Kalkulačka – rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek (a s ním související případná rodičovská dovolená), je sociální dávka, určená pro osoby, které řádně celodenně pečují o dítě do 4 roků jeho věku. Rodičovský příspěvek dostávají nejčastěji ženy (nárok má ale i muž, otec dítěte), po skončení mateřské (resp. čerpání PPM), nebo po narození dítěte.

Zvýšení rodičovského příspěvku v roce 2024 (od 1. ledna 2024)

Rodičovský příspěvek se naposledy zvyšoval od začátku roku 2020. Vzhledem k vysoké inflaci, která je zde především za poslední rok a půl , už tato sociální dávky, nemusí plně pokrývat potřeby rodin s dětmi či samoživitelek s dítětem. I to je jeden z důvodů, proč vláda zvažuje zvýšení rodičovského příspěvku. Hovoří se o tom, že by se měl rodičovský příspěvek zvýšit o 50 tisíc korun.

Zvýšení rodičovské schválila vláda 28. 6. 2023. Rodičovský příspěvek na jedno dítě, mohl být až 350 000 Kč. U dvojčat by to mohlo být až 525 000 Kč.

Ke zvýšení ale dojde až od 1. ledna 2024. A mělo by se týkat jen dětí, které se narodí až v roce 2024 (děti narozené od 1. 1. 2024).

Kromě zvýšení rodičovské, by mělo dojít i ke zkrácení maximální doby. Ze současných 4 roků jen na 3 roky (do 3 narozenin dítěte).

Více informací o zvýšení rodičovské a změnách v roce 2024 zde.

Kolik je maximální rodičovská?

Bavíme-li se o maximální výšce rodičovského příspěvku, pak je to částka 220 000 Kč. Toto je celková částka, jaká maximálně může být vyplacena formou měsíčních dávek, po dobu péče o dítě. Maximální výše jednoho měsíčního příspěvku je pak 11500 Kč. Na tuto maximální částku mají ale nárok jenom ti, kdo splní podmínky (je u nich možné určit vyměřovací základ v dostatečné výši).

Co se týká samotné rodičovské dovolené, tak tu musí zaměstnavatel umožnit čerpat až do 3 let věku dítěte. Pokud by žena (nebo otec) dítěte, chtěla být doma déle, pak je nutné se domluvit se zaměstnavatelem na prodloužení RD nebo na poskytnutí neplaceného volna

Kalkulačka: výpočet délky rodičovské dovolené a výše rodičovského příspěvku

Kalkulačka rodičovská dovolená 2016
Příjem matky
Hrubá měsíční mzda
u OSVČ zadávejte měsíční platbu na nemocenské pojištění

Jste OSVČ?
Příjem otce
Hrubá měsíční mzda
u OSVČ zadávejte měsíční platbu na nemocenské pojištění

Jste OSVČ?
Výpočet

Kdo má nárok na rodičovskou?

Na rodičovskou dovolenou mají nárok všichni zaměstnanci, kteří pečují o dítě do jeho 3 roků. Nárok má jak žena (matka), tak i muž (otec). Rodičovskou dovolenou, ale může v jednu chvíli, čerpat pouze jeden z nich. Není ale žádný problém, aby se rodiče na rodičovské dovolené střídali.

Na rodičovský příspěvek pak má nárok osoba, která zajišťuje řádnou celodenní péči o dítě. A to až do jeho 4 roků. Je tedy možné brát rodičovský příspěvek, a při tom již nebýt na rodičovské dovolené.

Kdy není nárok na rodičovský příspěvek?

Nárok na rodičovský příspěvek je pouze na nejmladší dítě v rodině. Pokud se třeba narodí druhé dítě, a je na něj čerpána „mateřská“ (PPM, peněžitá pomoc v mateřství), zaniká nárok na rodičovský příspěvek na první dítě. Stejně tak nárok na RP na první dítě, zaniká ve chvíli, kdy je nárok na RP na druhé dítě.

U rodičovského příspěvku také platí omezení, že v prvních dvou letech (do věku 2 roky dítěte), nesmí dítě chodit do školky / jeslí, na dobu delší, než 46 hodin v kalendářním měsíci.

Práce, brigáda nebo zaměstnání při rodičovské

Možnost vykonávat i během rodičovské dovolené (resp. při čerpání rodičovského příspěvku), nějaké zaměstnání, nebo mít nějakou brigádu, či podnikat jako OSVČ, není nijak významně omezena.

