Výživné a alimenty na dítě 2015

Kdo má nárok na výživné nebo alimenty na dítě? Kdy musí otec platit výživné matce dítěte? Jak vyřídit alimenty, a co dělat když vám ten druhý neplatí? Jak postupovat, kde hledat pomoc, a na co si dát pozor? Přinášíme vám přehled všech základních faktů, a důležitých informací, na téma výživné a alimenty na dítě.

Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí

Obecně platí zásada, že rodiče a děti mají vzájemnou vyživovací povinnost. Zpravidla se pojmy jako výživné nebo alimenty spojuje pouze s případy, kdy jeden z rodičů platí tomu druhému peníze za nezaopatřené nezletilé dítě. Obecná právní úprava v oblasti výživného je ale mnohem komplexnější. Vyživovací povinnost tak nemají jenom rodiče (otec nebo matka), ale ve výsledku i děti (dospělé děti mají zákonnou povinnost postarat se o své rodiče, kteří jsou třeba nemohoucí nebo v důchodu).

Kolik je výživné na dítě

Na úvod je nutné říci, že zatím stále neexistuje žádná jasná definice toho, kolik by mělo být výživné na dítě. Jeho výše je buďto záležitostí dohody mezi otcem a matkou. Nebo pokud se vzájemně nedohodnou, o výši výživného na děti rozhoduje soud. Ten posuzuje sociální podmínky obou rodičů a stanovuje individuální výši výživného.

Existuje tato orientační tabulka – soudce k ní ale nemusí přihlížet:

Věk dítěte Výživné z čisté mzdy
0 – 5 let 11 – 15 %
6 – 9 let 13 – 17 %
10 – 14 let 15 – 19 %
15 – 17 let 16 – 22 %
18 a více let 19 – 25 %

Vyživovací povinnost otce na matku dítěte po porodu

Kromě vyživovací povinnosti na dítě, má otec dítěte i vyživovací povinnost na matku dítěte. Pokud otec a matka dítěte nejsou manželé, má i tak otec dítěte povinnost zajistit výživu matky, která porodila jeho dítě. Nárok na toto výživné má matka až do 2 let věku dítěte (do 2 roků po porodu). Kromě povinnosti platit pravidelné výživné, má pak otec dítěte povinnost přispívat i na jednorázové výdaje spojené s těhotenstvím a porodem.

Pokud otec dítěte nechce tyto výdaje nebo výživné platit, musí se matka dítěte obrátit na soud. Soud může nařídit povinnost platit už v době těhotenství. Platí totiž, že i když ještě není možné určit otcovství (testy je často možné provádět až po porodu), soud může nařídit tuto povinnost domnělému otci (s tím rizikem, že pokud by se otcovství následně neprokázalo, bude muset matka poskytnuté peníze vracet).

Základní fakta o výživném a alimentech

 • O výživném vždy rozhoduje soud. Při sporech o výživné na nezletilé děti se ale neplatí soudní poplatky
 • Oba rodiče mají povinnost předložit soudu své příjmy – buď ze zaměstnání, nebo z podnikání. Z nich pak soud vychází při stanovení toho, kolik bude výživné na dítě (nebo na děti)
 • Výživné, které určil soud, se pak už dále nedaní – současně se započítává jako příjem při žádostech o různé sociální dávky
 • Není žádný předpis, který by říkal, kolik může být minimální nebo maximální výživné. Soud přihlíží k tomu, jaké byly sociální a majetkové poměry před a po rozvodu. Snahou je, aby dětem byl zajištěn podobný životní standard, na jaký byly zvyklé
 • Alimenty má (otec nebo matka) povinnost platit vždy každý měsíc (pokud soud nerozhodne jinak). Platí se dopředu (tedy ne jako výplata v zaměstnání o měsíc později, ale na začátku daného měsíce, by měla být zaplacená částka alimentů, na daný měsíc
 • Do 18 roků se výživné platí tomu rodiči, který má dítě svěřené do péče
 • Nad 18 roků by se alimenty měli platit již přímo dítěti (na výživné má nárok dítě)
 • Povinnost platit soudem stanovené alimenty nezaniká ve chvíli, kdy dítě ukončí školu. Je vždy nutné podat k soudu návrh na zrušení vyživovací povinnosti
 • O výživné může žádat o otci či matka dítěte. V případě, že k rozvodu dojde z viny jedno z nich, může ten druhý u soudu také žádat o výživné (zvláště v případech kdy se výrazně liší příjmy obou manželů), v tomto případě se ale již platí soudní poplatky

Co dělat když vám neplatí alimenty

Co dělat v případě, kdy soud sice stanovil vyživovací povinnost, ale druhá strana (otec či matka dítěte) alimenty stejně neplatí?

Ideální je, pokud se oba rodiče dítěte mezi sebou dokáží dohodnout. Pokud existuje nějaký rozumný důvod, proč ten druhý přestal platit (dlouhodobá nemoc, ztráta zaměstnání ap.), vždy se určitě dá najít nějaký kompromis, domluvit si splátkový kalendář apod. Pokud dohoda není možná, měl by následovat „tvrdý“ postup.

