Kalkulačka: Výpočet čisté mzdy – jak se počítá čistá mzda?

Spočítejte si, jaká by měla být vaše čistá mzda v roce 2020. Sami tak můžete zjistit, jestli dostáváte tolik, kolik máte. Nebo si můžete spočítat, kolik peněz ze mzdy vám zůstane, třeba po narození dítěte. V doprovodném článku si také povíme, jak se počítá čistá mzda, jaké jsou povinné srážky ze mzdy, jaké můžete uplatnit slevy nebo zvýhodnění, aby vám zůstávalo více peněz.

Výpočet čisté mzdy: mzdová kalkulačka 2024

Od 1. ledna 2024, se poměrně významně mění výpočet čisté mzdy v zaměstnání. Bude se zvyšovat minimální mzda, a zřejmě se zvýší i zaručená mzda. A alespoň z části se zvýší i platy u státních zaměstnanců.

Jsou zde ale i méně pozitivní změny – v roce 2024 se ruší některé daňové slevy, nově se bude platit i nemocenské pojištění, ruší se některé zaměstnanecké benefity. Zhorší se i podmínky práce na dohodu.

Viz nová kalkulačka pro výpočet výplaty v roce 2024

Aktualizace 1. 1. 2021

Zákon vyšel ve sbírce zákonů 31. 12. 2020, většina změn tak definitivně platí již od 1.ledna 2021:

 • zrušení superhrubé mzdy a nové sazby daně z příjmů 15% a 23% platí od 1.1.2021
 • zvýšení základní daňové slevy na poplatníka o 3000 Kč platí od 1.1.2021 (další zvýšení platí od 1.1.2022)

Aktualizace 22. 12. 2020:

22.12.2020 Parlament podruhé schválil zrušení superhrubé mzdy a zvýšení daňové slevy na poplatníka.

Změna by nyní měla být již definitivní (zrušení supehrubé mzdy i zvýšení daňové slevy, a další změny). Zvýšení čisté mzdy se tedy projeví od února 2021 (u výplaty za leden 2021). U většiny zaměstnanců se zvýší čistá výplata o minimálně 1000 Kč měsíčně (nebo i podstatně více).

Nově se bude daň počítat pouze z hrubé mzdy a bude 15% (při příjmu nad cca 140 000 Kč se platí 23% – z částky nad tuto hranici)

Základní daňová sleva na poplatníka se zvýší o 3000 Kč na 27 840 Kč (tj. o 250 Kč měsíčně více). Další zvýšení daňové slevy bude v roce 2022. Opět o 3000 Kč na 30 840 Kč.

Výpočet v nové kalkulačce čisté mzdy, je aktualizován podle toho, co bylo schváleno v Senátu i v Parlamentu.

Od 1.1.2021 se také zvýší minimální mzda pro zaměstnance, na 15 200 Kč (v roce 2020 je to 14 600 Kč). To povede i ke zvýšení minimální zaručené mzdy = zvýšení hrubé mzdy pro řadu zaměstnanců.

Mzdová kalkulačka – čistá mzda 2020

Kalkulačka čistá mzda 2020
Hrubá měsíční mzda

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - student
Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Výpočet

Jak se počítá čistá mzda?

Základem pro výpočet čisté mzdy je hrubá mzda. Hrubá mzda se může skládat i z několika různých složek, jedná se především o:

 • Základní mzda – tedy to, co je zpravidla uvedeno ve vaší pracovní smlouvě. Základní hrubá mzda může mít různé podoby. Smluvní plat (to na čem se dohodnete ve smlouvě), úkolová mzda (podle splnění nějakých kritérií), hodinová mzda (platí se za odpracované hodiny), podílová mzda, tarifní nebo tabulková mzda apod.
 • Příplatky – hrubá mzda pak kromě základní složky, zahrnuje i nejrůznější příplatky. Ty nárokové i neúrokové. Mezi nárokové příplatky patří především příplatek za práci přesčas, za práci o víkendu nebo ve státní svátek, příplatek za držení pohotovosti apod.
 • Hrubá mzda může zahrnovat i tzv. „náhradu“ mzdy – například náhrada mzdy za dovolenou, nebo za státní svátek aj.
 • Odměny a prémie
 • Další plnění

Hrubá mzda pak odpovídá celkovému součtu všech těchto položek. Bylo by sice moc hezké, kdyby hrubá mzda byla zároveň to, co dostanete na účet v bance nebo v hotovosti do ruky, ale bohužel tomu tak není. I když paradoxně mohou nastat situace, kdy je hrubá mzda o něco málo nižší než čistá mzda (vysvětlíme dále).

