Hmotná nouze 2017

Hmotná nouze 2017

Sociální dávky – pomoc ve hmotné nouzi

Hmotná nouze je v zásadě situace, kdy jednotlivec (nebo rodina, popř. skupina společně posuzovaných osob) nemá dostatečné příjmy na to, aby byl schopen zajistit základní výdaje na živobytí (jídlo, oblečení, hygienické potřeby) a na bydlení. Současně se jedná o situaci, kdy si osoba z objektivních důvodů nemůže, zajistit zvýšení svého příjmu (zdravotní stav, sociální situace apod.) nebo se o to snaží.

Systém dávek hmotné nouze je aktuálně nastaven tak, aby byl naplněn princip, že osoba, která pracuje (nebo se o to alespoň snaží) se má lépe, než ten kdo se spoléhá pouze na dávky.

Sociální dávky – pomoc ve hmotné nouzi

Pro soby ve hmotné nouzi existují 3 základní sociální dávky. Jedná se o tyto:

Hmotná nouze – příspěvek na živobytí

Příspěvek na živobytí je hlavní dávka, která se v této situaci poskytuje. Jedná se o opakovanou dávku, která může být vyplácena pravidelně každý měsíc, dokud trvá stav hmotné nouze. Příspěvek na živobytí se poskytuje ve chvíli, kdy jsou příjmy osoby, po odečtení oprávněných nákladů na bydlení, nižší než částka na živobytí. V tom případě se vyplácí rozdíl, tak aby osobě zůstala alespoň částka na živobytí.

Za částku na živobytí se v základu považuje existenční minimum pro dospělé osoby (tj. 2200 Kč) nebo životní minimum pro nezaopatřené dítě (tj. 1740 Kč pro dítě do 6 roků, 2140 Kč pro dítě do 15 roků a 2450 Kč pro dítě do 26 roků). Částka na živobytí může být dále zvýšena, a to až na úroveň životního minima jednotlivce (3140 Kč), případě i více (pokud je nařízeno lékařem dietní stravování).

Hmotná nouze – doplatek na bydlení

Doplatek na bydlení se poskytuje osobám ve hmotné nouzi v případech, kdy jim po zaplacení všech odůvodněných nákladů na bydlení nezůstane k dispozici pro další výdaje částka na živobytí. Přitom se má za to, že tato osoba již pobírá přídavky na bydlení a příspěvek na živobytí.

V případě, že jsou splněny všechny podmínky, může v takovém případě být poskytnut ještě doplatek na bydlení, který navýší příjmy žadatele tak, aby mu po zaplacení všech odůvodněných nákladů na bydlení zůstala k dispozici částka na živobytí (částka na živobytí se stanovuje stejně jako u příspěvku na živobytí).

Tato dávka se vyplácí také opakovaně každý měsíc, dokud trvá stav hmotné nouze. Maximální doba je zde ale na rozdíl od předchozí dávky, omezena na maximálně 84 kalendářních měsíců během 10 roků.

Hmotná nouze – mimořádná okamžitá pomoc

Mimořádná okamžitá pomoc se od předchozích dvou dávek odlišuje. Zatímco u doplatku na bydlení nebo příspěvku na živobytí se posuzují především příjmy, mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta i lidem, kteří by běžně měli dostatečně vysoké příjmy a na dávky by tak neměli nárok.

Mimořádná okamžitá pomoc se poskytuje především v těchto specifických případech:

  • Osobě hrozí vážná újma na zdraví
  • Jedná se o mimořádnou událost typu povodeň, požár, záplava, zemětřesení
  • Došlo ke ztrátě osobních dokladů a bez nových osoba není schopná získat  finanční prostředky
  • Jedná se o nezbytné odůvodněné náklady na vzdělání
  • Jedná se o hrozící sociální vyloučení
  • Osoba byla propuštěna z vazby, výkonu trestu odnětí svobody nebo z léčebny chorobných závislostí
  • Atd.

Kolik jsou dávky ve hmotné nouzi

U příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení se posuzují příjmy žadatele (resp. všech společně posuzovaných osob) a jeho výdaje na bydlení (oprávněné, odůvodněné náklady na bydlení). Kolik je orientační výše obou dávek si můžete sami spočítat, viz tyto dvě kalkulačky:

U mimořádné okamžité pomoci je výše dávky velmi individuální. V oprávněných případech tak může být poskytnuta mimořádná okamžitá pomoc až ve výši patnáctinásobku životního minima = 15 x 3410 Kč, tj. 51 150 Kč. Vždy se ale přihlíží ke konkrétní situaci, celkovým majetkovým a sociálním poměrům žadatele.

V situacích, kdy se jedná o ztrátu dokladů nebo jiný jednorázový výdaj se poskytuje jenom částka na pokrytí tohoto výdaje.

U osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody se poskytuje jenom 1000 Kč (jednorázově, bez dalšího opakování).

Výplata dávek hmotné nouze

Zatímco ostatní sociální (a další) dávky se vyplácí zpravidla jako finanční obnos, který se buď zasílá bezhotovostně na bankovní účet, nebo poštovní poukázkou, u hmotné nouze to může být jinak.

Dávky hmotné nouze mohou být vyplaceny nejenom jako peníze, ale i ve formě materiální dávky – například jsou vydány poukázky na nákup jídla, drogérie nebo oblečení. Stejně tak může být celá nebo část dávky vyplacena v hotovosti (např. pokud někdo ztratí doklady, tak by mu odeslání peněz na účet v bance asi příliš nepomohlo, proto mu úřad může peníze vyplatit v hotovosti přímo na pokladně úřadu).

Některé dávky hmotné nouze se vyplácí opakovaně – vždy za předchozí nebo aktuální kalendářní měsíc. Jiné jsou pouze jednorázové, nebo jsou vypláceny v nepravidelných intervalech.

Zákon hmotná nouze

Kdy přesně je osoba ve hmotné nouzi, a kdy se o hmotnou nouzi nejedná, popisuje příslušný zákon číslo 111/2006 sb., o hmotné nouzi. Zde jsou popsány všechny případy, kdy je možné hovořit o hmotné nouzi. Zákon upravuje i nárok na jednotlivé dávky, vyjmenovává jaké příjmy a náklady se u jednotlivých dávek započítávají.

Další důležitý zákon je pak zákon č. 110/2006 sb. o životním a existenčním minimu, kde jsou upraveny také některé záležitosti, které se týkají i hmotné nouze.

Finanční tip: Máte momentálně hluboko do kapsy a chcete si půjčit peníze? Mohla by se vám hodit tato Online půjčka i pro nezaměstnané. Nebo se můžete podívat co vám nabízí tato výhodná finanční nabídka: Krátkodobý úvěr pro OSVČ a podnikatele. Uvidíte, že nebudete zklamáni.

Diskuze

Pokud máte nějaký dotaz nebo potřebujete poradit - přepněte se do klasické verze webu. Na mobilní verzi se diskuse nezobrazuje.

Další užitečné informace

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.