Jak vymáhat alimenty

Výživné můžete vymáhat prostřednictvím exekuce. Stačí se obrátit na okresní soud v místě vašeho trvalého bydliště, kde podáte návrh na výkon rozhodnutí (na exekuci). Ten soud zpravidla obratem schválí. Exekuce pak nejčastěji probíhá srážkami ze mzdy, jsou ale i další možnosti.

Pokud vám druhý rodič dítěte nezaplatil alimenty 4 měsíce po sobě, můžete na něj podat i trestní oznámení pro zanedbání povinné výživy. V tomto případě dotyčnému hrozí nepodmíněný trest (vězení), a soudy o tom zpravidla rozhodují velmi rychle. Je to velmi často dostatečná motivace, aby vám ten druhý zaplatil, co dluží.

Finanční tip: Máte momentálně hluboko do kapsy a chcete si půjčit peníze? Mohla by se vám hodit tato Půjčky bez registru a bez dokazování příjmů. Nebo se můžete podívat co vám nabízí tato výhodná finanční nabídka: Půjčky bez registru a bez zástavy majetku. Uvidíte, že nebudete zklamáni.

Štítky: , , , , , , , , ,

Diskuse: Výživné a alimenty na dítě 2015

komentářů 49
 • Custom avatar Renata

  Jak na otce který je již odsouzen podmínkou a stále nehodlá platit výživné? Má již jen jednu dceru kterou navštěvuje jak chce tak dvakrát do roka neustále mění bydliště někde na Slovensku.Nyní mohu opět podat trestní oznámení pro neplacení výživného.Bude mít porušení podmínky? Jak mohu zabránit styku otce s dcerou mám obavu že bych jí už nemusela vidět hrozí únos dcery a útěk otce před policií! Jak se mohu bránit?Děkuji za rady.

  • Jana Králová, Sociální-dávky-2014.eu

   Dobrý den, pokud vám otec dítěte nezaplatil výživné po 4 měsíce, podejte na něj trestní oznámení. Pokud se jedná o druhý případ, pak je velmi pravděpodobné že tentokrát by mu již mohl hrozit nepodmíněný trest odnětí svobody.
   Co se týká omezení styku otce s dítětem, tady je nutné obrátit se na soud a podat návrh podle paragrafu 27 zákona o rodině na omezení styku s dítětem. Pokud je to v zájmu dítěte, může soud nařídit omezení nebo úplný zákaz

   • Custom avatar Renata

    Děkuji moc za radu!!! na otce jsem již v lednu 2013 podala návrh k soudu na předběžné opatření zákaz styku otce s dcerou na doporučení policie ČR.kdy byl otec v celostátním pátrání a chystal se dceru navštívit v léčebně kde tehdy byla a policie hodlala otce po cestě zatknout.Mělo to být pro případ nezdařeného zatčení po cestě k dceři.Léčebna bohužel bez soudního zákazu mohla dceru otci vydat.Bohužel soud mi tuto žádost i přes dostatečné vysvětlení zamítl.Tak samozřejmě došlo na situaci kdy otec dorazil do léčebny ta byla o situaci vyrozuměna mnou i policií tak dceru směl otec vidět jen v areálu,ale došlo na situaci dost stresovou pro dceru kdy já neměla možnost být u ní!(Otec v době oběda odjel do města tam byl zadržen a k dceři už se nedostavil a já sní mohla vše řešit jen telefonicky.)Na pláč dcery nikdy nezapomenu byla to pro mě bezmoc!Letos má dcera opět odjet a já se obávám že by to už tak dobře v uvozovkách nemuselo dopadnou jistě teď bude otec opatrnější a nebude nikoho informovat dopředu.Kdy dcera bude v léčebně si zjistí telefonicky jezdí tam pravidelně deset roků. Tak teď nevím jestli se mám opět pokoušet žádat soud nebo je jiná možnost? V rozsudku nemáme určen styk otce kdy a jak. Sociální pracovnice péče o dítě říká, že je to tudíž na mě a ozdravovna by měla brát mé rozhodnutí, že si nepřeji aby dceru otci vydali byť jen na návštěvu.Děkuji moc za rady třeba má někdo podobné zkušenosti.

    • Jana Králová, Sociální-dávky-2014.eu

     Jiná možnost než obrátit se opět na soud asi není. Jen soud může rozhodnout o omezení nebo úplném zákazu styku. Můžete samozřejmě udělat i to co jste popsala, tedy přímo v léčebně je upozornit na tuto situaci, ale 100% jistotu budete mít pouze v případě platného soudního rozhodnutí (i když popravdě, 100% jistou vám nedá ani rozhodnutí soudu, to by vám pouze umožnilo řešit případné porušení zákazu s policií apod.)

