Kalkulačka čisté mzdy – výpočet čistého platu 2017

Zajímalo by vás, podle jakých pravidel se provádí výpočet čisté mzdy? Víte, jaké všechny daňové slevy a zvýhodnění, si můžete u zaměstnavatele uplatnit, tak aby vám zůstávala každý měsíc co největší čistá mzda? Jaké jsou změny ve výpočtu čisté mzdy, nebo jak se mění daňové zvýhodnění na dítě v roce 2017? V této online kalkulačce pro výpočet výše čisté mzdy, si sami můžete spočítat svoji výplatou.

POZOR: Tento článek a kalkulačka již nemusí být aktuální

Tento článek a kalkulačka již nemusí být aktuální. Mohou zde být uvedeny informace, které nejsou pro tento rok platné. Aktuální informace a kalkulačku pro letošní rok najdete: Kalkulačka čistá mzda 2018.

Mzdová kalkulačka – výpočet čistého platu od 1. 1. 2017

Kalkulačka čistá mzda 2017
Hrubá měsíční mzda

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - student
Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Výpočet

Jak se provádí výpočet čisté mzdy?

O výpočet čisté mzdy pro zaměstnance, se u zaměstnavatele zpravidla stará nějaká mzdová účetní. Ta vychází z toho, jaká je hrubá mzda, jaké jsou zákonné srážky. A také z toho, jestli si zaměstnanec uplatňuje nějaké slevy (třeba na dítě, jako student, jako držitel průkazu ZTP/P nebo i jiné). V neposlední řadě se pak do výpočtu zahrnují i některé další srážky, jako jsou třeba stravenky nebo případně i soudem/exekutorem nařízené srážky při exekuci na mzdu.

Co je to hrubá mzda a jak se spočítá

Hrubá mzda je v zásadě součet základního platu (tedy toho co je uvedeno ve smlouvě, co vyplývá z odpracovaných hodin nebo z úkolové mzdy apod.). Hrubá mzda dále zahrnuje všechny nárokové i nenárokové příplatky. Mezi ty nárokové patří třeba příplatek za práci přesčas, o víkendu, v noci, nebo za držení pohotovosti. Mezi nenárokové příplatky mohou patřit různé bonusy, prémie nebo odměny. V některých měsících také může zaměstnanci vznikat nárok na náhradu mzdy – třeba za prvních 14 dní nemoci, náhrada za dovolenou, náhradu mzdy za státní svátek ap.

Sociální a zdravotní pojištění 2017

Jedním z prvních kroků, při výpočtu čisté mzdy, jsou povinné srážky prováděné ze zákona. Sem patří především sociální a zdravotní pojištění:

 • Sociální pojištění u zaměstnance = 6,5% z hrubé mzdy (jedná se o důchodové pojištění)
 • Zdravotní pojištění zaměstnance = 4,5% z hrubé mzdy

Kromě výše uvedeného, pak sociální a zdravotní pojištění, za zaměstnance platí i zaměstnavatel. U něj se pak jedná o:

 • Sociální pojištění placené zaměstnavatelem = 25% z hrubé mzdy (z toho 2,3 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 na státní politiku zaměstnanosti)
 • Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem = 9% z hrubé mzdy

Co je to superhrubá mzda?

Hrubá mzda zaměstnance + sociální a zdravotní pojištění zaplacené zaměstnavatelem se pak označuje super hrubá mzda. I když tuto „mzdu“ reálně zaměstnanec nikdy neuvidí, je to ve výsledku to, kolik zaměstnanec stojí zaměstnavatele. Ze super hrubé mzdy se pak počítá 15% daň.

