Důchodová kalkulačka 2017: zvýšení důchod od 1. 1. 2017

Důchodová kalkulačka 2017: zvýšení důchod od 1. 1. 2017

• Základní složka byla v roce 2016 2440 Kč, zvyšuje se o 110 Kč na 2550 Kč v roce 2017

Od 1. 1. 2017 dochází ke zvýšení (valorizaci) všech typů důchodů. Podobně, jako skoro každý rok, pak všichni příjemci některého z důchodů (starobní, invalidní, sirotčí, vdovský, vdovecký), najdou v lednu na svém bankovním účtu (nebo na složence na poště), o něco „málo“ vyšší sumu peněz.

Na této stránce jsme pro vás připravili aktualizovanou verzi kalkulačky pro výpočet zvýšení důchodů v roce 2017. Sami si tak můžete spočítat, jak se změní váš důchod, a o kolik bude vyšší, než v roce 2016.

Důchodová kalkulačka 2017 – výpočet zvýšení důchodu

Kalkulačka zvýšení důchodů v roce 2017
Jaký je/byl váš důchod v roce 2016

Výpočet

Jak se mění důchody v roce 2017

Ke zvýšení důchodů od 1. 1. 2017 dochází na základě nařízení vlády 325/2016 Sb., zvýšení důchodů se pak týká konkrétně paragraf 4:

(1) Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2017 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2016 tak, že        

  1. a) základní výměra důchodu se zvyšuje o 110 Kč měsíčně,
  2. b) procentní výměra důchodu se zvyšuje o 2,2 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.

(2) Je-li důchod upraven pro souběh s jiným důchodem nebo se vyplácí ve výši poloviny anebo se nevyplácí pro souběh s výdělečnou činností, upraví se při změně výše vypláceného důchodu, která souvisí s důvody úpravy důchodu, nebo při obnovení výplaty důchodu zvýšení procentní výměry důchodu podle odstavce 1 písm. b), a to podle té výše procentní výměry důchodu, která náleží ode dne této změny nebo obnovení výplaty důchodu. Procentní výměry vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů se zvyšují, jen jestliže nebyly vyměřeny z procentních výměr důchodů zvýšených podle odstavce 1.

Viz: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-325

Jak se projeví zvýšení důchodů

Jak vyplývá z vládního nařízení, od začátku roku 2017 se zvyšují obě složky, ze kterých se se skládají důchody:

  • Základní složka byla v roce 2016 2440 Kč, zvyšuje se o 110 Kč na 2550 Kč v roce 2017
  • Procentní výměra důchodu se zvyšuje o 2,2%

Kdy se zvyšují důchody?

K pravidelnému zvýšení důchodů dochází zpravidla vždy na začátku nového roku. Alespoň tak tomu tedy bylo v posledních více než 10 letech. Vláda ale může i v průběhu roku vydat příslušné nařízení, kterým důchody zvýší. Může se jednat třeba o nějaké mimořádné zvýšení důchodů nebo to také může být nějaký jednorázový příplatek k důchodu.

Kolik je průměrný důchod?

Pokud by vás zajímalo „jak na tom jste“ se svým důchodem, pak v roce 2016 byl průměrný důchod v ČR ve výši 11400 Kč. V roce 2017 by tedy průměrný důchod (po zvýšení) mohl být 11 708 Kč (to je ale jen velmi zjednodušené).

Průměrný důchod mužů v ČR byl v roce 2016 částka 12 602 Kč. Průměrný důchod žen v ČR byl v roce 2016 částka 10 351 Kč. Je tedy vidět poměrně vysoký rozdíl mezi tím, jaký mají důchod ženy a muži.

Průměrný důchod má ale jen minimální vypovídací hodnotu. Více než 50% důchodců má totiž ve skutečnosti důchod nižší než 10 200 Kč. Průměrná částka důchodu je totiž navyšovaná menším počtem důchodců s vysokým důchodem. Kdežto většina důchodců má podprůměrný důchod.

SUPER nabídka: Nevíte, kde vzít peníze? Pomůžeme vám! Máme tady neopakovatelnou akční nabídku – Rychlá půjčka 5000 Kč bez osobní schůzky. Určitě budete spokojeni. A pokud jsme se náhodou netrefili správně, pak nabízíme ještě – Půjčka 10.000 Kč ihned na účet. To je solidní a jistá cesta, jak sehnat peníze.

Diskuze

Pokud máte nějaký dotaz nebo potřebujete poradit - přepněte se do klasické verze webu. Na mobilní verzi se diskuse nezobrazuje.

Další užitečné informace

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.