 • Custom avatar Renata

  Děkuji moc myslela jsem si, že jinak to řešit nepůjde.Ještě bych se zeptala je možnost vymoci dluh na výživném, když otec nemá trvalé bydliště,žádný majetek a pracuje na černo(příjem má okolo 60000 Kč. info.z doslechu) na Slovensku.Jsem momentálně s rodinou na dávkách hmotné nouze a každá koruna na víc se moc hodí.Po celou dobu co jsme rozvedeni jsem se snažila těžce vydřít peníze na obživu(někdy i tři práce) mě a třem dcerám i tak jsme moc dobře nežily o sociálních dávkách jsem tehdy neměla vůbec tušení.Myslím že momentální otcův dluh 127000 Kč. i při splácení by byl pěkný příjem navíc pro děti (dnes už dvě nejstarší je samostatná) určitě na kroužky, které by rády navštěvovaly, ale teď to není možné!(dříve přispívali moji rodiče dnes již nemohou).Ještě jednou moc děkuji Vážím si vašich rad.

  • Jana Králová, Sociální-dávky-2014.eu

   Dobrý den, obávám se, že v tomto už vám moc neporadím. Vymáhání výživného je možné pouze standardní cestou přes soud nebo exekutora. Pokud je to ale jak uvádíte a příjmy má otec dítěte jen na černo, bude to obtížné. Jiné možnosti jak vymáhat dlužné výživné asi nejsou.

 • Custom avatar Renata

  Mohu se optat i na situaci mého nynějšího manžela? Jak jsem již zmínila pobíráme nyní dávky v hmotné nouzi jako rodina.(příspěvek na živobytí i doplatek na bydlení).Manžel má dceru z prvého manželství výživné má určené 2000 Kč.měsíčně.Je toto zohledněno při výpočtu dávek na živobytí? Máme jako rodina na živobytí 10560 Kč. po zaplacení výživného máme o 2000 Kč.méně.Z částky která nám zůstane máme děti nakrmit,koupit hygienické potřeby,děti ošatit a nejlépe zaplatit zájmové kroužky aby se dcery neflákaly.Je i v tomto ohledu soc.pomoc?

  • Jana Králová, Sociální-dávky-2014.eu

   Dobrý den, v tomto případě se může manžel obrátit na soud a požádat o snížení výživného. Pokud vám po zaplacení výživného nezůstává částka živobytí, je to dobré do žádosti pro soud uvést.

 • Custom avatar Renata

  Moc Vám děkuji za rady a trpělivost je to vše tak jak jsem si myslela.Je to těžké něco vymáhat když není jak.Jestli by došlo u otce dcery k odsouzení a nástupu trestu do vězení,bude tam muset pracovat aby mohl platit výživné a splácet dluh?A do jaké výše si mohou vězni vydělat?A může být odsouzen k výkonu trestu samosoudkyní?Naposledy byl v celostátním pátrání přes rok jen kvůli výslechu.

  • Jana Králová, Sociální-dávky-2014.eu

   Pokud by byl otec ve výkonu trestu odnětí svobody, tak bohužel není zaručeno, že by tam pracoval. Jednak je to právo ne povinnost. A déle, i když velká část vězňů chce pracovat, tak nemají možnost, pracovních míst pro vězně je poměrně málo, nedávno jsem viděla statistiku, že pracuje jen každý z 5 z těch, kdo by chtěli pracovat ve vězení.
   Co se týká platu, to vám přesně neřeknu, ale jsou spíše nízké, někde okolo minimální mzdy nebo i méně. Na druhou stranu, pokud by pracoval, máte jistotu, že by mu i z nízké mzdy strhávali alespoň něco.
   Jinak co se týká toho odsouzení samosoudkyní, nejsem právník, ale pokud vím je to možné. Je tam nějaký hranice že snad do dvou let může odsoudit samosoudce, u vyšších trestů to musí být vícečlenný senát (ale přesně to nevím).

   • Custom avatar Renata

    Mockrát děkuji za odpovědi a rady již několikrát jsem se takto pokoušela o radu a nikdy žádná odpověď!!! Určitě se opět zapojím když né se žádostí o radu tak se zapojím do diskuze!Krásný večer.

    • Custom avatar Markéta

     Dobrý den, chtěla bych se jen zapojit do diskuze, která se týká Renaty a jejich problémů. Ráda bych se zeptala, jestli není možné, že v případě, když nebude moct otec dětí platit výživné na děti z důvodu výkonu trestu, aby tato povinnost přešla na jeho rodiče, tedy babičku a dědečka dětí??

     • Jana Králová, Sociální-dávky-2014.eu

      Dobrý den, ne to bohužel určitě není možné. Na druhou stranu může svou pohledávku uplatnit prostřednictvím exekutora a pokud bude mít otec dětí ve vězení nějaký příjem, alespoň část by se mu mohla exekučně strhávat z tohoto příjmu ve vězení.