Postup výpočtu čisté mzdy

Jakmile je známa hrubá mzda, je možné zahájit výpočet. Jako první se vůči hrubé mzdě uplatní srážky. Tyto srážky ze mzdy zahrnují především:

 • Sociální pojištění (nemocenské pojištění, důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti) = 6,5% ze mzdy
 • Zdravotní pojištění = 4,5% ze mzdy (zaměstnavatel pak platí dalších 9%)
 • Daně
 • Náhrada škody
 • Náhrady různých výdajů nebo jejich částí
 • Hodnota poskytnutých nepeněžitých plnění

Po odečtení srážek se pak uplatní slevy na dani a daňová zvýhodnění

Daňové slevy a zvýhodnění 2020

Daňové slevy a zvýhodnění v roce 2020
Daňová sleva/zvýhodnění Roční (Kč) Měsíční (Kč)
Na poplatníka 24 840 Kč 2 070 Kč
Na manžela/manželku 24 840 Kč uplatní se ročně
Na mažela/manželku s průkazem ZTP/P 49 680 Kč 4 140 Kč
Invalidní důchod I. a II. stupně 2 520 Kč 210 Kč
Invalidní důchod III. stupně 5 040 Kč 420 Kč
Držitel průkazu ZTP/P 16 140 Kč 1 345 Kč
Student 4 020 Kč 335 Kč
Umístění dítě ve školce (*) 14 600 Kč uplatní se ročně
Sleva na evidenci tržeb (**) 5 000 Kč uplatní se pouze jednou
Daňové zvýhodnění na první dítě 15 204 Kč 1 267 Kč
Daňové zvýhodnění na druhé dítě 19 404 Kč 1 617 Kč
Daňové zvýhodnění na třetí dítě 24 204 Kč 2 017 Kč
Daňové zvýhodnění na první dítě ZTP 30 408 Kč 2 534 Kč
Daňové zvýhodnění na druhé dítě ZTP 38 808 Kč 3 234 Kč
Daňové zvýhodnění na třetí dítě ZTP 48 408 Kč 4 034 Kč

(*) uplatňují se skutečné náklady na základě potvrzení ze školky, částka 14600 Kč je maximální hranice této daňové slevy

(**) Týká se pouze samostatně výdělečných osob, slevu je možné uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu, kterou má podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat.

Kolik je čistá mzda?

Po odečtení srážek a přičtení všech daňových zvýhodnění a po uplatnění všech slev na dani, zůstává čistá mzda. Čistá mzda pak ale nemusí nutně odpovídat přesně tomu, co najdete na účtu v bance. Někdy jsou u některý zaměstnanců vypláceny zálohy na mzdu. Nebo může být uvalena exekuce na mzdu, pak jsou prováděny ještě exekuční srážky ze mzdy apod. Čistá mzda je ale určitě vždy uvedena na výplatní pásce

Příklad výpočtu čisté mzdy

To, jak se počítá čistá mzda, si nejlépe ukážeme na konkrétním příkladu:

Pan Novák je zaměstnaný u soukromého podnikatele a jeho hrubá mzda je 22 tisíc korun. Pan Novák má podepsané daňové prohlášení a uplatňuje slevy na poplatníka a na dvě děti. K základní hrubé mzdě má v daném měsíci nárok na odměnu 3000 Kč

 • Základní hrubá mzda: 22000 Kč
 • Odměna: 3000 Kč
 • Celkem 25 000 Kč hrubého měsíčně