Příklad:

 • Pokud by zaměstnanec měl, hrubnou mzdu 25 000 Kč, pak z jeho mzdy se bude strhávat 1625 Kč na sociální a 1125 Kč na zdravotní pojištění.
 • Zaměstnavatel pak zaplatí dalších 6250 Kč na sociálním pojištění a 2250 Kč na zdravotním pojištění.
 • Super hrubá mzda pak bude součet hrubé mzdy (25000 Kč) sociálního pojištění zaplaceného zaměstnavatelem (6520 Kč) a zdravotné pojištění zaplaceného zaměstnavatelem (2250 Kč) = celkem tedy 33 500 Kč

Daně a daňové slevy 2017

Ze mzdy se platí zálohová daň ve výši 15%. Tato zálohová daň se vypočítá ze super hrubé mzdy (viz výše). Zaměstnanec, pokud má u svého zaměstnavatele podepsáno „Prohlášení poplatníka DPFO ze závislé činnosti“ (přeloženo do češtiny: „takovej ten růžovej papír, co se musí každej rok podepisovat na mzdovce“), pak jsou při výpočtu čisté mzdy uplatněny i daňové slevy a zvýhodnění.

Zaměstnanec má nárok například na základní slevu na poplatníka – což je 24 840 Kč ročně neboli 2070 Kč měsíčně. Pokud má zaměstnanec dítě/děti, pak si může uplatnit slevu i na ně (vždy ale jen jeden z rodičů).

Pokud není podepsáno toto prohlášení poplatníka DPFO, pak si příslušné daňové slevy zvýhodnění může zaměstnanec uplatit v ročním, daňovém přiznání.

Solidární daň v roce 2017

Pokud má zaměstnanec vysokou hrubou mzdu, pak platí další daň, což je solidární daň ve výši 7%. Ta se již ale nepočítá ze super hrubé mzdy, ale jenom z hrubé mzdy.

Pokud má zaměstnanec v průběhu roku celkový příjem vyšší než 1 355 136 Kč, pak je účtována tato solidární daň.

Tento limit pak znamená, že pokud zaměstnanec v některém měsíci dosáhne na hrubou mzdu 112 928 Kč, pak se do výpočtu čisté mzdy započítá i tato 7% daň. Pokud by ale takto vysokou mzdu neměl zaměstnanec každý měsíc, ale vycházelo by mu to jen výjimečně, v některé měsíce, pak se mu takto stržená solidární daň vrátí zpět při ročním zúčtování daně.

Jaké jsou daňové slevy a zvýhodnění v roce 2017?

Daňové slevy a zvýhodnění v roce 2017
Daňová sleva/zvýhodnění Roční (Kč) Měsíční (Kč)
Na poplatníka 24 840 Kč 2 070 Kč
Na manžela/manželku 24 840 Kč
Na mažela/manželku s průkazem ZTP/P 49 680 Kč
Invalidní důchod I. a II. stupně 2 520 Kč
Invalidní důchod III. stupně 5 040 Kč
Držitel průkazu ZTP/P 16 140 Kč 1 345 Kč
Student 4 020 Kč
Umístění dítě ve školce (*) 11 000 Kč
Sleva na evidenci tržeb (**) 5 000 Kč
Daňové zvýhodnění na dítě - v první polovině roku 2017 (***)
Daňové zvýhodnění na první dítě 13 404 Kč 1 117 Kč
Daňové zvýhodnění na druhé dítě 17 004 Kč 1 417 Kč
Daňové zvýhodnění na třetí dítě 20 604 Kč 1 717 Kč
Daňové zvýhodnění na dítě - v druhé polovině roku 2017 (***)
Daňové zvýhodnění na první dítě 13 404 Kč 1 117 Kč
Daňové zvýhodnění na druhé dítě 19 404 Kč 1 617 Kč
Daňové zvýhodnění na třetí dítě 24 204 Kč 2 017 Kč

(*) uplatňují se skutečné náklady na základě potvrzení ze školky, částka 11000 Kč je maximální hranice této daňové slevy

(**) Týká se pouze samostatně výdělečných osob, slevu je možné uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu, kterou má podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat.

(***) 4. dubna 2017 schválila poslanecká sněmovna novelu zákona, kterou se navyšuje zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě. Předpokládaná účinnost zákona je od 1. června 2017 nebo od 1. července 2017

Jak se mění daňové zvýhodnění na dítě v roce 2017

V roce 2017 také dochází ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a třetí (a každé další dítě v rodině).