 • Custom avatar Markéta

  A také jsem se zrovna chtěla zeptat, jak má postupovat žena, které otec dětí platí občas nějaké peníze, např jedenkrát za 3 měsíce 1000 Kč místo 3000 Kč/měsíčně, dle rozhodnutí soudu. Může i tak podat návrh na exekuci?? Markéta

  • Jana Králová, Sociální-dávky-2014.eu

   Dobrý dem, pokud výživné stanovil soud a vy máte soudní rozhodnutí, můžete se obrátit na libovolného exekutora, u něj sepsat kolik vám dluží a přiložit úředně ověřenou kopii rozsudku o výši výživného s doložkou právní moci. Při podání návrhu na exekuci se neplatí soudní poplatek. Náklady exekuce a odměnu exekutora platí dlužník. Vymáhání výživného exekutorem má přednost před běžnými pohledávkami, pokud má otec dětí nějaký příjem nebo peníze na účtu v bance, exekutor se k nim může poměrně snadno dostat.

 • Custom avatar Monika

  dobrý den, prosím o radu , přítel je v lečebně po dobu 3-4 měsícu , jeho matka mě slíbila že zařídí plnou moc aby mě mohla vybrat penize na alimenty, ale chce mě dávat o polovinu mín ikdyž soudně máme dané 2500,- …a to jen tenhle mesíc ostatní ji nezajímají, jak to mám řešit, a předtím mě dával na přesáčky nebo jak se mu to hodí a už byhc to chtěla nějak řešit aby platill tak jak má ..jestli se obrátit na paní co mě vyřizovala alimenty nebo na sociálku, prosím o radu..

  • Jana Králová, Sociální-dávky-2014.eu

   Dobrý den, tohle je obecně složitá situace. Pokud vám nezaplatí alimenty 4x po sobě, můžete na něj podat žalobu k soudu. Můžete také neuhrazené alimenty vymáhat prostřednictvím exekutora. Jinak ale těch možností, které by opravdu fungovaly moc není.

 • Custom avatar Jana

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat co dělat. Přítel se rozvádí, manželka mu utekla i s dětmi k jinému muži. Rozvod zpočátku probíhal dohodou. Nyní ale jeho manželka s novými partnerem otěhotněla a začala dělat naschvály. Dohodli se na nějake částce výživného na 2 děti. Přítel plati včas a cele částky, nicméně z platu mu po
  Zaplacení hypotéky a dalších povinných plateb zbývá 500,- na měsíc. Dale mu manželka odmítala děti dávat (taktéž děti mají určené dohodou). Byl tedy v prosinci zadat o úpravu styku s dětmi. Včera mu přišlo předvolání a chtějí po nem opet potvrdit příjmy, mimo to ale chtějí také potvrdit me příjmy.nikdo mi nebyl schopný vysvětlit, proc musím soudu dávat své příjmy. Manžele nejsme a zatím ani byt nechceme. Mohla bych se zeptat, proc mam dokládat sve příjmy, když s jeho rozvodem a vlastne ani dětmi nemam nic společného? A je nějaka šance, že by mu alimenty snižili? Opravdu se to nedá zvládat ani když máme 2 platy. Sama bych rodinu chtěla, jenže se bojím, že to nezvládneme financne a jeho manželka nás financne zniči. Už takhle jsme ti nejhorší, matka dětem tvrdi, že odešla kvůli tomu, že ji jejich táta mlátil, ačkoliv to není pravda. Naopak nám doma děti pláčou, že nechtějí domu, že je máma mlátí a křičí na ně. Nicméně nežijeme s nimi a nevíme opravdu co se tam děje. Předem moc děkuji za rady co dělat.

  • Jana Králová, Sociální-dávky-2014.eu

   Dobrý den, to že máte dokládat své příjmy vyplývá pravděpodobně z toho, že s přítelem žijete ve společné domácnosti. Při stanovení výše výživného musí soud přihlížet k tomu, aby dotyčnému zůstala dostatečná částka na živobytí. To znamená že pokud byste měla vysoký příjem, nebo naopak vůbec žádný, můžete to mít vliv na soudem stanovenou částku výživného.

   Co se týká konkrétní částky výživného – o té rozhoduje soud. Není žádný zákon, který přesně stanovoval přesnou výši výživného. Ta se odvíjí vždy od celkových sociálních a majetkových poměrů. Určitě je dobré pro soud připravit maximum argumentů – o tom jaká je vaše majetková situace apod. Soud by k tomu měl při stanovení výše alimentů přihlédnout.

