mnoho způsobů, jak se takové exekuce zbavit. Zaměstnanec se může obrátit na exekutora, a pokusit se s ním dohodnou na jiné formě úhrady dané pohledávky. Tedy třeba na splátkovém kalendáři nebo i jinak. Exekutor mu ale nemusí vyhovět. Je to na jeho zvážení a jeho „dobré vůli“.

Je sice možné podat žádost o zastavení exekuce na mzdu. U exekuce na mzdu má ale exekutor poměrně solidní jistotu, že své peníze dostane (pokud tedy zaměstnanec neukončí zaměstnání), takže exekutoři zpravidla nebývají příliš ochotní exekuci na mzdu zastavit.

Řešením, jak se zbavit exekuce, není ani ukončení současného zaměstnání a nástup do jiného. To nic neřeší a exekučních srážek to zaměstnance nezbaví. Ve výsledku řešením exekuce ani není to, že zaměstnanec začne pracovat za minimální mzdu (a zbytek dostávat „bokem“). Jednak s tím zaměstnavatel nemusí souhlasit (ten tím riskuje dost vysoké pokuty) a také tímto způsobem exekuce „nezmizí“, jen se její zaplacení dočasně oddálí.

SUPER nabídka: Nevíte, kde vzít peníze? Pomůžeme vám! Máme tady neopakovatelnou akční nabídku – Půjčka do 5000 Kč, zdarma a bez registru. Určitě budete spokojeni. A pokud jsme se náhodou netrefili správně, pak nabízíme ještě – Půjčka bez doložení příjmu do 5000 Kč. To je solidní a jistá cesta, jak sehnat peníze.

Štítky: , , , , , , , , , , ,

Diskuse: Kalkulačka: výpočet exekučních srážek ze mzdy

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Vyhledávání
Poradna a diskuze