Z hrubé mzdy se pak provedou následující srážky:

 • Sociální pojištění = 6,5% z 25000 Kč = 1625 Kč
 • Zdravotní pojištění = 4,5% z 25000 Kč = 1125 Kč

Sociální a zdravotní pojištění neplatí jen zaměstnanec, podstatně více na tato dvě pojištění odvádí i zaměstnavatel:

 • Sociální pojištění, které navíc platí zaměstnavatel = 24,8% z 25000 Kč = 6200 Kč
 • Zdravotní pojištění, které navíc platí zaměstnavatel = 9% z 25000 Kč = 2250Kč

Záloha na daně a slevy:

 • Záloha na daň z příjmu = 15% z (25000 Kč + 6200 Kč + 2250 Kč, tj. super hrubá mzda) = 5025 Kč
 • Sleva na poplatníka = 2070 Kč
 • Sleva na první dítě = 1 267 Kč
 • Sleva na druhé dítě = 1 617 Kč
 • Daň po uplatnění slevy ( na poplatníka + na děti) = 71 Kč

Čistá mzda celkem = 25000 Kč – 1625 Kč – 1125 Kč – 71 Kč = 22 179 Kč

Kolik se vlastně platí státu?

V uvedeném příkladu, při dvou dětech a hrubé mzdě zaplatil pan Novák státu pouze 2821 Kč. A to není až tak „špatné“. Při vyšší hrubé mzdě už je pak vliv různých daňových bonusů, slev apod. mnohem nižší a rozdíl mezi čistou a hrubou mzdou je i několik tisíc korun. Naopak při nízké mzdě je možné to, co jsme zmiňovali již v úvodu – že je čistá mzda (po započtení daňového bonusu vlastně) vyšší než ta hrubá.

Je také zajímavé uvědomit si, kolik peněz takto vlastně dostane stát. Z pana Nováka si ve výsledku vlastně „moc“ nevezme. Jeho zaměstnavatel ale musí za to, že zaměstnává tohoto zaměstnance, státu zaplatit minimálně 8 450 Kč (6200 sociální pojištění a 2250 Kč zdravotní). Tohle si velká většina zaměstnanců ani neuvědomuje.

Že totiž z pohledu zaměstnavatele nemají jen hrubou mzdu 25000 Kč, ale vlastně v tomto případě stojí zaměstnavatele 33 450 Kč. A opět, čím vyšší mzda, tím je tento rozdíl vyšší.

SUPER nabídka: Nevíte, kde vzít peníze? Pomůžeme vám! Máme tady neopakovatelnou akční nabídku – Půjčky bez příjmu na ruku. Určitě budete spokojeni. A pokud jsme se náhodou netrefili správně, pak nabízíme ještě – Půjčka zdarma bez příjmu a bez ručitele. To je solidní a jistá cesta, jak sehnat peníze.

Štítky: , , , , , , , , ,

Diskuse: Kalkulačka: Výpočet čisté mzdy – jak se počítá čistá mzda?

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Vyhledávání
Poradna a diskuze
 • Opolková M.: člověk, který nezvládá například návštěvy lékaře, koupání, vycházky, m...
 • Jana Králová, Sociální dávky 2024: Paušální náklady na pevná paliva, jsou stanoveny v paragrafu 25, odstavec 1, pí...
 • Műllerová Věra: Dobrý den, pokud někdo dostává příspěvek na bydlení, žije sám, topí pevn...
 • Miloš Peřina: Dobrý den, žiji sám a pobírám příspěvek na bydlení. Byl js...
 • Zbyněk Hlavatý: Dobrý den, od 1 října jsem bez práce a bez možnosti čerpat podporu v nezaměstn...
 • Otakar: Dobrý den, pobiram důchod 7500,- , ubytovna mně stoji 7000, -. Chci se zeptat jes...
 • Jana Králová, Sociální dávky 2024: Důchody by se měly vyplácet v sudé dny mezi 6. a 14. dnem v měsíci, změna by m...