 • Custom avatar Lucie

  Dobrý den, žiji s přítelem ve společné domácnosti, momentálně jsem na rizikovém těhotenství.Přítel má z prvního manželství syna 8,5 let.Platí alimenty ve výši 4.000kč, na této částce se z exmanželkou dohodl.V té době žil sám a měl průměrný měsíční příjem 18.000kč.U soudu o výši alimentů, paní uvedla, že vlastní rodinný dům a jinak je bez prostředků.Zamlčela dědictví 10 milionů v cených papírech, dále dědila v německu třetinovým podílem lázenský byt,mercedes, vilu plus vybavení a šperky. Toto dědictví proběhlo v době jejich manželství a z větší části bylo důvodem rozvodu. V té době přítel na tom nebyl psychicky dobře a nechtěl si dělat problémy a ani on tuto skutečnost neuvedl.Paní nyní nepracuje. V 7 letech syna začala na 10 měsíců pracovat a momentálně 6 měsíců marodí s psychickými problémy.Ve svém domě žije v prvním patře se synem a v přízemí bydlí její matka, která pobírá starobní důchod a její sestra, která je výdělečně činná.U soudu před 7 lety uvedla že tyto osoby u ní býdlí jen dočasně. Pravidelně bereme Ludvíčka na výlety, a v minulém roce jsme ho vzali na dovolenou do Itálie a na 5 dní lyžovat do Spindlerova mlýna. Myslím že přítel do nynějška plnil svoji vyživovací povinnost k synovy nad rámec. Nyní průměrný plat přitele činí 20 tisíc. Chceme zažádat o snížení alimentů až bude mít přítel vyživovací povinnost na naše společné dítě a jěště by měl mít vlastně po dobu 2 let na mě. Na byt ve kterém společně bydlíme platím hypotéku 8.000kč.Zajímal by mě váš názor ohledně výše alimentů na partnerova 8,5 let syna za situace kdy bude mít dalšího potomka a já budu na mateřské dovolené.Jaká podle Vás je adekvátní částka na alimenty pro přítelova syna?Myslím v situaci kdy uvedeme u soudu životní poměry přítelovy exmanželky a osoby žijící trvale v její domácnosti verzus naše situace a hypotéka?

  • Jana Králová, Sociální-dávky-2014.eu

   Dobrý den, obávám se, že v českém právu nic jako „adekvátní výše výživného“ neexistuje. Stanovení výše je plně v pravomoci soudu. Existuje obecné doporučení, že u dítěte ve věku 6 – 9 roků by výše výživného měla být na úrovni cca 13 – 17 % z čistého příjmu, u dítěte 10 – 14 roků pak 15 – 19 %. Je to ale jen orientační doporučení. Soud přihlíží k celkové majetkové situaci a na to, co je nejlepší pro dítě.

   Určitě ale má smysl obrátit se na soud a žádat o změnu výše výživného a uvést tam všechny argumenty, které jste zde psala. Soud by k tomu měl přihlédnout. Pro konkrétní posouzení vašeho případu ale bude určitě lepší konzultovat celou záležitost s právníkem, ten vám bude schopný poskytnout podrobnější informace.

 • Custom avatar pavel norbert

  dobry den,chtel bych zeptat na jednu vec,platim vyzivne na sveho syna 1700kc,synovi bude v listopadu 18let,minuly rok v unoru ukoncil sve studium na stredni skole z duvodu ze“pry se mu tam nelibi“a ted se zaregistroval na pracovnim urade a me sdelil ze pry nastoupi do jine skoly az v zari,to je az za 6mesicu.muj syn je takovy rostak ja mam takovy dojem ze spise ze skoly vyloucili,ponevadz uz dvakrat mel problemy s policii za trestnou cinnost.ja nemam moznost ho vychovavat ci se nejak o nej starat to pripadlo na byvalou pritelkyni.syn se zrejme vyhyba skole a asi zadnou skolu nedokonci a bude tzv.vecny student a to se mi nelibi,je mozne abych docilil toho aby mi snizili vyzivne kdyz ted svevolne ukoncil skolu ci byla by sance na zruseni vyzivneho?nevim jestli na pracovnim urade je jen zaregistrovan nebo i dostava nejake penize ci podporu ato se mi nelibi cekat pulroku nez snad pujde na jinou skolu nebo ne.a kdyz zustane na podpore mam narok na zruseni alimentu?ja jsem na tom moc spatne s financema sice chodim do prace ale mam hodne zavazku a plateb ktere soud nezajima a v minulosti mi neustale zvysovaly alimenty,mam tri deti na ktere platim.dekuji za odpoved.

  • Jana Králová, Sociální-dávky-2014.eu

   Dobrý den, můžete se obrátit na soud a požádat o zrušení vyživovací povinnosti. Podle toho co uvádíte, je ale syn nyní nezletilý a pokud bude dále studovat, bude i nadále považován za nezaopatřené dítě, takže soud pravděpodobně vyživovací povinnost nezruší.

 • Custom avatar Věra

  Dobrý den,chtěla bych se zeptat,,mám 8 letého a 14 letého syna,,manžel mi na ně už 7 let přispívá částkou 3000 na obě dvě děti,chtěla bych alimenty navýšit,ale mám strach že o ně příjdu nebo mi budou zmírněny,protže bývalí manžel je pořád věčně na pracáku a co si vydělá na černo to už nikde není napsaný,,mám požádat o zvýšení a nebo ne??děkuji moc za odpověď.Věrka

  • Jana Králová, Sociální-dávky-2014.eu

   Dobrý den, s tímto vám opravdu nedokáži poradit. Pokud se obrátíte na soud a požádáte a stanovení výše výživného, tak určitě nehrozí že by jste o alimenty přišla. Konkrétní výši by ale soud určoval podle majetkových poměrů otce dítěte. Pokud jsou špatné tak by částka mohla být nízká, osobně bych čekala minimum někde kolem 2000 Kč na jedno dítě. Ale tohle rozhodnutí je na soudu.

