Formulář: Doklad o výši čtvrtletního příjmu 2017

Formulář: Doklad o výši čtvrtletního příjmu 2017

Formulář: Doklad o výši čtvrtletního příjmu 2017

U velké většiny sociálních dávek o nároku rozhoduje to, jak vysoké jsou příjmy žadatele (nebo případně skupiny společně posuzovaných osob – rodina, nebo členové společné domácnosti).

V některých případech se posuzuje příjem za předchozí měsíc (například u dávek pomoci ve hmotné nouzi – doplatek na bydlení a příspěvek na živobytí). U jiných sociálních dávek se posuzuje příjem za předchozí kalendářní rok (například přídavky na děti).

A u některých sociálních dávek se posuzují příjmy za předchozí kalendářní čtvrtletí. To je případ těchto sociálních dávek:

Tento formulář – „Doklad o výši čtvrtletního příjmu“ pak slouží jako příloha k žádosti o některou výše uvedenou sociální dávku.

Výše příjmu a porodné

U sociální dávky porodné se nárok na dávku posuzuje podle průměrného měsíčního příjmu v posledním kalendářním čtvrtletí před narozením dítěte. Tedy pokud se dítě narodí třeba v září 2017, pak se posuzuje příjem za duben – červen 2017. Pokud se ale dítě narodí až v říjnu 2017, pak se posuzuje období červenec – září 2017, atd.

U porodného je posuzován příjem otce a matky dítěte. Pokud by matka měla být posuzována jako samoživitelka, pak je nutné požádat o vyloučení otce z posuzování nároku na tuto dávku – viz Formulář: Žádost o vyloučení osoby z okruhu společně posuzovaných osob 2017.

Pokud žadatel nebo některá společně s ním posuzovaná osoba nemá v kalendářním čtvrtletí žádné příjmy, pak se tato skutečnost dokládá jinou přílohou – Formulář: Prohlášení osob, které nemají příjmy rozhodné pro nárok na dávky 2017.

Výše příjmu a přídavky na bydlení

Podobně jako u porodného se i u příspěvku na bydlení dokládají příjmy za předchozí kalendářní čtvrtletí. Stejně tak se dokládají i náklady na bydlení za toto období – viz Formulář: Doklad o výši nákladů na bydlení 2017.

U příspěvku na bydlení je tedy nutné 4x za rok doložit náklady na bydlení, a příjmy za všechny společně posuzované osoby. Mezi společně posuzované osoby, u příspěvku na bydlení patří všichni, kdo mají v daném bytě trvalé bydliště.

Pokud se nějaká osoba, která má v bytě trvalé bydliště, v místě dlouhodobě nezdržuje, pak je možné požádat o její vyloučení – viz Formulář: Žádost o vyloučení osoby z okruhu společně posuzovaných osob 2017.

Obdobně jako u porodného, pokud některá z osob nemá v kalendářním čtvrtletí které se dokládá, žádné příjmy – dokládá se další příloha a to Formulář: Prohlášení osob, které nemají příjmy rozhodné pro nárok na dávky 2017.

Pokud je mezi společně posuzovanými osobami nezaopatřené dítě, které třeba během letních prázdnin vykonává/vykonávalo nějakou výdělečnou činnost (brigáda apod.), pak se dokládá i Formulář: Doklad o výši příjmů nezaopatřeného dítěte za červenec a srpen 2017

Formulář ke stažení: Doklad o výši čtvrtletního příjmu 2017

Formuláře žádostí, potvrzení a ostatních dokladů naleznete na webu MPSV.cz na této adrese: http://portal.mpsv.cz/forms nebo si je vyzvednete na pracovišti Úřadu práce ČR. Na toto pracoviště se také obraťte, pokud budete mít při vyplňování pochybnosti.

Formulář: Doklad o výši čtvrtletního příjmu 2017
Formulář: Doklad o výši čtvrtletního příjmu 2017 Doklad slouží jako příloha k žádosti o sociální příplatek, příspěvek na bydlení a porodné (U žádosti o porodné se datem přiznání dávky rozumí datum narození nebo převzetí dítěte). Doklad musí podat každá ze společně posuzovaných osob, která měla v příslušném rozhodném období alespoň jeden z příjmů uvedených v tomto tiskopisu. Jeden doklad přitom může sloužit současně jako příloha k několika žádostem.
ID formuláře XPrijC170401214C
Verze formuláře 17 04 01 214 C
Aktuální verze od 42826
Velikost dokumentu 208 kB
Počet stran 4
Originál formuláře na MPSV.cz Online formulář
Stažení formuláře

K zobrazení formuláře potřebujete mít ve svém počítači nainstalovaný program Acrobat reader. Nebo nějaký jiný program, který umí zobrazit dokumenty ve formátu PDF. Případně si můžete nainstalovat webový prohlížeč Chrome, od společnosti Google, který umí zobrazit PDF dokumenty i bez nainstalovaného programu Acrobat Reader).

Související formuláře a dokumenty – Doklad o výši čtvrtletního příjmu 2017

Online formulář: Doklad o výši čtvrtletního příjmu 2017

Tento formulář ke stažení slouží pouze jako vzorový. Oficiální formuláře dostat v tištěné podobě na každé pobočce Úřadu práce. Nebo je možné najít typ formuláře v online podobě přímo na webu ministerstva práce a sociálních věcí: http://portal.mpsv.cz/forms.

Tady můžete formulář žádosti vyplnit online v interaktivním průvodci. Pokud máte elektronický podpis, nebo používáte datovou schránku, pak vyplněný formulář můžete rodnou odeslat.

SUPER nabídka: Nevíte, kde vzít peníze? Pomůžeme vám! Máme tady neopakovatelnou akční nabídku – Půjčka všem. Určitě budete spokojeni. A pokud jsme se náhodou netrefili správně, pak nabízíme ještě – Úvěry na směnku. To je solidní a jistá cesta, jak sehnat peníze.

Diskuze

Pokud máte nějaký dotaz nebo potřebujete poradit - přepněte se do klasické verze webu. Na mobilní verzi se diskuse nezobrazuje.

Další užitečné informace

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.