Kalkulačka čisté mzdy – výpočet čistého platu

Zajímalo by vás, podle jakých pravidel se provádí výpočet čisté mzdy? Víte, jaké všechny daňové slevy a zvýhodnění, si můžete u zaměstnavatele uplatnit, tak aby vám zůstávala každý měsíc co největší čistá mzda? Jaké jsou změny ve výpočtu čisté mzdy, nebo jak se mění daňové zvýhodnění na dítě v roce 2020? V této online kalkulačce pro výpočet výše čisté mzdy, si sami můžete spočítat svoji výplatou.

Výpočet čisté mzdy: mzdová kalkulačka 2024

Od 1. ledna 2024, se poměrně významně mění výpočet čisté mzdy v zaměstnání. Bude se zvyšovat minimální mzda, a zřejmě se zvýší i zaručená mzda. A alespoň z části se zvýší i platy u státních zaměstnanců.

Jsou zde ale i méně pozitivní změny – v roce 2024 se ruší některé daňové slevy, nově se bude platit i nemocenské pojištění, ruší se některé zaměstnanecké benefity. Zhorší se i podmínky práce na dohodu.

Viz nová kalkulačka pro výpočet výplaty v roce 2024

Aktualizace 1. 1. 2021

Zákon vyšel ve sbírce zákonů 31. 12. 2020, většina změn tak definitivně platí již od 1.ledna 2021:

 • zrušení superhrubé mzdy a nové sazby daně z příjmů 15% a 23% platí od 1.1.2021
 • zvýšení základní daňové slevy na poplatníka o 3000 Kč platí od 1.1.2021 (další zvýšení platí od 1.1.2022)

Aktualizace 22. 12. 2020:

22.12.2020 Parlament podruhé schválil zrušení superhrubé mzdy a zvýšení daňové slevy na poplatníka.

Změna by nyní měla být již definitivní (zrušení supehrubé mzdy i zvýšení daňové slevy, a další změny). Zvýšení čisté mzdy se tedy projeví od února 2021 (u výplaty za leden 2021). U většiny zaměstnanců se zvýší čistá výplata o minimálně 1000 Kč měsíčně (nebo i podstatně více).

Nově se bude daň počítat pouze z hrubé mzdy a bude 15% (při příjmu nad cca 140 000 Kč se platí 23% – z částky nad tuto hranici)

Základní daňová sleva na poplatníka se zvýší o 3000 Kč na 27 840 Kč (tj. o 250 Kč měsíčně více). Další zvýšení daňové slevy bude v roce 2022. Opět o 3000 Kč na 30 840 Kč.

Výpočet v nové kalkulačce čisté mzdy, je aktualizován podle toho, co bylo schváleno v Senátu i v Parlamentu.

Od 1.1.2021 se také zvýší minimální mzda pro zaměstnance, na 15 200 Kč (v roce 2020 je to 14 600 Kč). To povede i ke zvýšení minimální zaručené mzdy = zvýšení hrubé mzdy pro řadu zaměstnanců.

Mzdová kalkulačka – výpočet čistého platu od 1. 1. 2020

Kalkulačka čistá mzda 2020
Hrubá měsíční mzda

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - student
Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Výpočet

Jak se provádí výpočet čisté mzdy?

O výpočet čisté mzdy pro zaměstnance, se u zaměstnavatele zpravidla stará nějaká mzdová účetní. Ta vychází z toho, jaká je hrubá mzda, jaké jsou zákonné srážky. A také z toho, jestli si zaměstnanec uplatňuje nějaké slevy (třeba na dítě, jako student, jako držitel průkazu ZTP/P nebo i jiné). V neposlední řadě se pak do výpočtu zahrnují i některé další srážky, jako jsou třeba stravenky nebo případně i soudem/exekutorem nařízené srážky při exekuci na mzdu.

Co je to hrubá mzda a jak se spočítá

Hrubá mzda je v zásadě součet základního platu (tedy toho co je uvedeno ve smlouvě, co vyplývá z odpracovaných hodin nebo z úkolové mzdy apod.). Hrubá mzda dále zahrnuje všechny nárokové i nenárokové příplatky. Mezi ty nárokové patří třeba příplatek za práci přesčas, o víkendu, v noci, nebo za držení pohotovosti. Mezi nenárokové příplatky mohou patřit různé bonusy, prémie nebo odměny. V některých měsících také může zaměstnanci vznikat nárok na náhradu mzdy – třeba za prvních 14 dní nemoci, náhrada za dovolenou, náhradu mzdy za státní svátek ap.

