Kalkulačka mateřská dovolená 2015

Kalkulačka mateřská dovolená 2015

Výpočet výše mateřské je navázaný na příjem z poslední pojištění činnosti. U zaměstnanců je to typicky poslední zaměstnání.

Pokud už jste, nebo vás snad v roce 2015 čeká těhotenství, a chtěla byste se dozvědět, s jakou podporou od státu můžete během těhotenství a následném rodičovství počítat, tak si v této kalkulačce pro výpočet výše mateřské můžete sama spočítat, kolik dostanete peněz.

POZOR: Tento článek a kalkulačka již nemusí být aktuální

Tento článek a kalkulačka již nemusí být aktuální. Mohou zde být uvedeny informace, které nejsou pro tento rok platné. Aktuální informace a kalkulačku pro letošní rok najdete: Kalkulačka mateřská dovolená 2018.

Výpočet výše mateřské (aktualizováno k 1. 1. 2015)

Kalkulačka mateřská 2015
Hrubá měsíční mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Počet narozených dětí
Výpočet

Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí maximálně 196 dní při narození 1 dítěte a maximálně 259 dní při narození 2 a více dětí.

Co je to mateřská?

Mateřská, nebo přesněji peněžitá pomoc v mateřství (zkratka PPM), je dávka, která je poskytována v době těhotenství a po porodu. Nárok na tuto dávku zakládá zákon o nemocenském pojištění. Mateřská tedy, podobně jako ošetřovné nebo nemocenská, patří mezi dávky hrazené z nemocenského pojištění.

Po přesnost několik základní údajů:

 • Mateřská dovolená = doba, kdy je těhotná žena uvolněna ze zaměstnání
 • Peněžitá pomoc v mateřství = dávka, která je vyplácena před a po porodu (28 nebo 37 týdnů), vyplácí ČSSZ (resp. OSSZ)
 • Rodičovská dovolená = uvolnění ženy, které se narodilo dítě, ze zaměstnání
 • Rodičovský příspěvek = sociální dávka, poskytovaná po skončení výplaty PPM nebo po narození dítěte (pokud žena neměla nárok na PPM), vyplácí Úřad práce

Kdo má nárok na mateřskou?

Z výše uvedeného vyplývá, že mateřská je vyplácena na základě nemocenského pojištění. Nárok na mateřskou mají tedy pouze ti, kdo si platí toto pojištění. Resp. OSVČ si musí nemocenské pojištění platit sami, dobrovolně, u většiny zaměstnanců nemocenské platí zaměstnavatel (výjimku tvoří například práce na “dohodu” s příjmem menším než 10 000 Kč měsíčně).

Základní podmínky nároku na PPM:

 • Za poslední dva roky byl žadatel/žadatelka o PPM účastníkem nemocenského pojištění nejméně po dobu 270 dní (kalendářní dny)
 • V době podání žádosti je žadatel/žadatelka účastníkem nemocenského pojištění, nebo je žadatelka v ochranné lhůtě 180 dní od skončení poslední pojištěné činnosti (zaměstnání, dobrovolná platba OSVČ)
 • Pokud o PPM žádá OSVČ, pak musí být splněna nejenom podmínka aktivní účasti na pojištění a délka pojištění 270 dní za poslední dva roky, ale současně musí být splněna podmínka účasti na nemocenském pojištění v délce 180 dní za poslední rok

Z čeho se počítá výše mateřské?

Výpočet výše mateřské je navázaný na příjem z poslední pojištění činnosti. U zaměstnanců je to typicky poslední zaměstnání. Pak se na základě příjmů za posledních 12 měsíců vypočítá denní vyměřovací základ, který se pak dále redukuje. A výše mateřské je pak 70% z redukovaného vyměřovacího základu.

Redukční hranice pro výpočet mateřské jsou v roce 2015 tyto:

 • z částky do 888 Kč se počítá 90 %
 • z částky od 888 Kč do 1 331 Kč se počítá 60 %
 • z částky od 1 331 Kč do 2 662 Kč se počítá 30 %
 • z částky nad 2 662 Kč se už nic nezapočítává

Příklad výpočtu výše mateřské:

Paní Nováková je těhotná. V zaměstnání má průměrnou hrubou mzdu 45 000 Kč měsíčně. Za posledních 12 měsíců nebyla v pracovní neschopnosti. Jak se tedy vypočítá mateřská?

 • Denní vyměřovací základ bude: (45000*12)/365 = 1479,45 Kč
 • Z částky 888 Kč se započítá 90% = 799,2 Kč
 • Protože je DVZ vyšší než 888 Kč, aplikuje se 2 redukční hranice a z rozdílu mezi 888 a 1331 se započítá 60% = 265,8 Kč
 • Ze zbytku (tj. rozdíl mezi 1 331 a 1479,45) se započítá 30% = 44,53 Kč
 • Jednotlivé částky se sečtou a zakrouhli se = 1199 Kč, to je redukovaný základ
 • Z redukovaného základu se pak vezme 70% a to je výsledná denní mateřská = 840 Kč/den

Kde se žádá o mateřskou

Podklady pro žádost o peněžitou pomoc v mateřství vyplňuje ošetřující lékař na příslušný formulář. Vyplněné formuláře pak žena odevzdává buď své účetní, nebo přímo na OSSZ (Okresní správa sociálního zabezpečení)

Kdo nemá nárok na mateřskou

Na peněžitou pomoc v mateřství nemají nárok osoby bez nemocenského pojištění tj. typicky:

 • Studentky, které během studia nepracovaly
 • Nezaměstnaní vedení na úřadu práce
 • OSVČ které si neplatí nemocenské pojištění

Mateřská a otec dítěte

Pokud podmínky nároku na PPM nesplňuje matka dítěte, může o tuto dávku požádat případně otec dítěte. Pokud ten splňuje podmínky (účast na nemocenském pojištění), pak dávku získat může. Má to ale několik podstatných omezení. Zatímco matka dítěte může získat dávku již 6 týdnů před porodem, otec může žádat až po narození dítěte. Dále je nutné, aby v době čerpání PPM nevykonával stejnou práci. Tedy měl by být doma s dítětem, nebo může teoreticky pracovat, ale musel by na dobu čerpání PPM uzavřít se svým zaměstnavatelem jinou pracovní smlouvu na jinou pracovní činnost.

Akční nabídka: Potřebujete sehnat peníze a nevíte si rady? Podívejte se na tuto finanční nabídku – Nebankovní půjčka Home Credit bez ručitele. Uvidíte že budete spokojeni. A když ne tak zkuste ještě tuto – SMS půjčka 5000 bez nahlížení do registrů. Je to zaručený způsob jak získat peníze.

Diskuze

Pokud máte nějaký dotaz nebo potřebujete poradit - přepněte se do klasické verze webu. Na mobilní verzi se diskuse nezobrazuje.

Další užitečné informace

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.