Pokud je splněna podmínka zajištění péče o dítě – tedy třeba pokud dítě hlídá babička nebo jiná dospělá osoba, je klidně možné chodit do zaměstnání nebo mít jinou formu přivýdělku.

Na rozdíl od jiných sociálních dávek, se totiž u rodičovského příspěvku nijak neřeší to, jaké jsou vaše příjmy. Takže i když budete mít během rodičovské vysoký příjem z nějaké brigády, práce či podnikání, o nárok na RP tím nepřijdete.

Rodičovská na otce

U rodičovského příspěvku je možné zvolit jeho délku. Tedy to, jestli bude třeba na dva, tři nebo čtyři roky. Aby bylo možné zvolit nějakou variantu RP, musí mít alespoň jeden z rodičů dostatečně vysoký vyměřovací základ. Pokud například matka dítěte před porodem nepracovala, pak je možné provést volbu výše RP, na otce dítěte. Pokud ten pracoval, a má dostatečně vysoký vyměřovací základ, volbu je možné provést.

Přesné podmínky pro možnost volby délky rodičovského příspěvku, a jeho výše, určuje zákon o státní sociální podpoře v paragrafu 30 – vybíráme několik důležitých bodů:

 • Rodič může volit výši rodičovského příspěvku, jestliže lze aspoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 7600 Kč až do částky 11500 Kč měsíčně
 • Rodič může volit výši rodičovského příspěvku až do částky 7600 Kč měsíčně, jestliže lze alespoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce nepřevyšující 7600 Kč
 • Nelze-li stanovit žádnému z rodičů v rodině k datu narození nejmladšího dítěte v rodině denní vyměřovací základ, náleží rodičovský příspěvek ve výši 7600 Kč měsíčně do konce devátého měsíce věku nejmladšího dítěte a od desátého měsíce věku ve výši 3800 Kč měsíčně do 4 let věku dítěte.

Změna podmínek u rodičovské v roce 2017

V příštím roce – tj. v roce 2017 – budou u rodičovského příspěvku s největší pravděpodobností probíhat velké změny. Existuje totiž návrh úpravy zákona, který podmínky pro čerpání rodičovské příspěvku do značné míry mění. Ten sice zatím ještě nebyl schválen, přesto se ale můžeme podívat, jaké se plánují změny:

 • Od roku 2017 by rodičovská mohla být kratší a vyšší
 • Současná maximální měsíční výše RP se z 11500 Kč má navýšit až na 32640 Kč
 • Rodičovský příspěvek (celkem 220 000 Kč, to se nemění), by tak mělo být možné vyčerpat již za 6 měsíců
 • Ti, kdo dnes mají rodičovskou automaticky na 4 roky (tj. 9 x 7600 Kč +39 x 3800 Kč), budou mít možnost mít RP jen na 3 roky s měsíční částkou 7600 Kč po celou dobu
 • Měla by se zrušit podmínka, že dítě nesmí do 2 let chodit do školky / jeslí na dobu delší než 46 hodin měsíčně

Kromě toho se má zavádět i placené volno pro tatínky při narození dítěte. Bude se jednat o týdenní placenou „otcovskou“ dovolenou.

SUPER nabídka: Nevíte, kde vzít peníze? Pomůžeme vám! Máme tady neopakovatelnou akční nabídku – Půjčky bez nahlížení do registrů do 30 000 Kč. Určitě budete spokojeni. A pokud jsme se náhodou netrefili správně, pak nabízíme ještě – Půjčka 50000 Kč bez registru. To je solidní a jistá cesta, jak sehnat peníze.

Štítky: , , , , , , , , ,

Diskuse: Kalkulačka – rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Vyhledávání
Poradna a diskuze
 • Lucka: Dobrý den. Chtěla bych Vás poprosit o pomoc, na co bych měla nárok jako matka sa...
 • Lucie: Dobrý den, chci se zeptat, syn ukončil dohodou zaměstnání 30.4. a 7.5. se evidov...
 • Vrba Ladislav: nabídnout nejrychlejší pujcky. Žádat mužete od 30 000 Kc do 500 000 000 Kc. Spl...
 • Opolková M.: člověk, který nezvládá například návštěvy lékaře, koupání, vycházky, m...
 • Jana Králová, Sociální dávky 2024: Paušální náklady na pevná paliva, jsou stanoveny v paragrafu 25, odstavec 1, pí...
 • Műllerová Věra: Dobrý den, pokud někdo dostává příspěvek na bydlení, žije sám, topí pevn...
 • Miloš Peřina: Dobrý den, žiji sám a pobírám příspěvek na bydlení. Byl js...