Sociální a zdravotní pojištění 2020

Jedním z prvních kroků, při výpočtu čisté mzdy, jsou povinné srážky prováděné ze zákona. Sem patří především sociální a zdravotní pojištění:

 • Sociální pojištění u zaměstnance = 6,5% z hrubé mzdy (jedná se o důchodové pojištění)
 • Zdravotní pojištění zaměstnance = 4,5% z hrubé mzdy

Kromě výše uvedeného, pak sociální a zdravotní pojištění, za zaměstnance platí i zaměstnavatel. U něj se pak jedná o:

 • Sociální pojištění placené zaměstnavatelem = 24,8% z hrubé mzdy (z toho 2,1 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 na státní politiku zaměstnanosti)
 • Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem = 9% z hrubé mzdy

Co je to superhrubá mzda?

Hrubá mzda zaměstnance + sociální a zdravotní pojištění zaplacené zaměstnavatelem se pak označuje super hrubá mzda. I když tuto „mzdu“ reálně zaměstnanec nikdy neuvidí, je to ve výsledku to, kolik zaměstnanec stojí zaměstnavatele. Ze super hrubé mzdy se pak počítá 15% daň.

Příklad:

 • Pokud by zaměstnanec měl, hrubnou mzdu 25 000 Kč, pak z jeho mzdy se bude strhávat 1625 Kč na sociální a 1125 Kč na zdravotní pojištění.
 • Zaměstnavatel pak zaplatí dalších 6250 Kč na sociálním pojištění a 2250 Kč na zdravotním pojištění.
 • Super hrubá mzda pak bude součet hrubé mzdy (25000 Kč) sociálního pojištění zaplaceného zaměstnavatelem (6520 Kč) a zdravotní pojištění zaplaceného zaměstnavatelem (2250 Kč) = celkem tedy 33 500 Kč

Daně a daňové slevy 2020

Ze mzdy se platí zálohová daň ve výši 15%. Tato zálohová daň se vypočítá ze super hrubé mzdy (viz výše). Zaměstnanec, pokud má u svého zaměstnavatele podepsáno „Prohlášení poplatníka DPFO ze závislé činnosti“ (přeloženo do češtiny: „takovej ten růžovej papír, co se musí každej rok podepisovat na mzdovce“), pak jsou při výpočtu čisté mzdy uplatněny i daňové slevy a zvýhodnění.

Zaměstnanec má nárok například na základní slevu na poplatníka – což je 24 840 Kč ročně neboli 2070 Kč měsíčně. Pokud má zaměstnanec dítě/děti, pak si může uplatnit slevu i na ně (vždy ale jen jeden z rodičů).

Pokud není podepsáno toto prohlášení poplatníka DPFO, pak si příslušné daňové slevy zvýhodnění může zaměstnanec uplatit v ročním, daňovém přiznání.

Solidární daň v roce 2020

Pokud má zaměstnanec vysokou hrubou mzdu, pak platí další daň, což je solidární daň ve výši 7%. Ta se již ale nepočítá ze super hrubé mzdy, ale jenom z hrubé mzdy.

Pokud má zaměstnanec v průběhu roku celkový příjem vyšší než 1 672 080 Kč, pak je účtována tato solidární daň.

Tento limit pak znamená, že pokud zaměstnanec v některém měsíci dosáhne na hrubou mzdu 139 340 Kč, pak se do výpočtu čisté mzdy započítá i tato 7% daň. Pokud by ale takto vysokou mzdu neměl zaměstnanec každý měsíc, ale vycházelo by mu to jen výjimečně, v některé měsíce, pak se mu takto stržená solidární daň vrátí zpět při ročním zúčtování daně.

Jaké jsou daňové slevy a zvýhodnění v roce 2020?

Daňové slevy a zvýhodnění v roce 2020
Daňová sleva/zvýhodnění Roční (Kč) Měsíční (Kč)
Na poplatníka 24 840 Kč 2 070 Kč
Na manžela/manželku 24 840 Kč uplatní se ročně
Na mažela/manželku s průkazem ZTP/P 49 680 Kč 4 140 Kč
Invalidní důchod I. a II. stupně 2 520 Kč 210 Kč
Invalidní důchod III. stupně 5 040 Kč 420 Kč
Držitel průkazu ZTP/P 16 140 Kč 1 345 Kč
Student 4 020 Kč 335 Kč
Umístění dítě ve školce (*) 14 600 Kč uplatní se ročně
Sleva na evidenci tržeb (**) 5 000 Kč uplatní se pouze jednou
Daňové zvýhodnění na první dítě 15 204 Kč 1 267 Kč
Daňové zvýhodnění na druhé dítě 19 404 Kč 1 617 Kč
Daňové zvýhodnění na třetí dítě 24 204 Kč 2 017 Kč
Daňové zvýhodnění na první dítě ZTP 30 408 Kč 2 534 Kč
Daňové zvýhodnění na druhé dítě ZTP 38 808 Kč 3 234 Kč
Daňové zvýhodnění na třetí dítě ZTP 48 408 Kč 4 034 Kč