 • Daňové zvýhodnění na první dítě zůstává stejné, tj. 13 404 Kč ročně neboli 1117 Kč měsíčně
 • Daňové zvýhodnění na druhé dítě se zvyšuje o 200 Kč měsíčně, tj. na 19 404 Kč ročně neboli 1617 Kč za měsíc
 • Daňové zvýhodnění na třetí a další dítě se zvyšuje o 300 Kč měsíčně, tj. na 24 204 Kč ročně, neboli 2017 Kč měsíčně

Protože vláda nestihla toto zvýšení slevy na dítě projednat včas, začalo platit až od dubna 2017. Má ale zpětnou účinnost. Takže u zaměstnanců, kterým nebylo toto zvýhodnění zaúčtováno v prvních měsících v nové výši, se jim příslušná částka vrátí při ročním zúčtování daně – tedy pravděpodobně v lednu 2018.

Jak se počítá čistá mzda?

Již jsme si řekli, jak se spočítá hrubá mzdy, jak se spočítají srážky na sociální a zdravotní pojištění a jak se spočítá zálohová daň a jaké jsou daňové slevy a další zvýhodnění.

Pro finální stanovení čisté mzdy pak mohou být zohledněny ještě případně další srážky ze mzdy – například se může jednat o stravenky, nebo třeba exekuční srážky.

Výsledkem výpočtu je pak čistá mzda, která je vyplacena na účet zaměstnance (většinou se tedy výplata provádí na účet, v hotovosti se výplata vyplácí již jen v zanedbatelném počtu případů).

Jaká je minimální mzda v roce 2017

Od 1. 1. 2017 také došlo ke zvýšení toho, kolik je minimální mzda. Zatímco v roce 2016 byla minimální mzda ve výši 9900 Kč, od začátku ledna 2017 se zvýšila o 1200 Kč na 11000 Kč. To pak reálně může znamenat, že někteří zaměstnanci od ledna našli na své čisté mzdě o cca 1000 Kč více, než v předchozím roce.

Pro rok 2018 pak vláda zvažuje další navýšení minimální mzdy. A to o 800 – 1200 Kč. Nově by tak mohla být minimální mzda v roce 2018 zvýšena až na 12 200 Kč. To ale zatím nebylo finálně schváleno.

Jaká je průměrná mzda v roce 2017?

V roce 2016 se průměrná mzda v ČR poměrně razantně zvyšovala. Díky příznivé ekonomické situaci a především i díky velmi nízké nezaměstnanosti je poměrně velký tlak na další zvyšování mzdy. Což pak odráží i růst průměrné mzdy v ČR. Podobně rychlý růst průměrné mzdy se pak očekává i v roce 2017 V prvním čtvrtletí roku 2017 se tak průměrná mzda zvýšila o 5,3% na 27 889 Kč měsíčně.

SUPER nabídka: Nevíte, kde vzít peníze? Pomůžeme vám! Máme tady neopakovatelnou akční nabídku – Půjčky jěste dnes. Určitě budete spokojeni. A pokud jsme se náhodou netrefili správně, pak nabízíme ještě – Půjčka 15000 bez registru. To je solidní a jistá cesta, jak sehnat peníze.

Štítky: , , , , , , , , , , , , ,

Diskuse: Kalkulačka čisté mzdy – výpočet čistého platu 2017

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Vyhledávání
Poradna a diskuze
 • Jana Králová, Sociální dávky 2020Nárok na podporu v nezaměstnanosti máte standardně, pokud splňujete podmínky.... více »
 • AnyDobrý den, od 1.11.2019 jsem bez práce, ale od 4.11.... více »
 • Jana Králová, Sociální dávky 2020Zákon číslo 117/1995 - Zákon o státní sociální podpoře, paragraf... více »
 • miloslava.kabelova@seznam.czDobrý den, prosím o zodpovězení následujícího dotazu: Matka pobírá RP... více »
 • Jana Králová, Sociální dávky 2020O ošetřovné pro OSVČ za květen bude možné podat žádost... více »
 • Jana VlčkováDobrý den, kdy a kde prosím najdu formulář ošetřovné OSVČ... více »