Kalkulačka nemocenská a náhrada mzdy od zaměstnavatele v roce 2015

Kalkulačka nemocenská a náhrada mzdy od zaměstnavatele v roce 2015

Výše nemocenských dávek je stanovena jako 60% z redukovaného denního vyměřovacího základu.

Tato online kalkulačka vám pomůže spočítat, jaká by byla vaše nemocenská a náhrada mzdy od zaměstnavatele v případě vaší pracovní neschopnosti. I v roce 2015 (stav k 1. 1. 2015) nadále platí, že za první 3 dny pracovní neschopnosti se nic neplatí (s výjimkou případů, kdy je nařízena karanténa), za 4 – 14 dne pracovní neschopnosti vám náleží náhrada mzdy od zaměstnavatele. A od 15 dne vaší nemoci dostáváte nemocenskou od státu.

POZOR: Tento článek a kalkulačka již nemusí být aktuální

Tento článek a kalkulačka již nemusí být aktuální. Mohou zde být uvedeny informace, které nejsou pro tento rok platné. Aktuální informace a kalkulačku pro letošní rok najdete: Kalkulačka nemocenská 2018.

Online kalkulačka – nemocenská a náhrada mzdy 2015

Kalkulačka nemocenská 2015
Měsíční hrubá mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Hodinová hrubá mzda
(průměr za předchozí čtvrtletí)

Byla nařízena karanténa?
Výpočet

U nemocenských dávek se v naší kalkulačce používá zjednodušený výpočet. Ten vychází pouze z průměrné měsíční hrubé mzdy za posledních 12 měsíců. Pokud celkový příjem za posledních 12 měsíců byl jiný, může být skutečně vyplacená nemocenská odlišná.

U náhrady mzdy za prvních 14 dní pracovní neschopnosti je v naší kalkulačce použitý zjednodušený výpočet. Skutečná výše náhrady mzdy se odvíjí od počtu pracovních hodin v předchozím kalendářním čtvrtletí a od počtu pracovních hodin, za které náleží náhrada mzdy při pracovní neschopnosti.

Co je to nemocenská a co náhrada mzdy?

V případě nějaké nemoci, úrazu, či obecně pracovní neschopnosti mají zaměstnanci nárok na náhradu mzdy a následně pak i na nemocenské dávky. Jaký je mezi tím rozdíl?

Náhrada mzdy:

 • Náhrada mzdy náleží zaměstnancům za 4 – 14 den pracovní neschopnost
 • V případě že je nařízena karanténa, pak se náhrada mzdy vyplácí již od prvního dne PN
 • Náhradu mzdy zaměstnancům vyplácí zaměstnavatel
 • Pokud je pracovní neschopnost zahájena až po skončení pracovního poměru, na náhradu mzdy nárok nevzniká
 • Náhrada mzdy se vyplácí pouze za skutečně neodpracované hodiny resp. směny
 • Výpočet výše náhrady mzdy se liší od výpočtu výše nemocenské
 • OSVČ (kteří si platí nemocenské pojištění) nemají možnost získat náhradu mzdy

Nemocenské dávky

 • Nárok na nemocenskou vzniká až od 15 dne pracovní neschopnosti a trvá maximálně do 365 dne pracovní neschopnosti (v individuálních a oprávněných případech může být maximální lhůta prodloužena)
 • Nemocenské dávky vyplácí stát (resp. ČSSZ) na základě nemocenského pojištění zaměstnanců
 • Na nemocenské dávky mohou mít nárok i OSVČ (pokud si hradí dobrovolné nemocenské pojištění)
 • Výše nemocenské se vypočítává z denního vyměřovacího základu, který je dále redukován
 • Maximální výše nemocenské může být v roce 2015 částka 879 Kč/den (tj. 26 370 Kč/měsíc),

Výpočet nemocenských dávek 2015

Výpočet nemocenských dávek se řídí příslušným zákonem – konkrétně se jedná o zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Hlavní vstupní údaje pro výpočet těchto dávek jsou:

 • Denní vyměřovací základ (z něj se pak počítá redukovaný vyměřovací základ)
 • Počet dní pracovní neschopnosti

Základním údajem pro výpočet nemocenské dávky je tedy především denní vyměřovací základ (dále jen DVZ). Ten se počítá na základě celkových hrubých příjmů od daného zaměstnavatele – zpravidla za období 12 měsíců. Pokud však poslední zaměstnání trvalo kratší dobu, pak je výpočet jiný, resp. započítává se buď jen skutečná doba zaměstnání, nebo případně do hry vstupují i další faktory.

Redukční hranice u nemocenských dávek v roce 2015

Výše nemocenských dávek je stanovena jako 60% z redukovaného denního vyměřovacího základu. Redukční hranice platné od 1. 1. 2015 vypadají takto:

 • z částky do 888 Kč se počítá 90 %
 • z částky od 888 Kč do 1 331 Kč se počítá 60 %
 • z částky od 1 331 Kč do 2 662 Kč se počítá 30 %
 • z částky nad 2 662 Kč se už nic nezapočítává

Příklad výpočtu: Pan Novák pracuje jako projektant s hrubou mzdou 45 000 Kč.

 • Denní vyměřovací základ = 1479,45 Kč
 • Redukovaný základ = 1100 Kč
 • Denní nemocenská (od 15 dne) = 666 Kč

Náhrada mzdy za prvních 14 dní

Náhrada mzdy se na rozdíl od nemocenské počítá z průměrného hodinové mzdy. To je dáno tím, že náhrada mzdy náleží pouze za skutečně neodpracované hodiny, resp. směny. Jinak je ale výpočet velmi podobný. I zde se uplatňují redukční hranice. V roce 2015 jsou stanoveny takto:

 • z částky do 155,40 Kč se počítá 90 %
 • z rozdílu částky 155,40 a 232,93 Kč se počítá 60 %
 • z rozdílu částky 232,93 Kč a 465,85 Kč se počítá 30 %
 • k částce nad 465,85 Kč se už nepřihlíží

Z redukované hodinové mzdy pak zaměstnanec opět dostává pouze 60%.

Nemocenská a dohoda o provedení práce

Ti kdo pracují na dohodu o provedení práce (DPP) mohou mít na nemocenskou nárok jen v určitých případech. V případě, že v daném měsíci jejich příjem byl vyšší než 10 000 Kč, pak jim vzniká účast na nemocenském pojištění (které by měl odvádět zaměstnavatel) a tím pádem by jim vznikal i nárok na nemocenské dávky.

Akční nabídka: Potřebujete sehnat peníze a nevíte si rady? Podívejte se na tuto finanční nabídku – Půjčky od soukromých osob hned. Uvidíte že budete spokojeni. A když ne tak zkuste ještě tuto – Půjčka bez registru a bez poplatků do 15 minut. Je to zaručený způsob jak získat peníze.

Diskuze

Pokud máte nějaký dotaz nebo potřebujete poradit - přepněte se do klasické verze webu. Na mobilní verzi se diskuse nezobrazuje.

Další užitečné informace

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.