Kalkulačka – podpora v nezaměstnanosti (po výpovědi, po rodičovské, po skončení studia)

V této kalkulačce pro výpočet výše podpory v nezaměstnanosti v roce 2016, si můžete sami spočítat, kolik bude vaše podpora, pokud přijdete o zaměstnání. V doprovodném textu jsme také pro vás připravili souhrn všech podmínek, které se týkají nároku na podporu v nezaměstnanosti.

Výpočet podpory v nezaměstnanosti 2023

Od začátku roku 2023, se zvyšuje maximální podpora v nezaměstnanosti na 22 798 Kč. Zvyšuje si maximální podpora při rekvalifikaci na 25 549 Kč.

Od 1. 1. 2023, se také zvyšuje minimální mzda na 17 300 Kč. Díky tomu, si mohou nezaměstnaní na Úřadu práce, přivydělat o něco více. Pokud nemáte nárok na podporu, můžete mít v roce 2023 na ÚP příjem až 8 650 Kč měsíčně (např. z práce na DPČ).

Aktuální kalkulačku podpory v nezaměstnanosti v roce 2023 najdete zde.

Na podporu, mohou mít nárok i OSVČ, po skončení nebo přerušení podnikání – viz. Kalkulačka podpory v nezaměstnanosti pro OSVČ v roce 2023.

Kalkulačka – výpočet podpory v nezaměstnanosti

Kalkulačka podpora v nezaměstnanosti 2016
Kdo dal výpověď?
* Pokud je podána výpověď bez vážného důvodu, nebo pokud je pracovní poměr ukončený dohodou (bez vážného důvodu), je podpora v nezaměstnanosti nižší (vážné důvody pro výpověď definuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, konkrétně pak § 5c - podrobněji níže.)
Při výpovědi ze strany zaměstnavatele nebo ze strany zaměstnance, při vážných důvodech, je podpora vyplácena v plné výši.
Při výpovědi z důvodu hrubého porušení pracovní kázně, pak nárok na podporu nevzniká vůbec
Odstupné od zaměstnavatele
(počet měsíců s nárokem na odstupné)
Kolik je vám roků?

Čistá mzda

Výpočet

Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Jednou z hlavních podmínek pro nárok na podporu v nezaměstnanosti, je především to, že splníte podmínku „minimální odpracované doby“ (resp. podmínku minimální doby účasti na důchodovém pojištění). A to v rozsahu nejméně 12 měsíců v posledních 2 letech před podáním žádosti o podporu v nezaměstnanosti.

Kdo nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Existuje hned několik skupin osob, které nemají nárok získat podporu v nezaměstnanosti. Sem patří především tito:

 • Osoby, se kterými v posledních 6 měsících zaměstnavatel ukončil pracovní poměr z důvodu zvláště hrubého porušení pracovních povinností
 • Osoby, které mají nárok na výsluhový příspěvek
 • Studenti, kteří dosud nepracovali, také nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti
 • Matky na mateřské nebo rodičovské dovolené, po dobu, kdy pobírají třeba rodičovský příspěvek
 • …atd.

Podpora v nezaměstnanosti po 55 letech

Délka doby, po kterou je vyplácena podpora v nezaměstnanosti se liší podle věku žadatele. Zákon zde zohledňuje především to, že starší lidé obtížněji hledají nové zaměstnání. Z toho důvodu je jim podpora vyplácena po delší dobu, než těm mladším, u kterých se předpokládá rychlejší nalezení vhodného zaměstnání.

Délka podpory je stanovena takto:

 • Do 50 roků je nárok na 5 měsíců
 • Od 50 do 55 roků je nárok na 8 měsíců
 • Nad 55 roků je nárok na 11 měsíců

Kolik je podpora v nezaměstnanosti v roce 2016?

Podobně, jako je rozdělena maximální doba, po jakou je vyplácena podpora, liší se i výše vyplácené částky. Na začátku nezaměstnanosti je podpora vyšší a pak postupně klesá a to takto:

 • První a druhý měsíc = 65% z průměrné čisté mzdy v posledním zaměstnání
 • Třetí a čtvrtý měsíc = 50% z průměrné čisté mzdy v posledním zaměstnání
 • Pátý a všechny další měsíce = 45%

Kromě tohoto základního rozdělení výše podpory v nezaměstnanosti, ale platí i další podmínky:

 • Při ukončení zaměstnání dohodou nebo bez vážného důvodu = po celou dobu je podpora jen 45%
 • Během doby, kdy je nárok na odstupné, odbytné nebo odchodné se podpora nevyplácí vůbec
 • Pokud je ukončeno zaměstnání z důvodu hrubého porušení pracovních povinností (a to nejenom v posledním zaměstnání, ale v jakémkoliv v posledních 6-ti měsících) nárok na podporu nevzniká vůbec
 • Pokud žadatel o podporu v posledních 6-ti měsících sám ukončil zaměstnání zprostředkované úřadem práce, nárok na podporu nevzniká vůbec.

Podpora v nezaměstnanosti po skončení rodičovské

Trochu specifickou skupinou, jsou pak ženy, kterým skončí rodičovská dovolená a ony jsou bez zaměstnání (třeba protože jejich pracovní poměr byl na dobu určitou a během rodičovské zanikl, nebo proto, že se nemohou vrátit do původního zaměstnání).

V takovém případě ženy sice mají nárok na podporu v nezaměstnanosti, ale ta je proměně nízká. Nárok mají i přes to, že poslední 3 roky nepracovali. Doba, kdy byly doma s dítětem, se jim totiž započítává jako tzv. „náhradní doba“ (tedy jako by skutečně pracovali), a splňují tak podmínku oné minimální doby účasti na důchodovém pojištění.

Protože ale současně v posledních 3 letech neměli žádné příjmy (rodičovský příspěvek se z pohledu stanovení výše podpory v nezaměstnanosti nepovažuje za příjem), tak se výše podpory odvíjí od průměrné mzdy v ČR a to takto:

Podpora v nezaměstnanosti se uchazeči stanoví za první 2 měsíce ve výši 0,15násobku, další 2 měsíce ve výši 0,12násobku a po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu

Podpora v nezaměstnanosti po skončení studia

Po skončení studia (a to jak studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole) nemají absolventi zpravidla nárok na získání podpory v nezaměstnanosti. To je dáno tím, že doba studia se nijak nezapočítává. V době studia, za studenty, hradí stát pouze zdravotní pojištění. Studenti tedy nemají hrazeno důchodové pojištění. Nesplňují tedy podmínku minimální doby účasti na DP.

Výjimkou by byla situace, kdy by student již během studia pracoval nějakou formou, která zakládá účast na DP. Pak by nárok měl (při splnění podmínky 12 měsíců).

SUPER nabídka: Nevíte, kde vzít peníze? Pomůžeme vám! Máme tady neopakovatelnou akční nabídku – Půjčka bez nahlížení do registru a bez zástavy. Určitě budete spokojeni. A pokud jsme se náhodou netrefili správně, pak nabízíme ještě – Půjčka 30 000 Kč bez ručení nemovitostí. To je solidní a jistá cesta, jak sehnat peníze.

Štítky: , , , , , , , , ,

Diskuse: Kalkulačka – podpora v nezaměstnanosti (po výpovědi, po rodičovské, po skončení studia)

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Vyhledávání
Poradna a diskuze