Zvýšení přídavků na dítě v roce 2018

Zvýšení přídavků na dítě v roce 2018

Pokud někdo pracuje (resp. má nějaký obdobný příjem) bude mít přídavky na dítě vyšší o 300 Kč měsíčně

S účinností od 1. 1. 2018 vstoupí v platnost novela zákon o státní sociální podpoře (zákon číslo 117/1995 Sb.). Jednou z novinek, které tato novela přináší, je i zvýšení přídavků na dítě, nebo změny v tom, jak je posuzován nárok na tyto sociální dávky.

Jak se změní přídavky na dítě v druhé polovině školního roku 2017/2018

Od 1. ledna 2018 se u příspěvků na dítě změní hned několik věcí.

 • Dříve se dokládala výše příjmu za celý předchozí kalendářní rok
 • Nově se bude dokládat výše příjmu za poslední 3 měsíce (resp., za předchozí kalendářní čtvrtletí) – tato změna platí již od 1.10.2017
 • Dříve nesměla výše průměrného příjmu překročit 2,4 násobek životního minima
 • Nově se hranice zvyšuje na 2,7 násobek životního minima
 • Pokud někdo pracuje (resp. má nějaký obdobný příjem) bude mít přídavky na dítě vyšší o 300 Kč měsíčně

Zvýšení přídavků na dítě 2018

Novela zákona sice na jednu stranu ponechává výši přídavků v původní výši – tedy:

 • Dítě do 6 roků = 500 Kč
 • Dítě 6 – 15 roků = 610 Kč
 • Dítě do 26 roků = 700 Kč

Pokud ale některý z rodičů (resp. alespoň jedna ze společně posuzovaných osob), bude mít jeden z níže uvedených příjmů, ve výši alespoň 3410 Kč měsíčně, pak bude nárok na vyšší přídavky. A to:

 • Na dítě do 6 roků bude nově 800 Kč (+300 Kč)
 • Na dítě 6 – 15 roků bude nově 910 Kč (+300 Kč)
 • Na dítě do 26 roků bude nově 1000 Kč (+ 300 Kč)

Kdo bude mít nárok na zvýšení přídavků na dítě?

Jak již bylo zmíněno výše, nově se u přídavků na dítě nebude posuzovat předchozí kalendářní rok, ale předchozí kalendářní čtvrtletí. Tato změna začíná platit od 1. října 2017, takže napoprvé se budou dokládat příjmy za červenec, srpen a září 2017.

Pokud pak v tomto období, alespoň jeden z rodičů (nebo obecněji jedna ze společně posuzovaných osob), bude mít příjem v minimální výši 3410 Kč ze zaměstnání, nebo jiné výdělečné činnosti, nebo případně z někoho příjmu uvedeného v zákonu, pak bude nárok na vyšší přídavky.

Konkrétní se pak bude jednat o tyto příjmy:

§ 18 Výše přídavku na dítě

(2) Pokud některá ze společně posuzovaných osob má v každém kalendářním měsíci rozhodného období příjem

a, podle § 5 odst. 1 písm. a) bodu 1, alespoň ve výši částky životního minima jednotlivce (*),

b, podle § 5 odst. 1 písm. a) bodu 2,

c, z dávek nemocenského pojištění,

d, z dávek důchodového pojištění,

e, z podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci,

f, z příspěvku na péči o osobu do 18 let věku, nebo

g, z rodičovského příspěvku, pokud je poskytován po vyčerpání peněžité pomoci v mateřství,

náleží nezaopatřenému dítěti přídavek na dítě ve zvýšené výměře.

(*) Výše životního minima jednotlivce je v roce 2017 částka 3410 Kč. K tomu, aby byl nárok na zvýšení přídavků, by měla stačit i jen nějaká brigáda (DPP nebo DPČ) nebo případně i jen práce na zkrácený/částečný úvazek. Nebo i jen to, že jste nezaměstnaní a dostáváte podporu v nezaměstnanosti.

Příklad zvýšení přídavky na dítě v říjnu 2018

Příklad 1: Pan a paní Novákovi mají dvě děti. Mladší dítě má 2 roky, starší 7 roků. Průměrný měsíční příjem rodiny je 25 000 Kč. Pan Novák pracuje, paní Nováková je na rodičovské a dostává rodičovský příspěvek.

 • Životní minimum rodiny je 9850 Kč
 • Dosud byl nárok na přídavky na dítě do výše příjmu 23 640 Kč, Novákovi nárok na ně neměli
 • Nově bude nárok až do výše příjmu 26 595 Kč, Novákovi tedy již budou mít nárok na přídavky
 • Oba rodiče mají příjem, který zakládá nárok na vyšší přídavky
 • Od 1. 1. 2018 tedy budou dostávat 1710 Kč měsíčně

Příklad 2: Pan a paní Dvořákovi mají 3 děti a to ve věku 5 roků, 9 roků a 17 roků. Pan Dvořák pracuje a jeho průměrná čistá mzda je 28000 Kč, paní Dvořáková je žena v domácnosti bez příjmu.

 • Životní minimum rodiny je 12 300 Kč
 • Doposud byl nárok na přídavky na dítě do příjmu 29 520 Kč
 • Nově je nárok na přídavky až do příjmu 33 210 Kč
 • Doposud dostávali přídavky na dítě ve výši 1810 Kč
 • Od 1. 1. 2018 budou dostávat přídavky ve výši 2710 Kč
 • Zvýšení je tedy o 900 Kč měsíčně

Jak vyřídit přídavky na dítě a kdy se zvýšení projeví?

Až doposud se u přídavků na dítě dokládalo aktuální potvrzení o studiu a přehled o příjmech za předchozí kalendářní rok (vždy na začátku školního roku). Tyto dokumenty se dokládaly na konci září/začátku října. Na základě toho, pak byly přídavky na dítě přiznány na celý školní rok. V říjnu 2016 tedy případně vznikl nárok na přídavky v období říjen 2016 – září 2017.

Nově pak, od října 2017 bude nutné doložit aktuální potvrzení o studiu a přehled o příjmech na třetí kalendářní čtvrtletí 2017 – tedy za červenec – září.

Pokud jste doposud neměli nárok na přídavky na dítě, pak si o ně po 1. 1. 2018 můžete požádat. Žádost se podává na místním Úřadu práce (podle místa trvalého bydliště). Kromě potvrzení o studiu u školáků a studentů, se dokládají osobní doklady (občanský průkaz, rodný list) a potvrzení o příjmech (ze zaměstnání apod.). Nebo případně prohlášení o tom, že jste neměli žádné příjmy.

SUPER nabídka: Nevíte, kde vzít peníze? Pomůžeme vám! Máme tady neopakovatelnou akční nabídku – Půjčka 10 tisíc. Určitě budete spokojeni. A pokud jsme se náhodou netrefili správně, pak nabízíme ještě – Nebankovní půjčky bez registru. To je solidní a jistá cesta, jak sehnat peníze.

Diskuze

Pokud máte nějaký dotaz nebo potřebujete poradit - přepněte se do klasické verze webu. Na mobilní verzi se diskuse nezobrazuje.

Další užitečné informace

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.