 • Custom avatar LUCIE

  Dobrý den ,
  mám 6letého syna o kterého se otec nezajímá od jeho 3let , jednou za 4ěsíce jsem na policii , protože to co bylo dohodnuto u soudu otec neplní , momentálně jsem byla v šoku , když mi samosoudce poslal papír , kde píšou že jsem podala trestní oznámení brzo – poslední jsem podávala v srpnu , kde po 8dnech nabylo právní moci. Bohužel dle všeho se bývalej odvolal a mě o tom jaksi kdokoli zapomněl informovat. Dá se nějak bránit ?
  Neplatí na syna vůbec, exekuce je marná , nic nemá a práce pouze na černo, po prarodičích to žádat nechci , sociální přídavky nedostanu protože přesahuju nějaký koeficient …
  Jakým způsobem mohu vymáhat dnes už víc jak 150tis. ?

 • Custom avatar Pavel

  Dobrý den, jsem evidován na ÚP a nemám nárok na podporu v nezaměstnanosti.
  Platím výživné na 3 děti. Co mám teď dělat ?
  Děkuji

  • Jana Králová, Sociální-dávky-2014.eu

   Dobrý den, podle toho jestli žijete sám, nebo společně s jinými osobami můžete žádat o dávky hmotné nouze. Také se můžete obrátit na soud a žádat o případné nížení výše alimentů.

 • Custom avatar Petr

  Dobrý den,
  chtěl bych se zeptat co dělat či jak se postavit k situaci.
  Bývalá přítelkyně je těhotná a před nedávnou dobou se semnou definitivně
  rozešla. Zároveň jsem tak nějak pochopil, že to, o co jí šlo především
  bylo dítě a peníze. Situace byla ještě trošku komplikvanější v tom, že se
  se mnou rozešla už pred cca 7 měsíci, ale pak mi dala vědět, že je se mnou
  těhotná. O interupci nechtěla ani slyšet, přesto, že jsem říkal, to není dobrý nápad mít
  dítě, když spolu nebudem. Nakonec jsem tedy podlehl a zkusil vztah nějak obnovit,
  ale opět jej ukončila. Má toto nějaký vliv na alimenty, nebo prostě jako otec
  musím platit a platit? Netvrdím, že se nechci postarat o své dítě, ale s částky, se kterými mi i s právníkem vyhrožuje, nebudu rozhodně schopen aktuálně platit.
  Prý se při stanovení bere do uvahy potenciál člověka (škola, a pod.) a nikoliv to, jaký
  skutečně má příjem, je to tak?
  Děkuji za jakoukoliv radu.

  • Jana Králová, Sociální-dávky-2014.eu

   Dobrý den, ano povinnost platit alimenty + částku pro matku do dvou let po porodu mít určitě budete bez ohledu na to, čí vinou vztah skončil.
   Co se týká konkrétní výše alimentů – tam by již soud mohl přihlížet k celkové situaci. Pro výši alimentů nejsou stanoveny nějaké pevné částky, zde je to více na individuálním posouzení soudu. Zohledňují se různé faktory.

 • Custom avatar Kristýna

  Dobrý den,
  je mi 16 let a chtěla bych se zeptat, jestli bych mohla už teď v 16 letech dát k soudu svého biologického otce za neplacení alimentů. Za celý život mi zaplatil jen do mých 4 let a to se mi nelíbí. Moje máma s ním nechce mít nic společného, tak to zůstalo na mně. Nevím koho se mám zeptat na radu a doufám, že mi poradíte tady. Chtěla bych o alimenty zažádat jen s toho důvodu, jak strašně se zachoval k mé mámě. Není to fér pro mě, ani pro ni. Děkuji za odpověď. 🙂

  • Jana Králová, Sociální-dávky-2014.eu

   Dobrý den, pokud je vám teprve 16 roků, pak by za vás žádost musela podat matka. Nebo byste musela soud požádat o „zplnoletění“ (od začátku roku 2014 je možné aby soud prohlásil za plnoleté i osoby kterým ještě nebylo 18 roků). Bez toho že byste byla plnoletá nebo že by se na soud obrátil váš zákonný zástupce toho moc nezmůžete.

 • Custom avatar Katka

  Dobrý den, prosím o radu, zda je možné požádat soud o zrušení vyživovací povinnosti v případě, že syn manžela studuje již další VŠ. Pětileté studium na první VŠ již řádně a úspěšně ukončil, nyní studuje další VŠ s tím, že pokud si nenajde zaměstnání bude věčným studentem. Navíc chodí pravidelně na brigády do jedné firmy. Myslím si, že již pro volbu povolání postačuje vystudovaná první VŠ. Předem děkuji za odpověď.