(*) uplatňují se skutečné náklady na základě potvrzení ze školky, částka 14600 Kč je maximální hranice této daňové slevy

(**) Týká se pouze samostatně výdělečných osob, slevu je možné uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu, kterou má podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat.

Jak se mění daňové zvýhodnění na dítě v roce 2020

V roce 2020 je daňové sleva na dítě stejná, jako v předchozích letech:

 • Daňové zvýhodnění na první dítě = 15 204 Kč ročně neboli 1267 Kč měsíčně
 • Daňové zvýhodnění na druhé dítě = 19 404 Kč ročně neboli 1617 Kč za měsíc
 • Daňové zvýhodnění na třetí a další dítě =24 204 Kč ročně, neboli 2017 Kč měsíčně

Jak se počítá čistá mzda?

Již jsme si řekli, jak se spočítá hrubá mzdy, jak se spočítají srážky na sociální a zdravotní pojištění a jak se spočítá zálohová daň a jaké jsou daňové slevy a další zvýhodnění.

Pro finální stanovení čisté mzdy pak mohou být zohledněny ještě případně další srážky ze mzdy – například se může jednat o stravenky, nebo třeba exekuční srážky.

Výsledkem výpočtu je pak čistá mzda, která je vyplacena na účet zaměstnance (většinou se tedy výplata provádí na účet, v hotovosti se výplata vyplácí již jen v zanedbatelném počtu případů).

Jaká je minimální mzda v roce 2020

Od 1. 1. 2020 také došlo ke zvýšení toho, kolik je minimální mzda. Zatímco v roce 2019 byla minimální mzda ve výši 13 350 Kč, od začátku ledna 2020 se zvýšila o 1250 Kč na 14600 Kč. To pak reálně může znamenat, že někteří zaměstnanci od ledna našli na své čisté mzdě o cca 1000 Kč více, než v předchozím roce.

Jaká je průměrná mzda v roce 2020?

V roce 2019 se průměrná mzda v ČR poměrně razantně zvyšovala. Díky příznivé ekonomické situaci a především i díky velmi nízké nezaměstnanosti je poměrně velký tlak na další zvyšování mzdy. Což pak odráží i růst průměrné mzdy v ČR. Vzhledem ke krizi okolo koronaviru se růst průměrné mzdy v roce 2020 velmi pravděpodobně zpomalí, nebo zastaví. Za první čtvrtletí 2020 se sice průměrná mzda zvýšila na 34 077 Kč (což je o 5% více než ve stejném období 2019). Dá se ale čekat výrazné zpomalení v další části roku 2020.

SUPER nabídka: Nevíte, kde vzít peníze? Pomůžeme vám! Máme tady neopakovatelnou akční nabídku – Půjčky ještě dnes. Určitě budete spokojeni. A pokud jsme se náhodou netrefili správně, pak nabízíme ještě – Půjčka 15000 bez registru. To je solidní a jistá cesta, jak sehnat peníze.

Štítky: , , , , , , , , , , , , ,

Diskuse: Kalkulačka čisté mzdy – výpočet čistého platu

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Vyhledávání
Poradna a diskuze
 • Lucka: Dobrý den. Chtěla bych Vás poprosit o pomoc, na co bych měla nárok jako matka sa...
 • Lucie: Dobrý den, chci se zeptat, syn ukončil dohodou zaměstnání 30.4. a 7.5. se evidov...
 • Vrba Ladislav: nabídnout nejrychlejší pujcky. Žádat mužete od 30 000 Kc do 500 000 000 Kc. Spl...
 • Opolková M.: člověk, který nezvládá například návštěvy lékaře, koupání, vycházky, m...
 • Jana Králová, Sociální dávky 2024: Paušální náklady na pevná paliva, jsou stanoveny v paragrafu 25, odstavec 1, pí...
 • Műllerová Věra: Dobrý den, pokud někdo dostává příspěvek na bydlení, žije sám, topí pevn...
 • Miloš Peřina: Dobrý den, žiji sám a pobírám příspěvek na bydlení. Byl js...