Mateřská 2018

Mateřská 2018

Čeká vás radostná událost v podobě narození dítěte? Zjistila jste, že jste těhotná, a chtěla byste vědět, na jaké peníze budete mít nárok během mateřské dovolené?

Čeká vás radostná událost v podobě narození dítěte? Zjistila jste, že jste těhotná, a chtěla byste vědět, na jaké peníze budete mít nárok během mateřské dovolené? Připravili jsme pro vás podrobný souhrn všech užitečných informací na téma mateřská dovolená a peněžitá pomoc v mateřství. V textu jsou zohledněny aktuální informace platné pro rok 2018. Jaká bude vaše mateřská, si pak můžete sami spočítat: kalkulačka mateřská dovolená pro zaměstnance v roce 2018 nebo kalkulačka mateřská dovolená pro OSVČ v roce 2018.

Kdo má nárok na mateřskou dovolenou

Mateřská dovolená (resp. PPM  – peněžitá pomoc v mateřství) je dávka, kterou vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení. Je to dávka spadající do systému nemocenského pojištění. Na rozdíl od rodičovského příspěvku, na který má nárok skoro každý, komu se narodí dítě, na mateřskou je nárok jen v případě, že bylo hrazeno nemocenské pojištění – týká se to tedy:

  • Zaměstnanců, za které nemocenské platí zaměstnavatel (výjimkou může být například dohoda o provedení práce, kde měsíční příjem nepřesáhl 10 000 Kč)
  • OSVČ, kteří si sami platí nemocenské pojištění (nemocenské pojištění je pro OSVČ na rozdíl od sociálního a zdravotního jen dobrovolné)
  • Studentů – pokud na mateřskou nastoupí i bez předchozího zaměstnání do 180 dnů po úspěšném absolvování školy (střední, vyšší odborná, vysoká škola)

Základní podmínky pro nárok na mateřskou jsou tyto:

  • Zaměstnanec i OSVČ musí mít v předchozích 2 letech (počítá se od data nástupu na mateřskou) placeno nemocenské pojištění alespoň 270 dní (doba placení nemocenského může být přerušovaná)
  • OSVČ navíc musí splnit podmínku, že nemocenské muselo být placeno nejméně 180 dní v posledním roce (počítá se od data nástupu na mateřskou)
  • Student musí splnit podmínku úspěšného absolvování studia

Nárok tedy nemají třeba nezaměstnaní, za které stát v době evidence na úřadu práce neplatí nemocenské pojištění.

Kolik je mateřská dovolená 2018

To, kolik je mateřská dovolená v roce 2018 se počítá z denního vyměřovacího základu. Ten se stanoví jako součet všech příjmů v rozhodném období (posledních 12 měsíců), vydělený počtem započitatelných dní. Zjednodušeně tedy při průměrné hrubé mzdě 35 tisíc korun měsíčně bude denní vyměřovací základ 1150,68 Kč ((35000*12)/365).

Tento denní vyměřovací základ se pak pro další výpočet redukuje – jsou stanoveny 3 redukční hranice. Jejich výše se od 1. 1. 2018 změnila (došlo k drobnému navýšení):

  • z částky do 1000 Kč se počítá 100 %
  • z částky od 1000 Kč do 1499 Kč se počítá 60 %
  • z částky od 1 499 Kč do 2944 Kč se počítá 30 %
  • z částky nad 2944 Kč se už nic nezapočítává

Výsledkem tohoto výpočtu je pak redukovaný denní vyměřovací základ – při hrubé mzdě 35 tisíc korun měsíčně by to bylo 1091 Kč. Výsledná výše peněžité pomoci v mateřství by pak byla 70% z této částky, tj. 764 Kč denně, což odpovídá částce 22 920 Kč měsíčně (30 kalendářních dní) a celkové částce 149 744 Kč (196 dní – což je maximální délka mateřské při narození jednoho dítěte).

Mateřská dovolená – ochranná lhůta

Ochranná lhůta pro nárok na mateřskou dovolenou je stanovena na 180 dní. Pokud tedy žena přišla během těhotenství o práci, ale na mateřskou dovolenou nastoupí do 180 dní od ukončení pracovního poměru, na mateřskou dovolenou mít nárok bude (pokud jsou splněny i další podmínky – především pak celková doba účasti na nemocenském pojištění).

Obdobně je to i u OSVČ. Pokud si OSVČ několik měsíců před nástupem na mateřskou dovolenou neplatí nemocenské pojištění, ale splní podmínku, že během 12-ti měsíců před nástupem odvedla nemocenské alespoň za 180 dní, pak bude mít nárok na mateřskou také.

Podobné je to i při nástupu na mateřskou, bez předchozího zaměstnání – třeba po skončení školy. I pro studenty platí ochranná lhůta 180 dní od úspěšného ukončení studia. Nadále ale platí podmínka minimální doby pojištění. Pokud by ale žena nastupovala na mateřskou ještě během studia (před tím než bylo dokončeno), nebo po jeho skončení, kdy ale během studia nikdy nepracovala a nebyla tak nemocensky pojištěna, nárok na mateřskou mít nebude. Bude tedy dostávat jen rodičovský příspěvek).

Peněžitá pomoc v mateřství a OSVČ

Na peněžitou pomoc v mateřství mají nárok nejenom zaměstnanci, ale i OSVČ. U OSVČ je nutnou podmínkou to, že si musí dobrovolně platit nemocenské pojištění. Zatímco u zaměstnance postačí, pokud v rozhodném období (poslední 2 roky) byl alespoň 270 dní zaměstnaný (zaměstnavatel za něj platil nemocenské pojištění), u OSVČ je tady ještě jedna podmínka.