  • Jana Králová, Sociální-dávky-2014.eu

   Dobrý den, musíte se obrátit na soud a přednést tam tyto argumenty. To co uvádíte jsou dle mého laického názoru rozumné připomínky. Pokud již syn vystudoval jednu VŠ, pak už se myslím nedá považovat za nezaopatřené dítě a pokud chce i nadále studovat, měl by si toto sám financovat.

 • Custom avatar Jana

  Dobrý den.

  partner platí výživné na 6letou dceru z předešlého vztahu 3 800,-Kč. Žijeme spolu 3 roky, avšak netvoříme společnou domácnost (ve smyslu ustanovení § 115 a § 474 odst.1 obč. zák.) z důvodu tendencí jeho bývalé družky nárokovat si při jejích návrzích o zvýšení výživného moje peníze. V případě narození našeho dítěte, které momentálně čekáme, je spol.domácnost tvořena automaticky? I přesto, že žádné platby nehradíme společně? Moje příjmy (myšleno po mateřské) budou užívány pouze na mé potřeby a potřeby dítěte nebo soud bude brát v úvahu zlepšení životní úrovně otce = navýšení výživného? Partner požádá po narození dítěte o snížení, bude mít ve vyživovací povinnosti i mě, má šanci uspět?

  • Jana Králová, Sociální-dávky-2014.eu

   Dobrý den, okruh společně posuzovaných osob se posuzuje při různých příležitostech různě, mohou to být osoby obývající společný byt, mohou to být osoby které mají v daném bytě trvalý pobyt (příspěvek na bydlení), mohou to být rodiče a děti (i když společně nežijí). Můžete podat čestné prohlížení o tom, že si každý sám hradíte svoje náklady.
   Šanci na snížení výživného si netroufám posoudit. Je to jistě legitimní důvod, ale záleží na rozhodnutí konkrétního soudce. Tohle není zákonem definováno. Tj. může být soudce který to zohlední a jiný který ne.

 • Custom avatar lukáš naxera

  Dobrý den chci se zeptat,jak se posuzuje neplaceí výživného,jestliže sem byl pslední půl rok v léčebně a na výživné sem neměl.momentálě mi bylo oznámeno že na mě bylo podáno trestní oznámení za neplnění vyživovací povinosti.okamžitě sem poslal výživné plus splátku dluhu na výživném.Rád bych se zeptal co mi v tomto případě hrozí,a zda bude léčba a nedostatek finančních prostředků považována za polehčující okolnost.děkuji za vaše názory

 • Tomáš

  Dobrý den, po rozvodu mám v péči 10 letého syna a bývalá manželka dceru 13 let. já platím na dceru 2500 a ona na syna 1000, přitom já bydlím se synem sám a splácím úvěry a pujčky z manželstvi. Ona bydlí u přítele. Oba pracují. snažil jsem se s ní domluvit na stejném, nebo žádném placení výživného, ale marně. Musí být částky tak rozdílné ?Děkuji

  • Jana Králová, Sociální-dávky-2014.eu

   Dobrý den, pokud si platíte výživné jen na základě vzájemné dohody, pak je to jen na vás. Pokud bylo výživné určeno soudem, pak se můžete obrátit na soud a žádat o změnu výše. To samé platí i pokud nebylo výživné určeno soudně, můžete jej požádat o stanovení výši výživného. Není ale žádná tabulka, kolik by měl kdo platit. Existuje pouze obecné doporučení že u dětí ve věku 10 – 14 roků by mělo být výživné 15 – 19 % z příjmu druhého rodiče. Pokud jsou vaše příjmy diametrálně odlišné, pak to opravdu může vycházet tak, že každý platíte jinou částku.

 • Custom avatar Monika

  Dobrý den, potřebovala bych poradit. Žiji s přítelem a máme spolu 2 malé děti. Z předchozího vztahu má syna na kterého musí platit alimenty ve výši který mu stanovil soud na základě toho jakou má školu a podle toho mu vyměřili výživné. Přítel se nebrání platit, ale bohužel na to nemá a já mu v tom nemohu pomoci. Je od r 2012 na úřadě práce a díky jeho vysokému věku už o práci nezavadí. Synovi posílá nepravidelně částu kterou může zrovna poslat. Má před sebou opět správní řízení a soud. Chtěla jsem se proto zeptat, zda je možné požádat o zpětné snížení výživného, zda výše výživného taky ovlivnuje to že spolu máme další dvě děti a on by měl mít spíš povinnost finančně pomáhat našim dětem. Nevyhýbá se povinnosti platit ale prostě na to nemá. Pobíráme hmotnou nouzi 6090 pro 4členou rodinu a pak ještě rodičovský příspěvek a přídavky na dítě. Takže jeho „příjem je akorát část z hmotné nouze. Můžete mi poradit, co v tomto případě můžeme dělat a kde popřípadě požádat o snížení alimentů. Moc děkuji

  • Jana Králová, Sociální-dávky-2014.eu

   Dobrý den, pokud vím tak žádat soud o zpětné snížení alimentů možné není. Je ale možné žádat o stanovení jiné výše na základě aktuální situace. Stanovení výše alimentů je plně v pravomoci soudu. Myslíme ale že pokud dobře popíšete a doložíte svoji situaci (mimo jiné třeba i to že se snažíte platit, že máte dávky hmotné nouze ap), tak by k tomu soud měl přihlédnout.