OSVČ musí kromě toho splnit i podmínku 180 dní placení nemocenského pojištění v předchozím roce před nástupem na mateřskou dovolenou.

Minimální nemocenské pojištění pro OSVČ je v roce 2018 částka 115 Kč měsíčně. Pokud si budete platit jen toto minimální nemocenské pojištění, bude vaše mateřská velmi nízká. Nemocenské pojištění ve výši 115 Kč měsíčně odpovídá dennímu vyměřovacímu základu 164,38 Kč, tj. výsledná mateřská by byla cca 116 Kč denně, tj. 3 480 Kč měsíčně. Pokud by chtěla mít OSVČ nějakou „rozumnou“ mateřskou, musela by si na nemocenské pojištění platit vyšší částku.

Maximální výše nemocenského pojištění u OSVČ je 2 485 Kč (pozor ale na to, že maximální možná výše nemocenského pojištění je navázána na odvody na sociální pojištění, není tedy možné mít vysoké nemocenské pojištění a platit jen minimální sociální pojištění). To odpovídá denní mateřské ve výši cca 1 225 Kč, tj. cca. 36 750 Kč (což je současně i maximální možná výše mateřské u zaměstnanců). Aby byl nárok na tuto vyšší mateřskou, je nutné platit si maximální nemocenské pojištění celý rok před nástupem na mateřkou. Pořád se to ale vyplatí, na nemocenském sice za rok zaplatíte 29 820 Kč, celkem ale dostanete 240 100 Kč.

Mateřská dovolená bez předchozího zaměstnání

Mateřská dovolená (PPM, Peněžitá pomoc v mateřství) je dávka vyplacená z nemocenského pojištění. Nárok na ni tedy mají zaměstnanci, za které platí nemocenské pojištění zaměstnavatel. Nebo také OSVČ, kteří si nemocenské pojištění platí sami (u OSVČ je nemocenské pojištění dobrovolné). Jak je to ale v ostatních případech?

Mateřská dovolená u nezaměstnaných – za nezaměstnané (kteří jsou evidováni na úřadu práce) stát nemocenské pojištění neplatí. Nezaměstnaný tedy nemá možnost získat peněžitou pomoc v mateřství. Pouze v případě, že by nástup na mateřskou spadal ještě do ochranné lhůty (viz výše). Pak by i nezaměstnaná měla nárok na mateřskou dovolenou, v opačném případě se začíná pobírat rodičovský příspěvek. Ten je buď v nejnižší variantě na dobu 4 let (nebo v závislosti na výdělečné činnosti otce dítěte je případně možné změnit délku).

Mateřská dovolená hned po škole – trochu jiná situace platí, pokud žena nastoupí na mateřskou ihned po škole. Doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole je považována za soustavnou přípravu na budoucí zaměstnání. Pokud bylo toto studium úspěšně ukončeno, vzniká nárok na mateřskou dovolenou. I zde pak platí ochranná lhůta, pokud mateřská dovolená začne do 180 dní od úspěšného ukončení studia, je nárok na peněžitou pomoc v mateřství

Mateřská dovolená jak o ni žádat

Žádost o mateřskou se zpravidla vyřizuje prostřednictvím ošetřujícího lékaře a zaměstnavatele. Žádost o peněžitou pomoc v mateřství vystavuje lékař na základě předpokládaného termínu porodu (na mateřskou dovolenou se nastupuje obvykle v rozmezí 6 – 8 týdnů před termínem porodu, výjimkou mohou být riziková těhotenství, kdy skutečné mateřské dovolené zpravidla předchází ještě dočasná pracovní neschopnost).

Zaměstnavatel pak k žádosti o PPM, vystavuje podklady pro stanovení nároku na dávku (informace o denním vyměřovacím základu a dalších skutečnostech). Zaměstnavatel uvádí započitatelné příjmy v rozhodném období, tak aby bylo možné vypočítat výši mateřského příspěvku. Příslušné formuláře jsou k dispozici online na stránkách ČSSZ (www.cssz.cz), nebo je mají k dispozici lékaři.

Mateřská dovolená a přivýdělek

I na mateřské dovolené si můžete přivydělat peníze. Podobně jako u rodičovské dovolené, i na té mateřské má žena možnost získat přivýdělek. Možnost přivýdělku na mateřské je ale více omezená. Je to dáno tím, že peněžitá pomoc v mateřství je dávka nemocenského pojištění (na rozdíl od rodičovské, což je sociální dávky).

Při práci během mateřské je nutné dodržet základní pravidla. Mezi ně patří mimo jiné i to, že pracovat je možné nejdříve po skončení 6 týdne po porodu. Pokud by žena chtěla pracovat pro stejného zaměstnavatele (u kterého pracovala před nástupem na mateřskou dovolenou), je nutné uzavřít novou smlouvu. Není možné pracovat na základě stejné smlouvy, na kterou je vyplácena PPM. Podobné omezení platí i pro možnost práce pro OSVČ. Pokud by OSVČ chtěla pracovat i během mateřské dovolené, nesmělo by se jednat o stejnou činnost, za jakou si platila nemocenské pojištění.

Finanční tip: Máte momentálně hluboko do kapsy a chcete si půjčit peníze? Mohla by se vám hodit tato Půjčka 10000 ihned. Nebo se můžete podívat co vám nabízí tato výhodná finanční nabídka: Půjčka ihned před výplatou. Uvidíte, že nebudete zklamáni.

Diskuze

Pokud máte nějaký dotaz nebo potřebujete poradit - přepněte se do klasické verze webu. Na mobilní verzi se diskuse nezobrazuje.

Další užitečné informace

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.