 • Custom avatar jana

  Dobrý den , dcera Lucie žije s otcem.Matka platí výživné 1500 nic víc .Matka má ještě další 2 dcery.Na jednu bere alementy , které ji prý ptec dítěte neplatí (3000kč) Nejmladší dceru má s otcem s kterým žijí (Mateřská 3 roky – dítě mom.1,5 roku).Ten je OSVČ. Otec nejmladší dcery prý nic matce nedává.Dcera Lucie jde na střední školu a tak bychom se chtěli zeptat zda-li máme nárok na zvýšení alimentů. Manžel má 14000 kč a má mzda je 9000kč.Nyní čekáme rodinu a tak mi brzy mzda klesne na 4000-5000 – nemocenská.

  • Jana Králová, Sociální-dávky-2014.eu

   Dobrý den, pokud matka dcery je mateřské, tak se obávám, že dosáhnout zvýšení výživného bude jen velmi složité. Pro konkrétní výši alimentů nejsou žádné pevně stanovené částky. Platí obecné doporučení – viz článek. Vždy ale záleží na tom, jak celý případ posoudí konkrétní soudce.

 • Custom avatar jaroslav

  Dobrý den,
  obracím se na Vás o radu a to: Po dopravní nehodě jsem skončil v invalidním důchodu,který mi byl vyměřen částkou 6.000Kč.Moje manželka pracuje za mzdu 8.300Kč,máme společné dítě ve věku 18měsíců,náklady na bydlení 8.000Kč (hypotéka a inkaso)Moje manželka má vyživovací povinost k ceři částkou 2.000Kč,já na syna z prvního manželství částkou 2.500Kč.Mohu já i moje manželka požádat soud o snížení,či úplné zrušení vyživovací povinosti??

  Pokud né jsme nuceni rodínný domek prodat a pokud prodáme,budeme mít zisk,takže nám zvýší výživné??

  • Jana Králová, Sociální-dávky-2014.eu

   Dobrý den, požádat soud určitě můžete. Bude jen dobře, pokud soudu doložíte vaši celkovou majetkovou a sociální situaci. Ale pochybuji, že by soud vyživovací povinnost úplně zrušil, zpravidla bývá určena alespoň nějaká minimální částka – 500 Kč nebo 1000 Kč.

 • Custom avatar Jana

  Dobrý den,
  chtěla jsem se zeptat. Je mi 19 let, rodiče jsou rozvedeni od roku 2005. Tehdy soud rozhodl o alimentech ve výši 2 500Kč. Od té doby jsme o zvýšení nežádali. Od září jdu studovat na VŠ, taťka má další 1 dítě a další čeká a víc než 3 000Kč mi nechce dávat, že prý nemá. Jeho výplata se pohybuje okolo 20 000Kč. Kolik bych měla ze zákona opravdu nárok? Děkuji

  • Jana Králová, Sociální-dávky-2014.eu

   Dobrý den, výše výživného není upravena zákonem, ale její stanovení je v pravomoci soudu. Jak je uvedeno přímo v článku, obecné doporučení je, že by se výživné ve vašem věku mělo pohybovat v rozmezí 19 – 25 % z čisté mzdy rodiče. Ale vždy záleží na tom, jak soud posoudí celý případ. Přesněji vám (s výjimkou soudu) asi částku nikdo dopředu nesdělí.

 • Custom avatar Nikola

  Dobrý den,

  chtěla bych se Vás zeptat, zda se sníží nebo zruší alimenty na zletilé dítě, pokud má nárazové brigády.

  Předem děkuji za odpověď.

  • Jana Králová, Sociální-dávky-2014.eu

   Dobrý den, zrušení je dle mého nepravděpodobné. Nepravidelné brigády dle mého nemění „nezaopatřenost dítěte“. Na druhou stranu, pokud by si dítě těmito brigádami vydělalo nějakou významnější částku, mohl by to soud zohlednit při stanovení výše výživného.

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Vyhledávání
Poradna a diskuze
 • Miroslava PoesováJmenuji se Miroslava Poesová, pracovala jsem jako vychovatelka od roku... více »
 • ModeratorNaprostý souhlas pane. Děkuji Vám. více »
 • AsamuraDěkuji za upřesnění. více »
 • AnnaDobrý den, chtěla bych se zeptat,zda-li můžu do nákladů přidat... více »
 • IrmaDobrý den,chtěla jsem se zeptat, moje maminka je po velké... více »
 • vanesaDobry den , chtěla bych se zeptat jestli bych měla... více »